Gå til hovedindhold
 • Afgiv ordrer hurtigt og nemt
 • Se ordrer og spor status for din forsendelse
 • Opret og få adgang til en liste med dine produkter
 • Administrer dine Dell EMC-websteder, -produkter og -kontaktpersoner på produktniveau ved hjælp af Company Administration (Virksomhedsadministration).

Felsöka problem med strömförsörjningen på en stationär dator eller allt-i-ett-dator från Dell

Oversigt: Om det inte går att slå på den bärbara datorn eller allt-i-ett-datorn från Dell följer du felsökningsstegen för att lösa strömförsörjningsproblemen. Lär dig hur du utför grundläggande kontroller för att ta reda på varför datorn inte startar. ...

Denne artikel er muligvis automatisk blevet oversat. Hvis du gerne vil give feedback om dens kvalitet, så giv os besked ved hjælp af formularen nederst på denne side.

Artikelindhold


Symptomer

 • Det går inte att starta den stationära datorn eller allt-i-ett-datorn från Dell.
 • Strömlampan på den stationära datorn eller allt-i-ett-datorn är släckt.
 • Strömlampan på nätadaptern för allt-i-ett-datorn från Dell är släckt.
 • Ingen av LED-lamporna på den stationära datorn eller allt-i-ett-datorn reagerar när du trycker på strömknappen.
 • Varken LED-lampor eller ljud indikerar att den bärbara datorn eller allt-i-ett-datorn är påslagen.

Årsag

Följ felsökningsstegen nedan. Expandera avsnitten nedan för att utföra felsökningsstegen och identifiera orsaken till samt lösa strömproblemet på den bärbara datorn eller allt-i-ett-datorn från Dell.

Løsning

De flesta problem går att lösa med en omstart av datorn. Den kvarvarande strömmen i datorn kan göra att den bärbara datorn inte startar. Följ stegen nedan för att ladda ur den kvarvarande strömmen.

 1. Stäng av datorn. Håll strömknappen intryckt i 10–15 sekunder.
 2. Koppla bort strömkabeln från datorn.
  Obs! Dells allt-i-ett-datorer kan levereras med antingen en strömkabel eller en nätadapter. Koppla bort strömkabeln eller nätadaptern beroende på datorns konfiguration.
 3. Koppla bort alla enheter eller enheter som USB-enheter, skrivare och minneskort (SD/xD).
 4. Håll strömknappen intryckt i 15–20 sekunder så att all kvarvarande ström laddas ur.
 5. Anslut strömkabeln till datorn.
 6. Starta datorn.

Om det här inte löser problemet går du vidare till nästa steg.

Strömkabeln, nätadapterkabeln och strömkablarna kan vara nötta eller ha hack i sig och ledningstrådar kan bli frilagda på vardera sidan om kablarna. Det kan bero på sättet kabeln lindas runt nätadaptern eller om den utsätts för onödig påfrestning. Om skadan är så pass allvarlig att ledningstrådar är frilagda bör du sluta använda strömkabeln eller nätadaptern. Så här kontrollerar du om strömkabeln, nätadaptern, kablarna eller strömporten på den stationära datorn eller allt-i-ett-datorn är skadad:

 1. Koppla bort strömkabeln eller nätadaptern från vägguttaget.
 2. Koppla bort strömkabeln eller nätadaptern från datorn.
 3. Kontrollera om det finns tecken på fysiska skador eller överhettning på strömkabeln eller nätadaptern och kablarna (inklusive strömkabeln).
 4. Kontrollera om stiftet inuti kontakten eller adapterporten är böjd, trasig eller skadad.
VIKTIGT! Dell Technologies rekommenderar att du använder den Dell-märkta nätadaptern som medföljde allt-i-ett-datorn. Dell rekommenderar inte att du använder nätadaptrar från tredje part.
Varning! Ta tag i kontakten, och inte kabeln, när du kopplar bort strömkabeln eller kablarna.
Varning! Dell-nätadaptern för allt-i-ett-datorn kan användas i eluttag över hela världen. Däremot kan elkontakter och kontaktdosor variera mellan olika länder.
VIKTIGT! Om strömkabeln, nätadaptern eller kablarna skadas ska du omedelbart sluta att använda strömkabeln eller nätadaptern.

Om det finns skador kontaktar du Dells tekniska support för reparationsalternativ. Fortsätt till nästa steg om du inte hittar några skador.

 1. Koppla bort strömkabeln eller nätadaptern från vägguttaget.
 2. Anslut en annan enhet till vägguttaget för att kontrollera att vägguttaget fungerar.
 3. Pröva ett tillförlitligt vägguttag.
 4. Anslut strömkabeln eller nätadaptern direkt till vägguttaget.
  Förbikoppla eventuella effektregulatorer som till exempel överspänningsskydd, UPS (Uninterruptible Power Supply, avbrottsfri strömkälla) och effektdelare.
 5. Starta datorn.
Obs! För stationära Dell-datorer och Dell-skärmar används liknande typer av strömkablar. För att isolera strömkabeln för att ta reda på om den fungerar som den ska byter du ut strömkablarna mellan datorn och skärmen.

Om strömkabeln och vägguttaget fungerar som de ska och det inte går att starta datorn går du till nästa steg.

