Preskočiť na hlavný obsah
 • Zadávajte objednávky rýchlo a jednoducho
 • Pozrite si svoje objednávky a sledujte priebeh doručenia
 • Vytvorte si zoznam svojich produktov a majte ho vždy poruke
 • Spravujte svoje lokality Dell EMC, produkty a kontaktné informácie na úrovni produktov pomocou Správy informácií o spoločnosti.

Ako obnoviť počítač pri problémoch so spustením operačného systému

Je váš počítač Dell zapnutý, no operačný systém sa nespustí alebo sa ani nezačne spúšťať? Tento problém môže mať mnoho príčin ako napríklad nesprávne nastavené spúšťanie systému v systéme BIOS, poškodené systémové súbory, poškodený zavádzač či chybný pevný disk.

 • Počítač sa zapne, ale počas spúšťania operačného systému sa zobrazí chybové hlásenie, ako napríklad „No bootable device found“ alebo „Operating system not found“.
 • Počítač sa zapne, no na obrazovke sa okrem ukazovateľa myši alebo blikajúceho kurzora nezobrazuje nič.
 • Počítač nedokáže spustiť operačný systém Windows z dôvodu chyby STOP, nazývanej aj chybou s modrou obrazovkou v systéme Windows.


no-boot-video-thumbnail

Pozrite si toto video s návodom, ako zistiť, či má váš počítač Dell problém so spustením systému (v angličtine).


Ak chcete vyriešiť problém týkajúci sa spúšťania vášho počítača Dell, postupujte podľa tohto stručného návodu:


Riešenie č. 1: Spustite počítač s minimom zariadení

Chybné hardvérové zariadenia môžu spôsobiť problémy súvisiace so spustením operačného systému počítača. Ak chcete zistiť, ktoré zariadenie je príčinou problému, spustite počítač iba s hardvérom, ktorý je nevyhnutný na spustenie systému Windows.

 1. Vypnite počítač.
 2. Odpojte od počítača všetky zariadenia, ako sú jednotky USB, tlačiarne, webové kamery, pamäťové karty (SD/xD) (klávesnicu a myš nechajte pripojené).
 3. Zapnite počítač.

Oprava 2: Vykonanie tvrdého resetu

Tvrdý reset pomôže rozptýliť statickú elektrinu, ktorá môže byť príčinou problémov so spustením systému. Ak chcete vykonať tvrdý reset, postupujte podľa nasledujúcich krokov.

 1. Vypnite počítač.
 2. Odpojte napájací kábel (pre stolové počítače) alebo odpojte napájací adaptér a vyberte batériu (notebooky Dell s odpojiteľnou batériou).
  POZNÁMKA: V prípade notebookov Dell, ktoré majú nevymeniteľnú batériu, sa dozviete, ako resetovať hodiny reálneho času (RTC), aby ste obnovili svoj notebook Dell (v angličtine). Ak máte notebook Dell s vyberateľnou batériou, podrobné pokyny, ako ju bezpečne vybrať, nájdete v používateľskej príručke daného notebooku Dell.
  POZNÁMKA: Na vybraných notebookoch Dell Latitude sa dozviete, ako použiť vynútenú ePSA na obnovu po zlyhaní POST alebo spustenia (v angličtine).
 3. Odpojte od počítača všetky zariadenia, ako sú jednotky USB, tlačiarne, webové kamery, pamäťové karty (SD/xD) (klávesnicu a myš nechajte pripojené).
 4. Stlačte a podržte tlačidlo napájania na 15 až 20 sekúnd, aby ste vyčerpali zvyškovú energiu.


 5. Stlačenie tlačidla napájania

 6. Pripojte napájací kábel (pre stolové počítače) alebo napájací adaptér a batériu (pre notebooky).
 7. Zapnite počítač.
  1. Ak sa po tvrdom resete systém Windows spustí, pripojte k počítaču postupne po jednom odpojené zariadenia, aby ste zistili, ktoré je príčinou problému.
  2. Ak sa počítač nespustí, resp. nespustí sa operačný systém, prejdite na ďalší krok, ktorým je obnovenie výrobných nastavení systému BIOS.

Riešenie č. 3: Obnovte predvolené výrobné nastavenia systému BIOS alebo UEFI.

Nesprávne nastavenia spúšťania systému v systéme BIOS alebo UEFI môžu spôsobovať problémy so spustením operačného systému. Obnovenie predvolených výrobných nastavení systému BIOS alebo UEFI dokáže vyriešiť mnoho problémov so spustením operačného systému.

Pozrite si toto video s návodom, ako obnoviť predvolené nastavenia systému BIOS alebo UEFI (v angličtine).

Poznámka: Rozhranie systému BIOS vo vašom počítači Dell môže vyzerať inak. Pozrite si preto používateľskú príručku svojho počítača Dell, v ktorej nájdete informácie určené konkrétne pre váš model počítača.


Riešenie č. 4: Spustite diagnostický test pred spustením systému

Príčinou problému s testom POST môže byť aj potenciálne zlyhanie hardvéru systémovej pamäte (RAM) alebo systémovej dosky (základnej dosky). Spustenie predštartovej diagnostiky pomáha identifikovať potenciálne hardvérové problémy, ktoré môžu spôsobovať problém so spúšťaním.

