Zu den Hauptinhalten
 • Bestellungen schnell und einfach aufgeben
 • Bestellungen anzeigen und den Versandstatus verfolgen
 • Erstellen Sie eine Liste Ihrer Produkte, auf die Sie jederzeit zugreifen können.
 • Verwalten Sie mit der Unternehmensverwaltung Ihre Dell EMC Seiten, Produkte und produktspezifischen Kontakte.

DSA-2021-088: Sikkerhedsopdatering til Dell Client Platform angående sikkerhedsrisiko for utilstrækkelig adgangskontrol i Dell dbutil-driveren

Zusammenfassung: Dell har udgivet en afhjælpning i forbindelse med en sikkerhedsrisiko, der berører dbutil_2_3.sys-driveren, som er pakket sammen med Dells firmwareopdateringspakker og or andre produkter. ...

Dieser Artikel wurde möglicherweise automatisch übersetzt. Wenn Sie eine Rückmeldung bezüglich dessen Qualität geben möchten, teilen Sie uns diese über das Formular unten auf dieser Seite mit.

Artikelinhalt


Auswirkungen

High

Details

Navnebeskyttet CVE-kode Beskrivelse CVSS Basisscore CVSS Vektorstreng
CVE-2021-21551 Dell dbutil_2_3.sys-driveren indeholder en sikkerhedsrisiko for utilstrækkelig adgangskontrol, som kan medføre eskalering af rettigheder, denial of service eller offentliggørelse af oplysninger. Der kræves lokal godkendt brugeradgang. 8.8 CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H
 
Den sikkerhedsrisiko, der er beskrevet i tabellen ovenfor, findes i dbutil_2_3.sys-driveren. Denne driver kan være blevet installeret på Windows-operativsystemet i din Dell-klientplatform af et/en eller flere berørte produkter eller komponenter.

Se afsnittet "Berørte produkter og afhjælpning" i denne meddelelse for at få oplysninger om:
 • Listen over berørte platforme, produkter og komponenter
 • Afhjælpningstrinnene omfatter:
  • Sådan fjerner du driveren, der er udsat for en sikkerhedsrisiko, fra systemet
  • Sådan henter du en opdateret, afhjulpet version af driveren 
 • Det bør du vide, når du bruger platforme, produkter eller komponenter, hvis levetid er udløbet (også kendt som support ophørt)

Yderligere relaterede oplysninger er tilgængelige i denne KB-artikel 186020: Yderligere oplysninger om DSA-2021-088: Sikkerhedsopdatering til Dell-klientplatform angående sikkerhedsrisiko for utilstrækkelig adgangskontrol i Dell dbutil-driveren.

Navnebeskyttet CVE-kode Beskrivelse CVSS Basisscore CVSS Vektorstreng
CVE-2021-21551 Dell dbutil_2_3.sys-driveren indeholder en sikkerhedsrisiko for utilstrækkelig adgangskontrol, som kan medføre eskalering af rettigheder, denial of service eller offentliggørelse af oplysninger. Der kræves lokal godkendt brugeradgang. 8.8 CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H
 
Den sikkerhedsrisiko, der er beskrevet i tabellen ovenfor, findes i dbutil_2_3.sys-driveren. Denne driver kan være blevet installeret på Windows-operativsystemet i din Dell-klientplatform af et/en eller flere berørte produkter eller komponenter.

Se afsnittet "Berørte produkter og afhjælpning" i denne meddelelse for at få oplysninger om:
 • Listen over berørte platforme, produkter og komponenter
 • Afhjælpningstrinnene omfatter:
  • Sådan fjerner du driveren, der er udsat for en sikkerhedsrisiko, fra systemet
  • Sådan henter du en opdateret, afhjulpet version af driveren 
 • Det bør du vide, når du bruger platforme, produkter eller komponenter, hvis levetid er udløbet (også kendt som support ophørt)

Yderligere relaterede oplysninger er tilgængelige i denne KB-artikel 186020: Yderligere oplysninger om DSA-2021-088: Sikkerhedsopdatering til Dell-klientplatform angående sikkerhedsrisiko for utilstrækkelig adgangskontrol i Dell dbutil-driveren.

Dell Technologies empfiehlt allen Kunden, sowohl die CVSS-Gesamtbewertung als auch alle relevanten zeitlichen und umweltbezogenen Bewertungen zu berücksichtigen, die sich auf den potenziellen Schweregrad einer bestimmten Sicherheitsschwachstelle auswirken können.

Betroffene Produkte und Problembehebung

Dette afsnit indeholder følgende underafsnit:

 1. Berørte platforme, produkter og komponenter.

 2. Afhjælpningstrin:

  1. Find frem til de berørte platforme, produkter og komponenter i dit miljø.

  2. Fjern driveren, der er udsat for en sikkerhedsrisiko, fra systemet.

  3. Hent en opdateret, afhjulpet version af driveren.

 3. Det bør du vide, når du installerer en firmwareopdatering vha. en ikke-afhjulpet firmwareopdateringspakke.

 4. Det bør du vide, når du bruger platforme, produkter eller komponenter, hvis levetid er udløbet (også kendt som support ophørt).

 
1. Berørte platforme, produkter og komponenter
Den sårbare driver(dbutil_2_3.sys)kan være blevet installeret på Windows-operativsystemet på din Dell Client-platform af et eller flere af følgende produkter eller komponenter:

 • Berørte firmwareopdateringsværktøjer, herunder BIOS-opdateringsværktøjer, Thunderbolt-firmwareopdateringsværktøjer, TPM-firmwareopdateringsværktøjer, firmwareopdateringsværktøjer til docks (se Bemærkning 1 og Bemærkning 2 nedenfor).

 • Dell-downloadmeddelelsesløsninger, herunder Dell Command Update, Dell Update, Alienware Update eller Dell SupportAssist for PCs (private og virksomheder).

 • Dell System Inventory Agent

 • Dell Platform Tags

 • Dell BIOS Flash Utility

Note 1: De specifikke Dell-klientplatforme med berørte firmwareopdateringsværktøjer, herunder BIOS-opdateringsværktøjer, Thunderbolt-firmwareopdateringsværktøjer, TPM-firmwareopdateringsværktøjer og firmwareopdateringsværktøjer til docks er anført i afsnittet "Yderligere oplysninger" i denne meddelelse.

 • Disse oplysninger er opdelt i to tabeller, hvor Tabel A er en liste over berørte, understøttede platforme og Tabel B er en liste over berørte platforme, som er nået til udløbet af deres levetid (også kendt som support ophørt).

Note 2: Denne sikkerhedsrisiko findes i dbutil_2_3.sys-driveren, som medfølger i firmwareopdateringsværktøjer. Den faktiske firmware berøres ikke af sikkerhedsrisikoen.


 
2. Afhjælpningstrin
 Udfør følgende tre trin for at afhjælpe denne sikkerhedsrisiko:

 • 2.1. Find frem til de berørte platforme, produkter og komponenter i dit miljø.

 • 2.2. Fjern driveren, der er udsat for en sikkerhedsrisiko, fra systemet.

 • 2.3. Hent en opdateret, afhjulpet version af driveren.

Du kan finde flere oplysninger om hvert trin nedenfor.  

2.1 Find frem til de berørte platforme, produkter og komponenter i dit miljø

Besvar følgende spørgsmål for at finde frem til de berørte platforme, produkter og komponenter i dit miljø. Udfør derefter de beskrevne handlinger for at afhjælpe miljøet.

2.1.1 Bruger du en Dell-klientplatform, der har et berørt firmwareopdateringsværktøj?

 Hvis ja, skal du udføre følgende handlinger:

 • Handling 1: Fjern dbutil_2_3.sys -driveren fra systemet som beskrevet i 2.2.2.

 • Handling 2: Hent en opdateret, afhjulpet version af driveren som beskrevet i 2.3.  

Bemærk: De specifikke Dell-klientplatforme med berørte firmwareopdateringsværktøjer, herunder BIOS-opdateringsværktøjer, Thunderbolt-firmwareopdateringsværktøjer, TPM-firmwareopdateringsværktøjer og firmwareopdateringsværktøjer til docks er anført i afsnittet "Yderligere oplysninger" i denne meddelelse.

