Preskočiť na hlavný obsah
 • Zadávajte objednávky rýchlo a jednoducho
 • Pozrite si svoje objednávky a sledujte priebeh doručenia
 • Vytvorte si zoznam svojich produktov a majte ho vždy poruke
 • Spravujte svoje lokality Dell EMC, produkty a kontaktné informácie na úrovni produktov pomocou Správy informácií o spoločnosti.

Bezdrôtové siete (Wi-Fi)

Bezdrôtové pripojenie

Bezdrôtová sieť známa tiež ako Wi-Fi vám umožňuje pripojiť sa na internet, k tlačiarňam s funkciou bezdrôtovej komunikácie alebo sieti a zdieľať súbory s inými zariadeniami. Toto môžete pomocou bezdrôtovej siete robiť z ľubovoľného miesta v domácnosti alebo práci vďaka smerovaču Wi-Fi. Ak ste si všimli niektorý z nasledujúcich príznakov problémov, vyskúšajte naše odporúčané rýchle riešenia, ktoré by vám mohli pomôcť problém vyriešiť.

 • Pripojenie na internet sa prerušuje, čo sa prejavuje tým, že neviete otvoriť webovú stránku, použiť aplikáciu na videokonferenčné hovory alebo chat, ako napríklad Microsoft Teams, Skype alebo Zoom.
 • Pripojenie na internet je pomalé alebo prerušované, čo sa prejavuje napríklad pozastavením prehrávania a načítavaním pri sledovaní videí alebo dlhým načítavaním webových stránok.
 • Cez lokálnu sieť nie je možné zdieľať súbory alebo pripojiť sa k bezdrôtovej tlačiarni.

Postupujte podľa týchto rýchlych krokov, ktoré vám pomôžu vyriešiť váš problém s bezdrôtovým pripojením.

Postupujte takto: vyskúšajte prvé riešenie a potom skontrolujte, či sa problém nevyriešil. Ak sa nevyriešil, vyskúšajte druhé riešenie a rovnako postupujte v prípade potreby ďalej.

Riešenie č. 1: Skontrolujte, či je v počítači zapnuté pripojenie Wi-Fi a vypnite Režim v lietadle.

Kliknite na ikonu stavu internetu vpravo dole na paneli úloh a uistite sa, že dlaždica Wi-Fi je modrá a dlaždica Režim v lietadle je biela.

Windows 11

Riešenie č. 2: Presuňte počítač bližšie k bezdrôtovému smerovaču (ak je to možné), aby ste zistili, či nejde o problém s rozhraním alebo dosahom signálu.

Riešenie č. 3: Vypnite a znova zapnite počítač aj smerovač.

Vďaka tomu sa modem, bezdrôtový smerovač a počítač zosynchronizujú.

 1. Vypnite počítač aj smerovač, resp. modem.
  Vypnutie
 2. Počkajte 3 minúty a potom smerovač, resp. modem, zapnite.
 3. Počkajte ešte 2 minúty, potom zapnite aj počítač, aby sa so smerovačom zosynchronizoval nanovo.

Riešenie č. 4: Spustite Poradcu pri riešení problémov so sieťou systému Windows.

Poradca pri riešení problémov so sieťou systému Windows slúži na odhaľovanie a riešenie problémov s pripojením na internet alebo zobrazením webových stránok.

 1. Stlačte a podržte kláves Windows a potom stlačte kláves Q.
 2. Do vyhľadávacieho poľa napíšte poradca pri riešení problémov so sieťou.
 3. Z výsledkov vyberte možnosť Vyhľadanie a oprava problémov so sieťou (Ovládací panel).
  Sieť
 4. Kliknite na tlačidlo Ďalej a postupujte podľa pokynov.

Riešenie č. 5: Spustite v aplikácii SupportAssist nástroj Optimize Network.

Tento nástroj zaisťujte dostupnosť sieťového pripojenia a aktualizuje nastavenia tak, aby vaša sieť fungovala efektívne a spoľahlivo.

 1. Stlačte a podržte kláves Windows a potom stlačte kláves Q.
 2. Do vyhľadávacieho poľa napíšte „SupportAssist“.
 3. Z výsledkov vyberte položku SupportAssist (Aplikácia) (Ak v počítači SupportAssist nemáte, prejdite na Riešenie č. 6.)
  SupportAssist
 4. Kliknite na šípku nadol v spodnej časti okna aplikácie SupportAssist.
  SupportAssist
 5. V časti Optimize Network kliknite na tlačidlo Run a postupujte podľa pokynov.
  SupportAssist

Riešenie č. 6: Stiahnite si a nainštalujte najnovší ovládač bezdrôtovej karty pre svoj počítač Dell.

Zistite, ako stiahnuť a nainštalovať ovládače pre zariadenia Dell.

Riešenie č. 7: Spustite test hardvéru (v angličtine), aby ste mali istotu, že nejde o problém s bezdrôtovým adaptérom alebo adaptérom káblovej siete.

Riešenie č. 8: Aktualizujte firmvér smerovača. Viac informácií vám poskytne váš poskytovateľ pripojenia na internet (ISP) alebo výrobca smerovača.

Videá (v angličtine)

How to Troubleshoot Wi-Fi in Windows 11

This video will demonstrate the troubleshooting procedure of Wi-Fi for the Windows 11.
How to Check for the wireless card in the Network adapters section in Device Manager

This video explains how to check for a wireless card in the Device Manager on a Windows computer. To do so, one needs to search for "Device Manager" using Windows Search, expand the "Network adapters" section, and look for the wireless card. It is important to check for any symbols next to its name, such as an exclamation point, red "X", or down arrow.

Ďalšie zdroje

Diagnostika
Test sieťového hardvéru (v angličtine)
Dell odporúča spustiť diagnostiku bezdrôtového adaptéra, aby sa vylúčila možnosť, že nefunguje, ako má.
wifi
Pripojenie notebooku k sieti Wi-Fi a riešenie problémov so sieťou
Zistite, ako pripojiť notebook k sieti Wi-Fi v systéme Windows 11 a 10. Pozrite si pokyny na nastavenie siete a vyriešte aj iné problémy so sieťou.
wifi
Oprava problémov s Wi-Fi pripojením vo Windowse
Tento článok firmy Microsoft vám pomôže s riešením problémov s prístupom k e-mailom, prehliadaním internetu či streamovaním hudby.
sieť
Káblové siete
Postupujte podľa odporúčaných rýchlych krokov, ktoré vám pomôžu tieto problémy vyriešiť. Pozrite si prepojenia na ďalšie zdroje informácií o riešení problémov s káblovým sieťovým pripojením.
Bluetooth
Bluetooth
Postupujte podľa navrhovaných rýchlych krokov na vyriešenie problémov súvisiacich so zariadením Bluetooth v počítači Dell. Pozrite si prepojenia na ďalšie zdroje informácií o riešení problémov súvisiacich s pripojením Bluetooth.
prehrávanie videozáznamu
Podpora v podobe videí (videá sú v angličtine)
Ďalšie videá podpory nájdete v našej knižnici videí Dell.