Riktig utstyr øker produktiviteten

Måten vi jobber på har forandret seg mye de siste årene. Man stempler ikke lenger inn på kontoret klokken 08:00 og ut klokken 16:00. Arbeidsdagene og -plassene har blitt mer fleksible, og man har ikke lenger bare ett sted å jobbe fra.

Dette skyldes hovedsakelig utviklingen i skyteknologi. Data har blitt langt tryggere i skyen, enten man bruker private-, offentlige- eller hybride løsninger. Man har sikker tilgang til informasjonen man trenger for å gjøre jobben hvor som helst, når som helst.

Valg etter behov og fleksibilitet

Skal man legge til rette for arbeidernes fleksible arbeidsdag, trenger man riktig utstyr.

Hovedpoenget bør være å sørge for å maksimere effektiviteten til de som bruker systemene. Det sies at så lite som at en 4 prosents økning i produktiviteten vil merkes på bunnlinja. Et enkelt eksempel; En rapport fra IDC viser at å gå fra en- til to skjermer på arbeidsplassen kan øke produktiviteten med opptil 18 prosent.Man må vekk fra tankegangen om «one-size fits all». I en bedrift med 1000 ansatte finnes det ikke én PC som dekker alle behov. Spørsmålet man må stille seg er: Hvilke brukertyper har man innad i bedriften, og hvilken funksjonalitet trenger de forskjellige typene?

For å maksimere produktiviteten til hver enkelt bruker, må man først definere hva slags brukertyper, eller personas, man har i organisasjonen. Her er bare noen eksempler på forskjellige brukertyper man kan ha i én og samme bedrift:

 • Kontor-traver:
  • Dette er den vi ofte forbinder med en typisk bruker. Er på kontoret hver dag og sjelden på reise, men ofte i møter eller presentasjoner eller prosjektgrupper, trenger å være effektiv og fleksibel i samhandling. For eksempel prosjektledere, avdelingsledere og supportfunksjoner.
 • Konstant-På-Farten:
  • Hovesaklig på reise utenfor kontoret, trenger å være mest mulig effektiv vekk fra strømkontakten. For eksempel kundeansvarlige i salgsavdelingen.
 • Feltarbeider:
  • Jobben skal gjøres stort sett vekk fra en typisk kontorplass og som oftest utendørs, under krevende forhold og/eller uansett vær. For eksempel ambulansepersonell, soldater eller bygningsarbeidere.
 • Den kreative:
  • Trenger å kunne utvikle og være skapende, og få tanker omgjort til digitalisert form, kan trenge å være mobil også.

Modern Deployment og PC som en tjeneste

Moderne utrulling av IT-systemer er viktig i slike sammenhenger når det skal investeres i nytt IT-utstyr og hvor effektivisering er et mål. Enten valget faller på Vmware med Workspace ONE eller Microsoft med InTune, vil en moderne utrullingstjeneste være en viktig brikke for å effektivisere administrasjonen av bedriftens klienter.

PC as a Service (PCaaS) kan og være et svar på utfordringene mange opplever. En slik tjeneste forenkler livssyklus-håndteringen – fra du bestemmer deg for å kjøpe nye PC-er, gjennom hele PC-ens livssyklus – til den dagen du ruller ut nytt utstyr når behovene endrer seg. PCaaS gjør det også lett å tilpasse utstyret etter behovene til hver enkelt bedrift.

Framover kommer bedrifter til å se hva de virkelige behovene er i løpet av de neste årene. Om man utforsker alle mulighetene man har for å øke produktiviteten kan man trolig se store resultater.

About the Author: Dell Technologies