Zu den Hauptinhalten
 • Bestellungen schnell und einfach aufgeben
 • Bestellungen anzeigen und den Versandstatus verfolgen
 • Erstellen Sie eine Liste Ihrer Produkte, auf die Sie jederzeit zugreifen können.
 • Verwalten Sie mit der Unternehmensverwaltung Ihre Dell EMC Seiten, Produkte und produktspezifischen Kontakte.

DSA-2021-088: Säkerhetsuppdatering för Dells klientplattform gällande sårbarhet med otillräcklig åtkomstkontroll i Dell dbutil-drivrutinen

Zusammenfassung: Dell har publicerat en korrigering för det säkerhetsproblem som påverkar drivrutinen dbutil_2_3.sys som medföljer verktygspaket och andra produkter för uppdatering av fast programvara för Dells klientplattformar. ...

Dieser Artikel wurde möglicherweise automatisch übersetzt. Wenn Sie eine Rückmeldung bezüglich dessen Qualität geben möchten, teilen Sie uns diese über das Formular unten auf dieser Seite mit.

Artikelinhalt


Auswirkungen

High

Details

Tillverkarspecifik kod CVE Beskrivning CVSS-baspoäng CVSS-vektorsträng
CVE-2021-21551 Dell-drivrutinen dbutil_2_3.sys innehåller ett säkerhetsproblem med otillräcklig åtkomstkontroll, vilket kan leda till eskalering av behörighet, överbelastning eller avslöjande av information. Lokal autentiserad användaråtkomst krävs. 8.8 CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H
 
Den sårbarhet som beskrivs i tabellen ovan finns i drivrutinen dbutil_2_3.sys. Den här drivrutinen kan ha installerats i Windows-operativsystemet på Dell-klientplattformen av en eller flera berörda produkter eller komponenter.

Gå till avsnittet ”Berörda produkter och åtgärder” på den här sidan för att få mer information om:
 • Listan över berörda plattformar, produkter och komponenter
 • Åtgärder, inklusive:
  • Anvisningar för hur du tar bort den sårbara drivrutinen från systemet
  • Anvisningar för hur du införskaffar en uppdaterad, korrigerad version av drivrutinen 
 • Vad du bör känna till när du använder plattformar, produkter eller komponenter som har nått slutet av servicelivslängden

Ytterligare, relaterad information finns i den här KB-artikeln 186020: Ytterligare information gällande DSA-2021-088: Dell Client Platform Security Update gällande en sårbarhet med otillräcklig åtkomstkontroll i Dell dbutil-drivrutinen.

Tillverkarspecifik kod CVE Beskrivning CVSS-baspoäng CVSS-vektorsträng
CVE-2021-21551 Dell-drivrutinen dbutil_2_3.sys innehåller ett säkerhetsproblem med otillräcklig åtkomstkontroll, vilket kan leda till eskalering av behörighet, överbelastning eller avslöjande av information. Lokal autentiserad användaråtkomst krävs. 8.8 CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H
 
Den sårbarhet som beskrivs i tabellen ovan finns i drivrutinen dbutil_2_3.sys. Den här drivrutinen kan ha installerats i Windows-operativsystemet på Dell-klientplattformen av en eller flera berörda produkter eller komponenter.

Gå till avsnittet ”Berörda produkter och åtgärder” på den här sidan för att få mer information om:
 • Listan över berörda plattformar, produkter och komponenter
 • Åtgärder, inklusive:
  • Anvisningar för hur du tar bort den sårbara drivrutinen från systemet
  • Anvisningar för hur du införskaffar en uppdaterad, korrigerad version av drivrutinen 
 • Vad du bör känna till när du använder plattformar, produkter eller komponenter som har nått slutet av servicelivslängden

Ytterligare, relaterad information finns i den här KB-artikeln 186020: Ytterligare information gällande DSA-2021-088: Dell Client Platform Security Update gällande en sårbarhet med otillräcklig åtkomstkontroll i Dell dbutil-drivrutinen.

