Přeskočit na hlavní obsah
 • Vkládejte objednávky snadno a rychle
 • Zobrazit objednávky a sledovat stav expedice
 • Vytvořte a přistupujte k seznamu svých produktů
 • Spravujte své profily, produkty a kontakty na úrovni produktů na stránkách Dell EMC pomocí správy společnosti.

Obecné informace o zvukových lištách Dell AX510 a AX510PA

Shrnutí: Informace o zvukové liště Dell AX510 a AX510PA.

Tento článek byl zřejmě přeložen automaticky. Máte-li připomínky k jeho kvalitě, informujte nás pomocí formuláře ve spodní části stránky.

Obsah článku


Příznaky

Žádné informace o příznacích.

Příčina

Žádné informace o příčině.

Řešení

Obsah:

 1. Přehled
 2. Technické údaje
 3. Podporované displeje
 4. Připojení zvukové lišty
 5. Odstraňování problémů
 6. Další informace

Přehled

Poznámka: Podrobnější informace naleznete v uživatelské příručce ke zvukové liště: Uživatelská příručka ke zvukové liště Dell AX510 a AX510PA

Dell AX510 a AX510PA jsou zvukové lišty, které se připojují ke spodní části určitých monitorů Dell. K dispozici jsou dvě varianty lišty AX510:

 1. AX510 (bez napájecího adaptéru): Pro monitory, které mohou napájet zvukovou lištu přímo prostřednictvím výstupního portu stejnosměrného proudu na monitoru (obrázek 1).
  Zvuková lišta Dell AX510
  Obrázek 1
   
 2. AX510PA (s napájecím adaptérem): Pro monitory, které nemají výstupní port stejnosměrného proudu. K napájení zvukové lišty je dodáván spárovaný napájecí adaptér (obrázek 2).
  Zvuková lišta Dell AX510PA s napájecím adaptérem
  Obrázek 2

Zpět na začátek


Technické údaje

Technické informace pro zvukovou lištu AX510 a AX510PA:

Funkce Popis
Jmenovitý výstupní výkon (celkový)   10 wattů
Frekvenční rozsah 135–20 000 Hz
Rozměry (Š × H × V) 13,2 x 2,2 x 1,6 palce
Ovládací prvky Ovladač hlasitosti s přepínačem napájení  
Kontrolky LED Indikátor napájení ZAPNUTO a VYPNUTO
Připojení Na zadní stranu monitoru
Napájecí adaptér Samostatný napájecí adaptér (pouze AX510PA)

Zpět na začátek


Podporované displeje

Zvukové lišty AX510 a AX510PA lze instalovat na následující monitory:

Reproduktor   Model monitoru
AX510 SE198WFP, SP2009W, SP2208WFP, 1708FP, 1708FP-BLK, 1707FPV,
1908FP, 1908FP-BLK, 1907FPV, 1909W, 2007FP, 1908WFP,
2007WFP, 2009W, 2208WFP, 2209WA, 2407WFP, 2408WFP,
2707WFP, 2709W, 3007WFP, 3008WFP, P2210, P170S,
P190S, P2010H, P2210H, P2310H, P2211H, P2311H, U2410, 2209WA
 
AX510PA   E157FP, E178FP, E170S, E178WFP, E198FP, E190S,
E198WFP, E1909W, E1909WDD, E1910H, E207WFP, E2009W,
E2209W, E228WFP, E248WFP, E1910, E2210, E2010H,
E2210H, E2310H, G2210, G2410, G2410H, SE178WFP,
S1709W, S1909W, S1909WN, S1909WX, S2009W, S2209W,
S2309W, S2409W, SP2309W, IN1910N, IN2010N, ST2010,
SX2210, SX2210T, ST2010-BLK, ST2210, ST2310, ST2410,
IN1920, IN2020, IN2020M, ST2220, ST2220M, ST2220L,
ST2320L, ST2321L, ST2420L, ST2421L
 
Poznámka: Pokud váš monitor není uveden v tomto seznamu, můžete si kompatibilitu se zvukovou lištou ověřit v uživatelské příručce k monitoru.

