• Dell EMC OpenManage Enterprise Power Manager

  Skalowalne procesory Intel® Xeon®

  • Zoptymalizuj infrastrukturę IT.

   Zmaksymalizuj czas pracy bez przestojów w centrum przetwarzania danych i kontroluj zużycie energii dzięki programowi Dell EMC OpenManage Enterprise Power Manager. Program Power Manager umożliwia monitorowanie i budżetowanie zasilania serwera w oparciu o potrzeby dotyczące zużycia i obciążenia roboczego, a także monitorowanie jego temperatury.


  • OpenManage Enterprise Power Manager — główne korzyści

   • Monitorowanie zużycia energii i temperatury oraz zarządzanie nimi dla poszczególnych serwerów i ich grup
   • Raporty ułatwiające realizację celów zrównoważonego rozwoju:
    • Emisja CO2 z serwerów PowerEdge w odniesieniu do użytkowania
    • Bezczynne serwery
   • Wykorzystanie zasad do ustawiania limitów zasilania na poziomie szafy serwerowej lub grupy
   • Lepsza wizualizacja szaf serwerowych centrów przetwarzania danych dzięki odczytom zasilania i temperatury
   • Raportowanie użycia maszyny wirtualnej dla urządzenia fizycznego
   • Wyświetlanie i porównywanie wskaźników wydajności serwera

    


  • Zwiększenie kontroli nad zużyciem energii przez serwer i ograniczenie ryzyka operacyjnego

   Lepsza widoczność zużycia energii przez serwer i możliwość sterowania użyciem poprzez integrację konsoli programu OpenManage Enterprise Power Manager z kontrolerem integrated Dell Remote Access Controller (iDRAC) wbudowanym w serwery Dell EMC PowerEdge. Ustawianie elementów sterujących opartych na regułach w celu maksymalizacji wykorzystania zasobów i ograniczania zasilania w przypadku zmniejszenia zapotrzebowania na wydajność. Korzystając ze wstępnie zdefiniowanych zasad zasilania, program Power Manager może pomóc ograniczyć ryzyko operacyjne i zapewnić, że serwery i ich główne obciążenia robocze będą nadal działać.


  • Pomiar zużycia energii:
   Pomiar mocy i temperatury serwerów w ramach infrastruktury IT.


   Eliminacja zagrożeń:
   Eliminacja zagrożeń związanych ze zdarzeniami zasilania i chłodzenia dzięki wstępnie zdefiniowanym reakcjom.


   Wykorzystanie pojemności:
   Wykorzystanie pełnej pojemności istniejącej szafy serwerowej i infrastruktury zasilania.


   Ustawienie elementów sterujących:
   Ustawienie mechanizmów sterowania opartych na regułach w celu inteligentnego ograniczania zasilania przy zmianie jego cen lub gdy wymagana jest wydajność.


  • Maksymalizacja czasu pracy bez przestojów i kontrola zużycia energii dzięki oprogramowaniu OpenManage Enterprise Power Manager

   Program Power Manager umożliwia dostęp do raportów na temat stanu infrastruktury i podejmowanie działań w związku z nimi z dowolnego miejsca na świecie. Możesz również szybko i skutecznie reagować na zmieniające się priorytety i nieprzewidziane wydarzenia. Ścisłe monitorowanie i kontrolowanie zużycia energii pozwala ograniczyć wydatki, utrzymać dostępność i zachować zasoby energetyczne.

  • Kluczowe zasoby


  • OpenManage Enterprise Power Manager — opis rozwiązania

   Nowy program Dell EMC OpenManage Enterprise Power Manager umożliwia wyświetlanie, pomiar i kontrolowanie zużycia energii przez serwer oraz zwiększenie wydajności infrastruktury.