Dell Technologies empfiehlt allen Kunden, sowohl die CVSS-Gesamtbewertung als auch alle relevanten zeitlichen und umweltbezogenen Bewertungen zu berücksichtigen, die sich auf den potenziellen Schweregrad einer bestimmten Sicherheitsschwachstelle auswirken können.

Betroffene Produkte und Problembehebung

Det här avsnittet innehåller följande underavsnitt:

 1. Berörda plattformar, produkter och komponenter.

 2. Åtgärder:

  1. Fastställ vilka plattformar, produkter och komponenter som berörs i miljön.

  2. Ta bort den sårbara drivrutinen från systemet.

  3. Införskaffa en uppdaterad, korrigerad version av drivrutinen.

 3. Vad du bör känna till när du installerar en uppdatering av fast programvara med hjälp av ett ej åtgärdat verktygspaket för uppdatering av fast programvara.

 4. Vad du bör känna till när du använder plattformar, produkter eller komponenter som har nått slutet av servicelivslängden.

 
1. Berörda plattformar, produkter och komponenter
Den sårbara drivrutinen(dbutil_2_3.sys)kan ha installerats på Windows-operativsystemet på Dell-klientplattformen med en eller flera av följande produkter eller komponenter:

 • Berörda verktygspaket för uppdatering av fast programvara, inklusive BIOS-uppdateringsverktyg, verktyg för uppdatering av fast programvara för Thunderbolt, verktyg för uppdatering av fast programvara för TPM och verktyg för uppdatering av fast programvara för dockning (se Observera 1 och Observera 2 nedan).

 • Någon av Dells lösningar för nedladdningsmeddelanden, till exempel Dell Command Update, Dell Update, Alienware Update och Dell SupportAssist for PCs (Home och Business).

 • Dell System Inventory Agent

 • Dell Platform Tags

 • Dell BIOS Flash Utility

Observera 1: De specifika Dell-klientplattformar med berörda verktygspaket för uppdatering av fast programvara, inklusive BIOS-uppdateringsverktyg, verktyg för uppdatering av fast programvara för Thunderbolt, verktyg för uppdateringar av fast programvara för TPM och verktyg för uppdatering av fast programvara för dockning, anges i avsnittet ”Ytterligare information” på den här sidan.

 • Informationen är uppdelad i två tabeller. I tabell A anges berörda plattformar som stöds och i tabell B anges berörda plattformar som har nått slutet på servicelivslängden (även kallat EOSL).

Observera 2: Den här sårbarheten finns i drivrutinen dbutil_2_3.sys som ingår i verktygspaketen för uppdatering av fast programvara. Själva den fasta programvaran berörs inte av säkerhetsproblemet.


 
2. Åtgärdssteg
 Utför följande tre steg för att åtgärda det här säkerhetsproblemet:

 • 2.1. Fastställ vilka plattformar, produkter och komponenter som berörs i miljön.

 • 2.2. Ta bort den sårbara drivrutinen från systemet.

 • 2,3. Införskaffa en uppdaterad, korrigerad version av drivrutinen.

Information om varje steg finns nedan.  

2.1 Fastställ vilka plattformar, produkter och komponenter som berörs i miljön

Svara på följande frågor för att fastställa vilka plattformar, produkter och komponenter som berörs i miljön. Utför sedan de definierade åtgärderna för att åtgärda miljön.

2.1.1 Använder du en Dell-klientplattform som har ett berört verktygspaket för uppdatering av fast programvara?

 Om ja, utför följande åtgärder:

 • Åtgärd 1: Ta bort drivrutinen dbutil_2_3.sys från systemet enligt beskrivningen i 2.2.2.

 • Åtgärd 2: Införskaffa en uppdaterad, korrigerad version av drivrutinen enligt beskrivningen i 2.3.  

Obs! De specifika Dell-klientplattformar med berörda verktygspaket för uppdatering av fast programvara, inklusive BIOS-uppdateringsverktyg, verktyg för uppdatering av fast programvara för Thunderbolt, verktyg för uppdateringar av fast programvara för TPM och verktyg för uppdatering av fast programvara för dockning, anges i avsnittet ”Ytterligare information” på den här sidan.

 • Informationen är uppdelad i två tabeller. I tabell A anges berörda plattformar som stöds och i tabell B anges berörda plattformar som har nått slutet på servicelivslängden (även kallat EOSL).

