• Hvorfor Dell CSM?

   Enkel, konsekvent, integrert og automatisert opplevelse for bedriftslagring og nettskybaserte, innebygde applikasjoner

  • Containerlagringsmoduler

   Bring kraftige bedriftslagringsfunksjoner og funksjonalitet til Kubernetes for enklere bruk av nettskybaserte workloader, forbedret produktivitet og skalerbare operasjoner. Bygg bro mellom utviklere og IT-team med funksjoner som klargjøring, øyeblikksbilder, replikering, observerbarhet, autorisasjon og robusthet for containeriserte workloader.

  • Replikeringsmodul

   Utvid enkelt databeskyttelsen og DR-planlegging til Kubernetes workloader med konsekvent håndhevelse av retningslinjer og brukeropplevelse.

  • Observerbarhetsmodul

   Skap en enkelt ruteadministrasjonsopplevelse for utviklere og K8-administratorer ved å integrere verktøy som Prometheus og Grafana.

  • Robusthetsmodul

   Forbedre applikasjonens oppetid med automatisk oppdaging og gjenoppretting av nodefeil.

  • App-mobilitetsmodul1

   Klon applikasjonsworkloader og applikasjonsdata til andre Kubernetes-klynger (enten på stedet eller i nettskyen) ved å bruke én enkelt kommando.

  • Øyeblikksbildemodul

   Bygg på CSI-ens tidspunktbaserte gjenoppretting med tilleggsfunksjoner som gruppe-/krasjkonsistente øyeblikksbilder med referanseintegritet.

  • Autorisasjonsmodul

   Bruk kvote- og RBAC-regler som umiddelbart og automatisk begrenser bruken av lagringsressurser i klyngen.

  • Krypteringsmodul1

   Legg til vertssidekryptering på et volum på en transparent måte, slik at kryptering både er i hvilemodus og i bevegelse (ved hjelp av kjente eksterne nøkkeladministratorer, for eksempel HashiCorp Vault).

  • BRANSJEANERKJENNELSE

   Dell Technologies anerkjent som en leder innen Enterprise Kubernetes-datalagring av GigaOm

   «Dells lagringsmoduler for containere er bransjeledende utvidelser av CSI, noe som muliggjør avanserte datatjenester for Kubernetes-baserte miljøer. Arbeidet og hastigheten som Dell legger inn i å legge til muligheter i porteføljen, er betydelig.»

   GigaOm Radar-rapport for Enterprise Kubernetes-datalagring

  • Grensesnitt for containerlagring

   Driverne våre for Container Storage Interface (CSI) er tilgjengelige for hele Dells lagringsportefølje, og eksponerer blokk-, fil- og ustrukturerte lagringssystemer for containeriserte workloader på Container Orchestration Systems (CO-er) som Kubernetes.

  • 1For øyeblikket i teknisk forhåndsvisning, tilgjengelig på forespørsel fra kunden