Zu den Hauptinhalten
 • Bestellungen schnell und einfach aufgeben
 • Bestellungen anzeigen und den Versandstatus verfolgen
 • Erstellen Sie eine Liste Ihrer Produkte, auf die Sie jederzeit zugreifen können.
 • Verwalten Sie mit der Unternehmensverwaltung Ihre Dell EMC Seiten, Produkte und produktspezifischen Kontakte.

DSA-2021-088: Beveiligingsupdate voor Dell clientplatformen voor een beveiligingslek in de Dell dbutil-driver met betrekking tot onvoldoende toegangscontrole

Zusammenfassung: Dell heeft een oplossing vrijgegeven voor een beveiligingsprobleem met de dbutil_2_3.sys-driver die is verpakt met Dell clienthulpprogramma's voor firmware-updates en andere producten.

Dieser Artikel wurde möglicherweise automatisch übersetzt. Wenn Sie eine Rückmeldung bezüglich dessen Qualität geben möchten, teilen Sie uns diese über das Formular unten auf dieser Seite mit.

Artikelinhalt


Auswirkungen

High

Details

Eigen code CVE Beschrijving CVSS basisscore CVSS vectortekenreeks
CVE-2021-21551 Dell driver dbutil_2_3.sys bevat een beveiligingslek met betrekking tot ontoereikende toegangscontrole. Dit kan leiden tot escalatie van bevoegdheden, Denial of Service of openbaarmaking van informatie. Lokale geautoriseerde gebruikerstoegang is vereist. 8.8 CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H
 
Het in de bovenstaande tabel genoemde beveiligingslek komt voor in de dbutil_2_3.sys-driver. Deze driver is mogelijk door een of meer getroffen producten of onderdelen op het Windows-besturingssysteem van uw Dell clientplatform geïnstalleerd.

Raadpleeg het gedeelte "Getroffen producten en herstel" van dit advies voor meer informatie over:
 • De lijst met getroffen platforms, producten en onderdelen
 • De stappen voor probleemoplossing, waaronder:
  • De kwetsbare driver van uw systeem verwijderen
  • Een bijgewerkte, herstelde versie van de driver ophalen 
 • Wat u moet weten bij het gebruik platforms, producten of onderdelen die het einde van hun levensduur hebben bereikt (EOSL), en dus niet meer worden ondersteund

Aanvullende, gerelateerde informatie is beschikbaar in dit KB-artikel 186020: Aanvullende informatie met betrekking tot DSA-2021-088: Beveiligingsupdate voor Dell clientplatformen voor een beveiligingslek in de Dell dbutil-driver met betrekking tot onvoldoende toegangscontrole.

Eigen code CVE Beschrijving CVSS basisscore CVSS vectortekenreeks
CVE-2021-21551 Dell driver dbutil_2_3.sys bevat een beveiligingslek met betrekking tot ontoereikende toegangscontrole. Dit kan leiden tot escalatie van bevoegdheden, Denial of Service of openbaarmaking van informatie. Lokale geautoriseerde gebruikerstoegang is vereist. 8.8 CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H
 
Het in de bovenstaande tabel genoemde beveiligingslek komt voor in de dbutil_2_3.sys-driver. Deze driver is mogelijk door een of meer getroffen producten of onderdelen op het Windows-besturingssysteem van uw Dell clientplatform geïnstalleerd.

Raadpleeg het gedeelte "Getroffen producten en herstel" van dit advies voor meer informatie over:
 • De lijst met getroffen platforms, producten en onderdelen
 • De stappen voor probleemoplossing, waaronder:
  • De kwetsbare driver van uw systeem verwijderen
  • Een bijgewerkte, herstelde versie van de driver ophalen 
 • Wat u moet weten bij het gebruik platforms, producten of onderdelen die het einde van hun levensduur hebben bereikt (EOSL), en dus niet meer worden ondersteund

Aanvullende, gerelateerde informatie is beschikbaar in dit KB-artikel 186020: Aanvullende informatie met betrekking tot DSA-2021-088: Beveiligingsupdate voor Dell clientplatformen voor een beveiligingslek in de Dell dbutil-driver met betrekking tot onvoldoende toegangscontrole.

Dell Technologies empfiehlt allen Kunden, sowohl die CVSS-Gesamtbewertung als auch alle relevanten zeitlichen und umweltbezogenen Bewertungen zu berücksichtigen, die sich auf den potenziellen Schweregrad einer bestimmten Sicherheitsschwachstelle auswirken können.

Betroffene Produkte und Problembehebung

Dit gedeelte omvat de volgende subsecties:

 1. Getroffen platforms, producten en onderdelen.

 2. Stappen voor probleemoplossing:

  1. Stel vast welke platforms, producten en onderdelen in uw omgeving getroffen zijn.

  2. Verwijder de kwetsbare driver van uw systeem.

  3. Haal een bijgewerkte, herstelde versie van de driver op.

 3. Wat u moet weten wanneer u een firmware-update installeert met behulp van een niet-hersteld hulpprogrammapakket voor firmware-updates.

 4. Wat u moet weten bij het gebruik van platforms, producten of onderdelen die het einde van hun levensduur hebben bereikt (EOSL), en dus niet meer worden ondersteund.

 
1. Getroffen platforms, producten en onderdelen
De kwetsbare driver(dbutil_2_3.sys)is mogelijk op het Windows-besturingssysteem van uw Dell Client platform geïnstalleerd door een of meer van de volgende producten of onderdelen:

 • Hulpprogrammapakketten voor firmware-updates, waaronder hulpprogramma's voor BIOS-updates en updates van Thunderbolt-firmware, TPM-firmware en Dock-firmware (zie Opmerking 1 en Opmerking 2 hieronder).

 • Een van de Dell downloadnotificatieoplossingen, waaronder Dell Command Update, Dell Update, Alienware Update en Dell SupportAssist for PCs (Home en Business).

 • Dell System Inventory Agent

 • Dell Platform Tags

 • Dell BIOS Flash Utility

Opmerking 1: De specifieke Dell clientplatforms met getroffen hulpprogrammapakketten voor firmware-updates, waaronder hulpprogramma's voor BIOS-updates en updates van Thunderbolt-firmware, TPM-firmware en Dock-firmware worden vermeld in het gedeelte "Aanvullende informatie" van dit advies.

 • Deze informatie is opgesplitst in twee tabellen: Tabel A bevat getroffen ondersteund platforms en Tabel B getroffen platforms die het einde van de levensduur (EOSL) hebben bereikt (en dus niet meer worden ondersteund).

Opmerking 2: Dit beveiligingslek bevindt zich in de dbutil_2_3.sys-driver, die is opgenomen in hulpprogrammapakketten voor firmware-updates. De daadwerkelijke firmware wordt niet door het beveiligingslek beïnvloed.


 
2. Herstelstappen
 Voer de volgende drie stappen uit om dit beveiligingslek te verhelpen:

 • 2.1. Stel vast welke platforms, producten en onderdelen in uw omgeving getroffen zijn.

 • 2.2. Verwijder de kwetsbare driver van uw systeem.

 • 2.3. Haal een bijgewerkte, herstelde versie van de driver op.

Hieronder vindt u meer informatie over elke stap.  

2.1 Stel vast welke platforms, producten en onderdelen in uw omgeving getroffen zijn

Beantwoord de volgende vragen om vast te stellen welke platforms, producten en onderdelen in uw omgeving getroffen zijn. Voer daarna de gedefinieerde handelingen uit om uw omgeving te herstellen.

2.1.1 Gebruikt u een Dell clientplatform dat een getroffen hulpprogrammapakket voor firmware-updates bevat?

 Indien ja, voert u de volgende handelingen uit:

 • Handeling 1: Verwijder de dbutil_2_3.sys-driver van uw systeem zoals beschreven in 2.2.2.

 • Handeling 2: Haal een bijgewerkte, herstelde versie van de driver op zoals beschreven in 2.3.  

Opmerking: De specifieke Dell clientplatforms met getroffen hulpprogrammapakketten voor firmware-updates, waaronder hulpprogramma's voor BIOS-updates en updates van Thunderbolt-firmware, TPM-firmware en Dock-firmware worden vermeld in het gedeelte "Aanvullende informatie" van dit advies.

