Zu den Hauptinhalten
 • Bestellungen schnell und einfach aufgeben
 • Bestellungen anzeigen und den Versandstatus verfolgen
 • Erstellen Sie eine Liste Ihrer Produkte, auf die Sie jederzeit zugreifen können.
 • Verwalten Sie mit der Unternehmensverwaltung Ihre Dell EMC Seiten, Produkte und produktspezifischen Kontakte.

DSA-2021-088: Sikkerhetsoppdatering for Dell-klientplattform i forbindelse med sikkerhetsproblem knyttet til utilstrekkelig tilgangskontroll i Dell dbutil-driveren (på engelsk)

Zusammenfassung: Dell har lansert utbedring av et sikkerhetsproblem i dbutil_2_3.sys-driveren som leveres med verktøypakker for fastvareoppdatering på Dell-klienter, og andre produkter.

Dieser Artikel wurde möglicherweise automatisch übersetzt. Wenn Sie eine Rückmeldung bezüglich dessen Qualität geben möchten, teilen Sie uns diese über das Formular unten auf dieser Seite mit.

Artikelinhalt


Auswirkungen

High

Details

CVE for rettighetsbeskyttet kode Beskrivelse CVSS-grunnpoengsum CVSS Vector-streng
CVE-2021-21551 Dell dbutil_2_3.sys-driveren har et sikkerhetsproblem med utilstrekkelig tilgangskontroll som kan føre til eskalering av rettigheter, tjenestenekt eller fremlegging av informasjon. Lokal godkjent brukertilgang er påkrevd. 8,8 CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H
 
Sikkerhetsproblemet som er beskrevet i tabellen ovenfor, finnes i dbutil_2_3.sys-driveren. Denne driveren kan ha blitt installert i Windows-operativsystemet på Dell-klientplattformen din av ett eller flere berørte produkter eller komponenter.

Se delen "Berørte produkter og utbedring" i denne veiledningen for å få mer informasjon om følgende:
 • Listen over berørte plattformer, produkter og komponenter
 • Utbedringstrinnene inkludert følgende:
  • Hvordan du fjerner den sårbare driveren fra systemet
  • Hvordan du får tak i en oppdatert, utbedret versjon av driveren 
 • Hva du bør vite når du bruker plattformer, produkter eller komponenter i slutten av servicelevetiden (dvs. slutten av støtte)

Ytterligere relatert informasjon er tilgjengelig i denne KB-artikkelen 186020: Tilleggsinformasjon om DSA-2021-088: Sikkerhetsoppdatering for Dell-klientplattform i forbindelse med sikkerhetsproblem knyttet til utilstrekkelig tilgangskontroll i Dell dbutil-driveren.

CVE for rettighetsbeskyttet kode Beskrivelse CVSS-grunnpoengsum CVSS Vector-streng
CVE-2021-21551 Dell dbutil_2_3.sys-driveren har et sikkerhetsproblem med utilstrekkelig tilgangskontroll som kan føre til eskalering av rettigheter, tjenestenekt eller fremlegging av informasjon. Lokal godkjent brukertilgang er påkrevd. 8,8 CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H
 
Sikkerhetsproblemet som er beskrevet i tabellen ovenfor, finnes i dbutil_2_3.sys-driveren. Denne driveren kan ha blitt installert i Windows-operativsystemet på Dell-klientplattformen din av ett eller flere berørte produkter eller komponenter.

Se delen "Berørte produkter og utbedring" i denne veiledningen for å få mer informasjon om følgende:
 • Listen over berørte plattformer, produkter og komponenter
 • Utbedringstrinnene inkludert følgende:
  • Hvordan du fjerner den sårbare driveren fra systemet
  • Hvordan du får tak i en oppdatert, utbedret versjon av driveren 
 • Hva du bør vite når du bruker plattformer, produkter eller komponenter i slutten av servicelevetiden (dvs. slutten av støtte)

Ytterligere relatert informasjon er tilgjengelig i denne KB-artikkelen 186020: Tilleggsinformasjon om DSA-2021-088: Sikkerhetsoppdatering for Dell-klientplattform i forbindelse med sikkerhetsproblem knyttet til utilstrekkelig tilgangskontroll i Dell dbutil-driveren.

Dell Technologies empfiehlt allen Kunden, sowohl die CVSS-Gesamtbewertung als auch alle relevanten zeitlichen und umweltbezogenen Bewertungen zu berücksichtigen, die sich auf den potenziellen Schweregrad einer bestimmten Sicherheitsschwachstelle auswirken können.

Betroffene Produkte und Problembehebung

Denne delen inneholder følgende underpunkter:

 1. Berørte plattformer, produkter og komponenter.

 2. Utbedringstrinn:

  1. Identifiser berørte plattformer, produkter og komponenter i miljøet ditt.

  2. Fjern den sårbare driveren fra systemet.

  3. Få tak i en oppdatert, utbedret versjon av driveren.

 3. Hva du bør vite når du installerer en fastvareoppdatering ved hjelp av en verktøypakke for fastvareoppdatering som ikke er utbedret.

 4. Hva du bør vite når du bruker plattformer, produkter eller komponenter i slutten av servicelevetiden (dvs. slutten av støtte).

 
1. Berørte plattformer, produkter og komponenter
Den sårbare driveren(dbutil_2_3.sys)kan ha blitt installert på Windows-operativsystemet til Dell-klientplattformen din av ett eller flere av følgende produkter eller komponenter:

 • Berørte verktøypakker for fastvareoppdatering inkludert oppdateringsverktøy for BIOS, Thunderbolt-fastvare, TPM-fastvare og dokkfastvare (se merknad 1 og 2 nedenfor).

 • Hvilken som helst av varslingsløsningene for Dell-nedlastinger inkludert Dell Command Update, Dell Update, Alienware Update og Dell SupportAssist for PCs (Home and Business).

 • Dell System Inventory Agent

 • Dell Platform Tags

 • Dell BIOS Flash Utility

Merknad 1: De spesifikke Dell-klientplattformene med berørte verktøypakker for fastvareoppdatering, inkludert oppdateringsverktøy for BIOS, Thunderbolt-fastvare, TPM-fastvare og dokkfastvare, står oppført i delen "Tilleggsinformasjon" i denne veiledningen.

 • Denne informasjonen er fordelt på to tabeller. Tabell A inneholder berørte, støttede plattformer, og tabell B inneholder berørte plattformer som har nådd slutten av servicelevetiden (dvs. slutten av støtte).

Merknad 2: Dette sikkerhetsproblemet finnes i dbutil_2_3.sys-driveren som er inkludert i verktøypakker for fastvareoppdatering. Den faktiske fastvaren er ikke berørt av sikkerhetsproblemet.


 
2. Utbedringstrinn
 Utfør følgende tre trinn for å løse dette sikkerhetsproblemet:

 • 2.1. Identifiser berørte plattformer, produkter og komponenter i miljøet ditt.

 • 2.2. Fjern den sårbare driveren fra systemet.

 • 2,3. Få tak i en oppdatert, utbedret versjon av driveren.

Du finner mer informasjon om hvert trinn nedenfor.  

2.1 Identifiser berørte plattformer, produkter og komponenter i miljøet ditt

Svar på følgende spørsmål for å identifisere de berørte plattformene, produktene og komponentene i miljøet ditt. Utfør deretter de angitte handlingene for å utbedre miljøet ditt.

2.1.1 Bruker du en Dell-klientplattform med en berørt verktøypakke for fastvareoppdatering?

 Hvis svaret er ja, utfører du følgende handlinger:

 • Handling 1: Fjern dbutil_2_3.sys-driveren fra systemet ditt, som beskrevet i 2.2.2.

 • Handling 2: Få tak i en oppdatert, utbedret versjon av driveren, som beskrevet i 2.3.  

Merk: De spesifikke Dell-klientplattformene med berørte verktøypakker for fastvareoppdatering, inkludert oppdateringsverktøy for BIOS, Thunderbolt-fastvare, TPM-fastvare og dokkfastvare, står oppført i delen "Tilleggsinformasjon" i denne veiledningen.

