Preskočiť na hlavný obsah
 • Zadávajte objednávky rýchlo a jednoducho
 • Pozrite si svoje objednávky a sledujte priebeh doručenia
 • Vytvorte si zoznam svojich produktov a majte ho vždy poruke
 • Spravujte svoje lokality Dell EMC, produkty a kontaktné informácie na úrovni produktov pomocou Správy informácií o spoločnosti.

Ako obnoviť počítač pri problémoch so zobrazovaním modrej obrazovky

Máte problém s nečakaným vypínaním sa počítača Dell počas používania a zobrazovaním modrej obrazovky? Tento problém môže mať mnoho príčin, ako príklad uvedieme len pár z nich: neaktuálne ovládače alebo softvér, poškodené systémové súbory či porucha hardvéru.

  Obrázok č. 1: Ilustrácia chyby so zobrazením modrej obrazovky alebo chyby STOP v systéme Windows.Obrázok č. 1: Ilustrácia chyby so zobrazením modrej obrazovky alebo chyby STOP v systéme Windows.


  Ak chcete obnoviť normálnu prevádzku svojho počítača Dell, keď sa zobrazuje modrá obrazovka, postupujte podľa tohto stručného návodu.

  Riešenie č. 1: Aktualizujte ovládače a systém BIOS

  Aktualizáciu ovládačov a systému BIOS odporúča firma Dell ako súčasť bežnej údržby vášho zariadenia. Tieto aktualizácie obsahujú zlepšenia alebo zmeny, ktoré pomáhajú zabezpečiť, aby bolo vaše zariadenie vždy aktuálne a kompatibilné s hardvérom aj softvérom, a takisto dokážu zvýšiť stabilitu systému.

  Prečítajte si, ako stiahnuť a nainštalovať najnovšiu aktualizáciu systému BIOS (v angličtine) do vášho počítača Dell.

  Prečítajte si, ako stiahnuť a nainštalovať ovládače pre zariadenia Dell (v angličtine).


  Riešenie č. 2: Spustite počítač s minimom pripojených zariadení

  Príčinou problému s nečakaným vypínaním počítača a zobrazovaním modrej obrazovky môže byť aj porucha hardvérových zariadení. Ak chcete vylúčiť poruchu externých zariadení, spustite počítač tak, že k nemu budú pripojené iba najnutnejšie hardvérové zariadenia potrebné na spustenie systému Windows.

  1. Vypnite počítač.
  2. Odpojte od počítača všetky zariadenia, ako sú jednotky USB, tlačiarne, webové kamery, pamäťové karty (SD/xD) (klávesnicu a myš nechajte pripojené).
  3. Zapnite počítač a skúste ho bežne používať, aby ste zistili, či sa problém zopakuje.


  Riešenie č. 3: Vykonajte tvrdý reset

  Tvrdý reset pomáha rozptýliť zvyškovú statickú elektrinu, ktorá môže spôsobovať problém so zobrazovaním modrej obrazovky. Ak chcete vykonať tvrdý reset, postupujte podľa nasledujúcich krokov.

  1. Vypnite počítač. Stlačte tlačidlo napájania a podržte ho 10 sekúnd.
  2. Odpojte napájací kábel (pre stolové počítače) alebo odpojte napájací adaptér a vyberte batériu (notebooky Dell s odpojiteľnou batériou).
   Poznámka: Ak máte notebook Dell s batériou, ktorá sa nedá vybrať, prečítajte si článok Ako obnoviť notebook Dell resetovaním hodín reálneho času (RTC) (v angličtine). Ak máte notebook Dell s vyberateľnou batériou, podrobné pokyny, ako ju bezpečne vybrať, nájdete v používateľskej príručke daného notebooku Dell.
   Poznámka: Pre vybrané modely notebookov Dell Latitude je k dispozícii článok Ako obnoviť počítač pri problémoch s testom POST alebo spustením systému vynútením testu ePSA (v angličtine).
  3. Odpojte od počítača všetky zariadenia, ako sú jednotky USB, tlačiarne, webové kamery, pamäťové karty (SD/xD) (klávesnicu a myš nechajte pripojené).
  4. Stlačte a podržte tlačidlo napájania na 15 až 20 sekúnd, aby ste vyčerpali zvyškovú energiu.
   Obrázok č. 2: Ilustrácia tlačidla napájania na počítači značky DellObrázok č. 2: Ilustrácia tlačidla napájania na počítači značky Dell
  5. Pripojte napájací kábel (pre stolové počítače) alebo napájací adaptér a batériu (pre notebooky).
  6. Zapnite počítač.