 • Deze informatie is opgesplitst in twee tabellen: Tabel A bevat getroffen ondersteund platforms en Tabel B getroffen platforms die het einde van de levensduur (EOSL) hebben bereikt (en dus niet meer worden ondersteund).

2.1.2 Gebruikt u:

 • Een van de Dell downloadnotificatieoplossingen, waaronder Dell Command Update, Dell Update, Alienware Update en Dell SupportAssist for PCs (Home en Business)?

 • Dell System Inventory Agent

 • Dell Platform Tags

 • Dell BIOS Flash Utility

Indien ja, voert u de volgende handelingen uit:

 • Handeling 1: Voer een update uit naar een herstelde versie van het product of onderdeel zoals beschreven in 2.2.1.

 • Handeling 2: Verwijder de dbutil_2_3.sys-driver van uw systeem zoals beschreven in 2.2.2.

2.2. Verwijder de kwetsbare driver van uw systeem

Voer de volgende twee stappen uit om de dbutil_2_3.sys-driver van uw systeem te verwijderen, indien van toepassing.

2.2.1 Voer een update uit naar een herstelde versie van het product of onderdeel

Als u een van de volgende producten of onderdelen gebruikt:

 • Een van de Dell downloadnotificatieoplossingen, waaronder Dell Command Update, Dell Update, Alienware Update en Dell SupportAssist for PCs (Home en Business)

 • Dell System Inventory Agent

 • Dell Platform Tags

 • Dell BIOS Flash Utility

U moet eerst met behulp van de onderstaande instructies een update maken naar een herstelde versie van het getroffen product of onderdeel. Met deze handeling wordt ook een bijgewerkte herstelde versie van de driver (DBUtilDrv2.sys) geïnstalleerd.

Voor Dell Command Update, Dell Update en Alienware Update:

 • Handmatig bijwerken naar versie 4.2 of hoger

  • Ga naar de Dell Support Drivers en downloads site voor updates voor uw platform
   OF

  • Als de zelf-updatefunctie van deze onderdelen op uw systeem niet is ingeschakeld, kunt u het volgende doen:

   • Open de applicatie op een systeem met een actieve internetverbinding

   • Klik op "Controleren op updates".

Opmerking: Wanneer u de optie "Controleren op updates" gebruikt of als de zelf-updatefunctie voor deze onderdelen is ingeschakeld, worden onderdelen waar nodig bijgewerkt om voor te bereiden op het verwijderen van drivers middels de volgende stap (2.2.2), maar is aan de versie van het onderdeel mogelijk niet te zien dat het om een bijgewerkte versie gaat.

 • Start uw systeem opnieuw op.

Voor Dell SupportAssist for PCs (Home en Business):

 • Werk handmatig bij naar de nieuwste beschikbare versie:

  • Dell SupportAssist for Home PCs versie 3.9.2 of hoger bevat de herstelde driver en zal naar verwachting beschikbaar zijn op 15 juni 2021.

  • Dell SupportAssist for Business PCs versie 2.4.1 of hoger zal de herstelde driver bevatten.
   OF

  • Als de zelf-updatefunctie van deze onderdelen op uw systeem niet is ingeschakeld, kunt u het volgende doen:

   • Open de applicatie op een systeem met een actieve internetverbinding

   • Klik op "Controleren op updates".

Opmerking: Wanneer u de optie "Controleren op updates" gebruikt of als de zelf-updatefunctie voor deze onderdelen is ingeschakeld, worden onderdelen waar nodig bijgewerkt om voor te bereiden op het verwijderen van drivers middels de volgende stap (2.2.2), maar is aan de versie van het onderdeel mogelijk niet te zien dat het om een bijgewerkte versie gaat.

 • Start uw systeem opnieuw op.

 Voor Dell System Inventory Agent:

 • Synchroniseer de functieupdatevoorziening van Microsoft System Center Configuration Manager of Microsoft System Center Update Publisher (samen met Windows Server Update Services) met de nieuwste Dell catalogus. Daardoor worden de systemen in uw bedrijfsomgeving bijgewerkt met de bijgewerkte, herstelde Dell System (OpenManage) Inventory Agent.
  OF

 • Update naar versie 2.7.0.2 of hoger door de nieuwste beschikbare update op deze pagina te downloaden/toepassen.

 • Start uw systeem opnieuw op.

Voor Dell Platform Tags:

 • Voer een update uit naar versie 4.0.20.0, A04 of hoger door de nieuwste beschikbare update op deze pagina te downloaden/toe te passen.

 • Start uw systeem opnieuw op.

Voor Dell BIOS Flash Utility:

 • Voer een update uit naar versie 3.3.11, A07 of hoger door de nieuwste beschikbare update op deze pagina te downloaden/toe te passen.

 • Start uw systeem opnieuw op.

2.2.2 Verwijder de dbutil_2_3.sys-driver van uw systeem

Verwijder de dbutil_2_3.sys-driver van uw systeem met een van de volgende opties:

 • Download handmatig een hulpprogramma om de driver van het systeem te verwijderen en voer dit uit (Optie A).

 • Gebruik een van de Dell downloadnotificatieoplossingen om automatisch een hulpprogramma te downloaden en uit te voeren om de driver van het systeem te verwijderen (Optie B).

 • Verwijder de driver handmatig van het systeem (Optie C).

Optie A (aanbevolen):
Download en start handmatig het hulpprogramma Dell Security Advisory Update – DSA-2021-088 om de dbutil_2_3.sys-driver van het systeem te verwijderen.

Optie B:
Gebruik een van de Dell downloadnotificatieoplossingen om het hulpprogramma Dell Security Advisory Update – DSA-2021-088 te downloaden en uit te voeren om de dbutil_2_3.sys-driver van het systeem te verwijderen.

Scenario 1: Als de Dell downloadnotificatieoplossing is geconfigureerd om u automatisch op de hoogte te stellen van updates en ze toe te passen, zal dit hulpprogramma automatisch worden gedownload en voor u worden uitgevoerd.

Scenario 2: Als uw Dell downloadnotificatieoplossing niet is geconfigureerd om updates automatisch te downloaden en toe te passen, kunt u het hulpprogramma als volgt downloaden en uitvoeren:

Optie C:
Verwijder de kwetsbare dbutil_2_3.sys-driver handmatig van het systeem door de volgende stappen uit te voeren:

1. Controleer de volgende locaties voor het driverbestand dbutil_2_3.sys:

 • C:\Gebruikers\<gebruikersnaam>\AppData\Local\Temp

 • C:\Windows\Temp

2. Selecteer het bestand dbutil_2_3.sys en houd de SHIFT-toets ingedrukt terwijl u op de Delete-toets drukt om het permanent te verwijderen.

3. Voer vanaf een administratoropdrachtprompt de opdracht "sc.exe delete DBUtil_2_3" uit.

Referentie: Zie Microsoft-documentatie voor meer informatie over sc.exe-opdrachten.

2.3 Haal een bijgewerkte, herstelde versie van de driver op
Voer de volgende stappen uit om een bijgewerkte driver (DBUtilDrv2.sys) op uw systeem te verkrijgen.

Herinnering: De bijgewerkte driver werd eerder geïnstalleerd voor bepaalde producten en onderdelen als onderdeel van de instructies in het gedeelte 2.2.1.

Voor een Dell clientplatform dat een getroffen hulpprogrammapakket voor firmware-updates bevat:

 • Bij uw volgende geplande firmware-update downloadt en past u het nieuwste beschikbare firmware-updatehulpprogramma toe dat een herstelde dbutil-driver bevat (DBUtilDrv2.sys). Klanten kunnen een van de Dell notificatieoplossingen gebruiken om bijgewerkte hulpprogrammapakketten voor firmware-updates te ontvangen, indien van toepassing.