 • Denne informasjonen er delt inn i to tabeller. Tabell A inneholder berørte, støttede plattformer, og tabell B inneholder berørte plattformer som har nådd slutten av servicelevetiden (dvs. slutten av støtte).

2.1.2 Bruker du noe av følgende:

 • Hvilken som helst av varslingsløsningene for Dell-nedlastinger, inkludert Dell Command Update, Dell Update, Alienware Update og Dell SupportAssist for PCs (Home and Business)?

 • Dell System Inventory Agent

 • Dell Platform Tags

 • Dell BIOS Flash Utility

Hvis svaret er ja, utfører du følgende handlinger:

 • Handling 1: Oppdater til en utbedret versjon av produktet eller komponenten, som beskrevet i 2.2.1.

 • Handling 2: Fjern dbutil_2_3.sys-driveren fra systemet ditt, som beskrevet i 2.2.2.

2.2. Fjern den sårbare driveren fra systemet

Utfør følgende to trinn for å fjerne dbutil_2_3.sys-driveren fra systemet ditt, alt etter hva som er aktuelt.

2.2.1 Oppdater til en utbedret versjon av det berørte produktet eller den berørte komponenten

Hvis du bruker noen av følgende produkter eller komponenter:

 • Hvilken som helst av varslingsløsningene for Dell-nedlastinger, inkludert Dell Command Update, Dell Update, Alienware Update og Dell SupportAssist for PCs (Home and Business)

 • Dell System Inventory Agent

 • Dell Platform Tags

 • Dell BIOS Flash Utility

Du må først oppdatere til en utbedret versjon av det berørte produktet eller de berørte komponentene ved å følge de aktuelle instruksjonene nedenfor. Denne handlingen vil også installere en oppdatert, utbedre versjon av driveren (DBUtilDrv2.sys).

For Dell Command Update, Dell Update og Alienware Update:

 • Oppdater til versjon 4.2 eller nyere manuelt

  • Gå til Dell Support-nettstedet for drivere og nedlastinger for å finne oppdateringer for plattformen din,
   ELLER

  • Hvis selvoppdateringsfunksjonen for disse komponentene ikke er aktivert i systemet, kan du gjøre følgende:

   • Åpne/kjør applikasjonen på et system som er koblet til Internett

   • Klikk på Check for updates (Se etter oppdateringer).

Merk: Når du bruker alternativet Check for updates (Se etter oppdateringer) ovenfor, eller når selvoppdateringsfunksjonen for disse komponentene er aktivert, blir komponentene oppdatert etter behov for å forberede fjerning av driveren i neste trinn (2.2.2), men komponentversjonen vises kanskje ikke som en oppdatert versjon.

 • Start systemet på nytt.

For Dell SupportAssist for PCs (Home and Business):

 • Oppdater til den nyeste tilgjengelige versjonen manuelt:

  • Dell SupportAssist for Home PCs versjon 3.9.2 og nyere vil inkludere den utbedrede driveren og skal etter planen være tilgjengelig innen 15. juni 2021.

  • Dell SupportAssist for Business PCs versjon 2.4.1 og nyere vil inkludere den utbedrede driveren.
   ELLER

  • Hvis selvoppdateringsfunksjonen for disse komponentene ikke er aktivert i systemet, kan du gjøre følgende:

   • Åpne/kjør applikasjonen på et system som er koblet til Internett

   • Klikk på Check for updates (Se etter oppdateringer).

Merk: Når du bruker alternativet Check for updates (Se etter oppdateringer) ovenfor, eller når selvoppdateringsfunksjonen for disse komponentene er aktivert, blir komponentene oppdatert etter behov for å forberede fjerning av driveren i neste trinn (2.2.2), men komponentversjonen vises kanskje ikke som en oppdatert versjon.

 • Start systemet på nytt.

 For Dell System Inventory Agent:

 • Synkroniser tredjepartsfunksjonen for Microsoft System Center Configuration Manager-oppdateringer eller Microsoft System Center Update Publisher (sammen med Windows Server Updates Services) med den nyeste katalogen fra Dell. Dette vil oppdatere systemene i virksomhetsmiljøet ditt med oppdatert og utbedret Dell System (OpenManage) Inventory Agent.
  ELLER

 • Oppdater til versjon 2.7.0.2 eller nyere ved å laste ned/ta i bruk den nyeste tilgjengelige oppdateringen på denne siden.

 • Start systemet på nytt.

For Dell Platform Tags:

 • Oppdater til versjon 4.0.20.0, A04 eller nyere ved å laste ned / implementere den nyeste tilgjengelige oppdateringen på denne siden.

 • Start systemet på nytt.

For Dell BIOS Flash Utility:

 • Oppdater til versjon 3.3.11, A07 eller nyere ved å laste ned / implementere den nyeste tilgjengelige oppdateringen på denne siden.

 • Start systemet på nytt.

2.2.2 Fjern dbutil_2_3.sys-driveren fra systemet

Fjern dbutil_2_3.sys-driveren fra systemet ditt på én av følgende måter:

 • Last ned et verktøy manuelt, og kjør det for å fjerne driveren fra systemet (alternativ A).

 • Bruk en av vaslingsløsningene for Dell-nedlastinger til å hente et verktøy automatisk, og kjør det for å fjerne driveren fra systemet (alternativ B).

 • Fjern driveren fra systemet manuelt (alternativ C).

Alternativ A (anbefalt):
Last ned verktøyet Dell Security Advisory Update – DSA-2021-088 manuelt, og kjør det for å fjerne dbutil_2_3.sys-driveren fra systemet.

Alternativ B:
Kjør en av varslingsløsningene for Dell-nedlastinger for å hente og kjøre verktøyet Dell Security Advisory Update – DSA-2021-088, og fjern dbutil_2_3.sys-driveren fra systemet.

Scenario 1: Hvis varslingsløsningen for Dell-nedlastinger er konfigurert slik at den både varsler deg om oppdateringer og implementerer dem automatisk, blir dette verktøyet automatisk lastet ned og kjørt.

Scenario 2: Hvis varslingsløsningen for Dell-nedlastinger ikke er konfigurert slik at den laster ned oppdateringer og implementerer dem automatisk, kan du hente og kjøre verktøyet på følgende måte:

Alternativ C:
Fjern den sårbare dbutil_2_3.sys-driveren manuelt fra systemet ved å utføre følgende trinn:

1. Se etter dbutil_2_3.sys-driverfilen på følgende plasseringer:

 • C:\Users\<username>\AppData\Local\Temp

 • C:\Windows\Temp

2. Velg dbutil_2_3.sys-filen, og hold inne SHIFT-tasten mens du trykker på DELETE-tasten for å slette den permanent.

3. Kjør "sc.exe delete DBUtil_2_3" fra en administratorledetekst.

Referanse: Hvis du vil ha mer informasjon om sc.exe-kommandoer, kan du se Microsoft-dokumentasjonen.

2.3 Få tak i en oppdatert, utbedret versjon av driveren
Gjør følgende for å hente en oppdatert driver (DBUtilDrv2.sys) på systemet.

Påminnelse: Den oppdaterte driveren ble tidligere installert for enkelte produkter og komponenter i henhold til instruksjonene i del 2.2.1.

For en Dell-klientplattform med en berørt verktøypakke for fastvareoppdatering:

 • Last ned og installer det nyeste tilgjengelige verktøyet for fastvareoppdatering som inneholder en utbedret dbutil-driver (DBUtilDrv2.sys), under neste planlagte fastvareoppdatering. Kunder kan bruke en av varslingsløsningene for Dell-oppdateringer til å motta verktøypakker for fastvareoppdateringer, alt etter hva som er aktuelt.

 • Start systemet på nytt

Merknader:

 • Oppdateringer for støttede plattformer som kjører Windows 10, er tilgjengelige når denne veiledningen blir publisert. (Se tabell A)

 • For støttede plattformer som kjører Windows 7 eller 8.1, er oppdateringer nå tilgjengelige. Se tabell A for DSA-2021-152for minimum BIOS-versjonen som inneholder den oppdaterte driveren. Hvis du oppdaterer BIOS, Thunderbolt-fastvaren, TPM-fastvaren eller dokkfastvaren før oppdateringene er tilgjengelige, må du også utføre et av de tre alternativene som er angitt i trinn 2.2.2 i denne delen – selv om du har utført dette trinnet tidligere – umiddelbart etter oppdateringen.