 • Disse oplysninger er opdelt i to tabeller med tabel A-liste over berørte, understøttede platforme og tabel B over påvirkede platforme, som har nået slutningen af deres levetid (også kendt for, at support er slut).

2.1.2 Bruger du:

 • Dell-downloadmeddelelsesløsninger, herunder Dell Command Update, Dell Update, Alienware Update eller Dell SupportAssist for PCs (private og virksomheder)?

 • Dell System Inventory Agent

 • Dell Platform Tags

 • Dell BIOS Flash Utility

Hvis ja, skal du udføre følgende handlinger:

 • Handling 1: Opdater til en afhjulpet version af produktet eller komponenten som beskrevet i 2.2.1.

 • Handling 2: Fjern dbutil_2_3.sys-driveren fra systemet som beskrevet i 2.2.2.

2.2. Fjern driveren, der er udsat for en sikkerhedsrisiko, fra systemet

Udfør nedenstående 2 trin for at fjerne dbutil_2_3. sys-driveren fra systemet efter behov.

2.2.1 Opdater til en afhjulpet version af det/den berørte produkt eller komponent

Hvis du bruger en/et af følgende produkter eller komponenter:

 • Dell-downloadmeddelelsesløsninger, herunder Dell Command Update, Dell Update, Alienware Update eller Dell SupportAssist for PCs (private og virksomheder)

 • Dell System Inventory Agent

 • Dell Platform Tags

 • Dell BIOS Flash Utility

Du skal først opdatere til en afhjulpet version af det/den berørte produkt eller komponent ved hjælp af de respektive anvisninger nedenfor. Med denne handling installeres samtidig en opdateret, afhjulpet version af driveren (DBUtilDrv2.sys).

For Dell Command Update, Dell Update og Alienware Update:

 • Opdatering til version 4.2 eller højere manuelt

  • Gå til Dell Support-webstedet Drivers og downloads fora tfinde opdateringer til din platform
   ELLER

  • Hvis selvopdateringsfunktionen til disse komponenter ikke er aktiveret på dit system, kan du:

   • På et system, der har fobindelse til internettet, åbne/køre programmet

   • Klik på "Søg efter opdateringer".

Bemærk: Når du enten bruger indstillingen "Søg efter opdateringer" ovenfor, eller når selvopdateringsfunktionen til disse komponenter er aktiveret, opdateres komponenterne efter behov for at forberede fjernelsen af driveren via næste trin (2.2.2), men komponentens version afspejles muligvis ikke som en opdateret version.

 • Genstart dit system.

For Dell SupportAssist for PCs (private og virksomheder):

 • Opdater til den seneste tilgængelige version manuelt:

  • Dell SupportAssist for Home PCs version 3.9.2 eller nyere omfatter den afhjulpne driver og forventes at være tilgængelig 15 juni. 2021.

  • Dell SupportAssist for Business PCs version 2.4.1 eller nyere omfatter den afhjulpne driver.
   ELLER

  • Hvis selvopdateringsfunktionen til disse komponenter ikke er aktiveret på dit system, kan du:

   • På et system, der har fobindelse til internettet, åbne/køre programmet

   • Klik på "Søg efter opdateringer".

Bemærk: Når du enten bruger indstillingen "Søg efter opdateringer" ovenfor, eller når selvopdateringsfunktionen til disse komponenter er aktiveret, opdateres komponenterne efter behov for at forberede fjernelsen af driveren via næste trin (2.2.2), men komponentens version afspejles muligvis ikke som en opdateret version.

 • Genstart dit system.

 For Dell System Inventory Agent:

 • Synkroniser din Microsoft System Center Configuration Managers tredjepartsopdateringsfunktion eller Microsoft System Center Update Publisher (sammen med Windows Server Update Services) til det nyeste katalog fra Dell. Hvis du gør det, opdateres systemerne i virksomhedsmiljøet med den opdaterede, afhjulpne Dell System (OpenManage) Inventory Agent.
  ELLER

 • Opdater til version 2.7.0.2 eller nyere ved at downloade/anvende den nyeste tilgængelige opdatering på denne side.

 • Genstart dit system.

For Dell Platform Tags:

 • Opdater til version 4.0.20.0, A04 eller nyere ved at downloade/anvende den senest tilgængelige opdatering på denne side.

 • Genstart dit system.

For Dell BIOS Flash Utility:

 • Opdater til version 3.3.11, A07 eller nyere ved at downloade/anvende den senest tilgængelige opdatering på denne side.

 • Genstart dit system.

2.2.2 Fjern dbutil_2_3.sys-driveren fra systemet

Fjern dbutil_2_3.sys-driveren fra det systemet ved hjælp af en af nedenstående valgmuligheder.

 • Download og kør et hjælpeprogram manuelt for at fjerne driveren fra systemet (Valgmulighed A).

 • Benyt en af Dell-downloadmeddelelsesløsningerne til automatisk at hente og køre et hjælpeprogram for at fjerne driveren fra systemet (Valgmulighed B).

 • Fjern driveren fra systemet manuelt (Valgmulighed C).

Valgmulighed A (anbefalet):
Download og kør hjælpeprogrammet Dell Security Advisory Update – DSA-2021-088 manuelt for at fjerne dbutil_2_3.sys-driveren fra systemet.

Valgmulighed B:
Brug en af Dell-downloadmeddelelsesløsningerne til at hente og køre hjælpeprogrammet Dell Security Advisory Update – DSA-2021-088 og fjerne dbutil_2_3.sys-driveren fra systemet.

Scenarie 1: Hvis din Dell-downloadmeddelelsesløsning er konfigureret til automatisk at underrette dig om opdateringer og implementere dem, downloades og køres dette hjælpeprogram automatisk for dig.

Scenarie 2: Hvis din Dell-downloadmeddelelsesløsning ikke er konfigureret til automatisk at downloade og anvende opdateringer, skal du hente og køre hjælpeprogrammet på følgende måde:

Valgmulighed C:
Fjern dbutil_2_3. sys-driveren, der er udsat for en sikkerhedsrisiko, manuelt fra systemet ved hjælp af følgende trin:

1. Kontroller følgende placeringer for dbutil_2_3.sys-driverfilen:

 • C:\Users\<username>\AppData\Local\Temp

 • C:\Windows\Temp

2. Vælg dbutil_2_3.sys-filen, og hold SHIFT-tasten nede, mens du trykker på DELETE-tasten for at slette den permanent.

3. Fra en administratorkommandoprompt skal du køre "sc.exe delete DBUtil_2_3".

Reference: Du kan finde flere oplysninger om sc.exe-kommandoer i Microsofts dokumentation.

2.3 Hent en opdateret, afhjulpet version af driveren
Udfør følgende for at hente en opdateret driver (DBUtilDrv2.sys) på dit system.

Påmindelse: Den opdaterede driver er tidligere blevet installeret for visse produkter og komponenter som en del af instruktionerne i afsnit 2.2.1.

For en Dell-klientplatform, der har et berørt firmwareopdateringsværktøj:

 • Med din næste planlagte firmwareopdatering kan du downloade og implementere det nyeste tilgængelige firmwareopdateringsværktøj, som indeholder en afhjulpet dbutil-driver (DBUtilDrv2.sys). Kunderne kan bruge en af Dell-downloadmeddelelsesløsningerne til at modtage opdaterede firmwareopdateringspakker efter behov.

 • Genstart dit system

Bemærk:

 • Opdateringerne er tilgængelige fra og med udgivelsen af denne meddelelse for understøttede platforme, der kører Windows 10. (Se tabel A)

 • På understøttede platforme, der kører Windows 7 eller 8.1, er opdateringer nu tilgængelige. Se tabel A i DSA-2021-152for den BIOS-version, der som minimum indeholder den opdaterede driver. Hvis du opdaterer BIOS, Thunderbolt-firmwaren, TPM-firmwaren eller dockingfirmwaren, før opdateringerne er tilgængelige, skal du umiddelbart efter opdateringen udføre en af de tre muligheder, der er defineret i trin 2.2.2 i dette afsnit – også selvom du tidligere har udført dette trin.

