Stor, nordisk IDC-undersøkelse viser at få klarer seg med bare én sky

Det er ikke lenge siden «alle» trodde alt skulle flyttes ut i offentlige skytjenester i datasentrene hos de store teknologigigantene, men en fersk undersøkelse viser at de fleste virksomheter nå bruker to eller flere skyløsninger. Den økte kompleksiteten gjør at IT-avdelingene styrkes, og mer må automatiseres.  

 Det bekrefter det vi har sagt tidligere – at én enkelt skyløsning sjelden dekker alle behovene til en virksomhet. Nye behov og flere og mer komplekse skreddersydde applikasjoner gjør at multicloud-løsninger har blitt den nye standarden for nordiske bedrifter, sier Geir Rostadmo-Strømme, norgessjef i Dell Technologies. 

Bruken av private skyløsninger brer om seg, parallelt med økt bruk av offentlige skytjenester.  

Ifølge IDC Nordic Cloud Survey 2020 har nå 60 prosent av nordiske virksomheter minst 25 prosent av applikasjonene sine i en privat sky. Undersøkelsen ble gjennomført i 4. kvartal blant beslutningstakere i 200 nordiske virksomheter med mer enn 100 ansatte.  

Last ned rapporten her

Rostadmo-Strømme mener undersøkelsen bekrefter en trend han har sett de siste årene mot at stadig flere i Norge velger multicloud-løsninger. 

 Selv om en tredjedel av nordiske virksomheter fortsatt bare bruker én privat eller offentlig skyplattform, så opererer de fleste nå med to eller flere. 

Multicloud er den digitale infrastrukturen i Norden 

Det er mange oppfatninger, selv blant erfarne IT-profesjonelle, av hva som ligger i de ulike begrepene som brukes når man snakker om skyløsninger. I undersøkelsen ble respondentene bedt om å velge mellom fem ulike definisjoner på hva de mener multicloud er, og 25 prosent svarte at de mener det betyr at IT-avdelingen integrerer minst to ulike tjenester av samme type. Dette er en definisjon også IDC har brukt, men multicloud har etter hvert fått en bredere mening. Nå dekker multicloud-begrepet i større grad hele den digitale infrastrukturen i en virksomhet.  

 Kort fortalt innebærer en multicloud-løsning at man kombinerer offentlige eller private skytjenester fra ulike leverandører. Det kan for eksempel være når man bygger komplekse applikasjoner eller tjenester som bruker «compute»-tjenester fra en offentlig eller privat sky, lagrings- og databasetjenester fra en annen, og kanskje IaaS (Infrastructure as a Service) fra en tredje. tillegg kommer gjerne Software as a Service-løsninger (SaaS) fra en eller flere skyleverandører, sier Rostadmo-Strømme. 

Han mener grunnen til at multicloud nå har blitt en så dominerende trend i Norden ganske enkelt er at virksomheter trenger å legge data der de får brukt dem best.  

 Man kan ikke knytte seg til kun én leverandør, men må sette sammen løsningene som på en best mulig måte kan løse utfordringene virksomheten står overfor. 

En av driverne fremover vil være edge computing, som betyr at man har små datasentre i nærheten av der dataene oppstår, og behandler dataene der. Norden er langt fremme på edge computing, og i undersøkelsen sier 40 prosent at de mener edge computing vil bli viktig eller foretrukket hos dem.  

 Det er ikke så rart, for dataene er den viktigste ressursen i de fleste virksomheter. Disse dataene får raskere verdi om man behandler dem i nærheten av der de skapes, sier Rostadmo-Strømme.  

Økt kompleksitet gir økt behov for bedre administrasjonsløsninger 

Ettersom multicloud-miljøer er komplekse, stilles det høyere krav til IT-avdelingene. 

 Det økte fokuset på multicloud gjør at IT-avdelingene styrkes, siden det er de som har ansvar for at løsningene fungerer, at de er sikre og at virksomheten kan håndtere raske endringer.  

Gode administrasjonsløsninger blir viktigere enn tidligere, slik at virksomhetene effektivt kan administrere, konfigurere og sikre de ulike skyløsningene. I løpet av de neste 24 månedene vil nesten en av fire virksomheter ha automatisert administrasjonen av sine skyløsninger, og nesten en tredjedel av virksomheter vil sette dette ut til en tredjepart.  

 Det gjør at IT-avdelingene får rom til å jobbe med strategi og det å få mest mulig verdi ut av sine data, i stedet for å måtte bruke nesten all tiden på drift, sier Rostadmo-Strømme.  

Noen tall fra undersøkelsen: 

  • 68 prosent bruker to eller flere private eller offentlige skytjenester. 
  • 60 prosent har minst 25 prosent av applikasjonene sine i private skyløsninger.  
  • 34 prosent administrerer skyløsningene sine selv. 
  • 18 prosent har automatisert administrasjon av skyløsningene sine. Om 12-24 måneder vil dette ha økt til 23 prosent. 
  • 34 prosent har satt ut administrasjon av skyløsninger. 
  • 40,5 prosent mener sikkerhet er den største hindringen for overgangen til multicloud. 
  • 40 prosent mener edge computing vil bli viktig eller foretrukket i deres virksomhet. 

Vil du vite mer? Last ned hele rapporten via knappen under.

Last ned rapporten her