Přeskočit na hlavní obsah
 • Vkládejte objednávky snadno a rychle
 • Zobrazit objednávky a sledovat stav expedice
 • Vytvořte a přistupujte k seznamu svých produktů
 • Spravujte své profily, produkty a kontakty na úrovni produktů na stránkách Dell EMC pomocí správy společnosti.

Postup spuštění diagnostického testu na monitoru Dell

Shrnutí: Tento článek obsahuje informace o integrovaném samočinném testu (BIST), nebo-li o vestavěné diagnostice (BID), a kontrolní funkci automatického testu (STFC), které jsou k dispozici u monitorů Dell. Zjistěte, jak spustit diagnostický test a diagnostikovat problémy s monitory Dell. ...

Tento článek byl zřejmě přeložen automaticky. Máte-li připomínky k jeho kvalitě, informujte nás pomocí formuláře ve spodní části stránky.

Obsah článku


Pokyny

Spuštění diagnostického testu monitoru pomáhá rozpoznat, jestli monitor Dell funguje správně, když si všimnete problémů se zobrazením. Spusťte diagnostický test, když si všimnete displeje, jako je například:

 • Obrazovka je prázdná nebo černá
 • Obraz je neostrý, rozmazaný nebo zkreslený
 • Displej bliká
 • Barva displeje je vybledlá
 • Na displeji jsou vodorovné nebo svislé čáry.
 • Na displeji je barevné pásmo.
 • Na obrazovce jsou bubliny nebo jiné problémy související s displejem.

Obsah

 1. Vestavěný samočinný test (BIST) také nazývaný integrovaná diagnostika (BID)
 2. Kontrolní funkce automatického testu (STFC)
 3. Pokyny k údržbě displejů
 4. Bezpečnostní pokyny
 5. Často kladené dotazy

Spuštění diagnostického testu na monitoru Dell pomáhá zjistit, zda se problémy týkají samotného monitoru Dell.

Pokud diagnostický test proběhl úspěšně, zjistěte, jak odstraňovat problémy s displejem či obrazem na monitoru Dell.

Hledáte pomoc se spuštěním diagnostického testu na panelu LCD notebooku Dell? Podívejte se, jak v notebooku Dell spustit vestavěný samočinný test BIST displeje LCD.

VÝSTRAHA: Než začnete s postupem uvedeným v tomto článku znalostní databáze Dell, přečtěte si a dodržujte bezpečnostní pokyny.

Vestavěný samočinný test (BIST) také nazývaný integrovaná diagnostika (BID)

Monitory Dell jsou vybaveny integrovaným diagnostickým nástrojem, který pomáhá určit, zda se problém s obrazovkou týká samotného monitoru Dell.

Pokud si na obrazovce všimnete odchylek od obrazu, jako je blikání, zkreslení, problémy se zřetelností, rozmazaný nebo neostrý obraz, vodorovné nebo svislé čáry, blednutí barev nebo zkreslený obraz, je nutné spustit integrovaný samočinný test (BIST) nebo vestavěnou diagnostiku (BID).

 1. Přejděte na stránku Dell.com/support/manuals.
 2. Určete model svého monitoru Dell:
  1. Zadejte modelové číslo nebo výrobní číslo monitoru Dell a poté klikněte na možnost Hledat.
  2. Nebo klikněte na možnost Procházet nabídku všech produktů, vyberte položku Elektronika a příslušenství, Monitory a příslušenství a poté vyberte svůj monitor Dell z katalogu.
 3. Na kartě Dokumentace přejděte do části Příručky a dokumenty a vedle uživatelské příručky k monitoru klikněte na možnost Zobrazit PDF.
 4. V uživatelské příručce v části Odstraňování problémů přejděte na stránku Integrovaná diagnostika.
 5. Podle pokynů spusťte integrovaný samočinný test monitoru Dell.
 6. Pokud režim integrovaného samočinného testu nevykazuje neobvyklý stav obrazovky, přečtěte si článek znalostní databáze Dell Postup odstraňování problémů s displejem či obrazem na monitoru Dell.
 7. Pokud režim integrovaného samočinného testu vykazuje neobvyklý stav obrazovky, informujte se u technické podpory Dell o možnostech opravy.
POZNÁMKA: U některých monitorů Dell řady D se vestavěný samočinný test (BIST) spouští jinak. Viz články znalostní databáze Dell:

Kontrolní funkce automatického testu (STFC)

Monitory Dell disponují kontrolní funkcí automatického testu (STFC), která umožňuje ověřit, zda monitor Dell funguje správně jako samostatné zařízení. Pokud je monitor Dell připojen k počítači, ale obrazovka monitoru zůstává tmavá nebo se na něm zobrazuje prázdná obrazovka, kontrolní funkce automatického testu (STFC) pomáhá ověřit, jestli monitor Dell funguje správně.