 • Start uw systeem opnieuw op

Opmerkingen:

 • Voor ondersteunde platforms waarop Windows 10 wordt uitgevoerd, zijn updates beschikbaar vanaf de publicatie van dit advies. (Zie tabel A)

 • Voor ondersteunde platforms met Windows 7 of 8.1 zijn er nu updates beschikbaar. Raadpleeg Tabel A van DSA-2021-152voor de minimale BIOS-versie die de bijgewerkte driver bevat. Als u uw BIOS, Thunderbolt-firmware, TPM-firmware of dockfirmware bijwerkt voordat de updates beschikbaar zijn, moet u direct na de update ook een van de drie opties uitvoeren die zijn gedefinieerd in Stap 2.2.2 van dit gedeelte – zelfs als u deze stap eerder al had uitgevoerd.

 
3. Wat u moet weten bij het installeren van een firmware-update met behulp van een niet-hersteld firmware-updatehulpprogrammapakket
U moet de stappen in de secties 2.1 en 2.2 nu nog steeds uitvoeren. Als u echter uw BIOS, Thunderbolt-firmware, TPM-firmware of dock-firmware op een later tijdstip bijwerkt naar een versie die ouder is dan de versies in Tabel A, moet u de volgende handelingen uitvoeren nadat u de firmware-update hebt toegepast:

 1. Start uw systeem opnieuw op.

 2. Herhaal stap 2.2.2 om de dbutil_2_3.sys-driver opnieuw van uw systeem te verwijderen.


4. Wat u moet weten bij het gebruik van platformen, producten of onderdelen
aan het einde van de levensduur (ook wel end-of-support genoemd) Herstelpakketten worden niet geleverd voor platforms aan het einde van de levensduur (zie Tabel B). Daarom moet u het volgende doen:

 1. Voer de stappen in gedeelte 2.1 en 2.2 uit.

 2. Na het toepassen van een firmware-update, waaronder BIOS, Thunderbolt-firmware, TPM-firmware of dock-firmware:

 • Start uw systeem opnieuw op.

 • Herhaal stap 2.2.2 om de dbutil_2_3.sys-driver opnieuw van uw systeem te verwijderen.

Dit gedeelte omvat de volgende subsecties:

 1. Getroffen platforms, producten en onderdelen.

 2. Stappen voor probleemoplossing:

  1. Stel vast welke platforms, producten en onderdelen in uw omgeving getroffen zijn.

  2. Verwijder de kwetsbare driver van uw systeem.

  3. Haal een bijgewerkte, herstelde versie van de driver op.

 3. Wat u moet weten wanneer u een firmware-update installeert met behulp van een niet-hersteld hulpprogrammapakket voor firmware-updates.

 4. Wat u moet weten bij het gebruik van platforms, producten of onderdelen die het einde van hun levensduur hebben bereikt (EOSL), en dus niet meer worden ondersteund.

 
1. Getroffen platforms, producten en onderdelen
De kwetsbare driver(dbutil_2_3.sys)is mogelijk op het Windows-besturingssysteem van uw Dell Client platform geïnstalleerd door een of meer van de volgende producten of onderdelen:

 • Hulpprogrammapakketten voor firmware-updates, waaronder hulpprogramma's voor BIOS-updates en updates van Thunderbolt-firmware, TPM-firmware en Dock-firmware (zie Opmerking 1 en Opmerking 2 hieronder).

 • Een van de Dell downloadnotificatieoplossingen, waaronder Dell Command Update, Dell Update, Alienware Update en Dell SupportAssist for PCs (Home en Business).

 • Dell System Inventory Agent

 • Dell Platform Tags

 • Dell BIOS Flash Utility

Opmerking 1: De specifieke Dell clientplatforms met getroffen hulpprogrammapakketten voor firmware-updates, waaronder hulpprogramma's voor BIOS-updates en updates van Thunderbolt-firmware, TPM-firmware en Dock-firmware worden vermeld in het gedeelte "Aanvullende informatie" van dit advies.

 • Deze informatie is opgesplitst in twee tabellen: Tabel A bevat getroffen ondersteund platforms en Tabel B getroffen platforms die het einde van de levensduur (EOSL) hebben bereikt (en dus niet meer worden ondersteund).

Opmerking 2: Dit beveiligingslek bevindt zich in de dbutil_2_3.sys-driver, die is opgenomen in hulpprogrammapakketten voor firmware-updates. De daadwerkelijke firmware wordt niet door het beveiligingslek beïnvloed.


 
2. Herstelstappen
 Voer de volgende drie stappen uit om dit beveiligingslek te verhelpen:

 • 2.1. Stel vast welke platforms, producten en onderdelen in uw omgeving getroffen zijn.

 • 2.2. Verwijder de kwetsbare driver van uw systeem.

 • 2.3. Haal een bijgewerkte, herstelde versie van de driver op.

Hieronder vindt u meer informatie over elke stap.  

2.1 Stel vast welke platforms, producten en onderdelen in uw omgeving getroffen zijn

Beantwoord de volgende vragen om vast te stellen welke platforms, producten en onderdelen in uw omgeving getroffen zijn. Voer daarna de gedefinieerde handelingen uit om uw omgeving te herstellen.

2.1.1 Gebruikt u een Dell clientplatform dat een getroffen hulpprogrammapakket voor firmware-updates bevat?

 Indien ja, voert u de volgende handelingen uit:

 • Handeling 1: Verwijder de dbutil_2_3.sys-driver van uw systeem zoals beschreven in 2.2.2.

 • Handeling 2: Haal een bijgewerkte, herstelde versie van de driver op zoals beschreven in 2.3.  

Opmerking: De specifieke Dell clientplatforms met getroffen hulpprogrammapakketten voor firmware-updates, waaronder hulpprogramma's voor BIOS-updates en updates van Thunderbolt-firmware, TPM-firmware en Dock-firmware worden vermeld in het gedeelte "Aanvullende informatie" van dit advies.

 • Deze informatie is opgesplitst in twee tabellen: Tabel A bevat getroffen ondersteund platforms en Tabel B getroffen platforms die het einde van de levensduur (EOSL) hebben bereikt (en dus niet meer worden ondersteund).

2.1.2 Gebruikt u:

 • Een van de Dell downloadnotificatieoplossingen, waaronder Dell Command Update, Dell Update, Alienware Update en Dell SupportAssist for PCs (Home en Business)?

 • Dell System Inventory Agent

 • Dell Platform Tags

 • Dell BIOS Flash Utility

Indien ja, voert u de volgende handelingen uit:

 • Handeling 1: Voer een update uit naar een herstelde versie van het product of onderdeel zoals beschreven in 2.2.1.

 • Handeling 2: Verwijder de dbutil_2_3.sys-driver van uw systeem zoals beschreven in 2.2.2.

2.2. Verwijder de kwetsbare driver van uw systeem

Voer de volgende twee stappen uit om de dbutil_2_3.sys-driver van uw systeem te verwijderen, indien van toepassing.

2.2.1 Voer een update uit naar een herstelde versie van het product of onderdeel

Als u een van de volgende producten of onderdelen gebruikt:

 • Een van de Dell downloadnotificatieoplossingen, waaronder Dell Command Update, Dell Update, Alienware Update en Dell SupportAssist for PCs (Home en Business)

 • Dell System Inventory Agent

 • Dell Platform Tags

 • Dell BIOS Flash Utility

U moet eerst met behulp van de onderstaande instructies een update maken naar een herstelde versie van het getroffen product of onderdeel. Met deze handeling wordt ook een bijgewerkte herstelde versie van de driver (DBUtilDrv2.sys) geïnstalleerd.

Voor Dell Command Update, Dell Update en Alienware Update:

 • Handmatig bijwerken naar versie 4.2 of hoger

  • Ga naar de Dell Support Drivers en downloads site voor updates voor uw platform
   OF

  • Als de zelf-updatefunctie van deze onderdelen op uw systeem niet is ingeschakeld, kunt u het volgende doen:

   • Open de applicatie op een systeem met een actieve internetverbinding

   • Klik op "Controleren op updates".

Opmerking: Wanneer u de optie "Controleren op updates" gebruikt of als de zelf-updatefunctie voor deze onderdelen is ingeschakeld, worden onderdelen waar nodig bijgewerkt om voor te bereiden op het verwijderen van drivers middels de volgende stap (2.2.2), maar is aan de versie van het onderdeel mogelijk niet te zien dat het om een bijgewerkte versie gaat.

