Preskočiť na hlavný obsah
 • Zadávajte objednávky rýchlo a jednoducho
 • Pozrite si svoje objednávky a sledujte priebeh doručenia
 • Vytvorte si zoznam svojich produktov a majte ho vždy poruke
 • Spravujte svoje lokality Dell EMC, produkty a kontaktné informácie na úrovni produktov pomocou Správy informácií o spoločnosti.

Ako vyriešiť problémy s napájaním počítača

Príčinou problémov s napájaním počítača môže byť elektrická zásuvka, prepäťová ochrana, predlžovací kábel, dokovacia stanica, či dokonca napájací kábel počítača. Ak sa vo vašom počítači Dell vyskytuje niektorý z nasledujúcich príznakov, postupujte podľa krokov uvedených v tomto článku a obnovte počítač Dell po probléme s napájaním.

 • Počítač sa po stlačení tlačidla napájania nezapne.
 • Po stlačení tlačidla napájania sa nerozsvieti žiadna dióda LED a všetko nasvedčuje tomu, že nefunguje napájanie.
 • Keď stlačíte tlačidlo napájania, nič sa nedeje.

Videonávod na riešenie problému s napájaním

Pozrite si toto video s návodom, ako zistiť, či má váš počítač Dell problém so spustením systému.


Ak chcete vyriešiť problém s napájaním svojho počítača Dell, postupujte podľa tohto stručného návodu:

Oprava 1: Vykonanie tvrdého resetu

Tvrdý reset pomáha vypustiť statickú elektrinu, ktorá môže spôsobovať problém s napájaním. Ak chcete vykonať tvrdý reset, postupujte podľa nasledujúcich krokov.

 1. Vypnite počítač.
 2. Odpojte napájací kábel (pre stolové počítače) alebo odpojte napájací adaptér a vyberte batériu (notebooky Dell s odpojiteľnou batériou).
  POZNÁMKA: V prípade notebookov Dell, ktoré majú nevymeniteľnú batériu, sa dozviete, ako resetovať hodiny reálneho času (RTC), aby ste obnovili svoj notebook Dell. Ak máte notebook Dell s vyberateľnou batériou, podrobné pokyny, ako ju bezpečne vybrať, nájdete v používateľskej príručke daného notebooku Dell.
  POZNÁMKA: Na vybraných notebookoch Dell Latitude sa dozviete, ako použiť vynútenú ePSA na obnovu po zlyhaní POST alebo spustenia.
 3. Odpojte všetky zariadenia, ako sú jednotky USB, tlačiarne, webkamery, pamäťové karty (SD/xD) – s výnimkou klávesnice a myši.
 4. Stlačte a podržte tlačidlo napájania na 15 až 20 sekúnd, aby ste vyčerpali zvyškovú energiu.

  Stlačenie tlačidla napájania

 5. Pripojte napájací kábel (pre stolové počítače) alebo napájací adaptér a batériu (pre prenosné počítače).
 6. Zapnite počítač.


Oprava 2: Overenie správneho fungovania elektrickej zásuvky

Chybná elektrická zásuvka môže spôsobiť problémy s napájaním.

 1. Odpojte počítač od elektrickej zásuvky.
 2. Pripojte k zásuvke ďalšie zariadenie, aby ste overili, či zásuvka funguje správne.
 3. Skúste inú dobrú zásuvku.

  Elektrická zásuvka


Oprava 3: Vyhnutie sa prepäťovým ochranám, predlžovacím káblom alebo dokovacím staniciam

Chybný prepäťový chránič, predlžovací kábel alebo dokovacia stanica môžu zabrániť zapnutiu počítača. Je nevyhnutné zistiť, či je problém s napájaním spôsobený chybným prepäťovým chráničom, predlžovacím káblom alebo dokovacou stanicou.

 1. Odpojte počítač od prepäťovej ochrany, predlžovacieho kábla alebo dokovacej stanice.

  Prepäťová ochrana alebo predlžovací kábel

 2. Pripojte počítač priamo do elektrickej zásuvky. Ak máte notebook, pripojte napájací adaptér priamo k počítaču, nie prostredníctvom dokovacej stanice.
  POZNÁMKA: Spoločnosť Dell odporúča používať originálny napájací adaptér, ktorý bol dodaný s notebookom alebo zariadením Dell all-in-one.

