Produksjon med null avfall er målet

Vi mener at null avfall - altså å produsere, konsumere og gjenvinne uten å kaste noe - er en etisk, kostnadseffektiv og visjonær tilnærming som alle produsenter bør etterstrebe.

Det vil ta tid å komme helt i mål med å ha null avfall i produksjonen, men vi har noen prinsipper og strategier for å nå vår visjon om null-avfall som gjør oss i stand til å komme nærmere og nærmere en helt avfallsfri prosess.

Dell gjenbruker eller resirkulerer mer enn 97 prosent av ikke-farlig, fast avfall i produksjonen. Det er et resultat av et langsiktig arbeid, hvor vi hele tiden har jobbet med effektive produksjons- og driftsprosesser. 

I Dell er det tre prinsipper vi følger på vei mot avfallsfri produksjon:

  • Avfall er ineffektivt, så avfallsminimalisering, gjenbruk og resirkulering er grunnleggende
  • Vi anerkjenner vår posisjon i det totale økosystemet, og jobber med både oppover og nedover i verdikjeden for å minimere miljøpåvirkningene
  • Vi er forpliktet til å finne svar sammen

Les om Dells Zero Waste Guiding Principles her.

Designe e-avfall ut av systemet vårt

Forbruket i tradisjonell økonomi skaper store mengder avfall. Ofte kaster vi verdifulle ting. Mer enn 90 prosent av en bærbar datamaskin er resirkulerbar, og kastet elektronikk (e-avfall) inneholder blant annet mineraler, som gull, som bør gjenvinnes og gjenbrukes.

Dells sirkulære designtilnærming tar sikte på å eliminere avfall, slik at ressurser kontinuerlig sirkulerer i økonomien. Vi gjør dette ved at vi i økende grad bruker resirkulert innhold og fornybare materialer til våre produkter og emballasje mens vi fokuserer på å forbedre energieffektivitet, og maksimere gjenbrukbarhet, reparasjonsevne og resirkulerbarhet.

Produktdesign styres av vår design-for-miljøet-tilnærming, miljøpolitikk og ISO 14001-standarden for styring av miljøprogrammer gjennom hele livssyklusen. Vi designer også produktene våre rundt globale regler og standarder, sosiale og miljømessige tiltak og ulike miljømerkeprogrammer.

STILL SPØRSMÅL OM BÆREKRAFT TIL DELL TECHNOLOGIES 

Har du spørsmål til Dell Technologies rundt bærekraft som du ønsker vi svarer på? Send oss ditt spørsmål via knappen under, og vi kommer tilbake til deg snarlig.

SEND INN SPØRSMÅL

BOOK ET MØTE MED DELL TECHNOLOGIES 

Ønsker du å høre hvordan vi kan hjelpe din bedrift redusere karbonavtrykket gjennom IT og teknologi fra Dell Technologies? Book et møte med oss i dag

BOOK ET MØTE

Charlotte Flø Haanes, Head of Marketing and Communication i Dell Technologies deler selskapets visjon og mål mot 2030.

About the Author: Charlotte Flø Haanes

Head of Marketing and Communication | Social Impact Sales Lead