 • Start uw systeem opnieuw op.

Voor Dell SupportAssist for PCs (Home en Business):

 • Werk handmatig bij naar de nieuwste beschikbare versie:

  • Dell SupportAssist for Home PCs versie 3.9.2 of hoger bevat de herstelde driver en zal naar verwachting beschikbaar zijn op 15 juni 2021.

  • Dell SupportAssist for Business PCs versie 2.4.1 of hoger zal de herstelde driver bevatten.
   OF

  • Als de zelf-updatefunctie van deze onderdelen op uw systeem niet is ingeschakeld, kunt u het volgende doen:

   • Open de applicatie op een systeem met een actieve internetverbinding

   • Klik op "Controleren op updates".

Opmerking: Wanneer u de optie "Controleren op updates" gebruikt of als de zelf-updatefunctie voor deze onderdelen is ingeschakeld, worden onderdelen waar nodig bijgewerkt om voor te bereiden op het verwijderen van drivers middels de volgende stap (2.2.2), maar is aan de versie van het onderdeel mogelijk niet te zien dat het om een bijgewerkte versie gaat.

 • Start uw systeem opnieuw op.

 Voor Dell System Inventory Agent:

 • Synchroniseer de functieupdatevoorziening van Microsoft System Center Configuration Manager of Microsoft System Center Update Publisher (samen met Windows Server Update Services) met de nieuwste Dell catalogus. Daardoor worden de systemen in uw bedrijfsomgeving bijgewerkt met de bijgewerkte, herstelde Dell System (OpenManage) Inventory Agent.
  OF

 • Update naar versie 2.7.0.2 of hoger door de nieuwste beschikbare update op deze pagina te downloaden/toepassen.

 • Start uw systeem opnieuw op.

Voor Dell Platform Tags:

 • Voer een update uit naar versie 4.0.20.0, A04 of hoger door de nieuwste beschikbare update op deze pagina te downloaden/toe te passen.

 • Start uw systeem opnieuw op.

Voor Dell BIOS Flash Utility:

 • Voer een update uit naar versie 3.3.11, A07 of hoger door de nieuwste beschikbare update op deze pagina te downloaden/toe te passen.

 • Start uw systeem opnieuw op.

2.2.2 Verwijder de dbutil_2_3.sys-driver van uw systeem

Verwijder de dbutil_2_3.sys-driver van uw systeem met een van de volgende opties:

 • Download handmatig een hulpprogramma om de driver van het systeem te verwijderen en voer dit uit (Optie A).

 • Gebruik een van de Dell downloadnotificatieoplossingen om automatisch een hulpprogramma te downloaden en uit te voeren om de driver van het systeem te verwijderen (Optie B).

 • Verwijder de driver handmatig van het systeem (Optie C).

Optie A (aanbevolen):
Download en start handmatig het hulpprogramma Dell Security Advisory Update – DSA-2021-088 om de dbutil_2_3.sys-driver van het systeem te verwijderen.

Optie B:
Gebruik een van de Dell downloadnotificatieoplossingen om het hulpprogramma Dell Security Advisory Update – DSA-2021-088 te downloaden en uit te voeren om de dbutil_2_3.sys-driver van het systeem te verwijderen.

Scenario 1: Als de Dell downloadnotificatieoplossing is geconfigureerd om u automatisch op de hoogte te stellen van updates en ze toe te passen, zal dit hulpprogramma automatisch worden gedownload en voor u worden uitgevoerd.

Scenario 2: Als uw Dell downloadnotificatieoplossing niet is geconfigureerd om updates automatisch te downloaden en toe te passen, kunt u het hulpprogramma als volgt downloaden en uitvoeren:

Optie C:
Verwijder de kwetsbare dbutil_2_3.sys-driver handmatig van het systeem door de volgende stappen uit te voeren:

1. Controleer de volgende locaties voor het driverbestand dbutil_2_3.sys:

 • C:\Gebruikers\<gebruikersnaam>\AppData\Local\Temp

 • C:\Windows\Temp

2. Selecteer het bestand dbutil_2_3.sys en houd de SHIFT-toets ingedrukt terwijl u op de Delete-toets drukt om het permanent te verwijderen.

3. Voer vanaf een administratoropdrachtprompt de opdracht "sc.exe delete DBUtil_2_3" uit.

Referentie: Zie Microsoft-documentatie voor meer informatie over sc.exe-opdrachten.

2.3 Haal een bijgewerkte, herstelde versie van de driver op
Voer de volgende stappen uit om een bijgewerkte driver (DBUtilDrv2.sys) op uw systeem te verkrijgen.

Herinnering: De bijgewerkte driver werd eerder geïnstalleerd voor bepaalde producten en onderdelen als onderdeel van de instructies in het gedeelte 2.2.1.

Voor een Dell clientplatform dat een getroffen hulpprogrammapakket voor firmware-updates bevat:

 • Bij uw volgende geplande firmware-update downloadt en past u het nieuwste beschikbare firmware-updatehulpprogramma toe dat een herstelde dbutil-driver bevat (DBUtilDrv2.sys). Klanten kunnen een van de Dell notificatieoplossingen gebruiken om bijgewerkte hulpprogrammapakketten voor firmware-updates te ontvangen, indien van toepassing.

 • Start uw systeem opnieuw op

Opmerkingen:

 • Voor ondersteunde platforms waarop Windows 10 wordt uitgevoerd, zijn updates beschikbaar vanaf de publicatie van dit advies. (Zie tabel A)

 • Voor ondersteunde platforms met Windows 7 of 8.1 zijn er nu updates beschikbaar. Raadpleeg Tabel A van DSA-2021-152voor de minimale BIOS-versie die de bijgewerkte driver bevat. Als u uw BIOS, Thunderbolt-firmware, TPM-firmware of dockfirmware bijwerkt voordat de updates beschikbaar zijn, moet u direct na de update ook een van de drie opties uitvoeren die zijn gedefinieerd in Stap 2.2.2 van dit gedeelte – zelfs als u deze stap eerder al had uitgevoerd.

 
3. Wat u moet weten bij het installeren van een firmware-update met behulp van een niet-hersteld firmware-updatehulpprogrammapakket
U moet de stappen in de secties 2.1 en 2.2 nu nog steeds uitvoeren. Als u echter uw BIOS, Thunderbolt-firmware, TPM-firmware of dock-firmware op een later tijdstip bijwerkt naar een versie die ouder is dan de versies in Tabel A, moet u de volgende handelingen uitvoeren nadat u de firmware-update hebt toegepast:

 1. Start uw systeem opnieuw op.

 2. Herhaal stap 2.2.2 om de dbutil_2_3.sys-driver opnieuw van uw systeem te verwijderen.


4. Wat u moet weten bij het gebruik van platformen, producten of onderdelen
aan het einde van de levensduur (ook wel end-of-support genoemd) Herstelpakketten worden niet geleverd voor platforms aan het einde van de levensduur (zie Tabel B). Daarom moet u het volgende doen:

 1. Voer de stappen in gedeelte 2.1 en 2.2 uit.

 2. Na het toepassen van een firmware-update, waaronder BIOS, Thunderbolt-firmware, TPM-firmware of dock-firmware:

 • Start uw systeem opnieuw op.

 • Herhaal stap 2.2.2 om de dbutil_2_3.sys-driver opnieuw van uw systeem te verwijderen.

Aanvullende, gerelateerde informatie is beschikbaar in deze veelgestelde vragen.

Tabel A: Ondersteunde Dell platforms hadden invloed op hulpprogrammapakketten voor firmware-updates, waaronder hulpprogramma's voor BIOS-updates, hulpprogramma's voor het bijwerken van Thunderbolt-firmware, hulpprogramma's voor het bijwerken van TPM-firmware en hulpprogramma's voor het bijwerken van dockfirmware.

