Přeskočit na hlavní obsah
 • Vkládejte objednávky snadno a rychle
 • Zobrazit objednávky a sledovat stav expedice
 • Vytvořte a přistupujte k seznamu svých produktů
 • Spravujte své profily, produkty a kontakty na úrovni produktů na stránkách Dell EMC pomocí správy společnosti.

Windows 10으로 업그레이드한 후 Dell Support Center 또는 My Dell이 작동하지 않음

Shrnutí: Windows 10으로 업그레이드한 후 Dell Support Center 또는 내 Dell 애플리케이션의 문제를 해결하는 방법을 알아봅니다.

Tento článek byl zřejmě přeložen automaticky. Máte-li připomínky k jeho kvalitě, informujte nás pomocí formuláře ve spodní části stránky.

Obsah článku


Příznaky

목차:

 1. 애플리케이션이 시작되지 않거나 찾을 수 없음
 2. Dell SupportAssist 또는 Dell Support Center 제거
 3. 최신 버전의 Dell SupportAssist 설치

이 문서는 이전 버전의 Dell Support Center 또는 My Dell이 설치된 컴퓨터를 Windows 10으로 업그레이드한 고객에게 문제 해결 방법을 제공합니다.

애플리케이션이 시작되지 않거나 찾을 수 없음

애플리케이션이 시작되지 않거나 업그레이드 프로세스 중에 Windows에서 제거될 수 있습니다. SupportAssist를 업그레이드하지 않고 컴퓨터를 Windows 7 또는 Windows 8.1에서 Windows 10으로 업그레이드할 경우 이 문제가 발생할 수 있습니다.

이 문제를 해결하려면 SupportAssist의 최신 버전을 설치해야 합니다. Dell Support Center는 더 이상 지원되는 제품이 아니므로 SupportAssist를 설치하십시오.


Dell SupportAssist 또는 Dell Support Center 제거

이전 버전의 My Dell 또는 Dell Support Center를 제거하려면 다음 단계를 수행하십시오.

 1. 시작 메뉴를 마우스 오른쪽 단추로 클릭하고 제어판을 선택합니다.
 2. 프로그램에서 프로그램 제거를 클릭합니다.
 3. 프로그램 목록에서 Dell SupportAssist 또는 My Dell을 찾아 선택합니다.
 4. 창 상단에 있는 제거를 선택합니다.
업그레이드 도중에 Windows가 제거된 경우 Dell Support Center가 나열되지 않을 수 있습니다.

최신 버전의 Dell SupportAssist 설치

PC용 Dell SupportAssist의 최신 버전 다운로드에 대한 자세한 내용은 PC용 Dell SupportAssist 지원 사이트를 참조하십시오.


Vlastnosti článku


Datum posledního vydání

10 dub 2021

Verze

3

Typ článku

Solution