Hjelp meg å velge: Behold harddisken

Behold harddisken

Nå trenger du aldri gi fra deg kontrollen over harddisker med sensitive data. Med Dell™ Behold harddisken-tjenesten kan du beholde ødelagte harddisker for å ivareta sikkerheten rundt fortrolige og sensitive data og data som omfattes av immaterielle rettigheter.

Oversikt

Dette får du med Behold harddisken-tjenesten:

  • Bedre sikkerhet – når du beholder ødelagte harddisker, ivaretar du sikkerheten rundt fortrolige og sensitive data og data som omfattes av immaterielle rettigheter. Ved å beholde en defekt harddisk beholder du også kontrollen over hvordan den skal kasseres, og reduserer risikoen for kostbare lovmessige eller sivilrettslige erstatningskrav.
  • Full kontroll – ved å beholde defekte harddisker internt i virksomheten bestemmer du selv hvordan og når dataene skal avhendes. Du slipper å spore defekte harddisker som er på vei fra ett sted til et annet.
  • Overholdelse – ettersom du beholder kontrollen over sensitive data på harddiskene, overholder du også gjeldende lovbestemmelser for datapersonvern.
Henvend deg til kundekontakten din hos Dell hvis du vil kjøpe Behold harddisken-tjenesten for andre Dell-systemer som er dekket av den begrensede servicen, og som ikke har vært utsatt for harddiskproblemer.

Hvis du velger ProSupport Plus, beholder du automatisk harddisken etter utskifting.