2.1.2 Använder du:

 • någon av Dells lösningar för nedladdningsmeddelanden, till exempel Dell Command Update, Dell Update, Alienware Update och Dell SupportAssist for PCs (Home och Business)?

 • Dell System Inventory Agent

 • Dell Platform Tags

 • Dell BIOS Flash Utility

Om ja, utför följande åtgärder:

 • Åtgärd 1: Uppdatera till en korrigerad version av produkten eller komponenten enligt beskrivningen i 2.2.1.

 • Åtgärd 2: Ta bort drivrutinen dbutil_2_3.sys från systemet enligt beskrivningen i 2.2.2.

2.2. Ta bort den sårbara drivrutinen från systemet

Gå igenom följande två steg för att ta bort drivrutinen dbutil_2_3.sys från systemet, enligt vad som är tillämpligt.

2.2.1 Uppdatera till en korrigerad version av den berörda produkten eller komponenten

Om du använder någon av följande produkter eller komponenter:

 • någon av Dells lösningar för nedladdningsmeddelanden, till exempel Dell Command Update, Dell Update, Alienware Update och Dell SupportAssist for PCs (Home och Business)

 • Dell System Inventory Agent

 • Dell Platform Tags

 • Dell BIOS Flash Utility

Du måste först uppdatera till en korrigerad version av den berörda produkten eller komponenten med hjälp av motsvarande anvisningar nedan. Med den här åtgärden installerar du även en uppdaterad, korrigerad version av drivrutinen (DBUtilDrv2.sys).

För Dell Command Update, Dell Update och Alienware Update:

 • Uppdatera manuellt till version 4.2 eller senare

  • Gå till Dells supportwebbplats Drivrutiner och hämtningsbara filer för att få uppdateringar för din plattform
   ELLER

  • Om den automatiska uppdateringsfunktionen för komponenter inte är aktiverad i systemet kan du göra följande:

   • Kontrollera först att systemet är anslutet till internet och öppna/kör programmet

   • Klicka på ”Check for updates”.

Obs! När du använder alternativet ”Check for updates” ovan, eller när den automatiska uppdateringsfunktionen för komponenterna är aktiverad, uppdateras komponenterna efter behov som förberedelse för borttagning av drivrutiner i nästa steg (2.2.2), men komponentversionen kanske inte återspeglas som en uppdaterad version.

 • Starta om systemet.

För Dell SupportAssist for PCs (Home och Business):

 • Uppdatera manuellt till den senaste tillgängliga versionen:

  • Dell SupportAssist for Home PCs version 3.9.2 eller senare innehåller den korrigerade drivrutinen och förväntas finnas tillgänglig senast 15 juni 2021.

  • Dell SupportAssist for Business PCs version 2.4.1 eller senare innehåller den korrigerade drivrutinen.
   ELLER

  • Om den automatiska uppdateringsfunktionen för komponenter inte är aktiverad i systemet kan du göra följande:

   • Kontrollera först att systemet är anslutet till internet och öppna/kör programmet

   • Klicka på ”Check for updates”.

Obs! När du använder alternativet ”Check for updates” ovan, eller när den automatiska uppdateringsfunktionen för komponenterna är aktiverad, uppdateras komponenterna efter behov som förberedelse för borttagning av drivrutiner i nästa steg (2.2.2), men komponentversionen kanske inte återspeglas som en uppdaterad version.

 • Starta om systemet.

 För Dell System Inventory Agent:

 • Synkronisera funktionen för tredjepartsuppdateringar i Microsoft System Center Configuration Manager eller Microsoft System Center Update Publisher (tillsammans med Windows Server Updates Services) med den senaste katalogen från Dell. Om du gör det uppdateras systemen i företagsmiljön med den uppdaterade, korrigerade Dell System (OpenManage) Inventory Agent.
  ELLER

 • Uppdatera till version 2.7.0.2 eller senare genom att hämta/använda den senaste tillgängliga uppdateringen på den här sidan.

 • Starta om systemet.