 
3. Hvad du skal vide, når du installerer en firmwareopdatering ved hjælp af en ikke-forældet firmwareopdateringspakke
Du bør stadig udføre trinene i afsnit 2.1 og 2.2 nu. Hvis du på et senere tidspunkt opdaterer din BIOS, Thunderbolt-firmware, TPM-firmware eller dockingfirmware, til en version før versionerne anført i Tabel A, skal du udføre følgende handlinger, når du anvender firmwareopdateringen:

 1. Genstart dit system.

 2. Gentag trin 2.2.2 for igen at fjerne dbutil_2_3.sys-driveren fra systemet.


4. Hvad du skal vide, når du bruger platforme, produkter eller komponenter,
der ikke er understøttede (også kaldet udfasning af support) Der vil ikke blive leveret afhjælpede pakker til platforme for udfasning af levetid (se tabel B). Derfor skal du:

 1. Udføre trinnene i afsnit 2.1 og 2.2.

 2. Efter at have installeret en firmwareopdatering, der indeholder BIOS, Thunderbolt-firmware, TPM-firmware eller dockingfirmware:

 • Genstart dit system.

 • Gentag trin 2.2.2 for igen at fjerne dbutil_2_3.sys-driveren fra systemet.

Dette afsnit indeholder følgende underafsnit:

 1. Berørte platforme, produkter og komponenter.

 2. Afhjælpningstrin:

  1. Find frem til de berørte platforme, produkter og komponenter i dit miljø.

  2. Fjern driveren, der er udsat for en sikkerhedsrisiko, fra systemet.

  3. Hent en opdateret, afhjulpet version af driveren.

 3. Det bør du vide, når du installerer en firmwareopdatering vha. en ikke-afhjulpet firmwareopdateringspakke.

 4. Det bør du vide, når du bruger platforme, produkter eller komponenter, hvis levetid er udløbet (også kendt som support ophørt).

 
1. Berørte platforme, produkter og komponenter
Den sårbare driver(dbutil_2_3.sys)kan være blevet installeret på Windows-operativsystemet på din Dell Client-platform af et eller flere af følgende produkter eller komponenter:

 • Berørte firmwareopdateringsværktøjer, herunder BIOS-opdateringsværktøjer, Thunderbolt-firmwareopdateringsværktøjer, TPM-firmwareopdateringsværktøjer, firmwareopdateringsværktøjer til docks (se Bemærkning 1 og Bemærkning 2 nedenfor).

 • Dell-downloadmeddelelsesløsninger, herunder Dell Command Update, Dell Update, Alienware Update eller Dell SupportAssist for PCs (private og virksomheder).

 • Dell System Inventory Agent

 • Dell Platform Tags

 • Dell BIOS Flash Utility

Note 1: De specifikke Dell-klientplatforme med berørte firmwareopdateringsværktøjer, herunder BIOS-opdateringsværktøjer, Thunderbolt-firmwareopdateringsværktøjer, TPM-firmwareopdateringsværktøjer og firmwareopdateringsværktøjer til docks er anført i afsnittet "Yderligere oplysninger" i denne meddelelse.

 • Disse oplysninger er opdelt i to tabeller, hvor Tabel A er en liste over berørte, understøttede platforme og Tabel B er en liste over berørte platforme, som er nået til udløbet af deres levetid (også kendt som support ophørt).

Note 2: Denne sikkerhedsrisiko findes i dbutil_2_3.sys-driveren, som medfølger i firmwareopdateringsværktøjer. Den faktiske firmware berøres ikke af sikkerhedsrisikoen.


 
2. Afhjælpningstrin
 Udfør følgende tre trin for at afhjælpe denne sikkerhedsrisiko:

 • 2.1. Find frem til de berørte platforme, produkter og komponenter i dit miljø.

 • 2.2. Fjern driveren, der er udsat for en sikkerhedsrisiko, fra systemet.

 • 2.3. Hent en opdateret, afhjulpet version af driveren.

Du kan finde flere oplysninger om hvert trin nedenfor.  

2.1 Find frem til de berørte platforme, produkter og komponenter i dit miljø

Besvar følgende spørgsmål for at finde frem til de berørte platforme, produkter og komponenter i dit miljø. Udfør derefter de beskrevne handlinger for at afhjælpe miljøet.

2.1.1 Bruger du en Dell-klientplatform, der har et berørt firmwareopdateringsværktøj?

 Hvis ja, skal du udføre følgende handlinger:

 • Handling 1: Fjern dbutil_2_3.sys -driveren fra systemet som beskrevet i 2.2.2.

 • Handling 2: Hent en opdateret, afhjulpet version af driveren som beskrevet i 2.3.  

Bemærk: De specifikke Dell-klientplatforme med berørte firmwareopdateringsværktøjer, herunder BIOS-opdateringsværktøjer, Thunderbolt-firmwareopdateringsværktøjer, TPM-firmwareopdateringsværktøjer og firmwareopdateringsværktøjer til docks er anført i afsnittet "Yderligere oplysninger" i denne meddelelse.

 • Disse oplysninger er opdelt i to tabeller med tabel A-liste over berørte, understøttede platforme og tabel B over påvirkede platforme, som har nået slutningen af deres levetid (også kendt for, at support er slut).

2.1.2 Bruger du:

 • Dell-downloadmeddelelsesløsninger, herunder Dell Command Update, Dell Update, Alienware Update eller Dell SupportAssist for PCs (private og virksomheder)?

 • Dell System Inventory Agent

 • Dell Platform Tags

 • Dell BIOS Flash Utility

Hvis ja, skal du udføre følgende handlinger:

 • Handling 1: Opdater til en afhjulpet version af produktet eller komponenten som beskrevet i 2.2.1.

 • Handling 2: Fjern dbutil_2_3.sys-driveren fra systemet som beskrevet i 2.2.2.

2.2. Fjern driveren, der er udsat for en sikkerhedsrisiko, fra systemet

Udfør nedenstående 2 trin for at fjerne dbutil_2_3. sys-driveren fra systemet efter behov.

2.2.1 Opdater til en afhjulpet version af det/den berørte produkt eller komponent

Hvis du bruger en/et af følgende produkter eller komponenter:

 • Dell-downloadmeddelelsesløsninger, herunder Dell Command Update, Dell Update, Alienware Update eller Dell SupportAssist for PCs (private og virksomheder)

 • Dell System Inventory Agent

 • Dell Platform Tags

 • Dell BIOS Flash Utility

Du skal først opdatere til en afhjulpet version af det/den berørte produkt eller komponent ved hjælp af de respektive anvisninger nedenfor. Med denne handling installeres samtidig en opdateret, afhjulpet version af driveren (DBUtilDrv2.sys).

For Dell Command Update, Dell Update og Alienware Update:

 • Opdatering til version 4.2 eller højere manuelt

  • Gå til Dell Support-webstedet Drivers og downloads fora tfinde opdateringer til din platform
   ELLER

  • Hvis selvopdateringsfunktionen til disse komponenter ikke er aktiveret på dit system, kan du:

   • På et system, der har fobindelse til internettet, åbne/køre programmet

   • Klik på "Søg efter opdateringer".

Bemærk: Når du enten bruger indstillingen "Søg efter opdateringer" ovenfor, eller når selvopdateringsfunktionen til disse komponenter er aktiveret, opdateres komponenterne efter behov for at forberede fjernelsen af driveren via næste trin (2.2.2), men komponentens version afspejles muligvis ikke som en opdateret version.

 • Genstart dit system.

For Dell SupportAssist for PCs (private og virksomheder):

 • Opdater til den seneste tilgængelige version manuelt:

  • Dell SupportAssist for Home PCs version 3.9.2 eller nyere omfatter den afhjulpne driver og forventes at være tilgængelig 15 juni. 2021.

  • Dell SupportAssist for Business PCs version 2.4.1 eller nyere omfatter den afhjulpne driver.
   ELLER

  • Hvis selvopdateringsfunktionen til disse komponenter ikke er aktiveret på dit system, kan du:

   • På et system, der har fobindelse til internettet, åbne/køre programmet

   • Klik på "Søg efter opdateringer".