Opmerking: Voor platforms waarop Windows 10 wordt uitgevoerd: Haal de versie op die is gespecificeerd in de tabel, of hoger indien beschikbaar, voor uw versie van BIOS, Thunderbolt-firmware-update, TPM-firmware-update of dockfirmware-update. Voor Windows 7 en 8.1 moet u bijwerken naar de BIOS-versie die wordt vermeld in DSA-2021-152.

Platform of product BIOS-versie (of hoger) Thunderbolt firmware-updateversie (of hoger) TPM 1.2 firmware-updateversie (of hoger) TPM 2.0 firmware-updateversie (of hoger) Firmware-updateversie dock (of hoger) 
ChengMing 3967 1.11.0 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
ChengMing 3977 1.11.0 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
ChengMing 3980 2.17.0 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
ChengMing 3988 1.5.0 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
ChengMing 3990 1.3.1 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
ChengMing 3991 1.3.1 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Dell G15 5510 1.3.1 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Dell G3 3500 1.7.1 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Dell G3 3579 1.14.0 4.46.154.001, A03 N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Dell G3 3779 1.14.0 4.46.154.001, A03 N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Dell G5 5000 1.1.0 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Dell G5 5090 1.4.0 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Dell G5 5500 1.7.1 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Dell G5 5587 1.15.0 4.46.152.001, A02 N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Dell G5 5590 1.14.0 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Dell G7 7500 1.6.0 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Dell G7 7588 1.15.0 4.46.152.001, A02 N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Dell G7 7590 1.14.0 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Dell G7 7700 1.6.0 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Dell G7 7790 1.14.0 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Dell Gaming G3 3590 1.12.0 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Embedded Box PC 5000 1.9.1 N.v.t. N.v.t. 1.3.2.8 N.v.t.
Inspiron 13 5370 1.17.0 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Inspiron 14 (5468) 1.13.1 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Inspiron 14 (7460) 1.14.1 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Inspiron 14 Gaming (7466) 1.8.0 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Inspiron 14 Gaming (7467) 1.13.1 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Inspiron 15 (5566) 1.13.1 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Inspiron 15 (5567) 1.4.1 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Inspiron 15 (7560) 1.14.1 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Inspiron 15 (7572) 1.6.1 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Inspiron 15 5582 2-in-1 2.9.0 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Inspiron 15 Gaming (7566) 1.8.0 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Inspiron 15 Gaming (7567) 1.13.1 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Inspiron 15 Gaming (7577) 1.12.1 4.46.150.001, A05 N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Inspiron 17 (5767) 1.4.1 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Inspiron 3268 1.15.0 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Inspiron 3470 2.17.0 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Inspiron 3471 1.5.0 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Inspiron 3480 1.12.0 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Inspiron 3481 1.11.0 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Inspiron 3490 1.10.0 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Inspiron 3493 1.12.0 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Inspiron 3501 1.4.0 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Inspiron 3580 1.12.0 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Inspiron 3581 1.11.0 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Inspiron 3583 1.12.0 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Inspiron 3584 1.11.0 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Inspiron 3590 1.10.0 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Inspiron 3593 1.12.0 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Inspiron 3668 1.15.0 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Inspiron 3670 2.17.0 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Inspiron 3671 1.5.0 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Inspiron 3780 1.12.0 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Inspiron 3781 1.11.0 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Inspiron 3790 1.10.0 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Inspiron 3793 1.12.0 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Inspiron 3880 1.3.1 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Inspiron 3881 1.3.1 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Inspiron 3891 1.0.2 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Inspiron 5300 1.5.0 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Inspiron 5301 1.6.1 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Inspiron 5390 1.10.0 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Inspiron 5391 1.11.0 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Inspiron 5400 2-in-1 1.5.0 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Inspiron 5400 AIO 1.3.1 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Inspiron 5401 1.5.1 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Inspiron 5402 1.4.1 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Inspiron 5406 2-in-1 1.4.1 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Inspiron 5408 1.5.1 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Inspiron 5409 1.4.1 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Inspiron 5480 2.9.0 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Inspiron 5481 2-in-1 2.9.0 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Inspiron 5482 2.9.0 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Inspiron 5490 1.12.0 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Inspiron 5490 AIO 1.7.0 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Inspiron 5491 2-in-1 1.8.1 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Inspiron 5491 AIO 1.7.0 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Inspiron 5493 1.12.0 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Inspiron 5494 1.10.0 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Inspiron 5498 1.12.0 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Inspiron 5501 1.5.1 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Inspiron 5502 1.4.1 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Inspiron 5508 1.5.1 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Inspiron 5509 1.4.1 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Inspiron 5570 1.4.1 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Inspiron 5580 2.9.0 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Inspiron 5583 1.12.0 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Inspiron 5584 1.12.0 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Inspiron 5590 1.12.0 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Inspiron 5591 2-in-1 1.8.1 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Inspiron 5593 1.12.0 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Inspiron 5594 1.10.0 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Inspiron 5598 1.12.0 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Inspiron 5770 1.4.1 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Inspiron 7300 1.6.1 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Inspiron 7300 2-in-1 1.2.4 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Inspiron 7306 2-in-1 1.4.1 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Inspiron 7380 1.12.0 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Inspiron 7386 1.9.0 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Inspiron 7390 1.11.0 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Inspiron 7391 1.11.0 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Inspiron 7391 2-in-1 1.9.1 4.61.136.013, A01 N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Inspiron 7400 1.6.1 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Inspiron 7472 1.6.1 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Inspiron 7490 1.6.0 4.60.111.017, A03 N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Inspiron 7500 1.5.1 4.61.124.009, A01 N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Inspiron 7500 2-in-1 zwart 1.2.4 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Inspiron 7500 2-in-1 zilver 1.5.0 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Inspiron 7501 1.5.1 4.61.124.009, A01 N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Inspiron 7506 2-in-1 1.4.1 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Inspiron 7580 1.12.0 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Inspiron 7586 1.9.0 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Inspiron 7590 1.8.0 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Inspiron 7590 2-in-1 1.11.0 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Inspiron 7591 1.8.0 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Inspiron 7591 2-in-1 1.9.1 4.61.136.013, A01 N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Inspiron 7700 1.3.1 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Inspiron 7706 2-in-1 1.4.1 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Inspiron 7786 1.9.0 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Inspiron 7790 1.7.0 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Inspiron 7791 1.9.1 4.61.136.013, A01 N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Latitude 12 7285 1.9.2 4.46.146.001, A05 N.v.t. 1.3.2.8 N.v.t.
