Sådan konfigurerer og administrerer du din iDRAC7 og Lifecycle Controller til Dell PowerEdge 11G-servere

Sådan konfigurerer og administrerer du din iDRAC7 og Lifecycle Controller til Dell PowerEdge 11G-servere


 

Artikeloversigt: Denne artikel indeholder oplysninger om, hvordan du konfigurerer og administrerer iDRAC 6 & Lifecycle Controller til 11G PowerEdge-servere.


 

Indholdsfortegnelse:

 1. Konfiguration og administration af din iDRAC
 2. Forståelse og konfiguration af din Lifecycle Controller
 
 
Bemærk: Dell 11G-servere omfatter følgende modeller: T110, T110 II, R210, R210 II, R310, T310, R410, T410, R415, R510, R515, R610, T610, R710, T710, R715, R810, R815, R910, M610x, M610, M710, M710HD, M810 og M915

 

1: Konfiguration og administration af din iDRAC

 

Standard iDRAC-legitimationsoplysninger

Brugernavn = root

Adgangskode = calvin


Sådan kommer du i gang med din integrerede Dell Remote Access Controller 6 (iDRAC6)

 

Med iDRAC6 får du mulighed for at fjernovervåge, fejlfinde og reparere et Dell-system, selvom systemet er nede.

Med iDRAC6 får du en bred vifte af funktioner, f.eks. konsolomdirigering, virtuelle medier, virtuel KVM, smartcard-godkendelse og enkeltlogon.

Administrationsstationen er det system, hvorfra en administrator fjernadministrerer et Dell-system, som har en iDRAC6.

De systemer, der overvåges på denne måde, kaldes for overvågede systemer.
 

Du kan vælge at installere Dell™ OpenManage™-softwaren på både administrationsstation og det overvågede system.

Uden softwaren for overvågede systemer kan du ikke bruge RACADM lokalt, og iDRAC6 kan ikke registrere det seneste skærmbillede ved nedbrud.Følg disse links, hvis du ønsker en mere dybdegående introduktion til iDRAC6:
 

Er der installeret en iDRAC?

Følgende systemer leveres som standard med en iDRAC: R710, T610, R610, R810 og R910

System T110, R210, R310, R410, T310, T410 og R510 leveres med følgende muligheder:

 • BMC, IPMI2.0-kompatibel (Baseboard Management Controller)

 • Dell™ OpenManage™

 • Unified Server Configurator

 • LifeCycle Controller aktiveret via valgmulighed: iDRAC6 Express, iDRAC6 Enterprise og vFlash

 

For at bekræfte, at du har en iDRAC installeret, skal du se efter følgende post (Figur 1 (kun på engelsk)).  Den vises tæt på slutningen af POST-processen.

DRAC 2 
Figur 1:Undersøg, om iDRAC er installeret

 

 


 

Konfiguration af dit system til at bruge en iDRAC6

Brug konfigurationsværktøjet til iDRAC6 til at konfigurere dit system til at bruge en iDRAC6.
 

Sådan køres konfigurationsværktøjet til iDRAC6: (Inden start er det altid en god idé at opdatere systemets firmware - se hvordan i "Trin 6: Hold din iDRAC opdateret")

 1. Tænd for eller genstart systemet.

 2. Tryk på <Ctrl>, når du blevet om det under POST. Hvis operativsystemet begynder at indlæse, før du får trykket på , så lad systemet udføre opstarten, og genstart det derefter og prøv igen.

 3. Konfigurer Lan On Motherboard (netværkskort). Brug piletasterne til at vælge LAN-parametre, og tryk på . NIC Selection (Valg af NIC) vises. Brug piletasterne til at vælge en af følgende NIC-tilstande:

   

  Dedicated (Dedikeret) - Vælg denne indstilling for at aktivere fjernadgangsenheden for at bruge den dedikerede netværksgrænseflade, som er tilgængelig på iDRAC6 Enterprise. Denne grænseflade deles ikke med værtsoperativsystemet og ruter administrationstrafikken til et separat fysisk netværk, så det kan holdes adskilt fra programtrafikken. Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis der er installeret en iDRAC6 Enterprise i systemet. Når du har installeret iDRAC6 Enterprise-kortet, skal du sørge for at ændre NIC Selection (Valg af NIC) til Dedicated (Dedikeret). Det kan gøres via konfigurationsværktøjet til iDRAC6, iDRAC6-webgrænsefladen eller RACADM.

