• Migreringstjenester for applikasjoner og arbeidsbelastninger

  • Migrer raskt til den rette nettskyplattformen

   Migreringstjenester for applikasjoner og arbeidsbelastninger gir en fabrikkbasert tilnærming som passer for hele migreringslivssyklusen, fra oppdagelse av avhengigheter til utvikling av migreringsplaner og utførelse av selve migreringen samt validering av de migrerte applikasjonene.

  • Viktige fordeler

   • Rask og pålitelig migrering av virksomhetens applikasjoner og arbeidsbelastninger
   • Maksimer effektiviteten, minimer tap av data
   • Arbeidsbelastninger av riktig størrelse for minimering av kostnader
   • Ta vare på applikasjonsytelsen, tilpasningen og optimaliseringen
   • Beslutningsstøtte for riktig nettsky