  Napájací adaptér pripojený k notebooku

 3. Zapnite počítač.


Oprava 4: Skontrolujte napájací kábel alebo napájací adaptér

 1. Skontrolujte voľné káble v zadnej časti stolového počítača. Ak máte notebook, skontrolujte, či nie je napájací kábel pripojený k napájaciemu adaptéru uvoľnený.
 2. Ak počítač používa napájací adaptér, skontrolujte, či je zapnutá kontrolka LED na napájacom adaptéri alebo na zástrčke. Uistite sa, že používate originálny napájací adaptér, ktorý bol dodaný s počítačom.

  Napájací adaptér s diódou LED na zástrčke

 3. Pripojte dobrý napájací kábel alebo napájací adaptér.
  POZNÁMKA: Informácie o príkone napájacieho adaptéra sú vytlačené na štítku, ktorý sa nachádza na spodnej strane napájacieho adaptéra. Na dosiahnutie optimálneho výkonu používajte originálny napájací adaptér alebo napájací adaptér značky Dell s rovnakou špecifikáciou, ktorú podporuje váš počítač.


Oprava 5: Spustite diagnostiku hardvéru

Vykonanie testu napájacej jednotky na stolových počítačoch Dell alebo počítačoch typu all-in-one

Stolové počítače Dell Inspiron, XPS, OptiPlex, Precision a Vostro obsahujú napájací zdroj s integrovanou funkciou autotestu (BIST), ktorá pomáha diagnostikovať stav napájacej jednotky. Indikátor LED na zdroji napájania pomáha určiť, či je problém s napájaním spôsobený napájacou jednotkou.

Naučte sa spustiť autotest napájacej jednotky na stolovom počítači alebo počítači typu all-in-one od spoločnosti Dell.

Indikátor LED napájania na stolovom počítači Dell OptiPlex tower

Spustenie testu základnej dosky v prenosných počítačoch Dell

Niektoré notebooky Dell Inspiron, Latitude, Vostro a Precision sú vybavené integrovaným autotestom základnej dosky (M-BIST). M-BIST je integrovaný diagnostický nástroj, ktorý pomáha identifikovať poruchy vstavaného radiča (EC) na systémovej doske. M-BIST sa musí spustiť manuálne pred procesom POST (Power-On Self-Test) a môže sa spustiť na notebooku Dell, ktorý sa nedokáže zapnúť.

POZNÁMKA: Funkcia integrovaného autotestu základnej dosky (M-BIST) je k dispozícii len vo vybraných notebookoch Dell Inspiron, Latitude, Vostro a Precision.

 1. Stlačte a podržte tlačidlo M a tlačidlo napájania na klávesnici.
 2. Skontrolujte indikátor stavu batérie:
  POZNÁMKA: Informácie o umiestnení kontrolky stavu batérie nájdete v používateľskej príručke notebooku Dell.
  1. Ak sa zistí chyba, indikátor stavu batérie sa rozsvieti na oranžovo. Pre možnosti opravy kontaktujte technickú podporu spoločnosti Dell.
  2. Ak sa nevyskytne žiadna chyba, indikátor stavu batérie zostane vypnutý.

Ak sa počítač po vykonaní vyššie uvedených krokov nezapne, obráťte sa na technickú podporu spoločnosti Dell a informujte sa o možnostiach opravy, ktoré sú dostupné vo vašej lokalite.

Ďalšie zdroje

Riešenie problémov s napájacím adaptérom
Riešenie problémov s napájacím adaptérom (v angličtine)
Zistite, ako odstrániť a vyriešiť problémy s napájacím adaptérom v notebooku Dell. Nájdite informácie o používaní a riešení problémov súvisiacich s napájacím adaptérom.
Riešenie problémov s batériou
Riešenie problémov s batériou (v angličtine)
Zistite, ako odstrániť a vyriešiť problémy súvisiace s batériou v prenosnom počítači Dell. Nájdite informácie o používaní, údržbe a riešení problémov súvisiacich s batériou v notebooku Dell.
Zvýšenie výkonu batérie
Zvýšenie výkonu batérie (v angličtine)
Prečítajte si, ako predĺžiť výdrž batérie notebooku Dell (v angličtine). Nájdite informácie o zmenách, ktoré môžete vykonať na notebooku, aby ste zvýšili výdrž batérie.
Informácie o nafúknutej batérii a postup riešenia tohto problému
Informácie o nafúknutej batérii a postup riešenia tohto problému (v angličtine)
Zistite, prečo sa lítium-iónové batérie nafukujú a ako postupovať pri nafúknutých batériách v notebookoch Dell.
Podpora v podobe videí
Podpora v podobe videí (v angličtine)
Navštívte našu video knižnicu a vyhľadajte užitočné videá.
Knižnica podpory
Knižnica podpory (v angličtine)
Získajte prístup k všetkým článkom z našej databázy poznatkov.