  Shared (Delt) - Vælg denne indstilling for at dele netværksgrænsefladen med værtsoperativsystemet. Fjernadgangsenhedens netværksgrænseflade fungerer fuldt ud, når værtsoperativsystemet er konfigureret til NIC-teaming. Fjernadgangsenheden modtager data via NIC 1 og NIC 2, men sender kun data via NIC 1. Hvis der opstår fejl på NIC 1, vil fjernadgangsenheden ikke være tilgængelig. Grundinstallation af iDRAC6 35

  Shared with Failover (Delt med failover) - Vælg denne indstilling for at dele netværksgrænsefladen med værtsoperativsystemet. Fjernadgangsenhedens netværksgrænseflade fungerer fuldt ud, når værtsoperativsystemet er konfigureret til NIC-teaming. Fjernadgangsenheden modtager data via NIC 1 og NIC 2, men sender kun data via NIC 1. Hvis der opstår fejl på NIC 1, skifter fjernadgangsenheden til NIC 2 for al datatransmission. Fjernadgangsenheden benytter fortsat NIC 2 til
  datatransmission. Hvis der opstår fejl på NIC 2, skifter fjernadgangsenheden al datatransmission tilbage til NIC 1, hvis fejlen i NIC1 er blevet afhjulpet.

  Shared with Failover All LOMs (Delt med failover alle LOM'er) - Vælg denne indstilling for at dele netværksgrænsefladen med værtsoperativsystemet. Fjernadgangsenhedens netværksgrænseflade fungerer fuldt ud, når værtsoperativsystemet er konfigureret til NIC-teaming. Fjernadgangsenheden modtager data via NIC 1, NIC 2, NIC 3 og NIC 4, men den sender kun data via NIC 1. Hvis der opstår fejl på NIC 1, skifter fjernadgangsenheden al datatransmission til NIC 2. Hvis der opstår fejl på NIC 2, skifter fjernadgangsenheden al datatransmission til NIC 3. Hvis der opstår fejl på NIC 3, skifter fjernadgangsenheden al datatransmission til NIC 4. Hvis der opstår fejl på NIC 4, skifter fjernadgangsenheden al datatransmission tilbage til NIC 1, men kun hvis fejlen i NIC1 er blevet afhjulpet.

  Konfigurer LAN-parametrene for netværks-controlleren til at bruge DHCP eller en statisk IP-adressekilde.

  1. Tryk på pil ned-tasten, vælg LAN-parametre, og tryk på .

  2. Brug pil op- og pil ned-tasterne og vælg IP Address Source (IP-adressekilde).

  3. Brug højre pil og venstre pil-tasten og vælg DHCP, Auto Config (Automatisk konfiguration) eller Static (Statisk).

  4. Ved valg af Static (Statisk) skal indstillingerne IP Address (IP-adresse), Subnet Mask (Undernetmaske) og Default Gateway (Standardgateway) angives.

  5. Tryk på .

 4. Tryk på .

 5. Vælg Save Changes (Gem ændringer) og Exit (Afslut).

  Demo med gennemgang af Dell iDRAC6

   


Åbning af webgrænsefladen

For at få adgang til iDRAC6-webgrænsefladen skal du udføre følgende trin:

1. Åbn et understøttet webbrowservindue.

 • Gå trin 2 for at få adgang til webgrænsefladen med en IPv4-adresse.
 • Gå trin 3 for at få adgang til webgrænsefladen med en IPv6-adresse.


2. For at få adgang til webgrænsefladen med en IPv4-adresse skal IPv4 være aktiveret:
Skriv https://[ i adresselinjen i browseren, og tryk på .

3. For at få adgang til webgrænsefladen med en IPv6-adresse skal IPv6 være aktiveret.
Skriv https://[] i adresselinjen i browseren, og tryk på .

4. Hvis standard-HTTPS-portnummeret, som er port 443, er blevet ændret, skal du skrive https://:, hvor iDRAC-IP-adressen er IP-adressen til iDRAC6, og portnummeret er HTTPS-portnummeret.