Bemærk: Når du enten bruger indstillingen "Søg efter opdateringer" ovenfor, eller når selvopdateringsfunktionen til disse komponenter er aktiveret, opdateres komponenterne efter behov for at forberede fjernelsen af driveren via næste trin (2.2.2), men komponentens version afspejles muligvis ikke som en opdateret version.

 • Genstart dit system.

 For Dell System Inventory Agent:

 • Synkroniser din Microsoft System Center Configuration Managers tredjepartsopdateringsfunktion eller Microsoft System Center Update Publisher (sammen med Windows Server Update Services) til det nyeste katalog fra Dell. Hvis du gør det, opdateres systemerne i virksomhedsmiljøet med den opdaterede, afhjulpne Dell System (OpenManage) Inventory Agent.
  ELLER

 • Opdater til version 2.7.0.2 eller nyere ved at downloade/anvende den nyeste tilgængelige opdatering på denne side.

 • Genstart dit system.

For Dell Platform Tags:

 • Opdater til version 4.0.20.0, A04 eller nyere ved at downloade/anvende den senest tilgængelige opdatering på denne side.

 • Genstart dit system.

For Dell BIOS Flash Utility:

 • Opdater til version 3.3.11, A07 eller nyere ved at downloade/anvende den senest tilgængelige opdatering på denne side.

 • Genstart dit system.

2.2.2 Fjern dbutil_2_3.sys-driveren fra systemet

Fjern dbutil_2_3.sys-driveren fra det systemet ved hjælp af en af nedenstående valgmuligheder.

 • Download og kør et hjælpeprogram manuelt for at fjerne driveren fra systemet (Valgmulighed A).

 • Benyt en af Dell-downloadmeddelelsesløsningerne til automatisk at hente og køre et hjælpeprogram for at fjerne driveren fra systemet (Valgmulighed B).

 • Fjern driveren fra systemet manuelt (Valgmulighed C).

Valgmulighed A (anbefalet):
Download og kør hjælpeprogrammet Dell Security Advisory Update – DSA-2021-088 manuelt for at fjerne dbutil_2_3.sys-driveren fra systemet.

Valgmulighed B:
Brug en af Dell-downloadmeddelelsesløsningerne til at hente og køre hjælpeprogrammet Dell Security Advisory Update – DSA-2021-088 og fjerne dbutil_2_3.sys-driveren fra systemet.

Scenarie 1: Hvis din Dell-downloadmeddelelsesløsning er konfigureret til automatisk at underrette dig om opdateringer og implementere dem, downloades og køres dette hjælpeprogram automatisk for dig.

Scenarie 2: Hvis din Dell-downloadmeddelelsesløsning ikke er konfigureret til automatisk at downloade og anvende opdateringer, skal du hente og køre hjælpeprogrammet på følgende måde:

Valgmulighed C:
Fjern dbutil_2_3. sys-driveren, der er udsat for en sikkerhedsrisiko, manuelt fra systemet ved hjælp af følgende trin:

1. Kontroller følgende placeringer for dbutil_2_3.sys-driverfilen:

 • C:\Users\<username>\AppData\Local\Temp

 • C:\Windows\Temp

2. Vælg dbutil_2_3.sys-filen, og hold SHIFT-tasten nede, mens du trykker på DELETE-tasten for at slette den permanent.

3. Fra en administratorkommandoprompt skal du køre "sc.exe delete DBUtil_2_3".

Reference: Du kan finde flere oplysninger om sc.exe-kommandoer i Microsofts dokumentation.

2.3 Hent en opdateret, afhjulpet version af driveren
Udfør følgende for at hente en opdateret driver (DBUtilDrv2.sys) på dit system.

Påmindelse: Den opdaterede driver er tidligere blevet installeret for visse produkter og komponenter som en del af instruktionerne i afsnit 2.2.1.

For en Dell-klientplatform, der har et berørt firmwareopdateringsværktøj:

 • Med din næste planlagte firmwareopdatering kan du downloade og implementere det nyeste tilgængelige firmwareopdateringsværktøj, som indeholder en afhjulpet dbutil-driver (DBUtilDrv2.sys). Kunderne kan bruge en af Dell-downloadmeddelelsesløsningerne til at modtage opdaterede firmwareopdateringspakker efter behov.

 • Genstart dit system

Bemærk:

 • Opdateringerne er tilgængelige fra og med udgivelsen af denne meddelelse for understøttede platforme, der kører Windows 10. (Se tabel A)

 • På understøttede platforme, der kører Windows 7 eller 8.1, er opdateringer nu tilgængelige. Se tabel A i DSA-2021-152for den BIOS-version, der som minimum indeholder den opdaterede driver. Hvis du opdaterer BIOS, Thunderbolt-firmwaren, TPM-firmwaren eller dockingfirmwaren, før opdateringerne er tilgængelige, skal du umiddelbart efter opdateringen udføre en af de tre muligheder, der er defineret i trin 2.2.2 i dette afsnit – også selvom du tidligere har udført dette trin.

 
3. Hvad du skal vide, når du installerer en firmwareopdatering ved hjælp af en ikke-forældet firmwareopdateringspakke
Du bør stadig udføre trinene i afsnit 2.1 og 2.2 nu. Hvis du på et senere tidspunkt opdaterer din BIOS, Thunderbolt-firmware, TPM-firmware eller dockingfirmware, til en version før versionerne anført i Tabel A, skal du udføre følgende handlinger, når du anvender firmwareopdateringen:

 1. Genstart dit system.

 2. Gentag trin 2.2.2 for igen at fjerne dbutil_2_3.sys-driveren fra systemet.


4. Hvad du skal vide, når du bruger platforme, produkter eller komponenter,
der ikke er understøttede (også kaldet udfasning af support) Der vil ikke blive leveret afhjælpede pakker til platforme for udfasning af levetid (se tabel B). Derfor skal du:

 1. Udføre trinnene i afsnit 2.1 og 2.2.

 2. Efter at have installeret en firmwareopdatering, der indeholder BIOS, Thunderbolt-firmware, TPM-firmware eller dockingfirmware:

 • Genstart dit system.

 • Gentag trin 2.2.2 for igen at fjerne dbutil_2_3.sys-driveren fra systemet.

Yderligere, relaterede oplysninger er tilgængelige i disse ofte stillede spørgsmål.

Tabel A: Berørte firmwareopdateringspakker til understøttede Dell-platforme, herunder BIOS-opdateringsværktøjer, Thunderbolt-firmwareopdateringsværktøjer, TPM-firmwareopdateringsværktøjer og docking-firmwareopdateringsværktøjer.

Bemærk: For platforme, der kører Windows 10: Hent den version, der er angivet i tabellen, eller en nyere, hvis den er tilgængelig, til din BIOS, dit Thunderbolt-firmwareopdateringsværktøj, TPM-firmwareopdateringsværktøj eller docking-firmwareopdateringsværktøj. For Windows 7 og 8.1 skal du opdatere til den BIOS-version, der er angivet i DSA-2021-152.

