Přeskočit na hlavní obsah
 • Vkládejte objednávky snadno a rychle
 • Zobrazit objednávky a sledovat stav expedice
 • Vytvořte a přistupujte k seznamu svých produktů
 • Spravujte své profily, produkty a kontakty na úrovni produktů na stránkách Dell EMC pomocí správy společnosti.

Dell Support Center或My Dell在升级到Windows 10后无法正常工作

Shrnutí: 了解如何在升级到 Windows 10 之后修复戴尔支持中心或我的戴尔应用程序的问题。

Tento článek byl zřejmě přeložen automaticky. Máte-li připomínky k jeho kvalitě, informujte nás pomocí formuláře ve spodní části stránky.

Obsah článku


Příznaky

目录:

 1. 应用程序可能无法启动或未找到
 2. 卸载Dell SupportAssist或Dell Support Center
 3. 安装最新版本的Dell SupportAssist

本文为安装了较旧版本的Dell Support Center或My Dell并将计算机升级至Windows 10的客户提供了解决方案。

应用程序可能无法启动或未找到

在升级过程中,应用程序可能无法启动或可能会被 Windows 卸载。如果计算机从 Windows 7 或 Windows 8.1 升级到 Windows 10,但未升级到相应的 SupportAssist 版本,则可能会发生这种情况。

要解决此问题,您必须安装最新版本的 SupportAssist。戴尔支持中心不再受到支持,所以您必须安装 SupportAssist 作为替代。


卸载Dell SupportAssist或Dell Support Center

要卸载较旧版本的My Dell或Dell Support Center,请按照以下步骤操作:

 1. 右键单击Start(“开始”)菜单按钮,然后选择Control Panel(控制面板)。
 2. Programs(程序)下面,选择Uninstall a program(卸载程序)
 3. 在程序列表中,找到并选择Dell SupportAssistMy Dell
 4. 在窗口顶部,选择Uninstall(卸载)
Dell Support Center可能不会出现在列表中,因为其可能已在升级过程中被Windows卸载。

安装最新版本的Dell SupportAssist

要了解适用于 PC 的 Dell SupportAssist 的最新版本信息以及下载方式,请参阅适用于 PC 的 Dell SupportAssist 支持站点。


Vlastnosti článku


Datum posledního vydání

10 dub 2021

Verze

3

Typ článku

Solution