 
3. Hva du bør vite når du installerer en fastvareoppdatering ved hjelp av en utbedret verktøypakke
for fastvareoppdatering Du bør fortsatt utføre trinnene i avsnitt 2.1 og 2.2 nå. Hvis du senere oppdaterer BIOS, Thunderbolt-fastvaren, TPM-fastvaren eller dokkfastvaren til en versjon som er eldre enn versjonene i tabell A, må du imidlertid utføre følgende handlinger etter at du har implementert fastvareoppdateringen:

 1. Start systemet på nytt.

 2. Gjenta trinn 2.2.2 for å fjerne dbutil_2_3.sys-driveren fra systemet på nytt.


4. Hva du bør vite når du bruker plattformer, produkter eller komponenter
ved slutten av servicelevetiden (også kjent som slutten på støtte) Utbedrte pakker leveres ikke for plattformer for slutten av levetiden (se tabell B). Derfor må du gjøre følgende:

 1. Utfør trinnene i del 2.1 og 2.2.

 2. Når du har implementert eventuelle fastvareoppdateringer, inkludert for BIOS, Thunderbolt-fastvare, TPM-fastvare eller dokkfastvare, gjør du følgende:

 • Start systemet på nytt.

 • Gjenta trinn 2.2.2 for å fjerne dbutil_2_3.sys-driveren fra systemet på nytt.

Denne delen inneholder følgende underpunkter:

 1. Berørte plattformer, produkter og komponenter.

 2. Utbedringstrinn:

  1. Identifiser berørte plattformer, produkter og komponenter i miljøet ditt.

  2. Fjern den sårbare driveren fra systemet.

  3. Få tak i en oppdatert, utbedret versjon av driveren.

 3. Hva du bør vite når du installerer en fastvareoppdatering ved hjelp av en verktøypakke for fastvareoppdatering som ikke er utbedret.

 4. Hva du bør vite når du bruker plattformer, produkter eller komponenter i slutten av servicelevetiden (dvs. slutten av støtte).

 
1. Berørte plattformer, produkter og komponenter
Den sårbare driveren(dbutil_2_3.sys)kan ha blitt installert på Windows-operativsystemet til Dell-klientplattformen din av ett eller flere av følgende produkter eller komponenter:

 • Berørte verktøypakker for fastvareoppdatering inkludert oppdateringsverktøy for BIOS, Thunderbolt-fastvare, TPM-fastvare og dokkfastvare (se merknad 1 og 2 nedenfor).

 • Hvilken som helst av varslingsløsningene for Dell-nedlastinger inkludert Dell Command Update, Dell Update, Alienware Update og Dell SupportAssist for PCs (Home and Business).

 • Dell System Inventory Agent

 • Dell Platform Tags

 • Dell BIOS Flash Utility

Merknad 1: De spesifikke Dell-klientplattformene med berørte verktøypakker for fastvareoppdatering, inkludert oppdateringsverktøy for BIOS, Thunderbolt-fastvare, TPM-fastvare og dokkfastvare, står oppført i delen "Tilleggsinformasjon" i denne veiledningen.

 • Denne informasjonen er fordelt på to tabeller. Tabell A inneholder berørte, støttede plattformer, og tabell B inneholder berørte plattformer som har nådd slutten av servicelevetiden (dvs. slutten av støtte).

Merknad 2: Dette sikkerhetsproblemet finnes i dbutil_2_3.sys-driveren som er inkludert i verktøypakker for fastvareoppdatering. Den faktiske fastvaren er ikke berørt av sikkerhetsproblemet.


 
2. Utbedringstrinn
 Utfør følgende tre trinn for å løse dette sikkerhetsproblemet:

 • 2.1. Identifiser berørte plattformer, produkter og komponenter i miljøet ditt.

 • 2.2. Fjern den sårbare driveren fra systemet.

 • 2,3. Få tak i en oppdatert, utbedret versjon av driveren.

Du finner mer informasjon om hvert trinn nedenfor.  

2.1 Identifiser berørte plattformer, produkter og komponenter i miljøet ditt

Svar på følgende spørsmål for å identifisere de berørte plattformene, produktene og komponentene i miljøet ditt. Utfør deretter de angitte handlingene for å utbedre miljøet ditt.

2.1.1 Bruker du en Dell-klientplattform med en berørt verktøypakke for fastvareoppdatering?

 Hvis svaret er ja, utfører du følgende handlinger:

 • Handling 1: Fjern dbutil_2_3.sys-driveren fra systemet ditt, som beskrevet i 2.2.2.

 • Handling 2: Få tak i en oppdatert, utbedret versjon av driveren, som beskrevet i 2.3.  

Merk: De spesifikke Dell-klientplattformene med berørte verktøypakker for fastvareoppdatering, inkludert oppdateringsverktøy for BIOS, Thunderbolt-fastvare, TPM-fastvare og dokkfastvare, står oppført i delen "Tilleggsinformasjon" i denne veiledningen.

 • Denne informasjonen er delt inn i to tabeller. Tabell A inneholder berørte, støttede plattformer, og tabell B inneholder berørte plattformer som har nådd slutten av servicelevetiden (dvs. slutten av støtte).

2.1.2 Bruker du noe av følgende:

 • Hvilken som helst av varslingsløsningene for Dell-nedlastinger, inkludert Dell Command Update, Dell Update, Alienware Update og Dell SupportAssist for PCs (Home and Business)?

 • Dell System Inventory Agent

 • Dell Platform Tags

 • Dell BIOS Flash Utility

Hvis svaret er ja, utfører du følgende handlinger:

 • Handling 1: Oppdater til en utbedret versjon av produktet eller komponenten, som beskrevet i 2.2.1.

 • Handling 2: Fjern dbutil_2_3.sys-driveren fra systemet ditt, som beskrevet i 2.2.2.

2.2. Fjern den sårbare driveren fra systemet

Utfør følgende to trinn for å fjerne dbutil_2_3.sys-driveren fra systemet ditt, alt etter hva som er aktuelt.

2.2.1 Oppdater til en utbedret versjon av det berørte produktet eller den berørte komponenten

Hvis du bruker noen av følgende produkter eller komponenter:

 • Hvilken som helst av varslingsløsningene for Dell-nedlastinger, inkludert Dell Command Update, Dell Update, Alienware Update og Dell SupportAssist for PCs (Home and Business)

 • Dell System Inventory Agent

 • Dell Platform Tags

 • Dell BIOS Flash Utility

Du må først oppdatere til en utbedret versjon av det berørte produktet eller de berørte komponentene ved å følge de aktuelle instruksjonene nedenfor. Denne handlingen vil også installere en oppdatert, utbedre versjon av driveren (DBUtilDrv2.sys).

For Dell Command Update, Dell Update og Alienware Update:

 • Oppdater til versjon 4.2 eller nyere manuelt

  • Gå til Dell Support-nettstedet for drivere og nedlastinger for å finne oppdateringer for plattformen din,
   ELLER

  • Hvis selvoppdateringsfunksjonen for disse komponentene ikke er aktivert i systemet, kan du gjøre følgende:

   • Åpne/kjør applikasjonen på et system som er koblet til Internett

   • Klikk på Check for updates (Se etter oppdateringer).

Merk: Når du bruker alternativet Check for updates (Se etter oppdateringer) ovenfor, eller når selvoppdateringsfunksjonen for disse komponentene er aktivert, blir komponentene oppdatert etter behov for å forberede fjerning av driveren i neste trinn (2.2.2), men komponentversjonen vises kanskje ikke som en oppdatert versjon.

 • Start systemet på nytt.

For Dell SupportAssist for PCs (Home and Business):

 • Oppdater til den nyeste tilgjengelige versjonen manuelt:

  • Dell SupportAssist for Home PCs versjon 3.9.2 og nyere vil inkludere den utbedrede driveren og skal etter planen være tilgjengelig innen 15. juni 2021.

