Oppskriften på en friksjonsfri vei fra idé til innovasjon

Mange innovasjoner strander på idéstadiet fordi bakenforliggende infrastruktur ikke støtter en moderne tilnærming til utvikling. Dell Technologies fremhever at infrastrukturfleksibilitet er nøkkelen til å ta ut potensialet i egne data – selve grunnlaget for å skape innovasjon.

Det er en del brikker som må på plass for at en organisasjon raskt kan bevege seg effektivt fra idé til innovasjon.

– I Dell Technologies kaller vi det «accellerate from ideas to innovation»: For det første må de ansatte ha utstyret de trenger. Organisasjonen må baserer seg på en moderne infrastruktur, og kunne operere i en hybrid skyverden. Dessuten må sikkerheten ivaretas hele veien. Det er hva vi i Dell mener må være fundamentet for at en organisasjon rask skal kunne gå fra idé til innovasjon, fastslår Trond Sundem, Advisory Solution Architect i Dell Technologies.

Skal smøre innovasjonsprosessen

Har organisasjonen tilgang til data er det naturligvis mye enklere å få innsikt og bruke dem til analyse og utvikling av nye forretningsprosesser og produkter.

– Innovasjon dreier seg om data, og en organisasjon og dens ansatte ser verdien av data på en helt annen måte i dag enn de gjorde tidligere. Data gir innsikt om prosesser, kunder mv., sier Sundem.

I lys av dette må nedlåste data i siloer frigjøres og konsolideres. Om organisasjonen har sine ressurser i skyen, i eget datasenter og/eller Egde i ytterpunktene, må det være transparens.

Sundem trekker frem et eksempel: Om organisasjonen har et nytt utviklingsprosjekt kan det være mye enklere å legge dette i en offentlig sky, fordi man trenger mye kapasitet i en begrenset periode. Deretter ønsker organisasjonen kanskje å ta resultatet tilbake og kjøre produksjonen i eget datasenter for å ha kontroll på data, oppfylle compliance-krav, eller vurdere at det kostnadsmessig er fornuftig.

– Vi er de som skal smøre denne prosessen ved at du og din organisasjon kan ha den riktige infrastrukturen i bunn. Og vi bygger sikkerhet rundt det hele – det er ikke noe man bolter på i etterkant, påpeker Sundem.

Sørger for ende-til-ende IT

Dell Technologies har ikke bundet seg til en bestemt offentlig leverandør av skytjeneste, ei heller valgt om privat eller offentlig sky er den sanne veien – eller om eget datasenter bør prioriteres. Fleksibilitet til å velge i ulike perioder er svaret.

– Noen tenker nok fremdeles på Dell Technologies som en pc-leverandør, men vi har veldig mye samlet i ett selskap – som gir kundene mulighet til å slippe å forholde seg til mange leverandører. Vi ser også en klar trend på at anbud og forespørsler krever avsjekk på hvor miljøvennlig og bærekraftig en leverandør er. Som selskap ligger Dell i fremste rekke på disse viktige parameterne, sier Sundem.

Dell kan levere store deler av infrastrukturen en organisasjon trenger for å drive utvikling, og for enkelt å flytte mellom skyen, on-prem eller edge.

– Vi har løsningene, produktene, tjenestene og programvaren for å ivareta dette.

Høste verdiene av data

Sundem vektlegger at Dell skal gjøre reisen fra idé til innovasjon så friksjonsfri som mulig. Store investeringer som binder mye kapital, kan fort være en litt for stor hump i veien for enkelte organisasjoner.

– Det håndterer vi med vår konsumpsjonsmodell, hvor man kan abonnere på en privat eller hybrid sky og betaler for bruk per måned. Da trenger man ikke de store investeringsbudsjettene og binder ikke opp kapital ved å eie utsyr. Slike finansielle modeller gir en kortere vei til målet og kan forenkle det å drive innovasjonsprosjekter, fastslår han.

Mye av innovasjonen er basert på ideer skapt i linjeorganisasjonene i en virksomhet. De identifiserer for eksempel repetitive oppgaver som kan automatiseres, områder for innsparing eller nye prosjekter for inntjening – og henvender seg til IT-avdelingen.

– IT-avdelingen ønsker å interagere med linjeorganisasjonene, men det er ikke alltid like lett å svare ut ønskene hvis man ikke har en fleksibel infrastruktur med kontroll og oversikt over data. En av de største driverne for å innovere er å finne verdien i data. Det kan være tjenester og prosjekter man ikke tenker på i dag, men har organisasjonen den riktige infrastrukturen i bunn, er det mye enklere å komme i gang, konkluderer Sundem.

About the Author: Trond Sundem