Preskočiť na hlavný obsah
 • Zadávajte objednávky rýchlo a jednoducho
 • Pozrite si svoje objednávky a sledujte priebeh doručenia
 • Vytvorte si zoznam svojich produktov a majte ho vždy poruke
 • Spravujte svoje lokality Dell EMC, produkty a kontaktné informácie na úrovni produktov pomocou Správy informácií o spoločnosti.

Bluetooth

bluetooth

Bluetooth je štandard bezdrôtovej technológie krátkeho dosahu, ktorý sa používa na mnohých zariadeniach, ako sú klávesnice Bluetooth, myš, reproduktory a náhlavné súpravy. Ak ste si všimli niektorý z nasledujúcich príznakov problémov, vyskúšajte naše odporúčané rýchle riešenia, ktoré by vám mohli pomôcť problém vyriešiť.

 • Zariadenia Bluetooth nie je možné spárovať či pripojiť
 • Prerušovaný problém s pripojením k zariadeniam Bluetooth
 • Zariadenia Bluetooth sa odpoja

Postupujte podľa týchto rýchlych krokov, ktoré vám pomôžu vyriešiť váš problém s rozhraním Bluetooth.

Vyskúšajte najskôr jedno riešenie a potom skontrolujte, či sa problém s rozhraním Bluetooth nevyriešil. Ak sa nevyriešil, vyskúšajte druhé riešenie a rovnako postupujte v prípade potreby ďalej.

Oprava 1: Skontrolujte, či je v počítači zapnuté rozhranie Bluetooth a vypnite Režim v lietadle.

Kliknite na ikonu stavu internetu vpravo dole na paneli úloh a uistite sa, že dlaždica Bluetooth je modrá a dlaždica Režim v lietadle je biela.
Indikátor aktívneho rozhrania Bluetooth

Oprava 2: Skontrolujte, či sú v externom zariadení Bluetooth vložené nové batérie.

Oprava 3: Uistite sa, že zariadenie Bluetooth, ktoré chcete spárovať, je do vzdialenosti 10 metrov (30 stôp) od počítača.

Oprava 4: Skontrolujte, či je v počítači nainštalovaný najnovší ovládač adaptéra Bluetooth. Viac informácií nájdete v článku databázy poznatkov spoločnosti Dell: stiahnutie a inštalácia najnovšieho ovládača bezdrôtovej technológie Bluetooth (v angličtine).

Oprava 5: Optimalizujte počítač Dell pomocou aplikácie SupportAssist.

Aplikácia SupportAssist umožní vášmu počítaču pracovať vždy najlepšie, ako môže.
 1. Stlačte a podržte kláves Windows a potom stlačte kláves Q.
 2. Do vyhľadávacieho poľa napíšte SupportAssist.
 3. Z výsledkov vyberte položku SupportAssist (Aplikácia) (Ak v počítači SupportAssist nemáte, prejdite na Riešenie č. 6.)
   Výsledky vyhľadávania SupportAssist
 4. Kliknutím na tlačidlo Spustiť teraz optimalizujte svoj počítač Dell. Aplikácia SupportAssist sa spustí a poskytne vám výsledky a akékoľvek ďalšie kroky potrebné vykonať z vašej strany.
  Hlavná obrazovka nástroja SupportAssist

Oprava 6: Uistite sa, že váš počítač a externé zariadenie Bluetooth sú spárované alebo pripojené.

 1. Stlačte a podržte kláves Windows a potom stlačte kláves Q.
 2. Do vyhľadávacieho poľa napíšte Bluetooth.
  a. Z výsledkov vyberte položku Bluetooth a ďalšie nastavenia zariadení (nastavenia systému).
  Výsledky vyhľadávania rozhrania Bluetooth
 3. Skontrolujte, či je vaše externé zariadenie Bluetooth uvedené v časti Vstup, Zvuk alebo Iné zariadenia.
  (Keď je v zozname uvedené vaše externé zariadenie Bluetooth, ale stále nefunguje, označte zariadenie a potom ho odstráňte. Následne ho znova spárujte.)
 4. Stlačte možnosť Pridať zariadenie.
 5. Z možností vyberte technológiu Bluetooth.
 6. Skontrolujte, či je vaše externé zariadenie Bluetooth v režime viditeľnosti.
  (Pokyny, ako uviesť zariadenie do režimu viditeľnosti, nájdete v príručke vlastníka zariadenia Bluetooth.)
 7. Zvoľte externé zariadenie Bluetooth, ktoré chcete spárovať. Po dokončení párovania stlačte možnosť Hotovo.
  Výsledky vyhľadávania rozhrania Bluetooth

Oprava 7: Spustite test hardvéru (v angličtine), aby ste mali istotu, že Bluetooth adaptér funguje správne.

Videá (v angličtine)

How to Connect Bluetooth Device to your PC in Windows 11

To connect a Bluetooth device to a Windows 11 PC, first turn on the device and ensure it's within range and has sufficient charge. Then, on the PC, go to "Bluetooth and other devices settings" and click "Add device". Select the Bluetooth device from the list and click "Connect". If necessary, confirm a PIN code. Once paired, the device should be visible under "Audio" or "Other devices" and can be connected by clicking "Connect". If the device is not listed, repeat the pairing process or contact @DellCares on Twitter for assistance.
How to Run the Bluetooth Troubleshooter

To troubleshoot Bluetooth issues on Windows, run the Bluetooth troubleshooter by searching for "Troubleshoot" in Windows search, clicking on "Additional troubleshooters", and following the on-screen instructions. If the issue persists, seek additional assistance.
How to update Drivers via SupportAssist

How to update Drivers via SupportAssist

Ďalšie zdroje

diagnostic-140x100.png
Test hardvéru Bluetooth (v angličtine)
Spoločnosť Dell odporúča spustiť diagnostiku adaptéra Bluetooth, aby ste sa uistili, že funguje správne.
bluetooth-140x100.png
Spárovanie zariadení Dell s technológiou Bluetooth v systémoch Windows 11 a Windows 10 (v angličtine)
Okrem poskytnutia základnej pomoci pri riešení problémov sa dozviete, ako spárovať počítač Dell s technológiou Bluetooth s externým zariadením Dell Bluetooth.
bluetooth-140x100.png
Párovanie a riešenie problémov s klávesnicami a myšou Dell Bluetooth (v angličtine)
Naučte sa párovať klávesnice a myši Dell Bluetooth pomocou ich tlačidiel Sync.
prehrávanie videozáznamu
Podpora v podobe videí (videá sú v angličtine)
Ďalšie videá podpory nájdete v našej knižnici videí Dell.
bluetooth-140x100.png
Spárovanie zariadenia Bluetooth v systéme Windows
Informácie o párovaní zariadení Bluetooth v systémoch Windows 11, 10, 8.1 a 7 nájdete v tomto článku spoločnosti Microsoft
bluetooth-140x100.png
Riešenie problémov s technológiou Bluetooth a používateľská príručka (v angličtine)
Prečítajte si informácie o tom, ako spárovať (pripojiť) počítače s rozhraním Bluetooth od spoločnosti Dell s príslušenstvom Bluetooth od spoločnosti Dell, a o krokoch na vyriešenie problémov.