Zpět na začátek


Připojení zvukové lišty

K instalaci zvukové lišty na kompatibilní monitor Dell lze použít následující pokyny.

 1. Připojte zvukovou lištu k monitoru zarovnáním odpovídajících zářezů na liště a monitoru (podle šipek). Posunujte ji směru šipek, dokud neuslyšíte cvaknutí (obrázek 3).
  Připojení zvukové lišty Dell AX510 k monitoru
  Obrázek 3
   
 2. Připojení kabelu vstupu zvuku ze zvukové lišty k počítači (obrázek 4).
  Připojení zvukového kabelu zvukové lišty Dell AX510
  Obrázek 4
   
 3. Připojte napájecí adaptér ke zvukové liště (obrázek 5).
  (Metoda A je určena pro model AX510. Metoda B je pro model AX510PA.)
  Připojení napájení zvukové lišty Dell AX510 nebo AX510PA
  Obrázek 5

Zpět na začátek


Odstraňování problémů

Následující informace lze použít k řešení různých problémů se zvukovou lištou AX510 a AX510PA.

Příznak K čemu může docházet Možné řešení
Chybí zvuk Zvuková lišta není napájena a kontrolka napájení nesvítí.
 • Zapněte napájení na zvukové liště. Zkontrolujte, zda svítí kontrolka napájení (bílá kontrolka LED) na přední straně zvukové lišty.
 • Ujistěte se, zda je napájecí kabel zvukové lišty zapojen do napájecího adaptéru. Napájecí adaptér je zapojen do funkční elektrické zásuvky.
Chybí zvuk Zvuková lišta je napájena a kontrolka napájení svítí.
 • Zapojte kabel zvukového vstupu do konektoru zvukového výstupu v počítači.
 • Nastavte všechny ovladače hlasitosti systému Windows na maximum.
 • Přehrajte v počítači nějaký zvuk.
 • Otočením knoflíkem nastavení hlasitosti ve směru hodinových ručiček na zvukové liště zvyšte hlasitost.
 • Vyčistěte a znovu připojte připojení zvukového vstupu.
 • Otestujte zvukovou lištu s jiným zdrojem zvuku.
 • Přejděte do nabídky Ovládací panely v počítači a klikněte na možnost Zvuk. Zkontrolujte, zda je počítač vybaven integrovanou zvukovou kartou nebo zda je zvuková karta zapnuta. Zkuste použít jiné porty, znovu nainstalujte ovladače zvuku nebo restartujte počítač. Vyzkoušejte jiný funkční reproduktor.
Zkreslený zvuk Jako zvukový zdroj je využívána zvuková karta systému.
 • Odstraňte překážky mezi zvukovou lištou a vámi.
 • Ujistěte se, že je připojení zvukového vstupu zapojeno do zdířky zvukové karty.
 • Nastavte všechny ovladače hlasitosti systému Windows do střední polohy.
 • Snižte hlasitost zvukového zdroje.
 • Otočením knoflíkem nastavení hlasitosti proti směru hodinových ručiček na zvukové liště snižte hlasitost.
 • Vyčistěte a znovu připojte připojení zvukového vstupu.
 • Odstraňte problémy na zvukové karty počítače.
 • Otestujte zvukovou lištu pomocí jiného zdroje zvuku.
 • Ujistěte se, že je zvuková lišta řádně usazena na monitoru.
 • Ujistěte se, že se zvukové lišty nedotýkají žádné volné předměty.
Zkreslený zvuk Požívá se jiný zdroj zvuku.
 • Odstraňte překážky mezi zvukovou lištou a vámi.
 • Ujistěte se, že je připojení zvukového vstupu zapojeno do zdířky zdroje zvuku.
 • Snižte hlasitost zvukového zdroje.
 • Otočením knoflíkem nastavení hlasitosti proti směru hodinových ručiček na zvukové liště snižte hlasitost.
 • Vyčistěte a znovu připojte připojení zvukového vstupu.
 • Snižte nastavení basů nebo křivek.
 • Ujistěte se, že je zvuková lišta řádně usazena na monitoru.
 • Ujistěte se, že se zvukové lišty nedotýkají žádné volné předměty.
Nevyvážený výstup zvuku Zvuk vychází pouze z jedné strany zvukové lišty.
 • Odstraňte překážky mezi zvukovou lištou a vámi.
 • Ujistěte se, že je připojení zvukového vstupu zapojeno do zdířky zvukové karty nebo zvukového zdroje.
 • Nastavte ovládací prvky vyvážení zvuku v systému Windows (levý a pravý, L–R) do střední polohy.
 • Vyčistěte a znovu připojte připojení zvukového vstupu.
 • Odstraňte problémy na zvukové karty počítače.
 • Otestujte zvukovou lištu pomocí jiného zdroje zvuku.
Nízká hlasitost Hlasitost je příliš nízká.
 • Odstraňte překážky mezi zvukovou lištou sami.
 • Otočením knoflíkem nastavení hlasitosti ve směru hodinových ručiček na zvukové liště zvyšte hlasitost.
 • Nastavte všechny ovladače hlasitosti systému Windows na maximum.
 • Zvyšte hlasitost zvukového zdroje.
 • Otestujte zvukovou lištu pomocí jiného zdroje zvuku.

