Storage Resource Manager

Storage Resource Manager (SRM) er en omfattende løsning for overvåking og rapportering. Den hjelper IT med å visualisere, analysere og optimalisere dagens lagringsinfrastruktur, samtidig som den gir et rammeverk for administrasjon som støtter investering i infrastruktur for lagring på stedet og i nettskyen.

SRM kombinerer lagringskapasitet, ytelsesdata, lagringskonfigurasjon og samsvarsdata for heterogen lagring i nyttige rapporter gjennom én enkelt glassrute for enkel brukertilgang. Med full synlighet for datasenterinfrastruktur for lagringsoppsett som PowerMax, PowerStore, PowerScale, PowerFlex, VxRail og andre Dell-produkter, støtte for administrasjon av reguleringssamsvar og bred plattformdekning, inkludert tredjepartsleverandører og førsteklasses rapporteringsfunksjoner.

Kapasitetsplanlegging og tilbakeføringsrapportering for lagringsmiljøer fra flere leverandører og Dell

Komplett databanevisualisering for ytelsesanalyse og balansering av workload

Tilpasset, flere leietagere, flere nettsteder, instrumentbord og rapporter

Planlegging av konfigurasjonsendring og overholdelsesovervåking for å validere beste praksis for design og Dells støttematrise

Ressurser for Storage Resource Manager

Tjeneste- og betalingsløsninger

Dell Techologies APEX


Dell Techologies APEX er den banebrytende porteføljen fra Dell Technologies for tjenester as-a-Service som forenkler digital transformasjon, ved å øke fleksibiliteten og kontrollen for IT. Den omformer teknologiopplevelsen, og leverer as-a-Service der det er nødvendig, slik at organisasjoner kan fokusere mindre på å administrere infrastrukturen og mer på å drive virksomheten.

Fleksible betalingsløsninger


Få teknologien du trenger i dag for virksomhetsutvikling og optimalisering av IT-kostnadene ved hjelp av fleksible forbruksløsninger.


Merverditjenester


Tjenester på din måte. I stedet for én tjeneste som passer alle, velger du den rette blandingen av ende-til-ende-tjenester for deg.