Intel® Core™-prosessorer
Finn ut mer om Intel

Hjelp meg å velge: RAID-konfigurasjon

Nivå/beskrivelse Feiltoleranse Fordel Ulempe
RAID 0
Tilordner data på tvers av stasjonene for å opprette store virtuelle disker. Gir forbedret ytelse fordi hver fysiske disk bare håndterer en del av forespørselen. Én stasjonsfeil gjør imidlertid den virtuelle disken utilgjengelig og dataene går tapt for alltid.
Ingen. Forbedret ytelse og ekstra lagring Bør ikke brukes til kritiske data.
RAID 1
Speiler data der data er lagret redundant på to stasjoner. Hvis det oppstår feil på én disk, tar den andre over og fungerer som primærstasjon.
Diskfeil. Feil på én disk. Høy leseytelse.
Rask gjenoppretting etter stasjonsfeil.
Dataredundans.
Høye diskkostnader.
Begrenset kapasitet.
RAID 5
Tilordner data på tvers av stasjoner og lagrer paritetsbiter for hver datastripe på ulike stasjoner på VD-en. Paritetsbiter inneholder informasjon som gjør at dataene på en disk kan gjenopprettes fra de gjenværende diskene hvis det skulle oppstå en enkeltdiskfeil.
Diskfeil. Feil på én disk. Effektiv bruk av stasjonskapasitet.
Høy leseytelse.
Middels til høy skriveytelse.
Middels store konsekvenser ved diskfeil.
Lengre gjenoppbygging på grunn av ny paritetsberegning.
RAID 6
Tilordner data på tvers av stasjoner og lagrer paritetsbiter for hver datastripe på ulike stasjoner på VD-en. I motsetning til RAID 5 utfører RAID 6 to paritetsberegninger – P og Q – slik at den tåler dobbeltdiskfeil.
Diskfeil. Feil på to disker. Dataredundans.
Høy leseytelse.
Redusert skriveytelse på grunn av doble paritetsberegninger.
Ekstra kostnad på grunn av to diskekvivalenter viet til paritet.
RAID 10
Striper over speilede sett. Høye diskkostnader, men en fremragende løsning for dem som trenger høy ytelse og redundans i tillegg til den raskeste gjenopprettingstiden hvis det skulle oppstå en stasjonsfeil.
Diskfeil. Én diskfeil per speilet sett. Høy leseytelse.
Støtter den største RAID-gruppen på 192 stasjoner.
Dyrest.
RAID 50
Striper over RAID 5-sett. En ytelsesøkning i forhold til RAID 5 kan oppnås avhengig av konfigurasjonen. Dette skyldes færre diskavlesninger per paritetsberegning.
Diskfeil. Én diskfeil per utvidelse. Høy leseytelse.
Middels til høy skriveytelse.
Støtter den største RAID-gruppen på 192 stasjoner.
Middels store konsekvenser ved diskfeil.
Lengre gjenoppbygging på grunn av ny paritetsberegning.
RAID 60
Striper over RAID 6-sett. En ytelsesøkning for RAID 6 kan oppnås avhengig av konfigurasjonen. Dette skyldes færre diskavlesninger per paritetsberegning.
Diskfeil. To diskfeil per utvidelse. Høy leseytelse.
Støtter den største RAID-gruppen på 192 stasjoner.
Redusert skriveytelse på grunn av doble paritetsberegninger.
Ekstra kostnad på grunn av to diskekvivalenter viet til paritet.
Intel® Core™-prosessorer
Finn ut mer om Intel