Preskočiť na hlavný obsah
 • Zadávajte objednávky rýchlo a jednoducho
 • Pozrite si svoje objednávky a sledujte priebeh doručenia
 • Vytvorte si zoznam svojich produktov a majte ho vždy poruke
 • Spravujte svoje lokality Dell EMC, produkty a kontaktné informácie na úrovni produktov pomocou Správy informácií o spoločnosti.

Ako obnoviť počítač z problémov so spustením alebo POST

Prestane váš počítač Dell po zapnutí reagovať a nespustí sa? Príčinou môže byť problém s nástrojom POST (Power On Self-Test), ku ktorému môže dochádzať z dôvodu poškodenia systému BIOS, problému komunikácie medzi hardvérovými komponentmi alebo chybného hardvéru. Niektoré z príznakov, ktoré znamenajú, že môže ísť o zlyhanie nástroja POST:

 • Počítač sa pri spúšťaní zasekne na logu Dell.
 • Počítač pípa alebo diódy LED blikajú vo vzoroch, ktoré sa opakujú.
 • Počítač sa zapne, ale na obrazovke sa nič nezobrazí, ale ventilátory fungujú.
 • Počítač sa zapne, ale nespustí sa a nereaguje na stlačenie klávesu CapsLock, ScrollLock ani NumLock.

Ak sa počítač zapne, ale zasekne sa na logu systému Windows alebo sa nespustí po zobrazení loga systému Windows, zistite, ako obnoviť počítač po probléme súvisiacom so spustením.

Videonávod na riešenie problému so spustením testu POST (v angličtine)

Pozrite si toto video s návodom, ako zistiť, či má váš počítač Dell problém so spustením testu POST (v angličtine).


Ak chcete vyriešiť problém so spustením svojho počítača Dell alebo testu POST, postupujte podľa tohto stručného návodu:

Oprava 1: Spustenie s použitím minimálneho hardvéru

Chybné hardvérové zariadenia môžu spôsobiť problémy so spustením počítača alebo POST. Ak chcete určiť, ktoré zariadenie spôsobuje problém, spustite počítač s použitím minimálneho požadovaného hardvéru.

 1. Vypnite počítač.
 2. Odpojte všetky zariadenia, ako sú jednotky USB, tlačiarne, webkamery, pamäťové karty (SD/xD) – s výnimkou klávesnice a myši.
 3. Zapnite počítač.


Oprava 2: Vykonanie tvrdého resetu

Tvrdý reset pomáha vypustiť statickú elektrinu, ktorá môže spôsobovať problém s napájaním. Ak chcete vykonať tvrdý reset, postupujte podľa nasledujúcich krokov.

 1. Vypnite počítač.
 2. Odpojte napájací kábel (pre stolové počítače) alebo odpojte napájací adaptér a vyberte batériu (notebooky Dell s odpojiteľnou batériou).
  POZNÁMKA: V prípade notebookov Dell, ktoré majú nevymeniteľnú batériu, sa dozviete, ako resetovať hodiny reálneho času (RTC), aby ste obnovili svoj notebook Dell (v angličtine). Ak máte notebook Dell s vyberateľnou batériou, podrobné pokyny, ako ju bezpečne vybrať, nájdete v používateľskej príručke daného notebooku Dell.
  POZNÁMKA: Na vybraných notebookoch Dell Latitude sa dozviete, ako použiť vynútenú ePSA na obnovu po zlyhaní POST alebo spustenia (v angličtine).
 3. Odpojte všetky zariadenia, ako sú jednotky USB, tlačiarne, webkamery, pamäťové karty (SD/xD) – s výnimkou klávesnice a myši.
 4. Stlačte a podržte tlačidlo napájania na 15 až 20 sekúnd, aby ste vyčerpali zvyškovú energiu.

  Stlačenie tlačidla napájania

 5. Pripojte napájací kábel (pre stolové počítače) alebo napájací adaptér a batériu (pre prenosné počítače).
 6. Zapnite počítač.