  • Dell SupportAssist for Business PCs versjon 2.4.1 og nyere vil inkludere den utbedrede driveren.
   ELLER

  • Hvis selvoppdateringsfunksjonen for disse komponentene ikke er aktivert i systemet, kan du gjøre følgende:

   • Åpne/kjør applikasjonen på et system som er koblet til Internett

   • Klikk på Check for updates (Se etter oppdateringer).

Merk: Når du bruker alternativet Check for updates (Se etter oppdateringer) ovenfor, eller når selvoppdateringsfunksjonen for disse komponentene er aktivert, blir komponentene oppdatert etter behov for å forberede fjerning av driveren i neste trinn (2.2.2), men komponentversjonen vises kanskje ikke som en oppdatert versjon.

 • Start systemet på nytt.

 For Dell System Inventory Agent:

 • Synkroniser tredjepartsfunksjonen for Microsoft System Center Configuration Manager-oppdateringer eller Microsoft System Center Update Publisher (sammen med Windows Server Updates Services) med den nyeste katalogen fra Dell. Dette vil oppdatere systemene i virksomhetsmiljøet ditt med oppdatert og utbedret Dell System (OpenManage) Inventory Agent.
  ELLER

 • Oppdater til versjon 2.7.0.2 eller nyere ved å laste ned/ta i bruk den nyeste tilgjengelige oppdateringen på denne siden.

 • Start systemet på nytt.

For Dell Platform Tags:

 • Oppdater til versjon 4.0.20.0, A04 eller nyere ved å laste ned / implementere den nyeste tilgjengelige oppdateringen på denne siden.

 • Start systemet på nytt.

For Dell BIOS Flash Utility:

 • Oppdater til versjon 3.3.11, A07 eller nyere ved å laste ned / implementere den nyeste tilgjengelige oppdateringen på denne siden.

 • Start systemet på nytt.

2.2.2 Fjern dbutil_2_3.sys-driveren fra systemet

Fjern dbutil_2_3.sys-driveren fra systemet ditt på én av følgende måter:

 • Last ned et verktøy manuelt, og kjør det for å fjerne driveren fra systemet (alternativ A).

 • Bruk en av vaslingsløsningene for Dell-nedlastinger til å hente et verktøy automatisk, og kjør det for å fjerne driveren fra systemet (alternativ B).

 • Fjern driveren fra systemet manuelt (alternativ C).

Alternativ A (anbefalt):
Last ned verktøyet Dell Security Advisory Update – DSA-2021-088 manuelt, og kjør det for å fjerne dbutil_2_3.sys-driveren fra systemet.

Alternativ B:
Kjør en av varslingsløsningene for Dell-nedlastinger for å hente og kjøre verktøyet Dell Security Advisory Update – DSA-2021-088, og fjern dbutil_2_3.sys-driveren fra systemet.

Scenario 1: Hvis varslingsløsningen for Dell-nedlastinger er konfigurert slik at den både varsler deg om oppdateringer og implementerer dem automatisk, blir dette verktøyet automatisk lastet ned og kjørt.

Scenario 2: Hvis varslingsløsningen for Dell-nedlastinger ikke er konfigurert slik at den laster ned oppdateringer og implementerer dem automatisk, kan du hente og kjøre verktøyet på følgende måte:

Alternativ C:
Fjern den sårbare dbutil_2_3.sys-driveren manuelt fra systemet ved å utføre følgende trinn:

1. Se etter dbutil_2_3.sys-driverfilen på følgende plasseringer:

 • C:\Users\<username>\AppData\Local\Temp

 • C:\Windows\Temp

2. Velg dbutil_2_3.sys-filen, og hold inne SHIFT-tasten mens du trykker på DELETE-tasten for å slette den permanent.

3. Kjør "sc.exe delete DBUtil_2_3" fra en administratorledetekst.

Referanse: Hvis du vil ha mer informasjon om sc.exe-kommandoer, kan du se Microsoft-dokumentasjonen.

2.3 Få tak i en oppdatert, utbedret versjon av driveren
Gjør følgende for å hente en oppdatert driver (DBUtilDrv2.sys) på systemet.

Påminnelse: Den oppdaterte driveren ble tidligere installert for enkelte produkter og komponenter i henhold til instruksjonene i del 2.2.1.

For en Dell-klientplattform med en berørt verktøypakke for fastvareoppdatering:

 • Last ned og installer det nyeste tilgjengelige verktøyet for fastvareoppdatering som inneholder en utbedret dbutil-driver (DBUtilDrv2.sys), under neste planlagte fastvareoppdatering. Kunder kan bruke en av varslingsløsningene for Dell-oppdateringer til å motta verktøypakker for fastvareoppdateringer, alt etter hva som er aktuelt.

 • Start systemet på nytt

Merknader:

 • Oppdateringer for støttede plattformer som kjører Windows 10, er tilgjengelige når denne veiledningen blir publisert. (Se tabell A)

 • For støttede plattformer som kjører Windows 7 eller 8.1, er oppdateringer nå tilgjengelige. Se tabell A for DSA-2021-152for minimum BIOS-versjonen som inneholder den oppdaterte driveren. Hvis du oppdaterer BIOS, Thunderbolt-fastvaren, TPM-fastvaren eller dokkfastvaren før oppdateringene er tilgjengelige, må du også utføre et av de tre alternativene som er angitt i trinn 2.2.2 i denne delen – selv om du har utført dette trinnet tidligere – umiddelbart etter oppdateringen.

 
3. Hva du bør vite når du installerer en fastvareoppdatering ved hjelp av en utbedret verktøypakke
for fastvareoppdatering Du bør fortsatt utføre trinnene i avsnitt 2.1 og 2.2 nå. Hvis du senere oppdaterer BIOS, Thunderbolt-fastvaren, TPM-fastvaren eller dokkfastvaren til en versjon som er eldre enn versjonene i tabell A, må du imidlertid utføre følgende handlinger etter at du har implementert fastvareoppdateringen:

 1. Start systemet på nytt.

 2. Gjenta trinn 2.2.2 for å fjerne dbutil_2_3.sys-driveren fra systemet på nytt.


4. Hva du bør vite når du bruker plattformer, produkter eller komponenter
ved slutten av servicelevetiden (også kjent som slutten på støtte) Utbedrte pakker leveres ikke for plattformer for slutten av levetiden (se tabell B). Derfor må du gjøre følgende:

 1. Utfør trinnene i del 2.1 og 2.2.

 2. Når du har implementert eventuelle fastvareoppdateringer, inkludert for BIOS, Thunderbolt-fastvare, TPM-fastvare eller dokkfastvare, gjør du følgende:

 • Start systemet på nytt.

 • Gjenta trinn 2.2.2 for å fjerne dbutil_2_3.sys-driveren fra systemet på nytt.

Ytterligere relatert informasjon er tilgjengelig i dette vanlige spørsmål.

Tabell A: Støttede Dell-plattformer med berørte verktøypakker for fastvareoppdatering inkludert oppdateringsverktøy for BIOS, Thunderbolt-fastvare, TPM-fastvare og dokkfastvare.

Merk: For plattformer som kjører Windows 10: Hent versjonen som er angitt i tabellen, eller nyere om tilgjengelig, for din versjon av BIOS, Thunderbolt-fastvareoppdatering, TPM-fastvareoppdatering og dokkfastvareoppdatering. For Windows 7 og 8.1 må du oppdatere til BIOS-versjonen som er oppført i DSA-2021-152.