Latitude 12 Rugged Extreme 7214 1.28.0 N.v.t. 5.81.2.1 1.3.2.8 N.v.t.
Latitude 12 Rugged Tablet 7212 1.31.2 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Latitude 14 Rugged 5414 1.28.0 N.v.t. 5.81.2.1 1.3.2.8 N.v.t.
Latitude 14 Rugged Extreme 7414 1.28.0 N.v.t. 5.81.2.1 1.3.2.8 N.v.t.
Latitude 3120 1.0.5 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Latitude 3180 1.13.2 N.v.t. N.v.t. 1.3.2.8 N.v.t.
Latitude 3189 1.13.2 N.v.t. N.v.t. 1.3.2.8 N.v.t.
Latitude 3190 1.13.1 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Latitude 3190 2-in-1 1.13.1 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Latitude 3300 1.10.1 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Latitude 3301 1.13.0 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Latitude 3310 1.8.3 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Latitude 3310 2-in-1 1.17.1 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Latitude 3380 1.13.1 N.v.t. 5.81.2.1 1.3.2.8 N.v.t.
Latitude 3390 1.14.2 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Latitude 3400 1.16.0 N.v.t. N.v.t. 74.64 N.v.t.
Latitude 3410 1.5.1 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Latitude 3470 1.19.0 N.v.t. 5.81.2.1 1.3.2.8 N.v.t.
Latitude 3480 1.15.1 N.v.t. 5.81.2.1 1.3.2.8 N.v.t.
Latitude 3480 mobile thin client 1.15.1 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Latitude 3490 1.14.1 N.v.t. N.v.t. 7.2.0.2 N.v.t.
Latitude 3500 1.16.0 N.v.t. N.v.t. 74.64 N.v.t.
Latitude 3510 1.5.1 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Latitude 3570 1.19.0 N.v.t. 5.81.2.1 1.3.2.8 N.v.t.
Latitude 3580 1.15.1 N.v.t. 5.81.2.1 1.3.2.8 N.v.t.
Latitude 3590 1.14.1 N.v.t. N.v.t. 7.2.0.2 N.v.t.
Latitude 5175 1.8.1 N.v.t. N.v.t. 1.3.2.8 N.v.t.
Latitude 5179 1.8.1 N.v.t. N.v.t. 1.3.2.8 N.v.t.
Latitude 5200 1.14.0 4.46.134.002, A04 N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Latitude 5280 1.19.3 N.v.t. 5.81.2.1 1.3.2.8 N.v.t.
Latitude 5280 mobile thin client 1.19.3 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Latitude 5285 2-in-1 1.11.2 N.v.t. N.v.t. 1.3.2.8 N.v.t.
Latitude 5288 1.19.3 N.v.t. 5.81.2.1 1.3.2.8 N.v.t.
Latitude 5289 1.22.2 N.v.t. N.v.t. 1.3.2.8 N.v.t.
Latitude 5290 1.16.3 N.v.t. N.v.t. 7.2.0.2 N.v.t.
Latitude 5290 2-in-1 1.13.1 4.46.147.001, A03 N.v.t. 7.2.0.2 N.v.t.
Latitude 5300 1.14.0 N.v.t. N.v.t. 74.64 N.v.t.
Latitude 5300 2-IN-1 1.14.0 4.46.134.002, A04 N.v.t. 74.64 N.v.t.
Latitude 5310 1.5.2 4.61.131.007, A00 N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Latitude 5310 2-in-1 1.5.2 4.61.131.007, A00 N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Latitude 5320 1.5.1 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Latitude 5400 1.10.1 4.46.135.003, A04 N.v.t. 74.64 N.v.t.
Latitude 5401 1.11.1 4.46.135.003, A04 N.v.t. 74.64 N.v.t.
Latitude 5410 1.5.1 4.60.142.001, A01 N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Latitude 5411 1.4.3 4.60.119.008, A01 N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Latitude 5420 1.5.2 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Latitude 5480 1.19.3 4.46.155.001, A06 N.v.t. 1.3.2.8 N.v.t.
Latitude 5488 1.19.3 4.46.155.001, A06 N.v.t. 1.3.2.8 N.v.t.
Latitude 5490 1.16.3 N.v.t. N.v.t. 7.2.0.2 N.v.t.
Latitude 5491 1.14.1 4.46.107.019, A04 N.v.t. 7.2.0.2 N.v.t.
Latitude 5495 1.4.0 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Latitude 5500 1.10.1 4.46.135.003, A04 N.v.t. 74.64 N.v.t.
Latitude 5501 1.11.1 4.46.135.003, A04 N.v.t. 74.64 N.v.t.
Latitude 5510 1.5.1 4.60.142.001, A01 N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Latitude 5511 1.4.3 4.60.119.008, A01 N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Latitude 5520 1.5.1 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Latitude 5580 1.19.3 4.46.155.001, A06 5.81.2.1 1.3.2.8 N.v.t.
Latitude 5590 1.16.3 N.v.t. N.v.t. 7.2.0.2 N.v.t.
Latitude 5591 1.14.1 4.46.107.019, A04 N.v.t. 7.2.0.2 N.v.t.
Latitude 7200 2-in-1 1.10.1 4.46.114.005, A03 N.v.t. 74.64 N.v.t.
Latitude 7210 2-in-1 1.5.1 4.60.130.010, A01 N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Latitude 7275 1.9.0 4.26.10.001, A08 N.v.t. 1.3.2.8 N.v.t.
Latitude 7280 1.20.2 4.46.155.001, A06 5.81.2.1 1.3.2.8 N.v.t.
Latitude 7290 1.18.0 4.46.107.019, A04 N.v.t. 7.2.0.2 N.v.t.
Latitude 7300 1.12.0 4.46.135.003, A04 N.v.t. 74.64 N.v.t.
Latitude 7310 1.5.1 4.60.142.001, A01 N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Latitude 7320 1.5.0 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Latitude 7370 1.22.3 4.26.10.001, A08 5.81.2.1 1.3.2.8 N.v.t.
Latitude 7380 1.20.2 4.46.155.001, A06 5.81.2.1 1.3.2.8 N.v.t.
Latitude 7389 1.22.2 N.v.t. 5.81.2.1 1.3.2.8 N.v.t.
Latitude 7390 1.18.0 4.46.107.019, A04 N.v.t. 7.2.0.2 N.v.t.
Latitude 7390 2-in-1 1.17.0 4.46.107.019, A04 N.v.t. 7.2.0.2 N.v.t.
Latitude 7400 1.12.0 4.46.135.003, A04 N.v.t. 74.64 N.v.t.
Latitude 7400 2in1 1.10.0 4.46.112.010, A03 N.v.t. 74.64 N.v.t.
Latitude 7410 1.5.1 4.60.142.001, A01 N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Latitude 7420 1.5.0 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Latitude 7480 1.20.2 4.46.155.001, A06 5.81.2.1 1.3.2.8 N.v.t.
Latitude 7490 1.18.0 4.46.107.019, A04 N.v.t. 7.2.0.2 N.v.t.
Latitude 7520 1.5.0 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Latitude 9410 1.5.1 4.60.142.001, A01 N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Latitude 9510 1.4.2 4.60.116.012, A01 N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Latitude E5270 1.24.3 N.v.t. 5.81.2.1 1.3.2.8 N.v.t.
Latitude E5470 1.24.3 N.v.t. 5.81.2.1 1.3.2.8 N.v.t.
Latitude E5570 1.24.3 4.26.10.001, A08 5.81.2.1 1.3.2.8 N.v.t.
Latitude E7270 1.27.3 N.v.t. 5.81.2.1 1.3.2.8 N.v.t.
Latitude E7270 mobile thin client 1.20.3 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Latitude E7470 1.27.3 N.v.t. 5.81.2.1 1.3.2.8 N.v.t.
Latitude Rugged 5420 1.12.0 N.v.t. N.v.t. 7.2.0.2 N.v.t.
Latitude Rugged 5424 1.12.0 N.v.t. N.v.t. 7.2.0.2 N.v.t.
Latitude Rugged 7424 1.12.0 N.v.t. N.v.t. 7.2.0.2 N.v.t.
Latitude Rugged Extreme 7424 1.12.0 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Latitude Rugged Extreme Tablet 7220 1.9.1 N.v.t. N.v.t. 74.64 N.v.t.
Latitude Rugged Extreme Tablet 7220EX 1.9.1 N.v.t. N.v.t. 74.64 N.v.t.
OptiPlex 3040 1.14.2 N.v.t. 5.81.2.1 1.3.2.8 N.v.t.
OptiPlex 3046 1.11.1 N.v.t. 5.81.2.1 1.3.2.8 N.v.t.
OptiPlex 3050 1.15.1 N.v.t. 5.81.2.1 1.3.2.8 N.v.t.
OptiPlex 3050 AIO 1.16.1 N.v.t. 5.81.2.1 1.3.2.8 N.v.t.
OptiPlex 3060 1.9.1 N.v.t. N.v.t. 7.2.0.2 N.v.t.
OptiPlex 3070 1.7.0 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
OptiPlex 3080 1.3.1 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
OptiPlex 3090 Ultra 1.0.10 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
OptiPlex 3240 alles-in-één 1.11.1 N.v.t. 5.81.2.1 1.3.2.8 N.v.t.
OptiPlex 3280 AIO 1.3.1 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
OptiPlex 5040 1.17.1 N.v.t. 5.81.2.1 1.3.2.8 N.v.t.
OptiPlex 5050 1.15.1 N.v.t. 5.81.2.1 1.3.2.8 N.v.t.
OptiPlex 5055 A-Serial 1.2.9 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
OptiPlex 5055 Ryzen APU 1.2.8 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
OptiPlex 5055 Ryzen CPU 1.1.20 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
OptiPlex 5060 1.9.1 N.v.t. N.v.t. 7.2.0.2 N.v.t.
OptiPlex 5070 1.7.0 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
OptiPlex 5080 1.3.10 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
OptiPlex 5250 alles-in-één 1.16.1 N.v.t. 5.81.2.1 1.3.2.8 N.v.t.
OptiPlex 5260 alles-in-één 1.12.0 N.v.t. N.v.t. 7.2.0.2 N.v.t.
OptiPlex 5270 AIO 1.7.0 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
OptiPlex 5480 AIO 1.4.0 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
OptiPlex 7040 1.19.0 N.v.t. 5.81.2.1 1.3.2.8 N.v.t.
OptiPlex 7050 1.15.1 N.v.t. 5.81.2.1 1.3.2.8 N.v.t.
OptiPlex 7060 1.9.1 N.v.t. N.v.t. 7.2.0.2 N.v.t.
OptiPlex 7070 1.7.2 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
OptiPlex 7070 Ultra 1.7.0 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
OptiPlex 7071 1.7.2 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
OptiPlex 7080 1.3.10 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
OptiPlex 7090 Ultra 1.0.10 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
OptiPlex 7440 AIO 1.14.1 N.v.t. 5.81.2.1 1.3.2.8 N.v.t.
OptiPlex 7450 alles-in-één 1.16.1 N.v.t. 5.81.2.1 1.3.2.8 N.v.t.
OptiPlex 7460 alles-in-één 1.12.0 N.v.t. N.v.t. 7.2.0.2 N.v.t.
