Dell PowerPath er en serie med programvareprodukter som sikrer konsekvent applikasjonstilgjengelighet og -ytelse på tvers av I/O-baner på fysiske og virtuelle plattformer.

Den gir automatisert baneadministrasjon og verktøy som gjør at du kan tilfredsstille aggressive avtaler på servicenivå uten å investere i ekstra infrastruktur. PowerPath inkluderer PowerPath Migration Enabler for avbruddsfrie datamigreringer og PowerPath Viewer for overvåking og feilsøking av I/O-baner.

Bruk Dell PowerPath/VE for å gi forutsigbar applikasjonsytelse, høyere pålitelighet og mer robusthet i det voksende virtuelle datasenteret.

Du kan implementere PowerPath/VE med Dell PowerPath for bedre og enklere administrasjon av databaner på tvers av virtuelle, fysiske og nettskybaserte miljøer.

PowerPath-integrering med Microsoft Windows Admin Center (WAC) gir WAC-brukere innsikt i PowerPath-tilkoblede enheter, for eksempel HBA-er og Dell-lagringsarrayer.

Optimaliser I/O-banene i fysiske og virtuelle miljøer.

Balanser på nytt applikasjonsmiljøet dynamisk for topp ytelse.

Øk ytelsen og skalerbarheten i fysiske og virtuelle miljøer.

Definer regler for failover og gjenoppretting i tilfelle komponentfeil eller brukerfeil.

PowerPath intelligent flerbaneprogramvare PowerPath/VE intelligent flerbaneprogramvare
Nødvendig diskplass Installasjonskatalog 120 MB, rotfilsystem 30 MB, / usr 12 MB, / var 1 MB Installasjonskatalog 120 MB, rotfilsystem 30 MB, / usr 12 MB, / var 1 MB
Støttede plattformer PowerMax, VMAX, PowerStore, Unity XT PowerMax, VMAX, PowerStore, Unity XT
Støttede operativsystemer Linux, Solaris, Microsoft Windows VMware ESXi, Microsoft Hyper-V
Visualiseringsstøtte NORD-AMERIKA Microsoft Hyper-V, VMware View, VMware vSphere

Ressurser for PowerPath intelligent flerbaneprogramvare

Tjeneste- og betalingsløsninger

Dell Techologies APEX


Dell Techologies APEX er den banebrytende porteføljen fra Dell Technologies for tjenester as-a-Service som forenkler digital transformasjon, ved å øke fleksibiliteten og kontrollen for IT. Den omformer teknologiopplevelsen, og leverer as-a-Service der det er nødvendig, slik at organisasjoner kan fokusere mindre på å administrere infrastrukturen og mer på å drive virksomheten.

Fleksible betalingsløsninger


Få teknologien du trenger i dag for virksomhetsutvikling og optimalisering av IT-kostnadene ved hjelp av fleksible forbruksløsninger.


Merverditjenester


Tjenester på din måte. I stedet for én tjeneste som passer alle, velger du den rette blandingen av ende-til-ende-tjenester for deg.