Plattform eller produkt BIOS-versjon (eller nyere) Oppdateringsversjon for Thunderbolt-fastvare (eller nyere) TPM 1.2-fastvareoppdateringsversjon (eller nyere) TPM 2.0-fastvareoppdateringsversjon (eller nyere) Oppdateringsversjon for fastvare for dokkingstasjonen (eller nyere) 
ChengMing 3967 1.11.0 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
ChengMing 3977 1.11.0 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
ChengMing 3980 2.17.0 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
ChengMing 3988 0.5.1 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
ChengMing 3990 1.3.1 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
ChengMing 3991 1.3.1 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
Dell G15 5510 1.3.1 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
Dell G3 3500 1.7.1 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
Dell G3 3579 1.14.0 4.46.154.001, A03 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
Dell G3 3779 1.14.0 4.46.154.001, A03 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
Dell G5 5000 1.1.0 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
Dell G5 5090 0.4.1 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
Dell G5 5500 1.7.1 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
Dell G5 5587 1.15.0 4.46.152.001, A02 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
Dell G5 5590 1.14.0 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
Dell G7 7500 1.6.0 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
Dell G7 7588 1.15.0 4.46.152.001, A02 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
Dell G7 7590 1.14.0 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
Dell G7 7700 1.6.0 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
Dell G7 7790 1.14.0 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
Dell Gaming G3 3590 1.12.0 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
Embedded Box PC 5000 1.9.1 Ikke relevant Ikke relevant 1.3.2.8 Ikke relevant
Inspiron 13 5370 1.17.0 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
Inspiron 14 (5468) 1.13.1 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
Inspiron 14 (7460) 1.14.1 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
Inspiron 14 Gaming (7466) 1.8.0 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
Inspiron 14 Gaming (7467) 1.13.1 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
Inspiron 15 (5566) 1.13.1 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
Inspiron 15 (5567) 1.4.1 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
Inspiron 15 (7560) 1.14.1 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
Inspiron 15 (7572) 1.6.1 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
2-i-1-enheten Inspiron 15 5582 2.9.0 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
Inspiron 15 Gaming (7566) 1.8.0 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
Inspiron 15 Gaming (7567) 1.13.1 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
Inspiron 15 Gaming (7577) 1.12.1 4.46.150.001, A05 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
Inspiron 17 (5767) 1.4.1 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
Inspiron 3268 1.15.0 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
Inspiron 3470 2.17.0 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
Inspiron 3471 0.5.1 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
Inspiron 3480 1.12.0 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
Inspiron 3481 1.11.0 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
Inspiron 3490 1.10.0 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
Inspiron 3493 1.12.0 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
Inspiron 3501 0.4.1 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
Inspiron 3580 1.12.0 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
Inspiron 3581 1.11.0 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
Inspiron 3583 1.12.0 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
Inspiron 3584 1.11.0 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
Inspiron 3590 1.10.0 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
Inspiron 3593 1.12.0 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
Inspiron 3668 1.15.0 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
Inspiron 3670 2.17.0 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
Inspiron 3671 0.5.1 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
Inspiron 3780 1.12.0 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
Inspiron 3781 1.11.0 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
Inspiron 3790 1.10.0 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
Inspiron 3793 1.12.0 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
Inspiron 3880 1.3.1 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
Inspiron 3881 1.3.1 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
Inspiron 3891 1.0.2 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
Inspiron 5300 0.5.1 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
Inspiron 5301 1.6.1 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
Inspiron 5390 1.10.0 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
Inspiron 5391 1.11.0 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
2-i-1-enheten Inspiron 5400 0.5.1 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
Inspiron 5400 AIO 1.3.1 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
Inspiron 5401 1.5.1 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
Inspiron 5402 1.4.1 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
2-i-1-enheten Inspiron 5406 1.4.1 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
Inspiron 5408 1.5.1 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
Inspiron 5409 1.4.1 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
Inspiron 5480 2.9.0 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
2-i-1-enheten Inspiron 5481 2.9.0 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
Inspiron 5482 2.9.0 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
Inspiron 5490 1.12.0 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
Inspiron 5490 AIO 1.7.0 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
2-i-1-enheten Inspiron 5491 1.8.1 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
Inspiron 5491 AIO 1.7.0 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
Inspiron 5493 1.12.0 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
Inspiron 5494 1.10.0 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
Inspiron 5498 1.12.0 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
Inspiron 5501 1.5.1 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
Inspiron 5502 1.4.1 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
Inspiron 5508 1.5.1 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
Inspiron 5509 1.4.1 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
Inspiron 5570 1.4.1 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
Inspiron 5580 2.9.0 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
Inspiron 5583 1.12.0 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
Inspiron 5584 1.12.0 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
Inspiron 5590 1.12.0 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
2-i-1-enheten Inspiron 5591 1.8.1 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
Inspiron 5593 1.12.0 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
Inspiron 5594 1.10.0 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
Inspiron 5598 1.12.0 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
Inspiron 5770 1.4.1 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
Inspiron 7300 1.6.1 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
2-i-1-enheten Inspiron 7300 1.2.4 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
2-i-1-enheten Inspiron 7306 1.4.1 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
Inspiron 7380 1.12.0 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
Inspiron 7386 0.9.1 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
Inspiron 7390 1.11.0 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
Inspiron 7391 1.11.0 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
2-i-1-enheten Inspiron 7391 1.9.1 4.61.136.013, A01 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
Inspiron 7400 1.6.1 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
Inspiron 7472 1.6.1 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
Inspiron 7490 1.6.0 4.60.111.017, A03 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
Inspiron 7500 1.5.1 4.61.124.009, A01 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
Inspiron 7500 2-i-1 svart 1.2.4 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
Inspiron 7500 2-i-1 sølvfarget 0.5.1 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
Inspiron 7501 1.5.1 4.61.124.009, A01 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
2-i-1-enheten Inspiron 7506 1.4.1 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
Inspiron 7580 1.12.0 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
Inspiron 7586 0.9.1 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
Inspiron 7590 1.8.0 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
2-i-1-enheten Inspiron 7590 1.11.0 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
Inspiron 7591 1.8.0 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
2-i-1-enheten Inspiron 7591 1.9.1 4.61.136.013, A01 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
Inspiron 7700 1.3.1 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
2-i-1-enheten Inspiron 7706 1.4.1 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
Inspiron 7786 0.9.1 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
Inspiron 7790 1.7.0 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
Inspiron 7791 1.9.1 4.61.136.013, A01 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