Pokud máte ohledně tohoto článku další dotazy, obraťte se na technickou podporu společnosti Dell.

Zpět na začátek


Další informace

Zpět na začátek

Vlastnosti článku


Dotčený produkt
Dell 2407WFP, Dell 1708FP, Dell 1908FP, Dell 2007FP, Dell 2208WFP, Dell 2209WA, Dell 2408WFP, Dell 2707WFP, Dell 2709W, Dell 3008WFP, Dell AX510/AX510 PA Stereo Soundbar Speaker System, Dell E170S, Dell E178WFP, Dell E1909WDD, Dell E190S, Dell E1910 , Dell E1910H, Dell E198WFP, Dell E2010H, Dell E2210, Dell E2210H, Dell E228WFP, Dell E248WFP, Dell G2210, Dell G2410, Dell IN1920, Dell IN2020, Dell IN2020M, Dell P170s, Dell P190s, Dell P2010H, Dell P2210, Dell P2210H, Dell P2211H, Dell P2310H, Dell P2311H, Dell S1909WN, Dell SE178WFP, Dell SE198WFP, Dell SP2009WFP, Dell SP2208WFP, Dell ST2220, Dell ST2220L, Dell ST2220M, Dell ST2310, Dell ST2320L, Dell ST2321L, Dell ST2410, Dell ST2420L, Dell ST2421L, Dell SX2210T, Dell U2410 ...
Produkt
Dell 3008WFP, Dell AX510/AX510 PA Stereo Soundbar Speaker System, Dell E170S, Dell E178WFP, Dell E1909WDD, Dell E190S, Dell E1910, Dell E1910H, Dell E198WFP, Dell E2010H, Dell E2210, Dell E2210H, Dell E228WFP, Dell E248WFP, Dell G2210, Dell G2410 , Dell IN1920, Dell IN2020, Dell IN2020M, Dell P170s, Dell P190s, Dell P2010H, Dell P2210, Dell P2210H, Dell P2211H, Dell P2310H, Dell P2311H, Dell S1909WN, Dell SE178WFP, Dell SE198WFP, Dell SP2009WFP, Dell SP2208WFP, Dell ST2220, Dell ST2220L, Dell ST2220M, Dell ST2310, Dell ST2320L, Dell ST2321L, Dell ST2410, Dell ST2420L, Dell ST2421L, Dell SX2210T, Dell U2410 ...
Datum posledního vydání

19 pro 2022

Verze

9

Typ článku

Solution