Slik kan vi samarbeide for å redusere mengden ee-avfall

Utviklingen av moderne teknologi er med på å drive næringslivet fremover, men det medfører også et behov for å redusere mengden elektrisk og elektronisk avfall (ee-avfall). Vi jobber mye med sirkulærøkonomi, men vi har dårlig tid. I dag er der bare 20 prosent av verdens ee-avfall som resirkuleres eller som resirkuleres på riktig måte. Dette må vi gjøre noe med, og du har et ansvar.

Vi i Dell Technologies jobber målrettet for å bidra til sirkulærøkonomi. Når vi utvikler nye produkter står det i våre retningslinjer at vi skal gjøre produksjonen mindre ressurskrevende og samtidig forlenge livssyklusen til produktet. Målet er at produktene våre skal kunne ha flere liv etter den første brukeren er ferdig med det 

Send brukte datamaskiner i retur 

Eldre IT-utstyr er en verdifull ressurs og bør behandles deretter. Har du, som meg og de fleste andre, IT-utstyr liggende hjemme som ikke benyttes? Eller kanskje har firmaet ditt et eget lager med brukte enheter som dere tenker kan være kjekt å ha, eller som dere har tatt vare på fordi det føles tungvint og dyrt å kvitte seg med dette? Et av de viktigste grunnprinsippene innen sirkulærøkonomi er at så snart et produkt ikke lenger er i bruk, bør det returneres for å bli renovert slik at det kan få et nytt liv hos noen andre. Men svært få tar seg tid til å gjøre dette, og dette kan både du og vi gjøre noe med.  

Våre mål innen 2030 

Som en del av vårt arbeid innen for Progress Made Real har vi i Dell Technolgoies såkalte «Moonshot Goals», hvor et av målene innebærer at mer enn halvparten av produktene våre må være laget av resirkulert eller fornybart materiale innen 2030. Ville det ikke føles bedre om du visste at datamaskinen din, med nøyaktig samme ytelse, var laget av halvparten av resirkulert eller fornybart materiale i stedet for av råvarer hentet direkte fra jorden? 

Sammen med blant annet Microsoft, Google og KPMG er Dell Technologies en av grunnleggerne av Circular Electronics Partnership (CEP) – en interessegruppe med mer enn 50 medlemmer fra alle deler av økosystemet for elektronikk, fra produsenter og leverandører til eksperter på resirkulering og gjenbruk. Målet er å utvikle nye prosesser, løsninger og systemer for å drive sirkulær utvikling i elektronikkindustrien. 

Anskaffelsesmetoder har stor betydning 

En måte å bruke en sirkulær tilnærming på er å tenke fra begynnelsen at produktet skal brukes på nytt. Dette bør man tenke på allerede i anskaffelsesprosessenHer kan vi dra paralleller til bibliotekene. Hvis du kjøper en bok, vil du være eieren av den, og den vil trolig ligge i bokhyllen til den dagen du trenger plass og kvitter deg med den. Hvis du i stedet låner boka, returnerer du den når lånetiden er over, og noen andre kan få glede av å lese den.  

Hvordan vi har tilrettelagt ting for deg 

Vår versjon av biblioteks-sammenligningen er Technology Rotation og PC as a Service. Du velger produkter og tjenester samt tidsperiode og for dette betaler du en månedlig avgift. Når tidsperioden er over, returnerer du utstyret til oss eller, om nødvendig, utvider avtalen med en måned, et kvartal eller ett år. Uansett hvilket alternativ du velger, ligger ansvaret for å ta vare på produktene hos oss.  

Når vi får utstyret tilbake, er vår oppgave å sikre så mye som mulig at datamaskinene får et nytt liv, som 95 prosent også får. De resterende 5 prosent brukes som reservedeler eller resirkuleres. I tillegg til at dette er bra for miljøet, kan det også bety en betydelig lavere total eierkostnad (TCO), ofte mindre enn hva det ville ha kostet å kjøpe enhetene. Vi antar ganske enkelt at det er en restverdi i produktene, og enhetene returneres slik at de kan renoveres og få et nytt liv. 

Du kan bidra 

Slik jeg ser det, er dette en vinn-vinn-vinn-situasjon. Du får tilgang til moderne utstyr og alle fordelene det gir i form av produktivitetsgevinster, bedre sikkerhet – og lavere TCO, mens du gjør noe godt fra et miljø- og bærekraftperspektiv fordi gjenbrukte enheter fører til at færre nye produkter må produseres. Det er gledelig at etterspørselen etter brukt IT-utstyr er større enn tilbudet, så det er definitivt et marked, men vi må sammen sørge for at de kommer tilbake til markedet. 

Les gjerne mer om våre mål rundt produksjon av avfall og om hvordan vi designer for gjenbruk 

STILL SPØRSMÅL OM BÆREKRAFT TIL DELL TECHNOLOGIES  

Har du spørsmål til Dell Technologies rundt bærekraft som du ønsker vi svarer på? Send oss ditt spørsmål via knappen under, og vi kommer tilbake til deg snarlig. 

Send inn spørsmål her

BOOK ET MØTE MED DELL TECHNOLOGIES  

Ønsker du å høre hvordan vi kan hjelpe din bedrift redusere karbonavtrykket gjennom IT og teknologi fra Dell Technologies? Book et møte med oss i dag 

Book et møte her

About the Author: Karolina Edevåg