OptiPlex 1.7.0 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
OptiPlex 7480 AIO 1.6.2 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
OptiPlex 7760 AIO 1.12.0 N.v.t. N.v.t. 7.2.0.2 N.v.t.
OptiPlex 7770 AIO 1.7.0 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
OptiPlex 7780 AIO 1.6.2 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
OptiPlex XE3 1.9.1 N.v.t. N.v.t. 7.2.0.2 N.v.t.
Precision 17 M5750 1.7.2 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Precision 3240 CFF 1.4.0 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Precision 3420 Tower 2.17.1 N.v.t. 5.81.2.1 1.3.2.8 N.v.t.
Precision 3430 Tower 1.10.0 N.v.t. N.v.t. 7.2.0.2 N.v.t.
Precision 3430 XL 1.10.0 N.v.t. N.v.t. 7.2.0.2 N.v.t.
Precision 3431 Tower 1.7.2 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Precision 3440 1.13.0 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Precision 3510 1.24.3 4.26.10.001, A08 5.81.2.1 1.3.2.8 N.v.t.
Precision 3520 1.19.3 4.46.155.001, A06 5.81.2.1 1.3.2.8 N.v.t.
Precision 3530 1.14.1 4.46.107.019, A04 N.v.t. 7.2.0.2 N.v.t.
Precision 3540 1.10.1 4.46.135.003, A04 N.v.t. 74.64 N.v.t.
Precision 3541 1.11.1 4.46.135.003, A04 N.v.t. 74.64 N.v.t.
Precision 3550 1.5.1 4.60.142.001, A01 N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Precision 3551 1.4.3 4.60.119.008, A01 N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Precision 3560 1.5.1 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Precision 3620 Tower 2.17.1 N.v.t. 5.81.2.1 1.3.2.8 N.v.t.
Precision 3630 Tower 2.7.0 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Precision 3640 1.4.3 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Precision 3930 Rack 2.10.0 N.v.t. N.v.t. 7.2.0.2 N.v.t.
Precision 3930 XL Rack 2.10.0 N.v.t. N.v.t. 7.2.0.2 N.v.t.
Precision 5510 1.16.1 4.26.11.001, A09 5.81.2.1 1.3.2.8 N.v.t.
Precision 5520 1.22.1 4.26.12.001, A04 5.81.2.1 1.3.2.8 N.v.t.
Precision 5530 1.18.1 4.46.152.001, A02 N.v.t. 7.2.0.2 N.v.t.
Precision 5530 2-in-1 1.12.9 4.46.145.001, A02 N.v.t. 7.2.0.2 N.v.t.
Precision 5540 1.9.1 4.46.110.002, A02 N.v.t. 7.2.0.2 N.v.t.
Precision 5550 1.7.1 4.60.117.022, A00 N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Precision 5720 AIO 2.8.1 N.v.t. 5.81.2.1 1.3.2.8 N.v.t.
Precision 5820 Tower 2.8.0 N.v.t. 5.81.2.1 7.2.0.2; 1.3.2.8 N.v.t.
Precision 5820 XL Tower 2.8.0 N.v.t. 5.81.2.1 7.2.0.2; 1.3.2.8 N.v.t.
Precision 7520 1.19.2 4.46.155.001, A06 5.81.2.1 1.3.2.8 N.v.t.
Precision 7530 1.15.3 4.62.102.019, A02 N.v.t. 7.2.0.2 N.v.t.
Precision 7540 1.11.2 4.62.108.013, A03 N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Precision 7550 1.6.2 4.62.120.007, A01 N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Precision 7720 1.19.2 4.46.155.001, A06 5.81.2.1 1.3.2.8 N.v.t.
Precision 7730 1.15.3 4.62.102.019, A02 N.v.t. 7.2.0.2 N.v.t.
Precision 7740 1.11.2 4.62.108.013, A03 N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Precision 7750 1.6.2 4.62.120.007, A01 N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Precision 7820 Tower 2.12.0 N.v.t. 5.81.2.1 1.3.2.8 N.v.t.
Precision 7820 XL Tower 2.12.0 N.v.t. 5.81.2.1 1.3.2.8 N.v.t.
Precision 7920 Tower 2.12.0 N.v.t. 5.81.2.1 1.3.2.8 N.v.t.
Precision 7920 XL Tower 2.12.0 N.v.t. 5.81.2.1 1.3.2.8 N.v.t.
Vostro 13 5370 1.17.0 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Vostro 14 (5468) 1.14.1 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Vostro 14 5471 1.17.0 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Vostro 15 (5568) 1.14.1 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Vostro 15 7570 1.12.1 4.46.151.001, A05 N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Vostro 15 7580 G-serie 1.15.0 4.46.153.001, A02 N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Vostro 3070 2.17.0 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Vostro 3267 1.15.1 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Vostro 3268 1.15.1 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Vostro 3400 1.4.0 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Vostro 3401 1.1.0 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Vostro 3470 2.17.0 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Vostro 3471 1.5.0 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Vostro 3480 1.12.0 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Vostro 3481 1.11.0 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Vostro 3490 1.10.0 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Vostro 3491 1.15.0 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Vostro 3500 1.4.0 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Vostro 3501 1.1.0 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Vostro 3580 1.12.0 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Vostro 3581 1.11.0 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Vostro 3583 1.12.0 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Vostro 3584 1.11.0 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Vostro 3590 1.10.0 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Vostro 3591 1.15.0 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Vostro 3660 1.15.1 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Vostro 3667 1.15.1 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Vostro 3668 1.15.1 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Vostro 3669 1.15.1 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Vostro 3670 2.17.0 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Vostro 3671 1.5.0 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Vostro 3681  1.3.1 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Vostro 3690 1.0.2 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Vostro 3881 1.3.1 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Vostro 3888 1.3.1 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Vostro 3890 1.0.2 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Vostro 5090 1.5.0 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Vostro 5300 1.5.0 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Vostro 5301 1.6.1 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Vostro 5390 1.10.0 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Vostro 5391 1.11.0 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Vostro 5401 1.5.3 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Vostro 5402 1.4.1 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Vostro 5410 1.5.1 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Vostro 5481 2.9.0 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Vostro 5490 1.12.0 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Vostro 5491 1.12.0 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Vostro 5501 1.5.1 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Vostro 5502 1.4.1 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Vostro 5581 2.9.0 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Vostro 5590 1.12.0 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Vostro 5591 1.12.0 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Vostro 5880 1.3.0  N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Vostro 5890 1.0.2 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Vostro 7500 1.5.1 4.61.124.009, A01 N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Vostro 7590 1.8.0 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Wyse 5070 1.9.0 N.v.t. N.v.t. 7.2.0.2 N.v.t.
Wyse 5470 1.6.0 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Wyse 5470 All-In-One 1.7.0 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Wyse 7040 Thin Client 1.10.1 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
XPS 12 (9250) 1.9.0 4.26.10.001, A08 N.v.t. N.v.t. N.v.t.
XPS 13 (9360) 2.15.0 4.26.13.001, A04 N.v.t. N.v.t. N.v.t.
XPS 13 (9370) 1.14.3 4.46.149.001, A04 N.v.t. 7.2.0.2 N.v.t.
XPS 13 2-in-1 (9365) 2.15.0 4.46.148.001, A03 N.v.t. N.v.t. N.v.t.
XPS 13 7390 1.7.0 4.46.106.027, A01 N.v.t. N.v.t. N.v.t.
XPS 13 7390 2-in-1 1.7.1 N.v.t. N.v.t. 74.64 N.v.t.
XPS 13 9300 1.4.1 N.v.t. N.v.t. 74.64 N.v.t.
XPS 13 9305 1.0.5 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
XPS 13 9310 2.2.0 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
XPS 13 9310 2-in-1 2.2.1 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
XPS 13 9380 1.12.0 4.46.101.063, A02 N.v.t. 7.2.0.2 N.v.t.
XPS 15 (9560) 1.22.0 4.26.12.001, A04 N.v.t. 1.3.2.8 N.v.t.
XPS 15 2-in-1 (9575) 1.14.1 4.46.144.001, A03 N.v.t. 7.2.0.2 N.v.t.
XPS 15 9500 1.7.1 4.60.117.022, A00 N.v.t. N.v.t. N.v.t.
XPS 15 9570 1.18.1 4.46.152.001, A02 N.v.t. 7.2.0.2 N.v.t.
XPS 17 9700 1.7.2 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
XPS 27 AIO (7760) 2.8.1 N.v.t. 5.81.2.1 N.v.t. N.v.t.
XPS 7590 1.9.1 4.46.110.002, A02 N.v.t. 7.2.0.2 N.v.t.
XPS 8900 2.9.1 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
XPS 8940 2.0.11 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Dell Dock WD15 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. 1.0.8 
Dell Dock WD19 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. 01.00.15
Dell Thunderbolt Dock TB16 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. 1.0.4
Dell Thunderbolt Dock TB18DC N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. 1.0.10