Platform eller produkt BIOS-version (eller nyere) Thunderbolt-firmwareopdateringsversion (eller nyere) TPM 1.2-firmwareopdateringsversion (eller nyere) TPM 2.0-firmwareopdateringsversion (eller nyere) Firmwareopdateringsversion til dock (eller nyere) 
ChengMing 3967 1.11.0 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
ChengMing 3977 1.11.0 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
ChengMing 3980 2.17.0 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
ChengMing 3988 1.5.0 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
ChengMing 3990 1.3.1 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
ChengMing 3991 1.3.1 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
Dell G15 5510 1.3.1 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
Dell G3 3500 1.7.1 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
Dell G3 3579 1.14.0 4.46.154.001, A03 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
Dell G3 3779 1.14.0 4.46.154.001, A03 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
Dell G5 5000 1.1.0 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
Dell G5 5090 1.4.0 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
Dell G5 5500 1.7.1 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
Dell G5 5587 1.15.0 4.46.152.001, A02 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
Dell G5 5590 1.14.0 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
Dell G7 7500 1.6.0 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
Dell G7 7588 1.15.0 4.46.152.001, A02 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
Dell G7 7590 1.14.0 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
Dell G7 7700 1.6.0 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
Dell G7 7790 1.14.0 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
Dell Gaming G3 3590 1.12.0 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
Embedded Box PC 5000 1.9.1 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig 1.3.2.8 Ikke tilgængelig
Inspiron 13 5370 1.17.0 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
Inspiron 14 (5468) 1.13.1 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
Inspiron 14 (7460) 1.14.1 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
Inspiron 14 Gaming (7466) 1.8.0 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
Inspiron 14 Gaming (7467) 1.13.1 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
Inspiron 15 (5566) 1.13.1 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
Inspiron 15 (5567) 1.4.1 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
Inspiron 15 (7560) 1.14.1 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
Inspiron 15 (7572) 1.6.1 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
Inspiron 15 5582 2-i-1 2.9.0 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
Inspiron 15 Gaming (7566) 1.8.0 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
Inspiron 15 Gaming (7567) 1.13.1 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
Inspiron 15 Gaming (7577) 1.12.1 4.46.150.001, A05 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
Inspiron 17 (5767) 1.4.1 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
Inspiron 3268 1.15.0 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
Inspiron 3470 2.17.0 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
Inspiron 3471 1.5.0 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
Inspiron 3480 1.12.0 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
Inspiron 3481 1.11.0 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
Inspiron 3490 1.10.0 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
Inspiron 3493 1.12.0 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
Inspiron 3501 1.4.0 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
Inspiron 3580 1.12.0 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
Inspiron 3581 1.11.0 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
Inspiron 3583 1.12.0 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
Inspiron 3584 1.11.0 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
Inspiron 3590 1.10.0 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
Inspiron 3593 1.12.0 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
Inspiron 3668 1.15.0 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
Inspiron 3670 2.17.0 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
Inspiron 3671 1.5.0 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
Inspiron 3780 1.12.0 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
Inspiron 3781 1.11.0 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
Inspiron 3790 1.10.0 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
Inspiron 3793 1.12.0 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
Inspiron 3880 1.3.1 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
Inspiron 3881 1.3.1 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
Inspiron 3891 1.0.2 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
Inspiron 5300 1.5.0 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
Inspiron 5301 1.6.1 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
Inspiron 5390 1.10.0 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
Inspiron 5391 1.11.0 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
Inspiron 5400 2-i-1 1.5.0 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
Inspiron 5400 AIO 1.3.1 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
Inspiron 5401 1.5.1 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
Inspiron 5402 1.4.1 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
Inspiron 5406 2-i-1 1.4.1 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
Inspiron 5408 1.5.1 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
Inspiron 5409 1.4.1 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
Inspiron 5480 2.9.0 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
Inspiron 5481 2-i-1 2.9.0 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
Inspiron 5482 2.9.0 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
Inspiron 5490 1.12.0 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
Inspiron 5490 AIO 1.7.0 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
Inspiron 5491 2-i-1 1.8.1 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
Inspiron 5491 AIO 1.7.0 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
Inspiron 5493 1.12.0 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
Inspiron 5494 1.10.0 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
Inspiron 5498 1.12.0 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
Inspiron 5501 1.5.1 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
Inspiron 5502 1.4.1 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
Inspiron 5508 1.5.1 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
Inspiron 5509 1.4.1 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
Inspiron 5570 1.4.1 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
Inspiron 5580 2.9.0 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
Inspiron 5583 1.12.0 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
Inspiron 5584 1.12.0 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
Inspiron 5590 1.12.0 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
Inspiron 5591 2-i-1 1.8.1 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
Inspiron 5593 1.12.0 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
Inspiron 5594 1.10.0 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
Inspiron 5598 1.12.0 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
Inspiron 5770 1.4.1 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
Inspiron 7300 1.6.1 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
Inspiron 7300 2-i-1 1.2.4 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
Inspiron 7306 2-i-1 1.4.1 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
Inspiron 7380 1.12.0 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
Inspiron 7386 1.9.0 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
Inspiron 7390 1.11.0 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
Inspiron 7391 1.11.0 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
Inspiron 7391 2-i-1 1.9.1 4.61.136.013, A01 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
Inspiron 7400 1.6.1 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
Inspiron 7472 1.6.1 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
Inspiron 7490 1.6.0 4.60.111.017, A03 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
Inspiron 7500 1.5.1 4.61.124.009, A01 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
Inspiron 7500 2-i-1 sort 1.2.4 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
Inspiron 7500 2-i-1 sølv 1.5.0 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
Inspiron 7501 1.5.1 4.61.124.009, A01 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
Inspiron 7506 2-i-1 1.4.1 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
Inspiron 7580 1.12.0 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
Inspiron 7586 1.9.0 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
Inspiron 7590 1.8.0 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
Inspiron 7590 2-i-1 1.11.0 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
Inspiron 7591 1.8.0 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
Inspiron 7591 2-i-1 1.9.1 4.61.136.013, A01 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
Inspiron 7700 1.3.1 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
Inspiron 7706 2-i-1 1.4.1 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
Inspiron 7786 1.9.0 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
Inspiron 7790 1.7.0 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
Inspiron 7791 1.9.1 4.61.136.013, A01 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
Latitude 12 7285 1.9.2 4.46.146.001, A05 Ikke tilgængelig 1.3.2.8 Ikke tilgængelig
Latitude 12 Rugged Extreme 7214 1.28.0 Ikke tilgængelig 5.81.2.1 1.3.2.8 Ikke tilgængelig
Latitude 12 Rugged Tablet 7212 1.31.2 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
Latitude 14 Rugged 5414 1.28.0 Ikke tilgængelig 5.81.2.1 1.3.2.8 Ikke tilgængelig
Latitude 14 Rugged Extreme 7414 1.28.0 Ikke tilgængelig 5.81.2.1 1.3.2.8 Ikke tilgængelig
Latitude 3120 1.0.5 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
