Vi må ta bedre vare på menneskene

Lars Erik Lunds historie er viktig i et næringsliv der kravene til produktivitet kan gå på helsa løs. På Dell Technologies Forum beskriver han hvorfor arbeidsplassen må være menneskesentrisk.  

I 2023 finnes det fortsatt stigma rundt psykisk helse i arbeidslivet, der enkelte ledere vegrer seg for å ansette arbeidskraft som kan oppfattes som ustabil. Dette er oppfatninger som gradvis endres i takt med at flere modige arbeidstagere og ledere står frem med sine historier.  

En som brøytet vei for endringen er konserndirektøren for strategi og bærekraft i Veidekke, Lars Erik Lund. Han skapte overskrifter da han i 2021 valgte å være åpen om egen depresjon. 

– Jeg har fått mye positiv oppmerksomhet fordi jeg fortalte om min psyskiske helse og -uhelse. Jeg forstår at det jeg har å fortelle kan være verdifullt og relevant, og håper at andre kan lære noe av mine erfaringer, både de riktige valgene jeg har tatt og feilene jeg har gjort. Derfor forteller jeg gjerne om hvordan jeg har endt opp der jeg er nå, sier Lund.  

Det startet med at han postet et innlegg på Facebook der han fortalte at han følte seg nedstemt og hadde fått diagnosen depresjon. Responsen var overveldende positiv, og Lund ble intervjuet av mange av landet største medier. Senere fikk han Åpenhetsprisen av Mental Helse for sitt mot.  

Vil du få med deg Lunds foredrag? 

Meld deg på

Var aldri hjemme 

Åpenhet har vært viktig for å skape mer debatt i samfunnet rundt tema som depresjon, angst og det enorme forventningspresset som mange ansatte legger på deg selv. Mange peker på at det er særlig viktig at en som Lund; en mann i sin beste alder med direktørtittel, tør å være ærlig.  

– Angst og depresjoner er blant de viktigste årsakene til sykefravær og det som fører til flest tapte arbeidsår. Derfor bør ansatte tørre å være åpne med arbeidsgiver når de sliter psykisk, sier han.  

Lund har jobbet hardt for å komme dit han er i dag. Han har bred erfaring innenfor kommunikasjonsfaget som konsulent fra noen av landets mest kjente PR-byrå. Her satte han sin ære i å være den som jobbet mest, og som kunne vise til høyest fakturering.  

– Den reelle timeprisen var latterlig lav. Jeg var knapt hjemme. Jeg jobbet så hardt fordi jeg var livredd for at noen andre skulle oppdage at jeg ikke var god nok. Denne frykten har jeg dratt med meg videre og ført til at jeg alltid har overkompensert. Jeg er min egen verste fiende, sier han og legger til at han har snakket med flere andre konserndirektører som opplever det samme.  

Arbeidslivet må bygge mental kapital 

På Dell Technologies Forum vil Lunds foredrag handle om hva som gjør mennesker menneskelige, der han drøfter våre behov for å høre til, skape en mening i det vi gjør og oppleve at vi har en betydning. 

– Disse behovene er felles for alle mennesker. Det er noe ledere må ta stilling til hvordan de håndterer i en stadig mer digital verden.  

Lund anslår selv at han har hatt minst 150 møter med psykolog de siste to årene. Her handler samtalene om utfordringene han møter, hvordan han håndterer følelser, og hva som bør være på plass for at han skal ha det bra hjemme, og prestere på jobb.   

– Ansatte må føle at arbeidet deres har en mening og et tydelig formål. Ledere må snakke med sine ansatte om forventninger slik at de forstår hva som er forventet når en oppgave skal løses. Uten dette vil hjernen tolke at hver oppgave må løses med perfeksjon. Det er slitsomt for den ansatte som hele tiden må overkompensere, og kostbart for bedriften, påpeker Lund. 

Derfor må også bedriften sikre at de har en menneskesentrisk strategi der arbeidsplassen er et godt sted å være, og der en forebygger mentale helseutfordringer.   

Hva med AI da? 

Det å bli god på å ta vare på mennesker er særlig viktig i en tid der kunstig intelligens er altoverskyggende. 

– Spørsmålet er hvor menneskesentrisk det blir når en blander inn AI. Ledere må se for seg en verden der kunstig intelligens skal brukes til det gode for mennesker for å skape mer spennende arbeidsdager. Vi mennesker vil fortsatt ønske å ha det gøy på jobb og oppleve spennende arbeidshverdager.  

Lund har selv ingen motivasjon for å spille golf hele dagen og ønsker seg et arbeidsliv som tar vare på den humane kapitalen. Bedriftseiere må se på arbeidsplassen som en arena der de kan ta gode valg.  

– Det er særlig viktig i en IT- eller digital avdeling der bedriften ofte møter endringene først. 

Alt er ikke slik det ser ut 

Lederens jobb er å skape trygghet og sikre at ansatte ikke frykter det som er nytt eller vegrer seg for det som skiller seg ut fra normalen.  

– Alt er ikke nødvendigvis slik det ser ut som. Derfor må vi lære oss å se på arbeidslivet med nye øyne. Den jobben starter med å ta bedre vare på menneskene og erkjenne at alt kan ikke være perfekt hele tiden. Vi kan ikke sette krav om å både være mer produktive og ha mer fritid. Vi må balansere dette bedre, sier han. 

Regnestykket må derfor snus på hodet og ledere må tenke på hva de kan tilføre sine ansatte.  

– Det finnes andre måter å tenke ledelse enn den modellen som alle andre bruker, avslutter han.  

Vil du høre Lund på hovedscenen i Spektrum? Meld deg på, så sees vi.

Meld deg på

About the Author: Monica Arvidson