Återställ nätadaptern genom att följa dessa steg:

 1. Frånkoppla nätadaptern från vägguttaget och vänta 15 sekunder.
 2. Koppla bort nätadaptern från den datorn.
 3. Anslut nätadaptern till ett fungerande vägguttag. Förbikoppla eventuella effektregulatorer som till exempel överspänningsskydd, UPS (Uninterruptible Power Supply, avbrottsfri strömkälla) och effektdelare.
 4. Anslut nätadaptern till datorn.
 5. Kontrollera statusindikatorlampan på nätadaptern.
Obs! LED-lampan kan finnas antingen på nätadaptern eller på adapterkontakten (DC).

Om nätadapterns indikatorlampa är tänd går du till nästa steg. Om LED-indikatorn på nätadaptern är släckt eller släcks när nätadaptern ansluts till den bärbara datorn kontaktar du Dells tekniska support för att få reparationsalternativ.

Kontrollera att spänningsvalet på nätaggregatet är inställt på rätt spänning baserat på din nuvarande plats. På nätaggregat i vissa av Dells stationära datorer kan du ändra spänningen från 110 V till 220 V beroende på var du befinner dig.

Till exempel är standardspänningen som stöds i USA 110 V och i Storbritannien är den 230 V till 240 V. Kontrollera att knappen på nätaggregatet är inställd på 110 V eller 220 V beroende på var du befinner dig.

Obs! Om växlingsknappen för spänningsväljaren inte är tillgänglig på en stationär Dell-dator kan nätaggregatet (PSU) för den stationära datorn automatiskt identifiera spänningen.

Om detta inte löste problemet eller om det inte finns någon spänningsomkopplare går du till nästa steg.

I de stationära Dell Inspiron-, XPS-, OptiPlex-, Precision- och Vostro-datorer ingår ett nätaggregat med en funktion för integrerat självtest (BIST) som hjälper dig att diagnostisera nätaggregatet. LED-indikatorn på nätaggregatet hjälper dig att avgöra om strömproblemet orsakas av nätaggregatet.

Obs! Vissa äldre modeller av stationära Dell Inspiron-, XPS- och Vostro-datorer kanske inte har någon funktion för integrerat självtest för nätaggregatet. Mer information finns i följande artikel i Dells kunskapsbas: Köra självtest för nätaggregat i en stationär dator eller allt-i-ett-dator från Dell (på engelska).

Köra självtestet via knappen på nätaggregatet

 1. Stäng av datorn.
 2. Tryck på knappen för inbyggt självtest på datorn och kontrollera att LED-lampan tänds.
 3. Lampan bör ha ett fast ljussken och inte flimra eller blinka, och nätaggregatets fläkt bör också börja fungera. Om fläkten inte ökar takten korrekt ska detta betraktas som ett BIST-fel, även om LED-lampan tänds.
 4. Om LED-lampan för det integrerade självtestet tänds betyder det att nätaggregatet kan förse moderkortet med ström.
 5. Om LED-lampan för det inbyggda självtestet inte tänds kan nätaggregatet inte förse moderkortet med ström. Detta kan bero på någon annan ansluten komponent till nätaggregatet eller själva nätaggregatet. Nästa steg är att isolera orsaken till strömfelet genom att koppla bort komponenter från nätaggregatet. Mer information finns i följande artikel i Dells kunskapsbas: Lösa problem med att en Dell-dator inte får någon ström, inte utför något självtest, inte startar eller inte visar någon bild.

Köra självtestet utan knappen på nätaggregatet

 1. Stäng av datorn.
 2. Koppla bort strömkabeln från nätaggregatet och vänta i 15 sekunder.
 3. Efter 15 sekunder ansluter du strömkabeln till nätaggregatet igen.
 4. LED-lampan bör lysa i tre sekunder och sedan släckas.
 5. Om LED-lampan för det integrerade självtestet tänds betyder det att nätaggregatet kan förse moderkortet med ström.
 6. Om LED-lampan för det inbyggda självtestet inte tänds kan nätaggregatet inte förse moderkortet med ström. Detta kan bero på någon annan ansluten komponent till nätaggregatet eller själva nätaggregatet. Nästa steg är att isolera orsaken till strömfelet genom att koppla bort komponenter från nätaggregatet. Mer information finns i följande artikel i Dells kunskapsbas: Lösa problem med att en Dell-dator inte får någon ström, inte utför något självtest, inte startar eller inte visar någon bild.

Om det inte löser problemet kontaktar du Dells tekniska support för reparationsalternativ.

Flere oplysninger

Läs mer om det integrerade självtestet för nätaggregatet för stationära datorer.

Längd: 02.56
Om tillgängligt kan du välja undertextsinställningar (undertext) med hjälp av ikonen Inställningar eller CC i den här videospelaren.


Rekommenderade artiklar

Här är några rekommenderade artiklar om detta ämne som kan vara av intresse för dig.


BatteriStrömförsörjning På vår webbplats för batterier och strömförsörjning finns ytterligare resurser och information.


Support efter garantin Har garantin upphört att gälla? Inga problem. Gå till Dell.com/support och ange ditt Dell Service Tag-nummer för att se våra erbjudanden.

Obs! Erbjudandena är endast tillgängliga för kunder i USA, Kanada, Storbritannien, Frankrike, Tyskland och Kina som köper en persondator. Server och lagring berörs inte.
 

Egenskaber for artikel


Berørt produkt

Chromebox, Alienware, Inspiron, Legacy Desktop Models, OptiPlex, Vostro, XPS, G Series, Fixed Workstations

Sidste udgivelsesdato

27 apr. 2023

Version

15

Artikeltype

Solution