Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
  • Υποβάλετε παραγγελίες γρήγορα και εύκολα
  • Δείτε τις παραγγελίες και παρακολουθήστε την κατάσταση αποστολής
  • Δημιουργήστε μια λίστα με τα προϊόντα σας για να έχετε πρόσβαση σε αυτή
  • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Κανονιστικές απαιτήσεις

Πρόσθετες πληροφορίες υποστήριξης που σχετίζονται με τις κανονιστικές απαιτήσεις.

Η Dell θα διαθέτει ανταλλακτικά για τα προϊόντα μας για 3 έτη από την ημερομηνία αγοράς ή 6 έτη από την ημερομηνία της πρώτης τοποθέτησης του προϊόντος στην αγορά από την Dell*, αναλόγως με το ποια από τις δύο περιπτώσεις θα προκύψει πρώτη.

Η Dell θα παρέχει ενημερώσεις λογισμικού για τα προϊόντα μας, ανάλογα με τις ανάγκες, για 3 έτη από την ημερομηνία αγοράς ή 5 έτη από την ημερομηνία της τελευταίας τοποθέτησης του προϊόντος στην αγορά από την Dell*, αναλόγως με το ποια από τις δύο περιπτώσεις θα προκύψει πρώτη.

*Ένα προϊόν τοποθετείται στην αγορά όταν καθίσταται διαθέσιμο για πρώτη φορά στην αγορά της Ένωσης.