Preskočiť na hlavný obsah
 • Zadávajte objednávky rýchlo a jednoducho
 • Pozrite si svoje objednávky a sledujte priebeh doručenia
 • Vytvorte si zoznam svojich produktov a majte ho vždy poruke
 • Spravujte svoje lokality Dell EMC, produkty a kontaktné informácie na úrovni produktov pomocou Správy informácií o spoločnosti.

Myš

Myš


Myš je jedným z primárnych vstupných zariadení počítača, ktoré umožňuje ovládať kurzor alebo ukazovateľ myši na výber textu, ikon, súborov a ďalších položiek. Myš možno pripojiť k počítaču pomocou USB, Bluetooth alebo vyhradeného bezdrôtového adaptéra USB. Ak ste si všimli niektorý z nasledujúcich príznakov problémov, vyskúšajte naše odporúčané rýchle riešenia, ktoré by vám mohli pomôcť problém vyriešiť.

 • Kurzor sa pohybuje pomaly alebo chaoticky.
 • Kurzor sa pri kliknutí na tlačidlá myši nepohybuje, resp. nereaguje.
 • Kurzor zmizne

Postupujte podľa týchto rýchlych krokov, ktoré vám pomôžu vyriešiť váš problém s myšou.


Vyskúšajte každé riešenie a skontrolujte, či sa problém s myšou nevyriešil. Ak sa nevyriešil, vyskúšajte druhé riešenie a rovnako postupujte v prípade potreby ďalej.

Oprava 1: Znova pripojte konektory myši k počítaču

Mohlo dôjsť k uvoľneniu kábla USB Obrázok 1 alebo bezdrôtového prijímača USB Obrázok 2. Opätovným pripojením konektora sa zabezpečí správny prenos údajov.

Obrázok 1: Pripojenie kábla USB
Obrázok 2: Bezdrôtový prijímač USB


Oprava 2: Nainštaulujte nové batérie, ak máte bezdrôtovú myš alebo myš Bluetooth

Počas bežného používania myši sa batérie vybíjajú. To môže spôsobiť stratu spojenia medzi počítačom a myšou. Výmena batérií za nové obnoví silné spojenie.

Podrobnosti o tom, ako vymeniť batérie v bezdrôtovej alebo Bluetooth myši, nájdete v článku Príručky a dokumentácia k produktu Dell v znalostnej databáze.


Oprava 3: Uložte všetky údaje, zatvorte všetky otvorené programy a reštartujte počítač

Reštartovaním počítača sa vymaže pamäť počítača a obnoví sa spojenie medzi počítačom a myšou.

 1. Uloženie aktualizácií všetkých otvorených dokumentov.
 2. Zatvorte všetky otvorené programy alebo aplikácie.
 3. Vyberte ikonu Štart.
 4. Vyberte ikonu Napájanie.
 5. Vyberte možnosť Reštartovať.

Po úplnom dokončení zavádzania počítača skontrolujte, či myš funguje správne.


Oprava 4: Optimalizujte počítač Dell pomocou aplikácie SupportAssist.

Táto aplikácia zabezpečuje, že váš počítač má najnovšie aktualizácie ovládačov Dell a kontroluje nastavenia, aby bol váš počítač výkonný a spoľahlivý.

 1. Stlačte a podržte kláves Windows (tlačidlo Windows) a potom stlačte kláves Q.
 2. Do vyhľadávacieho poľa napíšte SupportAssist.
 3. V zozname výsledkov na obrázku 3 vyberte položku SupportAssist (aplikácia)
  POZNÁMKA: Ak sa nástroj SupportAssist vo výsledkoch vyhľadávania nezobrazí, prejdite na stránku SupportAssist for Home PCs a stiahnite si a nainštalujte aplikáciu SupportAssist. Obrázok 3: Výsledky vyhľadávania nástroja SupportAssist
 4. Kliknutím na tlačidlo Spustiť teraz spustíte testy, obrázok 4.  
  POZNÁMKA: Môžete ťuknúť alebo kliknúť na šípku nadol a spustiť tak individuálny test. Spoločnosť Dell odporúča spustenie úplného testu počítača. Obrázok 4: Hlavná obrazovka SupportAssist
 5. Nástroj SupportAssist spúšťa testy postupne, pričom poskytuje výsledky a navrhované akcie.

Oprava 5: Stiahnite si a nainštalujte najnovšie aktualizácie operačného systému Windows

Najnovšie aktualizácie operačného systému nainštalované v počítači so systémom Windows ho udržiavajú výkonný a spoľahlivý.

Informácie o tom, ako získať najnovšie aktualizácie systému Windows v počítači, nájdete v článku databázy znalostí spoločnosti Microsoft Získajte najnovšiu aktualizáciu systému Windows.


Oprava 6: Spustite diagnostiku myši

Spustením diagnostiky myši zabezpečíte, aby myš a hardvér, ktorý ju podporuje, fungovali správne.

Ak chcete spustiť diagnostiku, prejdite na stránku testu hardvéru myši SupportAssist (test sa spustí automaticky).

Ak sa pri teste zistí problém, obráťte sa na technickú podporu firmy Dell.


Ak tieto rýchle kroky nevyriešili váš problém, v časti Ďalšie zdroje nájdete podrobnejšie informácie. Obsah súvisiaci s týmto problémom môžete tiež vyhľadať pomocou vyhľadávacieho panela v hornej časti tejto stránky.


Video materiály

How to Connect Bluetooth Device to your PC in Windows 11

To connect a Bluetooth device to a Windows 11 PC, first turn on the device and ensure it's within range and has sufficient charge. Then, on the PC, go to "Bluetooth and other devices settings" and click "Add device". Select the Bluetooth device from the list and click "Connect". If necessary, confirm a PIN code. Once paired, the device should be visible under "Audio" or "Other devices" and can be connected by clicking "Connect". If the device is not listed, repeat the pairing process or contact @DellCares on Twitter for assistance.
How to Run the Bluetooth Troubleshooter

To troubleshoot Bluetooth issues on Windows, run the Bluetooth troubleshooter by searching for "Troubleshoot" in Windows search, clicking on "Additional troubleshooters", and following the on-screen instructions. If the issue persists, seek additional assistance.

Ďalšie zdroje

Sprievodca používaním myši a riešením problémov (v angličtine)
Sprievodca používaním myši a riešením problémov (v angličtine)
Zistite, ako sa pripojiť, používať a riešiť problémy, keď klávesnica Dell nefunguje tak, ako by mala.
Používanie nástroja Dell Peripheral Manager a riešenie problémov (v angličtine)
Dell Peripheral Manager (v angličtine)
Program Dell Peripheral Manager vám umožňuje konfigurovať funkcie klávesnice, myši alebo externej webovej kamery Dell.
Používanie nástroja Dell Peripheral Manager a riešenie problémov (v angličtine)
Stiahnutie a inštalácia najnovšieho ovládača bezdrôtovej technológie Bluetooth (v angličtine)
Prečítajte si, ako prevziať a nainštalovať ovládač Bluetooth do počítača Dell so systémom Windows.
Riešenie problémov s technológiou Bluetooth a používateľská príručka
Riešenie problémov s technológiou Bluetooth a používateľská príručka (v angličtine)
Naučte sa párovať (pripájať) počítače Dell s rozhraním Bluetooth k príslušenstvu Dell Bluetooth a riešiť prípadné problémy s rozhraním Bluetooth.