Databáze znalostí

Při spuštění počítače se zobrazí chybová zpráva Loading PBR for Descriptor (Načítání PBR pro popisovač)


Shrnutí článku: Tento článek popisuje chybu Loading PBR for Descriptor (Načítání PBR pro popisovač) a uvádí možná řešení

Obsah:

 1. Co je chyba Loading PBR for Descriptor (Načítání PBR pro popisovač)?
 2. Změna nastavení řadiče USB v systému BIOS počítače na hodnotu No Boot
 3. Odpojení všech zařízení USB a spuštění počítače
 4. Obnovení operačního systému


Diskuse Co je chyba Loading PBR for Descriptor (Načítání PBR pro popisovač)?

Počítač po spuštění přestane reagovat (zamrzne) a zobrazí se chybová zpráva. Text chybové zprávy je Loading PBR for Descriptor x ... Done (kde x znamená číslo 1, 2 nebo 4).
Tato chybová zpráva znamená, že počítač nemůže najít určitý oddíl na pevném disku. Pevné disky jsou rozděleny na několik sekcí nebo oddílů. Počítače Dell mají tři nebo více oddílů, mimo jiné: skrytý oddíl nástrojů Dell, hlavní oddíl operačního systému a skrytý oddíl Dell pro obnovení.
Tento problém lze vyřešit jedním ze tří níže uvedených způsobů. Každý z nich vás provede překonfigurováním vašeho systému BIOS a může vést k obnovení vašeho pevného disku do původního stavu po dodání od výrobce. Tento článek je vhodné si vytisknout, abyste mohli postupovat podle těchto pokynů při restartování počítače. Pokud tyto úpravy nemají požadovaný výsledek nebo pokud si netroufáte provést tuto operaci sami, zavolejte na naše kontaktní středisko a mějte připraveno po ruce vaše výrobní číslo, ID deníku a ID článku (uvedené v pravém horním rohu tohoto článku)pro urychlení další pomoci.


Možnost 1: Změna nastavení řadiče USB v systému BIOS počítače na hodnotu No Boot

Chcete-li nakonfigurovat počítač tak, aby se nemohl spouštět ze zařízení USB, postupujte takto:
 1. Restartujte počítač. Vypněte a znovu zapněte počítač.

 2. Při spouštění počítače otevřete stisknutím klávesy F2 obrazovku "System Setup" (Nastavení systému - BIOS). 

 3. Opakovaným stisknutím klávesy se šipkou dolů přejděte na část "Onboard Devices" (Integrovaná zařízení) a potom stiskněte klávesu Enter.

 4. Po zobrazení nabídky "Onboard Devices" (Integrovaná zařízení) vyberte opakovaným stisknutím klávesy se šipkou dolů položku "USB Controller" (Řadič USB).

 5. Po zobrazení nabídky USB Controller (Řadič USB) opakovaným stisknutím klávesy se šipkou doprava zvýrazněte položku "No Boot" (Nespouštět) a potom stiskněte klávesu Enter. Je vybrána možnost No Boot (Nespouštět) (obrázek 1). 


  Obrázek 1: Možnost No Boot (Nespouštět) na obrazovce System Setup (Nastavení systému)

 6. Stiskněte klávesu Esc.

 7. Opakovaným stisknutím klávesy se šipkou doprava zvýrazněte položku Save/Exit (Uložit/Ukončit) a pak stiskněte klávesu Enter. Nastavení systému BIOS se uloží a počítač se restartuje.


Možnost 2: Odpojení všech zařízení USB a spuštění počítače
 1. Vypněte počítač.
 2. Odpojte všechna externí zařízení USB s výjimkou klávesnice a myši.
 3. Spusťte počítač.
 4. Když se zobrazí plocha operačního systému, znovu zařízení USB připojte.

Pokud se nezobrazí pracovní plocha operačního systému nebo pokud chyba pokračuje, nezpůsobují problém připojená zařízení USB a pravděpodobně bude třeba obnovit operační systém do stavu po dodání od výrobce.


Možnost 3: Obnovení operačního systému

Pokud se nadále zobrazuje tato chybová zpráva, bude třeba obnovit váš operační systém.Spuštění Průvodce přeinstalací pro operační systémy Microsoft Windows

 
ID článku: SLN99555

Datum poslední změny: 23.06.2017 13:33


Zhodnoťte tento článek

Přesné
Užitečné
Snadno srozumitelné
Byl tento článek užitečný?
Ano Ne
Zašlete nám svůj názor
Komentáře nesmí obsahovat tyto speciální znaky: <>() \
Je nám líto, ale náš systém zpětné vazby je v současné době mimo provoz. Zkuste to později.

Děkujeme za váš názor.