Latitude 3180 1.13.2 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig 1.3.2.8 Ikke tilgængelig
Latitude 3189 1.13.2 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig 1.3.2.8 Ikke tilgængelig
Latitude 3190 1.13.1 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
Latitude 3190 2-i-1 1.13.1 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
Latitude 3300 1.10.1 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
Latitude 3301 1.13.0 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
Latitude 3310 1.8.3 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
Latitude 3310 2-i-1 1.17.1 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
Latitude 3380 1.13.1 Ikke tilgængelig 5.81.2.1 1.3.2.8 Ikke tilgængelig
Latitude 3390 1.14.2 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
Latitude 3400 1.16.0 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig 74.64 Ikke tilgængelig
Latitude 3410 1.5.1 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
Latitude 3470 1.19.0 Ikke tilgængelig 5.81.2.1 1.3.2.8 Ikke tilgængelig
Latitude 3480 1.15.1 Ikke tilgængelig 5.81.2.1 1.3.2.8 Ikke tilgængelig
Latitude 3480 Mobile Thin Client 1.15.1 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
Latitude 3490 1.14.1 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig 7.2.0.2 Ikke tilgængelig
Latitude 3500 1.16.0 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig 74.64 Ikke tilgængelig
Latitude 3510 1.5.1 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
Latitude 3570 1.19.0 Ikke tilgængelig 5.81.2.1 1.3.2.8 Ikke tilgængelig
Latitude 3580 1.15.1 Ikke tilgængelig 5.81.2.1 1.3.2.8 Ikke tilgængelig
Latitude 3590 1.14.1 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig 7.2.0.2 Ikke tilgængelig
Latitude 5175 1.8.1 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig 1.3.2.8 Ikke tilgængelig
Latitude 5179 1.8.1 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig 1.3.2.8 Ikke tilgængelig
Latitude 5200 1.14.0 4.46.134.002, A04 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
Latitude 5280 1.19.3 Ikke tilgængelig 5.81.2.1 1.3.2.8 Ikke tilgængelig
Latitude 5280 Mobile Thin Client 1.19.3 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
Latitude 5285 2-i-1 1.11.2 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig 1.3.2.8 Ikke tilgængelig
Latitude 5288 1.19.3 Ikke tilgængelig 5.81.2.1 1.3.2.8 Ikke tilgængelig
Latitude 5289 1.22.2 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig 1.3.2.8 Ikke tilgængelig
Latitude 5290 1.16.3 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig 7.2.0.2 Ikke tilgængelig
Latitude 5290 2-i-1 1.13.1 4.46.147.001, A03 Ikke tilgængelig 7.2.0.2 Ikke tilgængelig
Latitude 5300 1.14.0 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig 74.64 Ikke tilgængelig
Latitude 5300 2-i-1 1.14.0 4.46.134.002, A04 Ikke tilgængelig 74.64 Ikke tilgængelig
Latitude 5310 1.5.2 4.61.131.007, A00 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
Latitude 5310 2-i-1 1.5.2 4.61.131.007, A00 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
Latitude 5320 1.5.1 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
Latitude 5400 1.10.1 4.46.135.003, A04 Ikke tilgængelig 74.64 Ikke tilgængelig
Latitude 5401 1.11.1 4.46.135.003, A04 Ikke tilgængelig 74.64 Ikke tilgængelig
Latitude 5410 1.5.1 4.60.142.001, A01 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
Latitude 5411 1.4.3 4.60.119.008, A01 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
Latitude 5420 1.5.2 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
Latitude 5480 1.19.3 4.46.155.001, A06 Ikke tilgængelig 1.3.2.8 Ikke tilgængelig
Latitude 5488 1.19.3 4.46.155.001, A06 Ikke tilgængelig 1.3.2.8 Ikke tilgængelig
Latitude 5490 1.16.3 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig 7.2.0.2 Ikke tilgængelig
Latitude 5491 1.14.1 4.46.107.019, A04 Ikke tilgængelig 7.2.0.2 Ikke tilgængelig
Latitude 5495 1.4.0 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
Latitude 5500 1.10.1 4.46.135.003, A04 Ikke tilgængelig 74.64 Ikke tilgængelig
Latitude 5501 1.11.1 4.46.135.003, A04 Ikke tilgængelig 74.64 Ikke tilgængelig
Latitude 5510 1.5.1 4.60.142.001, A01 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
Latitude 5511 1.4.3 4.60.119.008, A01 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
Latitude 5520 1.5.1 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
Latitude 5580 1.19.3 4.46.155.001, A06 5.81.2.1 1.3.2.8 Ikke tilgængelig
Latitude 5590 1.16.3 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig 7.2.0.2 Ikke tilgængelig
Latitude 5591 1.14.1 4.46.107.019, A04 Ikke tilgængelig 7.2.0.2 Ikke tilgængelig
Latitude 7200 2-i-1 1.10.1 4.46.114.005, A03 Ikke tilgængelig 74.64 Ikke tilgængelig
Latitude 7210 2-i-1 1.5.1 4.60.130.010, A01 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
Latitude 7275 1.9.0 4.26.10.001, A08 Ikke tilgængelig 1.3.2.8 Ikke tilgængelig
Latitude 7280 1.20.2 4.46.155.001, A06 5.81.2.1 1.3.2.8 Ikke tilgængelig
Latitude 7290 1.18.0 4.46.107.019, A04 Ikke tilgængelig 7.2.0.2 Ikke tilgængelig
Latitude 7300 1.12.0 4.46.135.003, A04 Ikke tilgængelig 74.64 Ikke tilgængelig
Latitude 7310 1.5.1 4.60.142.001, A01 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
Latitude 7320 1.5.0 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
Latitude 7370 1.22.3 4.26.10.001, A08 5.81.2.1 1.3.2.8 Ikke tilgængelig
Latitude 7380 1.20.2 4.46.155.001, A06 5.81.2.1 1.3.2.8 Ikke tilgængelig
Latitude 7389 1.22.2 Ikke tilgængelig 5.81.2.1 1.3.2.8 Ikke tilgængelig
Latitude 7390 1.18.0 4.46.107.019, A04 Ikke tilgængelig 7.2.0.2 Ikke tilgængelig
Latitude 7390 2-i-1 1.17.0 4.46.107.019, A04 Ikke tilgængelig 7.2.0.2 Ikke tilgængelig
Latitude 7400 1.12.0 4.46.135.003, A04 Ikke tilgængelig 74.64 Ikke tilgængelig
Latitude 7400 2-i-1 1.10.0 4.46.112.010, A03 Ikke tilgængelig 74.64 Ikke tilgængelig
Latitude 7410 1.5.1 4.60.142.001, A01 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
Latitude 7420 1.5.0 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
Latitude 7480 1.20.2 4.46.155.001, A06 5.81.2.1 1.3.2.8 Ikke tilgængelig
Latitude 7490 1.18.0 4.46.107.019, A04 Ikke tilgængelig 7.2.0.2 Ikke tilgængelig
Latitude 7520 1.5.0 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
Latitude 9410 1.5.1 4.60.142.001, A01 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
Latitude 9510 1.4.2 4.60.116.012, A01 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
Latitude E5270 1.24.3 Ikke tilgængelig 5.81.2.1 1.3.2.8 Ikke tilgængelig
Latitude E5470 1.24.3 Ikke tilgængelig 5.81.2.1 1.3.2.8 Ikke tilgængelig
Latitude E5570 1.24.3 4.26.10.001, A08 5.81.2.1 1.3.2.8 Ikke tilgængelig
Latitude E7270 1.27.3 Ikke tilgængelig 5.81.2.1 1.3.2.8 Ikke tilgængelig
Latitude E7270 Mobile Thin Client 1.20.3 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
Latitude E7470 1.27.3 Ikke tilgængelig 5.81.2.1 1.3.2.8 Ikke tilgængelig
Latitude Rugged 5420 1.12.0 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig 7.2.0.2 Ikke tilgængelig
Latitude Rugged 5424 1.12.0 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig 7.2.0.2 Ikke tilgængelig
Latitude Rugged 7424 1.12.0 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig 7.2.0.2 Ikke tilgængelig
Latitude Rugged Extreme 7424 1.12.0 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
Latitude Rugged Extreme Tablet 7220 1.9.1 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig 74.64 Ikke tilgængelig
Latitude Rugged Extreme Tablet 7220EX 1.9.1 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig 74.64 Ikke tilgængelig
OptiPlex 3040 1.14.2 Ikke tilgængelig 5.81.2.1 1.3.2.8 Ikke tilgængelig
OptiPlex 3046 1.11.1 Ikke tilgængelig 5.81.2.1 1.3.2.8 Ikke tilgængelig
OptiPlex 3050 1.15.1 Ikke tilgængelig 5.81.2.1 1.3.2.8 Ikke tilgængelig
OptiPlex 3050 AIO 1.16.1 Ikke tilgængelig 5.81.2.1 1.3.2.8 Ikke tilgængelig
OptiPlex 3060 1.9.1 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig 7.2.0.2 Ikke tilgængelig
OptiPlex 3070 1.7.0 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
OptiPlex 3080 1.3.1 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
OptiPlex 3090 Ultra 1.0.10 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
OptiPlex 3240 All-in-One 1.11.1 Ikke tilgængelig 5.81.2.1 1.3.2.8 Ikke tilgængelig
OptiPlex 3280 AIO 1.3.1 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
OptiPlex 5040 1.17.1 Ikke tilgængelig 5.81.2.1 1.3.2.8 Ikke tilgængelig
OptiPlex 5050 1.15.1 Ikke tilgængelig 5.81.2.1 1.3.2.8 Ikke tilgængelig
OptiPlex 5055 A-Serial 1.2.9 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
OptiPlex 5055 Ryzen APU 1.2.8 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
OptiPlex 5055 Ryzen CPU 1.1.20 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
OptiPlex 5060 1.9.1 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig 7.2.0.2 Ikke tilgængelig
OptiPlex 5070 1.7.0 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
OptiPlex 5080 1.3.10 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
OptiPlex 5250 All-in-One 1.16.1 Ikke tilgængelig 5.81.2.1 1.3.2.8 Ikke tilgængelig
OptiPlex 5260 All-In-One 1.12.0 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig 7.2.0.2 Ikke tilgængelig
OptiPlex 5270 AIO 1.7.0 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
OptiPlex 5480 AIO 1.4.0 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
OptiPlex 7040 1.19.0 Ikke tilgængelig 5.81.2.1 1.3.2.8 Ikke tilgængelig
OptiPlex 7050 1.15.1 Ikke tilgængelig 5.81.2.1 1.3.2.8 Ikke tilgængelig
OptiPlex 7060 1.9.1 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig 7.2.0.2 Ikke tilgængelig
OptiPlex 7070 1.7.2 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
OptiPlex 7070 Ultra 1.7.0 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
OptiPlex 7071 1.7.2 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
OptiPlex 7080 1.3.10 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
OptiPlex 7090 Ultra 1.0.10 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
OptiPlex 7440 AIO 1.14.1 Ikke tilgængelig 5.81.2.1 1.3.2.8 Ikke tilgængelig
OptiPlex 7450 All-In-One 1.16.1 Ikke tilgængelig 5.81.2.1 1.3.2.8 Ikke tilgængelig
OptiPlex 7460 All-In-One 1.12.0 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig 7.2.0.2 Ikke tilgængelig
OptiPlex 1.7.0 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
OptiPlex 7480 AIO 1.6.2 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
