• Den beste leverandøren av lagring for virksomhet1 tilbyr nå en as-a-Service-portefølje med skalerbare og elastiske lagringsressurser designet for OpEx-behandling og 99,9999 %2 tilgjengelighet3. Bare velg tjenestenivåene arbeidet krever, og betal for det du bruker. Bruk lagringsressurser på selve datasenteret eller i et Dell-administrert samlokaliseringsanlegg4, noe som gir deg fleksibilitet til å koble sammen kundene, partnerne og økosystemene på den mest verdiskapende måten.

  • Enkelhet

   Fjern kompleksitet for å gi mer verdi til organisasjonen din.

  • Smidighet

   Administrer uforutsigbarhet ved å svare dynamisk på endrede behov i virksomheten.

  • Kontroll.

   Reduser risikoen med fleksible og driftssikre lagringstjenester som er klare for flere nettskyer.


  • Se hvilken Dell APEX-lagringstjeneste som passer for deg

   Gjør det enklere å kjøpe, implementere og vedlikeholde infrastrukturen.

  • Fleksible administrasjonsalternativer


   Med både Dell-administrerte og kundeadministrerte alternativer kan du transformere administrasjonen.

  • Fleksible implementeringsalternativer


   Gjennom et partnerskap med Equinix kan datasenteret implementeres i et Dell-administrert, sammenkoblet samlokaliseringsanlegg, noe som letter betraktelig på administrasjonsbyrden.


  • Få klarhet i nettskylagringskostnader

   Forstå kostnadene forbundet med nettskylagring og hvordan Dell APEX-datalagringstjenester kan redusere dem.


  • Sentraliser as-a-Service-reisen med Dell APEX Console

   Med Dell APEX Console kan du implementere Dell APEX-løsningene dine der du velger, og enkelt overvåke kostnader og kapasitetsprognoser ved hjelp av proaktive overvåkingsverktøy. Konsollen gjør det mulig å optimere løsningene dine fra ett sted for å oppfylle krevende virksomhetsbehov.

  • 90-dagers angrefrist med full refusjon

   Opplev hvor enkelt og smidig det er med datalagringstjenester; og Dell står klar til å gi støtte. Hvis du av en eller annen grunn ikke er helt fornøyd i løpet av de første 90 dagene av abonnementet, får du full refusjon – uten spørsmål.

   Må melde seg på program for å være kvalifisert. Vilkår gjelder.

  • Demonstrasjoner og ressurser

  • Et dypdykk i Dell APEX-datalagringstjenester

   En visuelt forbedret oversikt over datalagringstjenester, inkludert funksjoner, funksjonalitet og hvordan tilbudet kan hjelpe med vanlige kundeproblemer.

  • Fordelene ved å velge lagring as-a-Service

   ESG-analytiker Scott Watpakt viser den nylige og store økningen i innføringen av as-a-Service, og beskriver hvordan Dell Technologies leverer med Dell APEX-datalagringstjenester.

  • IDC-søkelys: Fra datasenter til senter med data

   IDC ser på verdien av IT-leverandører som samarbeider med sammenkoblede leverandører av samlokaliseringsanlegg, i en flerskyvirkelighet.

  • Flytt til designede multiskyer med Dell APEX

   Dra nytte av enkeltheten og smidigheten med nettskyopplevelsen ved å ta kontroll over applikasjonene og dataene dine.


  • 1IDC WW Quarterly Enterprise Storage Systems Tracker, tidligere utgivelse tredje kvartal 2022, 6. desember 2022. Rangert etter leverandøromsetning. 

   2 OpEx-behandling er underlagt intern regnskapsgjennomgang og policyer for kunden. [ ↑ ]

   3 Basert på maskinvaretilgjengelighet på vanlige underliggende blokk- og filplattformkonfigurasjoner. Faktisk maskinvaretilgjengelighet kan variere. [ ↑ ]

   4 Dell-administrert, samlokalisert implementering er ikke tilgjengelig med kundestyrte abonnementer. Hvis du vil vite regional tilgjengelighet for Dell-administrert, samlokalisert implementering, kan du gå til Dell.com/Access-APEX. [ ↑ ]

   Hvis du vil ha regionale tilbud, kan du gå til Dell.com/Access-APEX