Oprava 3: Resetovanie hodín reálneho času (RTC)

Príčinou problémov súvisiacich so spúšťaním počítača môže byť aj poškodený systém BIOS. Resetovanie RTC pomáha resetovať nastavenia systému BIOS a obnoviť počítač Dell po problémoch s napájaním, spúšťaním, POST alebo videom.

 1. Ak sa problém so spúšťaním vyskytuje na notebooku Dell, zistite, ako resetovať hodiny reálneho času (RTC) a obnoviť prenosný počítač Dell (v angličtine).
 2. Ak sa problém so spúšťaním vyskytuje na stolovom počítači Dell, zistite, ako resetovať hodiny reálneho času (RTC), aby ste obnovili svoj stolový počítač Dell (v angličtine).


Oprava 4: Spustite hardvérovú diagnostiku na identifikáciu potenciálneho hardvérového problému

Príčinou problému s testom POST môže byť aj potenciálne zlyhanie hardvéru operačnej pamäte (RAM) alebo systémovej dosky (základnej dosky). Spustenie predštartovej diagnostiky pomáha identifikovať potenciálne hardvérové problémy, ktoré môžu spôsobovať problém so spúšťaním.

 1. Zapnite počítač.
 2. V logu Dell niekoľkokrát stlačte kláves F12, kým sa nezobrazí ponuka jednorazového spustenia.
 3. Na obrazovke spúšťacej ponuky vyberte možnosť Diagnostika a stlačte kláves Enter.

  Možnosť Diagnostika v ponuke jednorazového spustenia v počítači Dell

 4. Spustí sa diagnostický test.

  Diagnostika systému Dell ePSA pred spustením

  POZNÁMKA: Predštartové diagnostické rozhranie sa môže v počítači Dell líšiť, informácie o konkrétnom produkte nájdete v používateľskej príručke počítača Dell.

  POZNÁMKA: Počas testovania nie je myš aktívna.

  POZNÁMKA: Pri notebookoch Dell sa počas testu LCD vyžaduje reakcia používateľa.
 5. V prípade problémov sa zobrazia chybové kódy. Zapíšte si kód chyby, overovací kód a servisný tag a potom vyhľadajte kód chyby.

Ak sa počítač po vykonaní vyššie uvedených krokov nespustí alebo nedokončí POST, obráťte sa na technickú podporu spoločnosti Dell a informujte sa o možnostiach opravy, ktoré sú dostupné vo vašej lokalite.

Ďalšie zdroje

Riešenie problémov s napájacím adaptérom
Riešenie problémov s napájacím adaptérom (v angličtine)
Zistite, ako odstrániť a vyriešiť problémy s napájacím adaptérom v notebooku Dell. Nájdite informácie o používaní a riešení problémov súvisiacich s napájacím adaptérom.
Riešenie problémov s batériou
Riešenie problémov s batériou (v angličtine)
Zistite, ako odstrániť a vyriešiť problémy súvisiace s batériou v prenosnom počítači Dell. Nájdite informácie o používaní, údržbe a riešení problémov súvisiacich s batériou v notebooku Dell.
Zvýšenie výkonu batérie
Zvýšenie výkonu batérie (v angličtine)
Prečítajte si, ako predĺžiť výdrž batérie notebooku Dell (v angličtine). Nájdite informácie o zmenách, ktoré môžete vykonať na notebooku, aby ste zvýšili výdrž batérie.
Informácie o nafúknutej batérii a postup riešenia tohto problému
Informácie o nafúknutej batérii a postup riešenia tohto problému (v angličtine)
Zistite, prečo sa lítium-iónové batérie nafukujú a ako postupovať pri nafúknutých batériách v notebookoch Dell.
Podpora v podobe videí
Podpora v podobe videí (v angličtine)
Navštívte našu video knižnicu a vyhľadajte užitočné videá.
Knižnica podpory
Knižnica podpory (v angličtine)
Získajte prístup k všetkým článkom z našej databázy poznatkov.