OptiPlex 7760 AIO 1.12.0 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig 7.2.0.2 Ikke tilgængelig
OptiPlex 7770 AIO 1.7.0 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
OptiPlex 7780 AIO 1.6.2 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
OptiPlex XE3 1.9.1 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig 7.2.0.2 Ikke tilgængelig
Precision 17 M5750 1.7.2 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
Precision 3240 CFF 1.4.0 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
Precision 3420 Tower 2.17.1 Ikke tilgængelig 5.81.2.1 1.3.2.8 Ikke tilgængelig
Precision 3430 Tower 1.10.0 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig 7.2.0.2 Ikke tilgængelig
Precision 3430 XL 1.10.0 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig 7.2.0.2 Ikke tilgængelig
Precision 3431 Tower 1.7.2 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
Precision 3440 1.13.0 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
Precision 3510 1.24.3 4.26.10.001, A08 5.81.2.1 1.3.2.8 Ikke tilgængelig
Precision 3520 1.19.3 4.46.155.001, A06 5.81.2.1 1.3.2.8 Ikke tilgængelig
Precision 3530 1.14.1 4.46.107.019, A04 Ikke tilgængelig 7.2.0.2 Ikke tilgængelig
Precision 3540 1.10.1 4.46.135.003, A04 Ikke tilgængelig 74.64 Ikke tilgængelig
Precision 3541 1.11.1 4.46.135.003, A04 Ikke tilgængelig 74.64 Ikke tilgængelig
Precision 3550 1.5.1 4.60.142.001, A01 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
Precision 3551 1.4.3 4.60.119.008, A01 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
Precision 3560 1.5.1 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
Precision 3620 Tower 2.17.1 Ikke tilgængelig 5.81.2.1 1.3.2.8 Ikke tilgængelig
Precision 3630 Tower 2.7.0 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
Precision 3640 1.4.3 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
Precision 3930 Rack 2.10.0 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig 7.2.0.2 Ikke tilgængelig
Præcision 3930 XL rack 2.10.0 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig 7.2.0.2 Ikke tilgængelig
Precision 5510 1.16.1 4.26.11.001, A09 5.81.2.1 1.3.2.8 Ikke tilgængelig
Precision 5520 1.22.1 4.26.12.001, A04 5.81.2.1 1.3.2.8 Ikke tilgængelig
Precision 5530 1.18.1 4.46.152.001, A02 Ikke tilgængelig 7.2.0.2 Ikke tilgængelig
Precision 5530 2-i-1 1.12.9 4.46.145.001, A02 Ikke tilgængelig 7.2.0.2 Ikke tilgængelig
Precision 5540 1.9.1 4.46.110.002, A02 Ikke tilgængelig 7.2.0.2 Ikke tilgængelig
Precision 5550 1.7.1 4.60.117.022, A00 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
Precision 5720 AIO 2.8.1 Ikke tilgængelig 5.81.2.1 1.3.2.8 Ikke tilgængelig
Precision 5820 Tower 2.8.0 Ikke tilgængelig 5.81.2.1 7.2.0.2; 1.3.2.8 Ikke tilgængelig
Precision 5820 XL Tower 2.8.0 Ikke tilgængelig 5.81.2.1 7.2.0.2; 1.3.2.8 Ikke tilgængelig
Precision 7520 1.19.2 4.46.155.001, A06 5.81.2.1 1.3.2.8 Ikke tilgængelig
Precision 7530 1.15.3 4.62.102.019, A02 Ikke tilgængelig 7.2.0.2 Ikke tilgængelig
Precision 7540 1.11.2 4.62.108.013, A03 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
Precision 7550 1.6.2 4.62.120.007, A01 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
Precision 7720 1.19.2 4.46.155.001, A06 5.81.2.1 1.3.2.8 Ikke tilgængelig
Precision 7730 1.15.3 4.62.102.019, A02 Ikke tilgængelig 7.2.0.2 Ikke tilgængelig
Precision 7740 1.11.2 4.62.108.013, A03 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
Precision 7750 1.6.2 4.62.120.007, A01 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
Precision 7820 Tower 2.12.0 Ikke tilgængelig 5.81.2.1 1.3.2.8 Ikke tilgængelig
Precision 7820 XL Tower 2.12.0 Ikke tilgængelig 5.81.2.1 1.3.2.8 Ikke tilgængelig
Precision 7920 Tower 2.12.0 Ikke tilgængelig 5.81.2.1 1.3.2.8 Ikke tilgængelig
Precision 7920 XL Tower 2.12.0 Ikke tilgængelig 5.81.2.1 1.3.2.8 Ikke tilgængelig
Vostro 13 5370 1.17.0 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
Vostro 14 (5468) 1.14.1 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
Vostro 14 5471 1.17.0 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
Vostro 15 (5568) 1.14.1 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
Vostro 15 7570 1.12.1 4.46.151.001, A05 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
Vostro 15 7580 G-Series 1.15.0 4.46.153.001, A02 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
Vostro 3070 2.17.0 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
Vostro 3267 1.15.1 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
Vostro 3268 1.15.1 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
Vostro 3400 1.4.0 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
Vostro 3401 1.1.0 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
Vostro 3470 2.17.0 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
Vostro 3471 1.5.0 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
Vostro 3480 1.12.0 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
Vostro 3481 1.11.0 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
Vostro 3490 1.10.0 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
Vostro 3491 1.15.0 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
Vostro 3500 1.4.0 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
Vostro 3501 1.1.0 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
Vostro 3580 1.12.0 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
Vostro 3581 1.11.0 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
Vostro 3583 1.12.0 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
Vostro 3584 1.11.0 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
Vostro 3590 1.10.0 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
Vostro 3591 1.15.0 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
Vostro 3660 1.15.1 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
Vostro 3667 1.15.1 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
Vostro 3668 1.15.1 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
Vostro 3669 1.15.1 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
Vostro 3670 2.17.0 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
Vostro 3671 1.5.0 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
Vostro 3681  1.3.1 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
Vostro 3690 1.0.2 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
Vostro 3881 1.3.1 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
Vostro 3888 1.3.1 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
Vostro 3890 1.0.2 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
Vostro 5090 1.5.0 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
Vostro 5300 1.5.0 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
Vostro 5301 1.6.1 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
Vostro 5390 1.10.0 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
Vostro 5391 1.11.0 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
Vostro 5401 1.5.3 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
Vostro 5402 1.4.1 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
Vostro 5410 1.5.1 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
Vostro 5481 2.9.0 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
Vostro 5490 1.12.0 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
Vostro 5491 1.12.0 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
Vostro 5501 1.5.1 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
Vostro 5502 1.4.1 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
Vostro 5581 2.9.0 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
Vostro 5590 1.12.0 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
Vostro 5591 1.12.0 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
Vostro 5880 1.3.0  Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
Vostro 5890 1.0.2 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
Vostro 7500 1.5.1 4.61.124.009, A01 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
Vostro 7590 1.8.0 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
Wyse 5070 1.9.0 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig 7.2.0.2 Ikke tilgængelig
Wyse 5470 1.6.0 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
Wyse 5470 All-In-One 1.7.0 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
Tynd Wyse 7040-klient 1.10.1 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
XPS 12 (9250) 1.9.0 4.26.10.001, A08 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
XPS 13 (9360) 2.15.0 4.26.13.001, A04 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
XPS 13 (9370) 1.14.3 4.46.149.001, A04 Ikke tilgængelig 7.2.0.2 Ikke tilgængelig
XPS 13 2-i-1 (9365) 2.15.0 4.46.148.001, A03 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
XPS 13 7390 1.7.0 4.46.106.027, A01 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
XPS 13 7390 2-i-1 1.7.1 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig 74.64 Ikke tilgængelig
XPS 13 9300 1.4.1 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig 74.64 Ikke tilgængelig
XPS 13 9305 1.0.5 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
XPS 13 9310 2.2.0 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
XPS 13 9310 2-i-1 2.2.1 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
XPS 13 9380 1.12.0 4.46.101.063, A02 Ikke tilgængelig 7.2.0.2 Ikke tilgængelig
XPS 15 (9560) 1.22.0 4.26.12.001, A04 Ikke tilgængelig 1.3.2.8 Ikke tilgængelig
XPS 15 2-i-1 (9575) 1.14.1 4.46.144.001, A03 Ikke tilgængelig 7.2.0.2 Ikke tilgængelig
XPS 15 9500 1.7.1 4.60.117.022, A00 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
XPS 15 9570 1.18.1 4.46.152.001, A02 Ikke tilgængelig 7.2.0.2 Ikke tilgængelig
XPS 17 9700 1.7.2 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
XPS 27 AIO (7760) 2.8.1 Ikke tilgængelig 5.81.2.1 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
XPS 7590 1.9.1 4.46.110.002, A02 Ikke tilgængelig 7.2.0.2 Ikke tilgængelig
XPS 8900 2.9.1 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
XPS 8940 2.0.11 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
Dell Dock WD15 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig 1.0.8 
Dell Dock WD19 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig 01.00.15
Dell Thunderbolt Dock TB16 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig 1.0.4
Dell Thunderbolt Dock TB18DC Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig 1.0.10

