Tre måter IT-avdelingen kan påvirke klimaregnskapet

Å være en klimaløser gagner ikke bare klima og miljø, det har også innvirkning på bedriftens bunnlinje, omdømme og attraktivitet som arbeidsplass.

– Å kunne stå foran nyansatte og fortelle at bedriften har redusert karbonfotavtrykket på PC-ene sine med opp mot 90 prosent er veldig positivt, sier David Hall, produktsjef i Dell Technologies Norge.  

Han mener IT-avdelingen sitter med mye av ansvaret for å gjøre riktige klimavalg, men at det finnes mange gode muligheter å ta ‘grønnere’ valg nå, eksempelvis ved god planlegging av innkjøp og leveranse av bedriftens IT- og PC-løsninger 

– Skal en bedrift bli klimanøytral innen 2050 må de tenke bærekraft i alt de gjør. Ved planleggingen av PC-innkjøp er det eksempelvis mulig å redusere mengden av emballasje ved å velge å få levert flere PC-er i en boks, såkalt Multipack, og dermed kutte i emballasjebehovet, sier Hall.  

Men det finnes enda sterkere virkemidler, for de som kan planlegge langsiktig.  

– Dersom vi kan frakte PC-er og annet utstyr med skip framfor fly kan en bedrift hente inn besparelser på over 90 prosent med tanke på karbonavtrykket. Dette er stort! Men krever at kunder kan akseptere en noe lenger leveringstid, sier Hall.  

Vurder leieavtaler og Device-as-a-service 

Flere bedrifter ser på nye måter å kjøpe inn IT-utstyr og PC-er, blant annet gjennom Device-as-a-service (DaaS), en utleie-løsning for PC-er og annet arbeidsutstyr til de ansatte.   

– Skal du bli sirkulær er det Device-as-a-service som gjelder, sier Eivind Bentsen, produktsjef i Dell Technologies Norge.  

Han presiserer at det er en kostnad knyttet til dette, men at tjenesten samtidig frigjør verdifull tid hos IT-avdelingen som kan jobbe mer overordnet med for eksempel sikkerhet eller teknologivalg.  

– Løsningen betyr at vi i Dell tar 100 prosent eierskap over kundenes arbeidsflate. Alt rundt PC, headset, tastatur, docking, skjerm, mus. Vi kan gjøre PC-en klar for bruk på fabrikken, installerer applikasjoner, gjøre endringer i Bios og lignende. Vi leverer PC-en og tar deretter ansvar for å resirkulere emballasjen, sier Bentsen. 

– Du bør tenke DaaS om du vil være bærekraftig 

DaaS-løsningen gir Dell ansvaret for hele livsløpet fra installasjon til drift, resirkulering og gjenbruk.  

– Det mest optimale med hensyn til økonomi og miljø er å bytte ut PC-en etter tre år. Da får DaaS-kunder en e-post fra Dell med forslag til ny PC. De svarer på om de ønsker den eller om det er behov for en annen modell som kan ivareta endrede behov. Vi ordner henting og har systemer for gjenbruk av den gamle. IT-avdelingen trenger ikke å tenke på det, sier Bentsen.  

Den gamle PC-en vurderes for videre bruk. Har den verdi vil den pusses opp og alt innhold slettes før den går ut på markedet igjen.  

– Jeg mener du bør tenke på DaaS om du vil være bærekraftig. Utleie av utstyr gir i tillegg rimeligere PC-er og er smartere for de aller fleste. IT-avdelingen får frigjort tid og brukerne får PC-utstyr tilrettelagt deres behov, sier Bentsen.   

Sett miljøkrav til leverandører 

Bedrifter som ønsker å bli klimanøytrale må være bevisst, ikke bare på valg av løsninger og frakt, men også på materialbruk og valg av leverandører.   

– Vi opplever at kunder i dag har et mye mer bevisst forhold til bærekraft og miljø. De ønsker leverandører med rutiner som gjør det mulig å være en del av løsningen. I Dell har vi et mål om nullutslipp innen 2050, for å nå dette må vi øke graden av gjenbrukte materialer i både PC-ene våre og emballasje, sier Hall.  

I dag er det Dells 5000-serie som er den mest miljøgunstige, dette er også den mest solgte.   

– For å i størst mulig grad påvirke miljøet i positiv forstand er det denne serien som blir prioritert med hensyn til energieffektivitet og gjenbrukte materialer. Samtidig er vi opptatt av å teste ut nye materialer og løsninger for å finne fremtidens PC-er, sier Hall og henviser til Konsept Luna.   

Tester nye løsninger og materialer 

– Konsept Luna er en PC som aldri vil se dagens lys, men her kan vi teste nye måter å lage PC-er på. Den har ingen skruer, består av 10 deler og kan tas fra hverandre på under et minutt. Kanskje vi i fremtiden bytter ut og oppgraderer komponenter i en PC, framfor å bytte ut hele maskinen, sier Hall.    

I tillegg er han stolt av at Dell også har skapt en egen serie kalt Ecoloop som består av vesker og sekker laget av resirkulert havplast.  

– Vi har et stort fokus på miljø og gjenbruk av materialer. Jeg er selv en havets person. Jeg dykker, har kajakk og elsker at vi i Dell bruker havplasten til å skape noe nyttig, avslutter Hall.   

Eivind og Davids tre tips til bedrifter og IT-avdelinger som ønsker å være mer bærekraftig:  

  1. Planlegg innkjøpene
  2. Utforsk nye innkjøpsmodeller og løsninger
  3. Still miljøkrav til leverandører, løsninger og materialbruk.

 

About the Author: Eivind Bentsen