POZNÁMKA: Kontrolní funkce automatického testu (STFC) pomáhá zkontrolovat, zda monitor Dell funguje správně jako samostatné zařízení. Chcete-li diagnostikovat odchylky od normálu obrazovky, jako je blikání, zkreslení, neostrý obraz, vodorovné nebo svislé čáry, blednutí barev a další, přečtěte si část Vestavěný samočinný test tohoto článku.
 1. Přejděte na stránku Dell.com/support/manuals.
 2. Určete model svého monitoru Dell:
  1. Zadejte modelové číslo nebo výrobní číslo monitoru Dell a poté klikněte na možnost Hledat.
  2. Nebo klikněte na možnost Procházet nabídku všech produktů, vyberte položku Elektronika a příslušenství, Monitory a příslušenství a poté vyberte svůj monitor Dell z katalogu.
 3. Na kartě Dokumentace přejděte do části Příručky a dokumenty a vedle uživatelské příručky k monitoru klikněte na možnost Zobrazit PDF.
 4. V uživatelské příručce v části Odstraňování problémů přejděte na stránku Autotest.
 5. Podle pokynů spusťte samočinný test monitoru Dell.
 6. Pokud se problémy s obrazovkou v režimu kontrolní funkce automatického testu nenachází, zjistěte, jak odstraňovat problémy s displejem či obrazem na monitoru Dell.
 7. Pokud režim kontrolní funkce automatického testu vykazuje neobvyklý stav obrazovky, informujte se u technické podpory Dell o možnostech opravy.

Další informace

Pokyny k údržbě displejů

Při vybalování, čištění nebo manipulaci s monitorem Dell postupujte podle následujících kroků a pokynů pro údržbu.

 • K očištění antistatické obrazovky doporučujeme použít speciální čisticí hadřík nebo přípravek vhodný pro antistatickou povrchovou úpravu panelů LCD.
  VAROVÁNÍ: Nepoužívejte benzen, ředidlo, amoniak, čisticí prostředky na bázi čpavku, abrazivní čističe ani stlačený vzduch.
 • K čištění monitoru použijte měkký, čistý a lehce navlhčený hadřík z mikrovláken. Nepoužívejte žádné čisticí prostředky, protože mohou zanechávat na monitoru mléčný povlak.
 • Pokud si po rozbalení monitoru povšimnete bílého prášku, setřete jej hadříkem z mikrovlákna.
 • Zacházejte s monitorem opatrně, protože tmavší barevný monitor se může poškrábat a mohou se na něm vyskytovat bílé oděrky více než na světlejším barevném monitoru.
 • Při přesouvání monitoru postupujte podle pokynů k manipulaci s monitorem uvedených v uživatelské příručce. Netlačte přímo na obrazovku LCD, protože by mohlo dojít k neopravitelnému prasknutí.
 • Abyste zachovali co nejlepší kvalitu obrazu, používejte dynamicky se měnící spořič obrazovky a vypínejte monitor, když jej zrovna nepoužíváte.
VÝSTRAHA: Před čištěním monitoru odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky a videokabely z monitoru. Před čištěním monitoru si přečtěte Bezpečnostní opatření a dodržujte je.

Bezpečnostní pokyny

U displejů s lesklým čelním krytem by měl uživatel zvážit umístění displeje, protože čelní kryt může způsobovat rušivé odrazy z okolního světla a světlých povrchů.

Informace o bezpečnostních opatřeních naleznete v části Bezpečnostní, ekologické a regulační informace (SERI).

Oznámení FCC (pouze USA) a další regulační informace naleznete na webových stránkách souladu s předpisy na adrese https://www.dell.com/regulatory_compliance.

VÝSTRAHA: Používání ovládacích prvků, úprav a postupů jiných než uvedených v uživatelské příručce může mít za následek vystavení riziku úrazu elektrickým proudem nebo mechanickým rizikům.

Často kladené dotazy

Rozbalením níže uvedených částí získáte další informace. Můžete také kliknout na možnost Zobrazit všechny nebo Skrýt všechny a rozbalit nebo zavřít všechny části najednou.

Chcete-li spustit diagnostický test na panelu LCD notebooku Dell, přečtěte si článek znalostní databáze Dell Jak v notebooku Dell spustit vestavěný samočinný test BIST displeje LCD.

Pokyny ke spuštění vestavěného samočinného testu (BIST) na monitorech Dell s joystickem jsou k dispozici v uživatelské příručce k monitoru Dell.