5. Skriv https:// i adressefeltet, og tryk på . Hvis standard-HTTPS-portnummeret (port 443) er blevet ændret, skal du skrive https://:, hvor iDRAC-IP-adressen er IP-adressen til iDRAC6, og portnummeret er HTTPS-portnummeret.

Vinduet til login til IDRAC6 vises.
 


Log på iDRAC

Du kan logge på som enten iDRAC6-bruger eller som Microsoft Active Directory-bruger. Standardbrugernavnet og adgangskoden for en iDRAC6-bruger er hhv. root og calvin.
Du skal have fået rettigheder til at logge på iDRAC af administratoren, før du kan logge på iDRAC6.

Udfør følgende trin for at logge på:

1. I feltet Username (Brugernavn) skal du indtaste en af følgende: • Dit iDRAC6-brugernavn. Der er forskel på store og små bogstaver i brugernavne for lokale brugere.
F.eks. root, it_user eller john_doe.

• Dit brugernavn til Active Directory.
Active Directory-navne kan indtastes på en af følgende måder: , \, / eller @. Der er ikke forskel på store og små bogstaver. F.eks. dell.com\john_doe eller JOHN_DOE@DELL.COM.

2. Skriv din brugeradgangskode til iDRAC6 eller til Active Directory i feltet Password (Adgangskode). Der er forskel på store og små bogstaver i adgangskoder.

3. Gå til rullemenuen Domain (Domæne), vælg This iDRAC (Denne iDRAC) for at logge på som en iDRAC6-bruger, eller vælg et af de tilgængelige domæner for at logge på som en Active Directory-bruger.

 

Bemærk: Du skal vælge This iDRAC (Denne iDRAC) i rullemenuen, hvis du for Active Directory-brugere har specificeret domænenavnet som en del af brugernavnet.

 

Klik på OK, eller tryk på .Med vFlash

Dell vFlash Media-kortet giver flere funktioner til kunder, som allerede har et iDRAC6 Enterprise-kort. Dell vFlash Media er et Dell-mærket 8 GB SD-kort (secure digital), som indsættes i det underordnede kort til iDRAC6 Enterprise. Dette dokument beskriver, hvordan man konfigurerer og bruger vFlash. Sådan bruges Dell™ vFlash


 

 

Tilbage til toppen


 

2: Forståelse og konfiguration af din Lifecycle Controller

 

Dell Lifecycle Controller forenkler servernes livscyklusstyring, lige fra klargøring, implementering, programrettelser og opdatering til servicering og brugertilpasning af servere, der er placeret både lokalt og fjernt.

Den blev leveret som en del af Dell Remote Access Controller eller iDRAC (Express, Enterprise og vFlash) med start fra Dell PowerEdge 11G-servere.

Yderligere oplysninger om Dell Lifecycle Controller kan findes her: Lifecycle Controller.

 

Lifecycle Controller reducerer den tid og det antal trin, der er nødvendige for at udføre opgaverne, reducerer risikoen for fejl, øger serverens og programmernes oppetid og sikkerhed og resulterer i en mere effektiv IT-administration.

Lifecycle Controller, der er udviklet på industristandardplatformen Unified Extensible Firmware (UEFI) (standardfirmwaregrænseflade) og brugergrænsefladerne Web Services for Management (WSMan) (internettjenester til administration), tilbyder et åbent miljø til konsolintegration, der samtidig giver mulighed for brugertilpasset scriptprogrammering til Lifecycle Controller.

 

Førende systemadministrationskonsoller (f.eks. Microsoft® System Center Configuration Manager, BMC Software BladeLogic® Operations Manager, Symantec™ Deployment Solution, Dell™ Management Console) har indbygget Dell Lifecycle Controller og kan derfor tilbyde funktioner og muligheder til eksisterende infrastrukturer, hvor disse konsoller er installeret. 

Tilbage til toppen

 Need more help?
Find additional PowerEdge and PowerVault articles

Visit and ask for support in our Communities

Create an online support Request


Artikelnummer: SLN85572

Sidste ændringsdato: 14.08.2018 09.50


Bedøm denne artikel

Nøjagtig
Nyttig
Nemt at forstå
Var denne artikel nyttig?
Ja Nej
Send os feedback
Kommentarer må ikke indeholde følgende specialtegn: <>()\
Vi beklager, men feedbacksystemet er nede i øjeblikket. Prøv igen senere.

Mange tak for din feedback.