Przejdź do głównej zawartości
  • Szybkie i łatwe składanie zamówień
  • Wyświetlanie zamówień i śledzenie stanu wysyłki
  • Tworzenie i dostęp do listy produktów
  • Na firmowej stronie administracji możesz zarządzać witrynami, produktami i danymi kontaktowymi firmy Dell EMC.

Diagnostyka i narzędzia

Aby skorzystać z innych opcji diagnostycznych, uruchom szybki test lub podaj dane produktu.

Narzędzia diagnostyczne dla notebooków i komputerów stacjonarnych

Zaawansowana diagnostyka przedrozruchowa (ePSA)

W ramach diagnostyki przeduruchomieniowej testuje się sprzęt komputera bez korzystania z systemu operacyjnego.

Usługa SupportAssist dla notebooków i komputerów stacjonarnych

Narzędzie SupportAssist aktywnie monitoruje stan podzespołów i oprogramowania komputera.

Narzędzia Dell do centrum przetwarzania danych

Usługa SupportAssist dla przedsiębiorstw (dotyczy serwerów, systemów pamięci masowej i urządzeń sieciowych)

Narzędzie SupportAssist umożliwia zdalne monitorowanie, automatyczne zbieranie informacji, automatyczne tworzenie zgłoszeń oraz aktywny kontakt z działem pomocy technicznej w zakresie systemów dla przedsiębiorstw.

Kolekcja SupportAssist za pośrednictwem iDRAC 7 i 8 dla systemów opartych na serwerach PowerEdge dwunastej i trzynastej generacji

W tym artykule opisano eksportowanie pliku diagnostyki sprzętu z serwera Dell PowerEdge za pośrednictwem zintegrowanego kontrolera dostępu zdalnego DelliDRAC7 lub 8.

Kolekcja SupportAssist za pośrednictwem iDRAC 9 dla systemów opartych na serwerach PowerEdge czternastej generacji

Ten artykuł oraz towarzyszący materiał wideo zawierają informacje na temat eksportowania zbioru danych SupportAssist.

My Work (dawniej E-Lab Advisor)

My Work to ogólny przepływ pracy, obsługujący głównie zadania importu i raportowania, takie jak Discovery ELA (hosty, przełączniki) oraz różne pamięci masowe firmy Dell i produkty innych producentów.

E-lab Navigator

Strona główna z tabelą pomocy technicznej firmy Dell.

SolVe

Generowanie procedur dotyczących typowych zadań.

Narzędzie Dell do planowania konfiguracji w przedsiębiorstwie
To narzędzie ułatwia działom IT planowanie i optymalizowanie sprzętu komputerowego oraz infrastruktury w celu uzyskania maksymalnej wydajności.

Poradniki zabezpieczeń
Tegoroczne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa wszystkich produktów.

Przewodniki po konfiguracji zabezpieczeń
Dowiedz się, jak bezpiecznie wdrażać i użytkować produkty firmy Dell.

Zarządzanie systemami Dell

Dell OpenManage Server Administrator (OMSA)

Oprogramowanie OMSA umożliwia zarządzanie całą siecią serwerów lokalnie i zdalnie, a także obsługę administracyjną poszczególnych systemów.

Zintegrowany kontroler dostępu zdalnego firmy Dell (iDRAC)

Kontroler iDRAC ułatwia zdalne zarządzanie serwerami, w tym wdrażanie, aktualizowanie, monitorowanie i konserwację serwerów Dell.