Preskočiť na hlavný obsah
  • Zadávajte objednávky rýchlo a jednoducho
  • Pozrite si svoje objednávky a sledujte priebeh doručenia
  • Vytvorte si zoznam svojich produktov a majte ho vždy poruke
  • Spravujte svoje lokality Dell EMC, produkty a kontaktné informácie na úrovni produktov pomocou Správy informácií o spoločnosti.

Ako nájsť servisný tag dokovacej stanice Dell

Dell umožňuje zákazníkom prístup k informáciám o ich produktoch, vrátane technických parametrov, dokumentácie a záručných informácií, na základe identifikátorov produktov, ako sú servisný tag, kód expresného servisu a sériové číslo. Získajte možnosti podpory prispôsobené vašim konkrétnym potrebám: identifikujte svoj produkt značky Dell pomocou jeho servisného tagu, kódu expresného servisu alebo sériového čísla.

  • Servisný tag je sedemmiestny alfanumerický kód.
  • Kód expresného servisu je 10- až 11-miestna číselná verzia servisného tagu.

POZNÁMKA: Príslušenstvo a zariadenia Dell, ako sú klávesnica, myš, náhlavná súprava, externý pevný disk, nemajú servisný tag ani kód expresného servisu. Ak chcete získať produktovú dokumentáciu k týmto zariadeniam, môžete ich identifikovať na webovej stránke Dell.com/support pomocou ich modelového čísla. Tieto produkty dokáže technická podpora firmy Dell identifikovať na základe čísla objednávky Dell.

Poznámka: Niektoré dokovacie stanice Dell, ako napríklad TB16, TB18DC, WD19, WD19TB, WD19DC a WD22TB4 majú servisný tag alebo kód expresného servisu. Ak chcete získať produktovú dokumentáciu a ovládače pre vyššie uvedené modely, môžete ich identifikovať na webovej stránke Dell.com/support pomocou ich modelového čísla.

Štítok so servisným tagom

Na dokovacích staniciach Dell je servisný tag vytlačený na štítku umiestnenom na spodnom paneli.

Ukážka štítka so servisným tagom na spodnom paneli dokovacej stanice DellVideo materiály

How To Locate Your Service Tag

This video provides instructions on how to find the service tag on a laptop or desktop computer. For laptops, the tag is located underneath the system, while for desktops, it is located on the back of the chassis. Alternatively, the "Command Prompt" can be used to find the tag. The reader is asked to provide their service tag to receive further assistance.

Ďalšie zdroje

Používateľ
Moje konto
Prihláste sa do svojho konta Dell, ktoré vám umožní vytvárať objednávky, sledovať stav zásielok, získať členské výhody a vytvárať a zobrazovať zoznamy vlastných produktov Dell.
Poznámky v schránke
Dell Product Registration
Zaregistrujte svoj produkt Dell, aby ste získali výhody v podobe rýchlej a efektívnej podpory, najdôležitejších produktových aktualizácií či rýchlejšej diagnostiky.
Záruka
Prevod záruky a vlastníckeho práva
Zmenilo sa miesto používania vášho produktu Dell alebo potrebujete aktualizovať informácie o jeho vlastníctve?
Zariadenie – stolový počítač
Moje produkty a služby
Služba „Moje produkty a služby“ vám umožňuje spravovať všetky vaše produkty Dell a služby podpory jednoduchšie – na jednom mieste.