Latitude 12 7285 1.9.2 4.46.146.001, A05 Ikke relevant 1.3.2.8 Ikke relevant
Latitude 12 Rugged Extreme 7214 1.28.0 Ikke relevant 5.81.2.1 1.3.2.8 Ikke relevant
Latitude 12 Rugged-nettbrett 7212 1.31.2 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
Latitude 14 Rugged 5414 1.28.0 Ikke relevant 5.81.2.1 1.3.2.8 Ikke relevant
Latitude 14 Rugged Extreme 7414 1.28.0 Ikke relevant 5.81.2.1 1.3.2.8 Ikke relevant
Latitude 3120 1.0.5 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
Latitude 3180 1.13.2 Ikke relevant Ikke relevant 1.3.2.8 Ikke relevant
Latitude 3189 1.13.2 Ikke relevant Ikke relevant 1.3.2.8 Ikke relevant
Latitude 3190 1.13.1 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
2-i-1-enheten Latitude 3190 1.13.1 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
Latitude 3300 1.10.1 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
Latitude 3301 1.13.0 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
Latitude 3310 3.8.1 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
2-i-1-enheten Latitude 3310 1.17.1 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
Latitude 3380 1.13.1 Ikke relevant 5.81.2.1 1.3.2.8 Ikke relevant
Latitude 3390 1.14.2 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
Latitude 3400 1.16.0 Ikke relevant Ikke relevant 74,64 Ikke relevant
Latitude 3410 1.5.1 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
Latitude 3470 1.19.0 Ikke relevant 5.81.2.1 1.3.2.8 Ikke relevant
Latitude 3480 1.15.1 Ikke relevant 5.81.2.1 1.3.2.8 Ikke relevant
Latitude 3480 mobil tynn klient 1.15.1 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
Latitude 3490 1.14.1 Ikke relevant Ikke relevant 7.2.0.2 Ikke relevant
Latitude 3500 1.16.0 Ikke relevant Ikke relevant 74,64 Ikke relevant
Latitude 3510 1.5.1 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
Latitude 3570 1.19.0 Ikke relevant 5.81.2.1 1.3.2.8 Ikke relevant
Latitude 3580 1.15.1 Ikke relevant 5.81.2.1 1.3.2.8 Ikke relevant
Latitude 3590 1.14.1 Ikke relevant Ikke relevant 7.2.0.2 Ikke relevant
Latitude 5175 1.8.1 Ikke relevant Ikke relevant 1.3.2.8 Ikke relevant
Latitude 5179 1.8.1 Ikke relevant Ikke relevant 1.3.2.8 Ikke relevant
Latitude 5200 1.14.0 4.46.134.002, A04 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
Latitude 5280 1.19.3 Ikke relevant 5.81.2.1 1.3.2.8 Ikke relevant
Latitude 5280 mobil tynn klient 1.19.3 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
2-i-1-enheten Latitude 5285 1.11.2 Ikke relevant Ikke relevant 1.3.2.8 Ikke relevant
Latitude 5288 1.19.3 Ikke relevant 5.81.2.1 1.3.2.8 Ikke relevant
Latitude 5289 1.22.2 Ikke relevant Ikke relevant 1.3.2.8 Ikke relevant
Latitude 5290 1.16.3 Ikke relevant Ikke relevant 7.2.0.2 Ikke relevant
Latitude 5290 2-i-1 1.13.1 4.46.147.001, A03 Ikke relevant 7.2.0.2 Ikke relevant
Latitude 5300 1.14.0 Ikke relevant Ikke relevant 74,64 Ikke relevant
Latitude 5300 2-IN-1 1.14.0 4.46.134.002, A04 Ikke relevant 74,64 Ikke relevant
Latitude 5310 2.5.1 4.61.131.007, A00 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
2-i-1-enheten Latitude 5310 2.5.1 4.61.131.007, A00 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
Latitude 5320 1.5.1 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
Latitude 5400 1.10.1 4.46.135.003, A04 Ikke relevant 74,64 Ikke relevant
Latitude 5401 1.11.1 4.46.135.003, A04 Ikke relevant 74,64 Ikke relevant
Latitude 5410 1.5.1 4.60.142.001, A01 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
Latitude 5411 1.4.3 4.60.119.008, A01 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
Latitude 5420 2.5.1 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
Latitude 5480 1.19.3 4.46.155.001, A06 Ikke relevant 1.3.2.8 Ikke relevant
Latitude 5488 1.19.3 4.46.155.001, A06 Ikke relevant 1.3.2.8 Ikke relevant
Latitude 5490 1.16.3 Ikke relevant Ikke relevant 7.2.0.2 Ikke relevant
Latitude 5491 1.14.1 4.46.107.019, A04 Ikke relevant 7.2.0.2 Ikke relevant
Latitude 5495 0.4.1 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
Latitude 5500 1.10.1 4.46.135.003, A04 Ikke relevant 74,64 Ikke relevant
Latitude 5501 1.11.1 4.46.135.003, A04 Ikke relevant 74,64 Ikke relevant
Latitude 5510 1.5.1 4.60.142.001, A01 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
Latitude 5511 1.4.3 4.60.119.008, A01 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
Latitude 5520 1.5.1 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
Latitude 5580 1.19.3 4.46.155.001, A06 5.81.2.1 1.3.2.8 Ikke relevant
Latitude 5590 1.16.3 Ikke relevant Ikke relevant 7.2.0.2 Ikke relevant
Latitude 5591 1.14.1 4.46.107.019, A04 Ikke relevant 7.2.0.2 Ikke relevant
2-i-1-enheten Latitude 7200 1.10.1 4.46.114.005, A03 Ikke relevant 74,64 Ikke relevant
Latitude 7210 2-i-1 1.5.1 4.60.130.010, A01 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
Latitude 7275 0.9.1 4.26.10.001, A08 Ikke relevant 1.3.2.8 Ikke relevant
Latitude 7280 1.20.2 4.46.155.001, A06 5.81.2.1 1.3.2.8 Ikke relevant
Latitude 7290 1.18.0 4.46.107.019, A04 Ikke relevant 7.2.0.2 Ikke relevant
Latitude 7300 1.12.0 4.46.135.003, A04 Ikke relevant 74,64 Ikke relevant
Latitude 7310 1.5.1 4.60.142.001, A01 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
Latitude 7320 0.5.1 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
Latitude 7370 1.22.3 4.26.10.001, A08 5.81.2.1 1.3.2.8 Ikke relevant
Latitude 7380 1.20.2 4.46.155.001, A06 5.81.2.1 1.3.2.8 Ikke relevant
Latitude 7389 1.22.2 Ikke relevant 5.81.2.1 1.3.2.8 Ikke relevant
Latitude 7390 1.18.0 4.46.107.019, A04 Ikke relevant 7.2.0.2 Ikke relevant
Latitude 7390 2-i-1 1.17.0 4.46.107.019, A04 Ikke relevant 7.2.0.2 Ikke relevant
Latitude 7400 1.12.0 4.46.135.003, A04 Ikke relevant 74,64 Ikke relevant
Latitude 7400 2-i-1 1.10.0 4.46.112.010, A03 Ikke relevant 74,64 Ikke relevant
Latitude 7410 1.5.1 4.60.142.001, A01 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
Latitude 7420 0.5.1 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
Latitude 7480 1.20.2 4.46.155.001, A06 5.81.2.1 1.3.2.8 Ikke relevant
Latitude 7490 1.18.0 4.46.107.019, A04 Ikke relevant 7.2.0.2 Ikke relevant
Latitude 7520 0.5.1 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
Latitude 9410 1.5.1 4.60.142.001, A01 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
Latitude 9510 1.4.2 4.60.116.012, A01 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
Latitude E5270 1.24.3 Ikke relevant 5.81.2.1 1.3.2.8 Ikke relevant
Latitude E5470 1.24.3 Ikke relevant 5.81.2.1 1.3.2.8 Ikke relevant
Latitude E5570 1.24.3 4.26.10.001, A08 5.81.2.1 1.3.2.8 Ikke relevant
Latitude E7270 1.27.3 Ikke relevant 5.81.2.1 1.3.2.8 Ikke relevant
Latitude E7270 mobil tynn klient 1.20.3, Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
Latitude E7470 1.27.3 Ikke relevant 5.81.2.1 1.3.2.8 Ikke relevant
Latitude Rugged 5420 1.12.0 Ikke relevant Ikke relevant 7.2.0.2 Ikke relevant
Latitude Rugged 5424 1.12.0 Ikke relevant Ikke relevant 7.2.0.2 Ikke relevant
Latitude Rugged 7424 1.12.0 Ikke relevant Ikke relevant 7.2.0.2 Ikke relevant
Latitude Rugged Extreme 7424 1.12.0 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
Latitude Rugged Extreme-nettbrett 7220 1.9.1 Ikke relevant Ikke relevant 74,64 Ikke relevant
Latitude Rugged Extreme-nettbrett 7220EX 1.9.1 Ikke relevant Ikke relevant 74,64 Ikke relevant
OptiPlex 3040 1.14.2 Ikke relevant 5.81.2.1 1.3.2.8 Ikke relevant
OptiPlex 3046 1.11.1 Ikke relevant 5.81.2.1 1.3.2.8 Ikke relevant
OptiPlex 3050 1.15.1 Ikke relevant 5.81.2.1 1.3.2.8 Ikke relevant
OptiPlex 3050 AIO 1.16.1 Ikke relevant 5.81.2.1 1.3.2.8 Ikke relevant
OptiPlex 3060 1.9.1 Ikke relevant Ikke relevant 7.2.0.2 Ikke relevant
OptiPlex 3070 1.7.0 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
OptiPlex 3080 1.3.1 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
OptiPlex 3090 Ultra 1.10.0 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
OptiPlex 3240 All-in-One 1.11.1 Ikke relevant 5.81.2.1 1.3.2.8 Ikke relevant
OptiPlex 3280 AIO 1.3.1 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
OptiPlex 5040 1.17.1 Ikke relevant 5.81.2.1 1.3.2.8 Ikke relevant
OptiPlex 5050 1.15.1 Ikke relevant 5.81.2.1 1.3.2.8 Ikke relevant
OptiPlex 5055 A-Serial 9.2.1 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
OptiPlex 5055 Ryzen APU 1.2.8 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
OptiPlex 5055 Ryzen CPU 1.1.20 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
OptiPlex 5060 1.9.1 Ikke relevant Ikke relevant 7.2.0.2 Ikke relevant
OptiPlex 5070 1.7.0 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
OptiPlex 5080 1.3.10 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
OptiPlex 5250 All-in-One 1.16.1 Ikke relevant 5.81.2.1 1.3.2.8 Ikke relevant
OptiPlex 5260 All-In-One 1.12.0 Ikke relevant Ikke relevant 7.2.0.2 Ikke relevant
OptiPlex 5270 AIO 1.7.0 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
OptiPlex 5480 AIO 0.4.1 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
OptiPlex 7040 1.19.0 Ikke relevant 5.81.2.1 1.3.2.8 Ikke relevant
OptiPlex 7050 1.15.1 Ikke relevant 5.81.2.1 1.3.2.8 Ikke relevant
OptiPlex 7060 1.9.1 Ikke relevant Ikke relevant 7.2.0.2 Ikke relevant
OptiPlex 7070 2.7.1 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
OptiPlex 7070 Ultra 1.7.0 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
OptiPlex 7071 2.7.1 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
OptiPlex 7080 1.3.10 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
OptiPlex 7090 Ultra 1.10.0 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
OptiPlex 7440 AIO 1.14.1 Ikke relevant 5.81.2.1 1.3.2.8 Ikke relevant
OptiPlex 7450 All-In-One 1.16.1 Ikke relevant 5.81.2.1 1.3.2.8 Ikke relevant
OptiPlex 7460 All-In-One 1.12.0 Ikke relevant Ikke relevant 7.2.0.2 Ikke relevant
OptiPlex 1.7.0 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
OptiPlex 7480 AIO 1.6.2 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
