Operativsystemet som lager system i de ustrukturerte dataene dine

Datamengdene vokser. OneFS legger til rette for at virksomheter kan skalere fra terabyte til petabyte.

De tre lagene i den tradisjonelle lagringsmodellen – filsystem, volumbehandling og sikkerhet – har utviklet seg over tid for å passe behovene til småskala lagringsarkitekturer. Disse lagene skaper imidlertid betydelig kompleksitet og er ikke godt tilpasset skalering på petabyte-nivå.  

OneFS-operativsystemet erstatter denne modellen med et samlende filsystem med integrert skalerbar databeskyttelse og eliminerer behovet for volumadministrasjon. OneFS er en grunnleggende byggestein for utskalering av infrastruktur, som tillater massiv skala og enorm effektivitet, og brukes til å drive alle Dell PowerScale NAS-lagringsløsninger.  

– Neste generasjon datasentre må bygges for bærekraftig skalerbarhet. Virksomhetene vil trenge kraft til automatisering og fleksibilitet til å etterleve krav i stadig endring, sier løsningsarkitekt i Dell Technologies Norge, Trond Sundem. 

Fjerner kompleksitet 

Operativsystemet gjør det mulig å administrere store systemer med en brøkdel av arbeidskraften som kreves for tradisjonelle lagringssystemer. OneFS fjerner kompleksitet i datasettene dine, og bygger inn automatisk administrasjon som reduserer mengden tradisjonell lagringsadministrasjon.  

– Praktisk talt hver nøkkelsystemtjeneste er distribuert over flere maskinvareenheter i OneFS. Slik kan OneFS skalere i praktisk talt alle dimensjoner etter hvert som infrastrukturen utvides, og sikrer at det som fungerer i dag, vil fortsette å fungere etter hvert som datasettene vokser, sier Sundem.  

OneFS har en modulbasert arkitektur. Det drar fordel av dataklynger for å skalere ytelse og kapasitet, og gi høyere feiltoleranse enn det som er mulig med tradisjonelle RAID-systemer. Dette lar  

– Dette lar OneFS vokse til multipetabyte-skala samtidig som den gir større pålitelighet enn små, tradisjonelle lagringssystemer, sier Sundem. 

For alle bransjer 

OneFS kjører på PowerScale-maskinvare. OneFS lar maskinvare bli lagt til eller fjernet fra klyngen når som helst, og adskiller dataene og applikasjonene fra maskinvaren. Data gis uendelig lang levetid, beskyttet mot endringene som skjer når nye maskinvaregenerasjoner kommer til. Kostnaden og arbeidet ved datamigrasjoner og maskinvareoppdateringer elimineres.  

OneFS brukes mye i mange dataintensive bransjer i dag, fordi det er egnet for filbaserte og ustrukturerte «big data»-applikasjoner i bedriftsmiljøer, inkludert store hjemmekataloger, fildelinger, arkivering, virtualisering og forretningsanalyse. Disse områdene inkluderer energi, finansielle tjenester, helsesektoren, internett og hosting-tjenester, business intelligence, ingeniørarbeid, produksjon, media og underholdning, bioinformatikk, forskning og andre datamiljøer som avhenger av høy ytelse. 

Med Dells utskalerte NAS-løsninger drevet av OneFS-operativsystemet, kan virksomheter skalere fra terabyte til petapyte innenfor et filsystem og ett enkelt administrasjonspunkt.  

– Med OneFS får virksomhetene høy ytelse og høy gjennomstrømning uten å tilføre kompleksitet i dataadministrasjonen. Programvaren fjerner kompleksiteten i datasettene dine automatisk, og sørger for høy tilgjengelighet og fleksibel databeskyttelse, avslutter Sundem.  

About the Author: Trond Sundem