För Dell Platform Tags:

 • Uppdatera till version 4.0.20.0, A04 eller senare genom att ladda ner/installera den senaste tillgängliga uppdateringen på den här sidan.

 • Starta om systemet.

För Dell BIOS Flash Utility:

 • Uppdatera till version 3.3.11, A07 eller senare genom att ladda ner/installera den senaste tillgängliga uppdateringen på den här sidan.

 • Starta om systemet.

2.2.2 Ta bort drivrutinen dbutil_2_3.sys från systemet

Ta bort drivrutinen dbutil_2_3.sys från systemet med hjälp av något av följande alternativ:

 • Ladda ner och kör ett verktyg manuellt för att ta bort drivrutinen från systemet (alternativ A).

 • Använd någon av Dells lösningar för nedladdningsmeddelanden för att automatiskt ladda ner och köra ett verktyg för att ta bort drivrutinen från systemet (alternativ B).

 • Ta bort drivenheten manuellt från systemet (alternativ C).

Alternativ A (rekommenderas):
Ladda ner och kör verktyget Dell Security Advisory Update – DSA-2021-088 för att ta bort drivrutinen dbutil_2_3.sys från systemet.

Alternativ B:
Använd någon av Dells lösningar för nedladdningsmeddelanden för att ladda ner och köra verktyget Dell Security Advisory Update – DSA-2021-088 för att ta bort drivrutinen dbutil_2_3.sys från systemet.

Scenario 1: Om Dells lösning för nedladdningsmeddelanden är konfigurerad för att både meddela dig om uppdateringar och installera dem automatiskt laddas verktyget ner och körs automatiskt.

Scenario 2: Om Dells lösning för nedladdningsmeddelanden inte är konfigurerad för att automatiskt ladda ner och installera uppdateringar hämtar du och kör verktyget enligt följande:

Alternativ C:
Ta bort den sårbara drivrutinen dbutil_2_3.sys manuellt från systemet med hjälp av följande anvisningar:

1. Kontrollera följande platser för drivrutinsfilen dbutil_2_3.sys:

 • C:\Users\<username>\AppData\Local\Temp

 • C:\Windows\Temp

2. Ta bort filen permanent genom att markera filen dbutil_2_3.sys och trycka på Skift-tangenten och hålla den nedtryckt samtidigt som du trycker på Delete.

3. Från en kommandotolk för administratör kör du ”sc.exe delete DBUtil_2_3”.

Referens: Mer information om sc.exe-kommandon finns i Microsoft-dokumentationen.

2.3 Införskaffa en uppdaterad, korrigerad version av drivrutinen
Gör följande för att införskaffa en uppdaterad drivrutin (DBUtilDrv2.sys) för systemet.

Påminnelse: Den uppdaterade drivrutinen installerades tidigare för vissa produkter och komponenter som en del av anvisningarna i avsnitt 2.2.1.

För en Dell-klientplattform som har ett berört verktygspaket för uppdatering av fast programvara:

 • I samband med nästa schemalagda uppdatering av fast programvara laddar du ner och installerar det senaste uppdateringsverktyget för fast programvara som innehåller en åtgärdad dbutil-drivrutin (DBUtilDrv2.sys). Kunder kan använda någon av Dells lösningar för nedladdningsmeddelanden för att erhålla uppdaterade verktygspaket för uppdatering av fast programvara, om tillämpligt.

 • Starta om systemet

Kommentarer:

 • För plattformar som stöds och kör Windows 10 finns uppdateringar tillgängliga vid publicering av den här informationen. (Se tabell A)

 • För plattformar som stöds med Windows 7 eller 8.1 är uppdateringar nu tillgängliga. Se tabell A för DSA-2021-152för den lägsta BIOS-version som innehåller den uppdaterade drivrutinen. Om du uppdaterar BIOS, fast programvara för Thunderbolt, fast programvara för TPM eller fast programvara för dockning innan uppdateringarna är tillgängliga måste du även utföra något av de tre alternativ som anges i steg 2.2.2 i det här avsnittet omedelbart efter uppdateringen, även om du tidigare har gått igenom steget.