 1. Zapnite počítač.
 2. V logu Dell niekoľkokrát stlačte kláves F12, kým sa nezobrazí ponuka jednorazového spustenia.
 3. Na obrazovke spúšťacej ponuky vyberte možnosť Diagnostika a stlačte kláves Enter.
  Na obrazovke spúšťacej ponuky vyberte možnosť Diagnostika a stlačte kláves Enter.
 4. Spustí sa diagnostický test.
  Spustí sa diagnostický test.

 5. POZNÁMKA: Predštartové diagnostické rozhranie sa môže v počítači Dell líšiť, informácie o konkrétnom produkte nájdete v používateľskej príručke počítača Dell.

  Poznámka: Počas testu sa nedá používať myš.

  POZNÁMKA: Pri notebookoch Dell sa počas testu LCD vyžaduje reakcia používateľa.
 6. V prípade problémov sa zobrazia chybové kódy. Zapíšte si kód chyby, overovací kód a servisný tag a potom vyhľadajte kód chyby.

Riešenie č. 5: Opravte chýbajúce alebo poškodené súbory systému Windows

Na kontrolu systému Windows a opravu chýbajúcich alebo poškodených súborových systémov sa používajú nástroje príkazového riadka známe ako Kontrola systémových súborov a Deployment Image Servicing and Management (DISM.exe).

 1. Reštartujte počítač a spustite systém Windows. Ak sa systém Windows nespustí, vyskúšajte spustiť systém v núdzovom režime so sieťovým pripojením (v angličtine).
 2. Kliknite na ikonu Štart a pohľadajte položku „Príkazový riadok“ alebo „cmd“.
 3. Kliknite pravým tlačidlom myši na položku Príkazový riadok a vyberte možnosť Spustiť ako správca.
 4. Do príkazového riadka napíšte sfc /scannow a stlačte kláves Enter. Pozrite si toto video s návodom, ako spustiť nástroj Windows Startup Repair (v angličtine).
 5. Nástroj Kontrola systémových súborov skontroluje a overí súbory operačného systému. Okno príkazového riadka nezatvárajte, kým nebude overovanie dokončené na 100 %.
 6. Reštartujte počítač a skontrolujte, či sa problém nevyriešil.
 7. Ak sa problém nevyriešil, zopakujte kroky 1 a 2.
 8. Do príkazového riadka napíšte DISM.exe /Online /Cleanup-image /Restorehealth a stlačte kláves Enter.
  Poznámka: Nástroj DISM vyžaduje funkčné pripojenie na internet. Pripojte priamo zo smerovača k počítaču ethernetový kábel (RJ-45). V núdzovom režime so sieťovým pripojením nie je možné používať bezdrôtové pripojenie (Wi-Fi).
 9. Nástroj Deployment Image Servicing and Management (DISM) sa pripojí k službe Windows Update online, aby stiahol a nahradil chýbajúce alebo poškodené systémové súbory systému Windows (ak sa také súbory zistia pri kontrole).
 10. Po dokončení opravy reštartujte počítač.

Riešenie č. 6: Opravte alebo resetujte počítač pomocou aplikácie SupportAssist OS Recovery

Keď váš počítač nedokáže spustiť operačný systém ani po niekoľkých pokusoch, automaticky spustí aplikáciu SupportAssist OS Recovery (ak máte podporovaný model počítača Dell). Prostredie na obnovenie počítača umožňuje diagnostikovať problémy s hardvérom, opraviť počítač, zálohovať súbory alebo obnoviť predvolené výrobné nastavenia počítača.

Prečítajte si viac o tom, ako obnoviť počítač Dell pomocou nástroja SupportAssist OS Recovery (v angličtine).

Pozrite si toto video s návodom, ako používať nástroj SupportAssist OS Recovery na podporovaných počítačoch Dell (v angličtine).

Ak sa vám váš problém so spustením systému stále nepodarilo vyriešiť, vyskúšajte ďalšie možnosti riešenia problému so spustením systému Windows na počítači Dell (v angličtine).

Videá (v angličtine)

How to do No Boot troubleshooting

This video describes the troubleshooting for No Boot.
Load BIOS to defaults

To reset BIOS to its default settings on a Dell computer, restart the computer and press the "F2" key repeatedly at the Dell logo screen to enter BIOS. Then, click on "Restore Settings", select "OK", and follow the on-screen instructions.
How to Perform an OS System Restore (With Data Backup)

This video explains how to perform an OS system restore with data backup using the "SupportAssist OS Recovery Tool." The steps include selecting "Restore System," choosing either "Local Restore" or "Cloud Restore," backing up data if necessary, selecting a storage device, confirming the device, selecting the reason for the restore, and clicking "Next" to begin the restore process. Once completed, click "Finish."

Ďalšie zdroje

Ladenie
Riešenie pre modrú obrazovku alebo STOP chyby (v angličtine)
Zistite, ako identifikovať, riešiť a vyriešiť chyby spojené s modrou obrazovkou alebo zastaviť chyby objavujúce sa v počítači Dell.
disc-recovery
Použitie nástroja SupportAssist OS Recovery (v angličtine)
Zistite, ako použiť aplikáciu SupportAssist OS Recovery na resetovanie alebo obnovenie operačného systému v počítači Dell.
Sťahovanie
Stiahnuť obraz na obnovenie operačného systému
Zistite, ako pomocou nástroja Dell OS Recovery Tool stiahnuť obraz na obnovu operačného systému pre váš počítač Dell.
Výkon
Riešenie problémov s výkonom systému
Zistite, ako vyriešiť problémy s výkonom počítača Dell.