Tabel B: Dell-platforme med udløbet levetid for service med berørte firmwareopdateringspakker, herunder BIOS-opdateringsværktøjer, Thunderbolt-firmwareopdateringsværktøjer og TPM-firmwareopdateringsværktøjer.
 
 PLATFORME
Alienware 14 Inspiron 580s OptiPlex 780
Alienware 17 51m r2 Inspiron 620 OptiPlex 790
Alienware Area 51 Inspiron 660 OptiPlex 9010
Alienware M14xr2 Inspiron 660s OptiPlex 9020
Alienware M15 R4 Inspiron 7359 OptiPlex 9030 AIO
Alienware M17xr4 Inspiron 7368 OptiPlex 990
Alienware M18xr2 Inspiron 7437 OptiPlex Fx130
Asm100 Inspiron 7520 OptiPlex Fx170
Asm100r2 Inspiron 7537 OptiPlex Xe2
Cheng Ming 3967 Inspiron 7548 Precision 7510
Dell Canvas Inspiron 7558 Precision 7710
Dell Latitude 14 Rugged Extreme Inspiron 7559 Precision M4600
Inspiron 1122 Inspiron 7720 Precision M4700
Inspiron 11-3162 Inspiron 7737 Precision M6600
Inspiron 1210 Inspiron 7746 Precision M6700
Inspiron 14-3452 Inspiron One 19 Precision R5500
Inspiron 14-5459 Inspiron One 2020 Precision T1700
Inspiron 15-3552 Latitude 3150 Precision T3500
Inspiron 1545 Latitude 3160 Precision T3600
Inspiron 15-5559 Latitude 3310 2-i-1 Precision T3610
Inspiron 15-5565 Latitude 3330 Precision T5500
Inspiron 1564 Latitude 3340 Precision T5600
Inspiron 15z Latitude 3350 Precision T5610
Inspiron 17-5759 Latitude 3440 Precision T5810
Inspiron 20-3052 Latitude 3450 Precision T7500
Inspiron 2330 Latitude 3460 Precision T7600
Inspiron 24-3452 Latitude 3460 Wyse Tc Precision T7610
Inspiron 24-3455 Latitude 3550 Precision T7810
Inspiron 24-5475 Latitude 3560 Precision T7910
Inspiron 3043 Latitude 5250 Vostro 14 3458
Inspiron 3048 Latitude 5285 Vostro 14-3446
Inspiron 3147 Latitude 5450 Vostro 1450
Inspiron 3157 Latitude 5520 Vostro 14-5459
Inspiron 3168 Latitude 5550 Vostro 15 3561
Inspiron 3252 Latitude 7285 Vostro 1550
Inspiron 3421 Latitude 7350 Vostro 20 3052
Inspiron 3437 Latitude E5420 Vostro 20 3055
Inspiron 3442 Latitude E5430 Vostro 220s
Inspiron 3443 Latitude E5440 Vostro 230
Inspiron 3520 Latitude E5530 Vostro 2521
Inspiron 3521 Latitude E5540 Vostro 260
Inspiron 3537 Latitude E6220 Vostro 270
Inspiron 3542 Latitude E6230 Vostro 270s
Inspiron 3543 Latitude E6320 Vostro 3010
Inspiron 3646 Latitude E6330 Vostro 3252
Inspiron 3647 Latitude E6430 Vostro 3560
Inspiron 3655 Latitude E6430 Atg Vostro 3800
Inspiron 3656 Latitude E6440 Vostro 3900
Inspiron 3847 Latitude E6530 Vostro 3900g
Inspiron 5323 Latitude E6540 Vostro 3901
Inspiron 5348 Latitude E7240 Vostro 3902
Inspiron 5423 Latitude E7250 Vostro 3905
Inspiron 5443 Latitude E7270 Wyse Tc Vostro 470
Inspiron 5448 Latitude E7440 Vostro 5480
Inspiron 5485 2n1 Latitude E7450 XPS 13 9343
Inspiron 5520 Latitude Xt3 XPS 8700
Inspiron 5521 OptiPlex 3010 XPS 9350
Inspiron 5537 OptiPlex 3011 AIO XPS 9530
Inspiron 5543 OptiPlex 3020 XPS One 2710
Inspiron 5548 OptiPlex 3030 AIO XPS 13 9343
Inspiron 5576 OptiPlex 390 XPS 8700
Inspiron 5577 OptiPlex 5055 XPS 9350
Inspiron 5676 OptiPlex 7010 XPS 9530
Inspiron 5737 OptiPlex 7020 XPS 9550
Inspiron 5749 OptiPlex 7090 Ultra XPS ONE 2710

Danksagung

Dell vil gerne takke Alex Ionescu, Satoshi Tanda og Yarden Shafir fra CrowdStrike, Enrique Nissim fra IOActive, Scott Noone fra OSR og Kasif Dekel fra SentinelOne for at rapportere dette problem.
 

Revisionsverlauf

Revision

Dato

Beskrivelse

1.0

04-05-2021

Første version

1.111-05-2021Opdatered links til Dell Security Advisory Update – DSA-2021-088 utility v2.1 (A02)
2.025-05-2021Tilføjet yderligere berørte softwareprodukter Dell BIOS Flash Utility og Dell SupportAssist for PCs (private og virksomheder)
2.12021-10-13Tilføjede TPM-opdateringer i tabel A og link til understøttelse af Windows 7 og 8.1

 

Zugehörige Informationen


Artikeleigenschaften


Betroffenes Produkt

Product Security Information

Letztes Veröffentlichungsdatum

04 Okt. 2022

Artikeltyp

Dell Security Advisory