 
3. Viktig information när du installerar en uppdatering av den fasta programvaran med hjälp av ett verktygspaket
för uppdatering av omediaterad fast programvara Du bör fortfarande utföra stegen i avsnitten 2.1 och 2.2 nu. Om du senare uppdaterar BIOS, fast programvara för Thunderbolt, fast programvara för TPM eller fast programvara för dockning till en tidigare version än någon av de versioner som anges i tabell A måste du emellertid vidta följande åtgärder när du har installerat uppdateringen av fast programvara:

 1. Starta om systemet.

 2. Upprepa steg 2.2.2 för att återigen ta bort drivrutinen dbutil_2_3.sys från systemet.


4. Viktig information vid användning av plattformar, produkter eller komponenter vid slutet av livscykeln (dvs. slut på support)
Åtgärdade paket tillhandahålls inte för plattformar som nått slutet av livscykeln (se tabell B). Därför måste du göra följande:

 1. Gå igenom stegen i avsnitt 2.1 och 2.2.

 2. När du har installerat en uppdatering av fast programvaran, till exempel BIOS, fast programvara för Thunderbolt, fast programvara för TPM eller fast programvara för dockning:

 • Starta om systemet.

 • Upprepa steg 2.2.2 för att återigen ta bort drivrutinen dbutil_2_3.sys från systemet.

Det här avsnittet innehåller följande underavsnitt:

 1. Berörda plattformar, produkter och komponenter.

 2. Åtgärder:

  1. Fastställ vilka plattformar, produkter och komponenter som berörs i miljön.

  2. Ta bort den sårbara drivrutinen från systemet.

  3. Införskaffa en uppdaterad, korrigerad version av drivrutinen.

 3. Vad du bör känna till när du installerar en uppdatering av fast programvara med hjälp av ett ej åtgärdat verktygspaket för uppdatering av fast programvara.

 4. Vad du bör känna till när du använder plattformar, produkter eller komponenter som har nått slutet av servicelivslängden.

 
1. Berörda plattformar, produkter och komponenter
Den sårbara drivrutinen(dbutil_2_3.sys)kan ha installerats på Windows-operativsystemet på Dell-klientplattformen med en eller flera av följande produkter eller komponenter:

 • Berörda verktygspaket för uppdatering av fast programvara, inklusive BIOS-uppdateringsverktyg, verktyg för uppdatering av fast programvara för Thunderbolt, verktyg för uppdatering av fast programvara för TPM och verktyg för uppdatering av fast programvara för dockning (se Observera 1 och Observera 2 nedan).

 • Någon av Dells lösningar för nedladdningsmeddelanden, till exempel Dell Command Update, Dell Update, Alienware Update och Dell SupportAssist for PCs (Home och Business).

 • Dell System Inventory Agent

 • Dell Platform Tags

 • Dell BIOS Flash Utility

Observera 1: De specifika Dell-klientplattformar med berörda verktygspaket för uppdatering av fast programvara, inklusive BIOS-uppdateringsverktyg, verktyg för uppdatering av fast programvara för Thunderbolt, verktyg för uppdateringar av fast programvara för TPM och verktyg för uppdatering av fast programvara för dockning, anges i avsnittet ”Ytterligare information” på den här sidan.

 • Informationen är uppdelad i två tabeller. I tabell A anges berörda plattformar som stöds och i tabell B anges berörda plattformar som har nått slutet på servicelivslängden (även kallat EOSL).

Observera 2: Den här sårbarheten finns i drivrutinen dbutil_2_3.sys som ingår i verktygspaketen för uppdatering av fast programvara. Själva den fasta programvaran berörs inte av säkerhetsproblemet.


 
2. Åtgärdssteg
 Utför följande tre steg för att åtgärda det här säkerhetsproblemet:

 • 2.1. Fastställ vilka plattformar, produkter och komponenter som berörs i miljön.

 • 2.2. Ta bort den sårbara drivrutinen från systemet.

 • 2,3. Införskaffa en uppdaterad, korrigerad version av drivrutinen.

Information om varje steg finns nedan.  

2.1 Fastställ vilka plattformar, produkter och komponenter som berörs i miljön

Svara på följande frågor för att fastställa vilka plattformar, produkter och komponenter som berörs i miljön. Utför sedan de definierade åtgärderna för att åtgärda miljön.

