Slik kan riktig teknologi forbedre ansattilfredshet og resultater

Oppskriften er enkel: Fornøyde ansatte = fornøyde kunder = høyere omsetning. Da må teknologien være med på laget.

En undersøkelse viser at gode teknologiske arbeidsverktøy gjør oss glade. Samtidig ser vi at teknologi forandrer arbeidsplassen og arbeidsoppgaver og blir en stadig større del av arbeidshverdagen og dermed vår trivsel. Derfor bør virksomheter se på ende-til-ende-løsninger som virkelig forbedrer arbeidsdagen.

En av de største hindrene for en produktiv arbeidsstyrke er teknologi som jobber mot de ansatte. Treg, upålitelig og frustrerende teknologi fører til nedetid. Frustrasjon og forsinkelser skader ikke bare i form av tapt tid, men det kommer også med en indirekte kostnad.

I en undersøkelse fra Research Now på vegne av Dell Technologies, svarer godt over halvparten av de spurte at programmer som fryser eller feiler går utover motivasjonen og engasjementet.

Samtidig viser undersøkelser at virksomheter med fornøyde ansatte har dobbelt så høy omsetning fra nye produkter og tjenester, dobbelt så fornøyde kunder og 25 prosent bedre fortjeneste enn selskap med mindre fornøyde ansatte.

Utfordrende sikkerhet

IT-avdelingen bruker 80 prosent av arbeidstiden sin på rutinebasert vedlikehold og support. Denne tiden burde de heller kunne brukt på å gjøre arbeidsdagen til kollegene sine enklere.

Utfordringene for IT-avdelingen har bare blitt større etter at nær sagt hele arbeidsstyrken flyttet til hjemmekontor for et års tid siden. I tillegg til at administrasjonen har blitt mer komplisert, har det også bydd på store sikkerhetsutfordringer.

Ifølge VMware økte andelen ansatte på hjemmekontor med 70 prosent mellom februar og april 2020. I samme periode økte antallet løsepengevirus med nesten 150 prosent.

Det trengs en ny tilnærming til sikkerhet hvor sikkerhet gjennomsyrer alle ledd. Det er særlig viktig i virksomheter med stor variasjon i typer enheter og hvor folk jobber. Når sikkerhet er ivaretatt på tvers av personlige enheter, nettverk, sky og datasenter, er virksomheten bedre rustet for fremtidens arbeidsformer.

Nye arbeidsvaner krever ny tilnærming

Våre arbeidsvaner er i dramatisk endring. Ledere stiller større krav til digitalisering av virksomheten. Det gjør at IT utfordres til å tenke nytt om deres bidrag til virksomheten på to måter:

  • Sørge for pålitelige løsninger for sømløs og sikker tilgang til nettverk og data
  • Økt produktivitet med tilpasset arbeidsplass til hver enkel

Unified Workspace fra Dell Technologies og VMware gjør administrasjon og utrulling av nye enheter mye raskere, og sørger for at de ansatte har sikker tilgang til dataen og applikasjonene de trenger fra hjemmekontoret.

Det er denne tankegangen organisasjoner må jobbe etter, særlig nå som det er stadig større variasjon i typer enheter og hvor folk jobber. Når sikkerhet er ivaretatt på tvers av personlige enheter, nettverk, sky og datasenter er virksomheten bedre rustet for fremtidens arbeidsformer.

About the Author: Eivind Bentsen