OptiPlex 7760 AIO 1.12.0 Ikke relevant Ikke relevant 7.2.0.2 Ikke relevant
OptiPlex 7770 AIO 1.7.0 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
OptiPlex 7780 AIO 1.6.2 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
OptiPlex XE3 1.9.1 Ikke relevant Ikke relevant 7.2.0.2 Ikke relevant
Precision 17 M5750 2.7.1 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
Precision 3240 CFF 0.4.1 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
Precision 3420 Tower 2.17.1 Ikke relevant 5.81.2.1 1.3.2.8 Ikke relevant
Precision 3430 Tower 1.10.0 Ikke relevant Ikke relevant 7.2.0.2 Ikke relevant
Precision 3430 XL 1.10.0 Ikke relevant Ikke relevant 7.2.0.2 Ikke relevant
Precision 3431 Tower 2.7.1 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
Precision 3440 1.13.0 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
Precision 3510 1.24.3 4.26.10.001, A08 5.81.2.1 1.3.2.8 Ikke relevant
Precision 3520 1.19.3 4.46.155.001, A06 5.81.2.1 1.3.2.8 Ikke relevant
Precision 3530 1.14.1 4.46.107.019, A04 Ikke relevant 7.2.0.2 Ikke relevant
Precision 3540 1.10.1 4.46.135.003, A04 Ikke relevant 74,64 Ikke relevant
Precision 3541 1.11.1 4.46.135.003, A04 Ikke relevant 74,64 Ikke relevant
Precision 3550 1.5.1 4.60.142.001, A01 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
Precision 3551 1.4.3 4.60.119.008, A01 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
Precision 3560 1.5.1 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
Precision 3620 Tower 2.17.1 Ikke relevant 5.81.2.1 1.3.2.8 Ikke relevant
Precision 3630 Tower 2.7.0 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
Precision 3640 1.4.3 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
Precision 3930 Rack 2.10.0 Ikke relevant Ikke relevant 7.2.0.2 Ikke relevant
Precision 3930 XL-rack 2.10.0 Ikke relevant Ikke relevant 7.2.0.2 Ikke relevant
Precision 5510 1.16.1 4.26.11.001, A09 5.81.2.1 1.3.2.8 Ikke relevant
Precision 5520 1.22.1 4.26.12.001, A04 5.81.2.1 1.3.2.8 Ikke relevant
Precision 5530 1.18,1.0 4.46.152.001, A02 Ikke relevant 7.2.0.2 Ikke relevant
Precision 5530 2-i-1 1.12.9 4.46.145.001, A02 Ikke relevant 7.2.0.2 Ikke relevant
Precision 5540 1.9.1 4.46.110.002, A02 Ikke relevant 7.2.0.2 Ikke relevant
Precision 5550 1.7.1 4.60.117.022, A00 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
Precision 5720 AIO 2.8.1 Ikke relevant 5.81.2.1 1.3.2.8 Ikke relevant
Precision 5820 Tower 2.8.0 Ikke relevant 5.81.2.1 7.2.0.2; 1.3.2.8 Ikke relevant
Precision 5820 XL Tower 2.8.0 Ikke relevant 5.81.2.1 7.2.0.2; 1.3.2.8 Ikke relevant
Precision 7520 1.19.2 4.46.155.001, A06 5.81.2.1 1.3.2.8 Ikke relevant
Precision 7530 1.15.3 4.62.102.019, A02 Ikke relevant 7.2.0.2 Ikke relevant
Precision 7540 1.11.2 4.62.108.013, A03 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
Precision 7550 1.6.2 4.62.120.007, A01 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
Precision 7720 1.19.2 4.46.155.001, A06 5.81.2.1 1.3.2.8 Ikke relevant
Precision 7730 1.15.3 4.62.102.019, A02 Ikke relevant 7.2.0.2 Ikke relevant
Precision 7740 1.11.2 4.62.108.013, A03 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
Precision 7750 1.6.2 4.62.120.007, A01 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
Precision 7820 Tower 2.12.0 Ikke relevant 5.81.2.1 1.3.2.8 Ikke relevant
Precision 7820 XL Tower 2.12.0 Ikke relevant 5.81.2.1 1.3.2.8 Ikke relevant
Precision 7920 Tower 2.12.0 Ikke relevant 5.81.2.1 1.3.2.8 Ikke relevant
Precision 7920 XL Tower 2.12.0 Ikke relevant 5.81.2.1 1.3.2.8 Ikke relevant
Vostro 13 5370 1.17.0 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
Vostro 14 (5468) 1.14.1 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
Vostro 14 5471 1.17.0 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
Vostro 15 (5568) 1.14.1 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
Vostro 15 7570 1.12.1 4.46.151.001, A05 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
Vostro 15 7580 G-Series 1.15.0 4.46.153.001, A02 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
Vostro 3070 2.17.0 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
Vostro 3267 1.15.1 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
Vostro 3268 1.15.1 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
Vostro 3400 0.4.1 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
Vostro 3401 1.1.0 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
Vostro 3470 2.17.0 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
Vostro 3471 0.5.1 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
Vostro 3480 1.12.0 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
Vostro 3481 1.11.0 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
Vostro 3490 1.10.0 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
Vostro 3491 1.15.0 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
Vostro 3500 0.4.1 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
Vostro 3501 1.1.0 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
Vostro 3580 1.12.0 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
Vostro 3581 1.11.0 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
Vostro 3583 1.12.0 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
Vostro 3584 1.11.0 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
Vostro 3590 1.10.0 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
Vostro 3591 1.15.0 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
Vostro 3660 1.15.1 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
Vostro 3667 1.15.1 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
Vostro 3668 1.15.1 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
Vostro 3669 1.15.1 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
Vostro 3670 2.17.0 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
Vostro 3671 0.5.1 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
Vostro 3681  1.3.1 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
Vostro 3690 1.0.2 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
Vostro 3881 1.3.1 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
Vostro 3888 1.3.1 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
Vostro 3890 1.0.2 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
Vostro 5090 0.5.1 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
Vostro 5300 0.5.1 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
Vostro 5301 1.6.1 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
Vostro 5390 1.10.0 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
Vostro 5391 1.11.0 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
Vostro 5401 3.5.1 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
Vostro 5402 1.4.1 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
Vostro 5410 1.5.1 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
Vostro 5481 2.9.0 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
Vostro 5490 1.12.0 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
Vostro 5491 1.12.0 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
Vostro 5501 1.5.1 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
Vostro 5502 1.4.1 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
Vostro 5581 2.9.0 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
Vostro 5590 1.12.0 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
Vostro 5591 1.12.0 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
Vostro 5880 1.0.3  Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
Vostro 5890 1.0.2 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
Vostro 7500 1.5.1 4.61.124.009, A01 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
Vostro 7590 1.8.0 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
Wyse 5070 0.9.1 Ikke relevant Ikke relevant 7.2.0.2 Ikke relevant
Wyse 5470 1.6.0 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
Wyse 5470 All-In-One 1.7.0 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
Wyse 7040 tynn klient 1.10.1 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
XPS 12 (9250) 0.9.1 4.26.10.001, A08 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
XPS 13 (9360) 2.15.0 4.26.13.001, A04 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
XPS 13 (9370) 1.14.3 4.46.149.001, A04 Ikke relevant 7.2.0.2 Ikke relevant
XPS 13 2-i-1 (9365) 2.15.0 4.46.148.001, A03 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
XPS 13 7390 1.7.0 4.46.106.027, A01 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
XPS 13 7390 2-i-1 1.7.1 Ikke relevant Ikke relevant 74,64 Ikke relevant
XPS 13 9300 1.4.1 Ikke relevant Ikke relevant 74,64 Ikke relevant
XPS 13 9305 1.0.5 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
XPS 13 9310 2.2.0 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
XPS 13 9310 2-i-1 2.2.1 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
XPS 13 9380 1.12.0 4.46.101.063, A02 Ikke relevant 7.2.0.2 Ikke relevant
XPS 15 (9560) 1.22.0 4.26.12.001, A04 Ikke relevant 1.3.2.8 Ikke relevant
XPS 15 2-i-1 (9575) 1.14.1 4.46.144.001, A03 Ikke relevant 7.2.0.2 Ikke relevant
XPS 15 9500 1.7.1 4.60.117.022, A00 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
XPS 15 9570 1.18,1.0 4.46.152.001, A02 Ikke relevant 7.2.0.2 Ikke relevant
XPS 17 9700 2.7.1 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
XPS 27 AIO (7760) 2.8.1 Ikke relevant 5.81.2.1 Ikke relevant Ikke relevant
XPS 7590 1.9.1 4.46.110.002, A02 Ikke relevant 7.2.0.2 Ikke relevant
XPS 8900 2.9.1 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
XPS 8940 2.0.11 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
Dell Dock WD15 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant 1.8.0 
Dell Dock WD19 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant 01.00.15
Dell Thunderbolt Dock TB16 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant 1.4.0
Dell Thunderbolt Dock TB18DC Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant 1.10.0

