Preskočiť na hlavný obsah
  • Zadávajte objednávky rýchlo a jednoducho
  • Pozrite si svoje objednávky a sledujte priebeh doručenia
  • Vytvorte si zoznam svojich produktov a majte ho vždy poruke
  • Spravujte svoje lokality Dell EMC, produkty a kontaktné informácie na úrovni produktov pomocou Správy informácií o spoločnosti.

Služby medzinárodnej technickej podpory

Získajte podporu na cestách do zahraničia.

Medzinárodná podpora firmy Dell
Zistite viac o medzinárodnej podpore firmy Dell.
Pobyt v zahraničí (v angličtine)
Ak ste sa kvôli práci presťahovali do inej krajiny alebo cestujete do zahraničia a zdržíte sa tam viac ako 6 mesiacov, požiadajte, prosím, o medzinárodný prenos servisného štítka.
Zmluvy o poskytovaní služieb firemným zákazníkom
Oboznámte sa so všetkými službami firmy Dell, ktoré v jednotlivých krajinách ponúkame firmám.
Navštívte webovú stránku www.dell.com/servicedescriptions (nástroj na výber krajiny je dostupný iba v angličtine).
Zmluvy o poskytovaní služieb spotrebiteľom
Oboznámte sa so všetkými službami firmy Dell, ktoré v jednotlivých krajinách ponúkame bežným zákazníkom.
Navštívte webovú stránku www.dell.com/servicecontracts (nástroj na výber krajiny je dostupný iba v angličtine).

Ďalšie zdroje

Knižnica podpory
Knižnica podpory
Získajte prístup k všetkým článkom z našej databázy poznatkov.