• Samlokaliseringstjenester med Dell APEX

  En ny tilnærmelse til strategien for flernettskyer med sammenkoblet plassering

  Viktig Dell-infrastruktur optimalt implementert som en nøkkelkomponent i strategien for flernettsky etter design

  • Dell Technologies samarbeider med sammenkoblede plasseringsleverandører for å levere en tilpasset as-a-Service-opplevelse, noe som frigjør deg til å holde fokus på å levere resultater for virksomheten din.

  • Eksperter du kjenner og stoler på


   Ett kontaktpunkt for å vedlikeholde og administrere nettskyinfrastrukturen, slik at du holder fokus på aktiviteter med høy verdi.

  • Forenklet innkjøp og fakturering


   Bestill med noen få klikk, med én faktura for tjenester, alt via den selvbetjeningstjenesten i Dell APEX Console.

  • Høyhastighets nettskysammenkobling


   Alternativer for direkte forbindelser til ledende leverandører av nettsky og programvare som en tjeneste (SaaS). Unngå utlåsing fra leverandøren, samtidig som du holder dataene sikre, tilgjengelige og kompatible.

  • Smidig drift i global skala


   Styrket levering og forbruk av digitale tjenester med pålitelig og sikker infrastruktur etter behov på viktige plasseringer i hele verden.

  • A laptop with a screen-fill of the APEX Console "Getting Started"

   Få fart på den digitale transformasjonen med enkel implementering av ressurser for as-a-Service

   Oppsett av samlokaliseringstjenester har tradisjonelt utgjort et annet lag med kompleksitet. Dell APEX forenkler imidlertid hele prosessen – velg plasseringen via Dell APEX Console, og Dell Technologies tar seg av resten. Du får ett kontaktpunkt, én faktura og én konsoll for anskaffelse, implementering, administrasjon og avhending av infrastrukturressurser.

   A laptop with a screen-fill of the APEX Console "Getting Started"
  • Bruk samlokalisering til å håndtere en rekke virksomhetsbehov

   Uavhengig av om det utvider eller moderniserer datasenteret, flytter inn i nye områder, oppsett av et område for gjenoppretting etter katastrofe eller fjerner fasilitetsadministrasjonen, vokser samlokalisering som et kraftig alternativ. Samlokalisering kan også løse utfordringene knyttet til flytting av workloader til offentlig nettsky, inkludert sikkerhet, ytelse, ventetid, overholdelse og kostnader. Samlokalisering kan være ideell for:

   • Tunge, datasentriske workloader Juster IT-infrastrukturen etter kravet til brukeren på flere steder og geografiske områder
   • Tradisjonelle workloader Optimaliser eksisterende applikasjoner og investeringen din
   • Benytt workloader over flere nettskyer Koble til offentlige nettskyer, digitale økosystemer og partnere på en sikker måte
  • Finn ut mer om Equinix og Dell APEX Data Storage Services

   Nå kan du implementere Dell APEX-datalagringstjenester i en sikker samlokaliseringsfasilitet administrert av Dell1. Kombinasjonen av Dell APEX og Equinix gir deg enkel tilgang med lav ventetid til klasseledende funksjoner for flere nettskyer, forenklet kontinuitet i virksomheten og geografisk utvidelse, i tillegg til å avlaste deg fra belastningene med administrasjon av datasenterfasilitetene – alt samtidig som du beholder full kontroll over dataene og applikasjonene dine.

  • Dell Technologies kan hjelpe deg med å nå bærekraftsmålene dine

   Dell APEX-driftsmodellen bidrar til å med redusere e-avfall med opptil 34 % på grunn av redusert overprovisjonering2, og selve infrastrukturen er i samsvar med alle miljøbestemmelser. Dell APEX-tjenestene inkluderer renovering eller resirkulering av alle returnerte systemer for å eliminere e-avfall og fremme bærekraftig og fornybar bruk av ressurser.