Tabel B: Dell platforms die het einde van hun levensduur hebben bereikt met getroffen hulpprogrammapakketten voor firmware-updates, waaronder hulpprogramma's voor BIOS-updates, hulpprogramma's voor Thunderbolt-firmware-updates en hulpprogramma's voor TPM-firmware-updates.
 
 PLATFORMS
Alienware 14 Inspiron 580s OptiPlex 780
Alienware 17 51m r2 Inspiron 620 OptiPlex 790
Alienware Area 51 Inspiron 660 OptiPlex 9010
Alienware M14xr2 Inspiron 660s OptiPlex 9020
Alienware M15 R4 Inspiron 7359 OptiPlex 9030 AIO
Alienware M17xr4 Inspiron 7368 OptiPlex 990
Alienware M18xr2 Inspiron 7437 OptiPlex Fx130
Asm100 Inspiron 7520 OptiPlex Fx170
Asm100r2 Inspiron 7537 OptiPlex Xe2
Cheng Ming 3967 Inspiron 7548 Precision 7510
Dell Canvas Inspiron 7558 Precision 7710
Dell Latitude 14 Rugged Extreme Inspiron 7559 Precision M4600
Inspiron 1122 Inspiron 7720 Precision M4700
Inspiron 11-3162 Inspiron 7737 Precision M6600
Inspiron 1210 Inspiron 7746 Precision M6700
Inspiron 14-3452 Inspiron One 19 Precision R5500
Inspiron 14-5459 Inspiron One 2020 Precision T1700
Inspiron 15-3552 Latitude 3150 Precision T3500
Inspiron 1545 Latitude 3160 Precision T3600
Inspiron 15-5559 Latitude 3310 2in1 Precision T3610
Inspiron 15-5565 Latitude 3330 Precision T5500
Inspiron 1564 Latitude 3340 Precision T5600
Inspiron 15z Latitude 3350 Precision T5610
Inspiron 17-5759 Latitude 3440 Precision T5810
Inspiron 20-3052 Latitude 3450 Precision T7500
Inspiron 2330 Latitude 3460 Precision T7600
Inspiron 24-3452 Latitude 3460 Wyse Tc Precision T7610
Inspiron 24-3455 Latitude 3550 Precision T7810
Inspiron 24-5475 Latitude 3560 Precision T7910
Inspiron 3043 Latitude 5250 Vostro 14 3458
Inspiron 3048 Latitude 5285 Vostro 14-3446
Inspiron 3147 Latitude 5450 Vostro 1450
Inspiron 3157 Latitude 5520 Vostro 14-5459
Inspiron 3168 Latitude 5550 Vostro 15 3561
Inspiron 3252 Latitude 7285 Vostro 1550
Inspiron 3421 Latitude 7350 Vostro 20 3052
Inspiron 3437 Latitude E5420 Vostro 20 3055
Inspiron 3442 Latitude E5430 Vostro 220s
Inspiron 3443 Latitude E5440 Vostro 230
Inspiron 3520 Latitude E5530 Vostro 2521
Inspiron 3521 Latitude E5540 Vostro 260
Inspiron 3537 Latitude E6220 Vostro 270
Inspiron 3542 Latitude E6230 Vostro 270s
Inspiron 3543 Latitude E6320 Vostro 3010
Inspiron 3646 Latitude E6330 Vostro 3252
Inspiron 3647 Latitude E6430 Vostro 3560
Inspiron 3655 Latitude E6430 Atg Vostro 3800
Inspiron 3656 Latitude E6440 Vostro 3900
Inspiron 3847 Latitude E6530 Vostro 3900g
Inspiron 5323 Latitude E6540 Vostro 3901
Inspiron 5348 Latitude E7240 Vostro 3902
Inspiron 5423 Latitude E7250 Vostro 3905
Inspiron 5443 Latitude E7270 Wyse Tc Vostro 470
Inspiron 5448 Latitude E7440 Vostro 5480
Inspiron 5485 2n1 Latitude E7450 XPS 13 9343
Inspiron 5520 Latitude Xt3 XPS 8700
Inspiron 5521 OptiPlex 3010 XPS 9350
Inspiron 5537 OptiPlex 3011 AIO XPS 9530
Inspiron 5543 OptiPlex 3020 XPS One 2710
Inspiron 5548 OptiPlex 3030 AIO XPS 13 9343
Inspiron 5576 OptiPlex 390 XPS 8700
Inspiron 5577 OptiPlex 5055 XPS 9350
Inspiron 5676 OptiPlex 7010 XPS 9530
Inspiron 5737 OptiPlex 7020 XPS 9550
Inspiron 5749 OptiPlex 7090 Ultra XPS ONE 2710

Danksagung

Dell wil Alex Ionescu, Satoshi Tanda en Yarden Shafir van CrowdStrike, Enrique Nissim van IOActive, Scott Noone van OSR en Kasif Dekel van SentinelOne bedanken voor het melden van dit probleem.
 

Revisionsverlauf

Revisie

Datum

Beschrijving

1.0

2021-05-04

Eerste release

1,12021-05-11Bijgewerkte koppelingen naar hulpprogramma Dell Security Advisory Update – DSA-2021-088 v2.1 (A02)
2,02021-05-25Extra getroffen softwareproducten toegevoegd Dell BIOS Flash Utility and Dell SupportAssist for PCs (Home en Business)
2.12021-10-13TPM-updates toegevoegd in Tabel A en koppeling naar ondersteuning voor Windows 7 en 8.1

 

Zugehörige Informationen


Artikeleigenschaften


Betroffenes Produkt

Product Security Information

Letztes Veröffentlichungsdatum

04 Okt. 2022

Artikeltyp

Dell Security Advisory