  Oprava 4: Spustite hardvérovú diagnostiku na identifikáciu potenciálneho hardvérového problému

  Príčinou problému s testom POST môže byť aj potenciálne zlyhanie hardvéru systémovej pamäte (RAM) alebo systémovej dosky (základnej dosky). Spustenie predštartovej diagnostiky pomáha identifikovať potenciálne hardvérové problémy, ktoré môžu spôsobovať problém so spúšťaním.
  1. Zapnite počítač.
  2. V logu Dell niekoľkokrát stlačte kláves F12, kým sa nezobrazí ponuka jednorazového spustenia.
  3. Na obrazovke spúšťacej ponuky vyberte možnosť Diagnostika a stlačte kláves Enter.
   Oprava 4: Spustite hardvérovú diagnostiku na identifikáciu potenciálneho hardvérového problémuObrázok č. 3: Ponuka spúšťania systému UEFI
  4. Spustí sa diagnostický test.
   Spustí sa diagnostický test.Obrázok č. 4: Diagnostika Dell ePSA
   Poznámka: Vzhľad rozhrania diagnostiky v prostredí pred spustením systému závisí od modelu počítača Dell. Informácie týkajúce sa konkrétne vášho počítača nájdete v používateľskej príručke svojho počítača Dell.
   Poznámka: Počas testu sa nedá používať myš.
   Poznámka: Pri teste panela LCD na notebooku je nutná prítomnosť používateľa.
  5. V prípade problémov sa zobrazia chybové kódy. Zapíšte si kód chyby, overovací kód a servisný tag a potom vyhľadajte kód chyby.


  Riešenie č. 5: Opravte chýbajúce alebo poškodené súbory systému Windows

  Na kontrolu systému Windows a opravu chýbajúcich alebo poškodených súborových systémov sa používajú nástroje príkazového riadka známe ako Kontrola systémových súborov a Deployment Image Servicing and Management (DISM.exe).

  1. Reštartujte počítač a spustite systém Windows. Ak sa systém Windows nespustí, vyskúšajte postup v článku Spustenie systému v núdzovom režime so sieťovým pripojením (v angličtine).
  2. Kliknite na ikonu Štart a pohľadajte položku „Príkazový riadok“ alebo „cmd“.
  3. Pravým tlačidlom myši kliknite na položku Príkazový riadok a vyberte možnosť Spustiť ako správca.
  4. Do príkazového riadka napíšte sfc /scannow a stlačte kláves Enter. Pozrite si toto video s návodom, ako spustiť nástroj Windows Startup Repair (v angličtine).
  5. Nástroj Kontrola systémových súborov skontroluje a overí súbory operačného systému. Okno príkazového riadka nezatvárajte, kým nebude overovanie dokončené na 100 %.
  6. Reštartujte počítač a skontrolujte, či sa problém nevyriešil.
  7. Ak sa problém nevyriešil, zopakujte kroky č. 1 a 2.
  8. Do príkazového riadka napíšte DISM.exe /Online /Cleanup-image /Restorehealth a stlačte kláves Enter.
   POZNÁMKA: Nástroj DISM vyžaduje funkčné pripojenie na internet. Pripojte priamo zo smerovača k počítaču ethernetový kábel (RJ-45). V núdzovom režime so sieťovým pripojením nie je možné používať bezdrôtové pripojenie (Wi-Fi).
  9. Nástroj Deployment Image Servicing and Management (DISM) sa pripojí k službe Windows Update online, aby stiahol a nahradil chýbajúce alebo poškodené systémové súbory systému Windows (ak sa také súbory zistia pri kontrole).
  10. Po dokončení opravy reštartujte počítač.

  Riešenie č. 6: Opravte alebo resetujte počítač pomocou aplikácie SupportAssist OS Recovery

  Keď váš počítač nedokáže spustiť operačný systém ani po niekoľkých pokusoch, automaticky spustí aplikáciu SupportAssist OS Recovery (ak máte podporovaný model počítača Dell). Prostredie na obnovenie počítača umožňuje diagnostikovať problémy s hardvérom, opraviť počítač, zálohovať súbory alebo obnoviť predvolené výrobné nastavenia počítača.

  Prečítajte si viac o tom, ako obnoviť počítač Dell pomocou nástroja SupportAssist OS Recovery (v angličtine).

  Pozrite si toto video s návodom, ako používať nástroj SupportAssist OS Recovery na podporovaných počítačoch Dell (v angličtine).

  Ak sa vám problém so zobrazovaním modrej obrazovky stále nepodarilo vyriešiť, vyskúšajte ďalšie možnosti riešenia problému so spustením systému Windows na počítači Dell (v angličtine).


  Video materiály (v angličtine)

  Load BIOS to defaults

  To reset BIOS to its default settings on a Dell computer, restart the computer and press the "F2" key repeatedly at the Dell logo screen to enter BIOS. Then, click on "Restore Settings", select "OK", and follow the on-screen instructions.
  How to Perform an OS System Restore (With Data Backup)

  This video explains how to perform an OS system restore with data backup using the "SupportAssist OS Recovery Tool." The steps include selecting "Restore System," choosing either "Local Restore" or "Cloud Restore," backing up data if necessary, selecting a storage device, confirming the device, selecting the reason for the restore, and clicking "Next" to begin the restore process. Once completed, click "Finish."