Tabell B: Dell-plattformer på slutten av servicelevetiden med berørte verktøypakker for fastvareoppdatering, inkludert oppdateringsverktøy for BIOS, Thunderbolt-fastvare og TPM-fastvare.
 
 PLATTFORMER
Alienware 14 Inspiron 580s OptiPlex 780
Alienware 17 51m r2 Inspiron 620 OptiPlex 790
Alienware Area 51 Inspiron 660 OptiPlex 9010
Alienware M14xr2 Inspiron 660s OptiPlex 9020
Alienware M15 R4 Inspiron 7359 OptiPlex 9030 AIO
Alienware M17xr4 Inspiron 7368 OptiPlex 990
Alienware M18xr2 Inspiron 7437 OptiPlex Fx130
Asm100 Inspiron 7520 OptiPlex Fx170
Asm100r2 Inspiron 7537 OptiPlex Xe2
Cheng Ming 3967 Inspiron 7548 Precision 7510
Dell Canvas Inspiron 7558 Precision 7710
Dell Latitude 14 Rugged Extreme Inspiron 7559 Precision M4600
Inspiron 1122 Inspiron 7720 Precision M4700
Inspiron 11-3162 Inspiron 7737 Precision M6600
Inspiron 1210 Inspiron 7746 Precision M6700
Inspiron 14-3452 Inspiron One 19 Precision R5500
Inspiron 14-5459 Inspiron One 2020 Precision T1700
Inspiron 15-3552 Latitude 3150 Precision T3500
Inspiron 1545 Latitude 3160 Precision T3600
Inspiron 15-5559 Latitude 3310 2-i-1 Precision T3610
Inspiron 15-5565 Latitude 3330 Precision T5500
Inspiron 1564 Latitude 3340 Precision T5600
Inspiron 15z Latitude 3350 Precision T5610
Inspiron 17-5759 Latitude 3440 Precision T5810
Inspiron 20-3052 Latitude 3450 Precision T7500
Inspiron 2330 Latitude 3460 Precision T7600
Inspiron 24-3452 Latitude 3460 Wyse Tc Precision T7610
Inspiron 24-3455 Latitude 3550 Precision T7810
Inspiron 24-5475 Latitude 3560 Precision T7910
Inspiron 3043 Latitude 5250 Vostro 14 3458
Inspiron 3048 Latitude 5285 Vostro 14-3446
Inspiron 3147 Latitude 5450 Vostro 1450
Inspiron 3157 Latitude 5520 Vostro 14-5459
Inspiron 3168 Latitude 5550 Vostro 15 3561
Inspiron 3252 Latitude 7285 Vostro 1550
Inspiron 3421 Latitude 7350 Vostro 20 3052
Inspiron 3437 Latitude E5420 Vostro 20 3055
Inspiron 3442 Latitude E5430 Vostro 220s
Inspiron 3443 Latitude E5440 Vostro 230
Inspiron 3520 Latitude E5530 Vostro 2521
Inspiron 3521 Latitude E5540 Vostro 260
Inspiron 3537 Latitude E6220 Vostro 270
Inspiron 3542 Latitude E6230 Vostro 270s
Inspiron 3543 Latitude E6320 Vostro 3010
Inspiron 3646 Latitude E6330 Vostro 3252
Inspiron 3647 Latitude E6430 Vostro 3560
Inspiron 3655 Latitude E6430 Atg Vostro 3800
Inspiron 3656 Latitude E6440 Vostro 3900
Inspiron 3847 Latitude E6530 Vostro 3900g
Inspiron 5323 Latitude E6540 Vostro 3901
Inspiron 5348 Latitude E7240 Vostro 3902
Inspiron 5423 Latitude E7250 Vostro 3905
Inspiron 5443 Latitude E7270 Wyse Tc Vostro 470
Inspiron 5448 Latitude E7440 Vostro 5480
Inspiron 5485 2-i-1-enhet Latitude E7450 XPS 13 9343
Inspiron 5520 Latitude Xt3 XPS 8700
Inspiron 5521 OptiPlex 3010 XPS 9350
Inspiron 5537 OptiPlex 3011 AIO XPS 9530
Inspiron 5543 OptiPlex 3020 XPS One 2710
Inspiron 5548 OptiPlex 3030 AIO XPS 13 9343
Inspiron 5576 OptiPlex 390 XPS 8700
Inspiron 5577 OptiPlex 5055 XPS 9350
Inspiron 5676 OptiPlex 7010 XPS 9530
Inspiron 5737 OptiPlex 7020 XPS 9550
Inspiron 5749 OptiPlex 7090 Ultra XPS ONE 2710

Danksagung

Dell vil gjerne takke Alex Ionescu, Satoshi Tanda og Yarden Shafir i CrowdStrike, Enrique Nissim i IOActive, Scott Noone i OSR og Kasif Dekel i SentinelOne for å ha rapportert dette problemet.
 

Revisionsverlauf

Revisjon

Dato

Beskrivelse

1.0

04.05.2021

Første lansering

1.111.05.2021Oppdaterte koblinger til Dell Security Advisory-oppdatering – DSA-2021-088-verktøy v2.1 (A02)
2,025.05.2021La til flere berørte programvareprodukter, Dell BIOS Flash Utility og Dell SupportAssist for PCs (Home and Business)
2.12021-10-13Lagt til TPM-oppdateringer i tabell A og kobling til støtte for Windows 7 og 8.1

 

Zugehörige Informationen


Artikeleigenschaften


Betroffenes Produkt

Product Security Information

Letztes Veröffentlichungsdatum

04 Okt. 2022

Artikeltyp

Dell Security Advisory