 1. Přejděte na stránku Dell.com/support/manuals.
 2. Určete model svého monitoru Dell:
  1. Zadejte modelové číslo nebo výrobní číslo monitoru Dell a poté klikněte na možnost Hledat.
  2. Nebo klikněte na možnost Procházet nabídku všech produktů, vyberte položku Elektronika a příslušenství, Monitory a příslušenství a vyberte svůj monitor Dell z katalogu.
 3. Na kartě Dokumentace přejděte do části Příručky a dokumenty a vedle uživatelské příručky k monitoru klikněte na možnost Zobrazit PDF.
 4. V uživatelské příručce v části Odstraňování problémů přejděte na stránku Integrovaná diagnostika.
 5. Podle pokynů spusťte integrovaný samočinný test monitoru Dell.
 6. Pokud režim integrovaného samočinného testu nevykazuje neobvyklý stav obrazovky, přečtěte si článek znalostní databáze Dell Postup odstraňování problémů s displejem či obrazem na monitoru Dell.
 7. Pokud režim integrovaného samočinného testu vykazuje neobvyklý stav obrazovky, informujte se u technické podpory Dell o možnostech opravy.

Spuštění kontrolní funkce automatického testu (STFC) nebo vestavěného samočinného testu (BIST) představuje vždy dobrý způsob, jak izolovat problémy s obrazovkou LCD či monitorem.

Pokud se diagnostika kontrolní funkce automatického testu (STFC) nebo vestavěného automatického testu (BIST) úspěšně dokončí, znamená to, že monitor Dell funguje normálně. Informace o odstraňování problémů s displejem či zobrazením najdete v článku znalostní databáze Dell Postup odstraňování problémů s displejem či obrazem na monitoru Dell.

Pokud se kontrolní funkce automatického testu (STFC) nebo vestavěný samočinný test (BIST) nezdaří, informujte se u technické podpory Dell o možnostech opravy.

Pokyny k obnovení výchozích továrních nastavení monitoru Dell (reset továrního nastavení) najdete v uživatelské příručce k monitoru Dell.

 1. Přejděte na stránku Dell.com/support/manuals.
 2. Určete model svého monitoru Dell:
  1. Zadejte modelové číslo nebo výrobní číslo monitoru Dell a poté klikněte na možnost Hledat.
  2. Nebo klikněte na možnost Procházet nabídku všech produktů, vyberte položku Elektronika a příslušenství, Monitory a příslušenství a vyberte svůj monitor Dell z katalogu.
 3. Na kartě Dokumentace přejděte do části Příručky a dokumenty a vedle uživatelské příručky k monitoru klikněte na možnost Zobrazit PDF.
 4. V uživatelské příručce si v části Ovládání monitoru přečtěte článek Používání nabídky OSD (On-Screen Display).
 5. V nabídce OSD (On-Screen Display) vyhledejte možnost Factory Reset a použijte ji.

Postup zobrazení nebo stažení uživatelské příručky k monitoru Dell:

 1. Přejděte na stránku Dell.com/support/manuals.
 2. Klikněte na možnost Procházet nabídku všech produktů a vyberte možnost Elektronika a příslušenství.
 3. Klikněte na možnost Monitory a projektory a poté na Monitory.
 4. Najděte a vyberte správný model monitoru Dell.
 5. Klikněte na kartu Dokumentace a přejděte do části Příručky a dokumenty.
 6. Klikněte na soubor PDF vedle požadovaného dokumentu.
  • Kliknutím na možnost Další jazyky zobrazíte seznam dostupných jazykových možností (v případě potřeby).
  • Klikněte na soubor PDF vedle preferovaného jazyka.
POZNÁMKA: Většina příruček a návodů je k dispozici ve formátu PDF. Prohlížeč souborů PDF (Adobe Reader) je k dispozici zdarma od společnosti Adobe. Tento hypertextový odkaz vás zavede na webové stránky mimo společnost Dell Technologies

Zpět na začátek

ikona monitoru Další informace a podporu pro monitor, notebook nebo tablet Dell naleznete na stránkách podpory monitorů Dell.


Doporučené články

Zde je několik doporučených článků týkajících se tohoto tématu, které by vás mohly zajímat.


Pozáruční podpora Záruka vypršela? Žádný problém. Navštivte web Dell.com/support, zadejte výrobní číslo Dell a prohlédněte si naše nabídky.

POZNÁMKA: Nabídky jsou k dispozici pouze pro zákazníky s osobními počítači z USA, Kanady, Spojeného království, Francie, Německa, ČínyJaponska. Server ani úložiště nejsou k dispozici.

Vlastnosti článku


Dotčený produkt

Alienware and Dell Gaming Monitors, C Series, D Series, E Series, Legacy Monitors, P Series, S Series, SE Series, UltraSharp Premier (UP) Series, UltraSharp (U) Series

Datum posledního vydání

01 pro 2023

Verze

24

Typ článku

How To