2.1.1 Använder du en Dell-klientplattform som har ett berört verktygspaket för uppdatering av fast programvara?

 Om ja, utför följande åtgärder:

 • Åtgärd 1: Ta bort drivrutinen dbutil_2_3.sys från systemet enligt beskrivningen i 2.2.2.

 • Åtgärd 2: Införskaffa en uppdaterad, korrigerad version av drivrutinen enligt beskrivningen i 2.3.  

Obs! De specifika Dell-klientplattformar med berörda verktygspaket för uppdatering av fast programvara, inklusive BIOS-uppdateringsverktyg, verktyg för uppdatering av fast programvara för Thunderbolt, verktyg för uppdateringar av fast programvara för TPM och verktyg för uppdatering av fast programvara för dockning, anges i avsnittet ”Ytterligare information” på den här sidan.

 • Informationen är uppdelad i två tabeller. I tabell A anges berörda plattformar som stöds och i tabell B anges berörda plattformar som har nått slutet på servicelivslängden (även kallat EOSL).

2.1.2 Använder du:

 • någon av Dells lösningar för nedladdningsmeddelanden, till exempel Dell Command Update, Dell Update, Alienware Update och Dell SupportAssist for PCs (Home och Business)?

 • Dell System Inventory Agent

 • Dell Platform Tags

 • Dell BIOS Flash Utility

Om ja, utför följande åtgärder:

 • Åtgärd 1: Uppdatera till en korrigerad version av produkten eller komponenten enligt beskrivningen i 2.2.1.

 • Åtgärd 2: Ta bort drivrutinen dbutil_2_3.sys från systemet enligt beskrivningen i 2.2.2.

2.2. Ta bort den sårbara drivrutinen från systemet

Gå igenom följande två steg för att ta bort drivrutinen dbutil_2_3.sys från systemet, enligt vad som är tillämpligt.

2.2.1 Uppdatera till en korrigerad version av den berörda produkten eller komponenten

Om du använder någon av följande produkter eller komponenter:

 • någon av Dells lösningar för nedladdningsmeddelanden, till exempel Dell Command Update, Dell Update, Alienware Update och Dell SupportAssist for PCs (Home och Business)

 • Dell System Inventory Agent

 • Dell Platform Tags

 • Dell BIOS Flash Utility

Du måste först uppdatera till en korrigerad version av den berörda produkten eller komponenten med hjälp av motsvarande anvisningar nedan. Med den här åtgärden installerar du även en uppdaterad, korrigerad version av drivrutinen (DBUtilDrv2.sys).

För Dell Command Update, Dell Update och Alienware Update:

 • Uppdatera manuellt till version 4.2 eller senare

  • Gå till Dells supportwebbplats Drivrutiner och hämtningsbara filer för att få uppdateringar för din plattform
   ELLER

  • Om den automatiska uppdateringsfunktionen för komponenter inte är aktiverad i systemet kan du göra följande:

   • Kontrollera först att systemet är anslutet till internet och öppna/kör programmet

   • Klicka på ”Check for updates”.

Obs! När du använder alternativet ”Check for updates” ovan, eller när den automatiska uppdateringsfunktionen för komponenterna är aktiverad, uppdateras komponenterna efter behov som förberedelse för borttagning av drivrutiner i nästa steg (2.2.2), men komponentversionen kanske inte återspeglas som en uppdaterad version.

 • Starta om systemet.

För Dell SupportAssist for PCs (Home och Business):

 • Uppdatera manuellt till den senaste tillgängliga versionen:

  • Dell SupportAssist for Home PCs version 3.9.2 eller senare innehåller den korrigerade drivrutinen och förväntas finnas tillgänglig senast 15 juni 2021.

  • Dell SupportAssist for Business PCs version 2.4.1 eller senare innehåller den korrigerade drivrutinen.
   ELLER

  • Om den automatiska uppdateringsfunktionen för komponenter inte är aktiverad i systemet kan du göra följande:

   • Kontrollera först att systemet är anslutet till internet och öppna/kör programmet

   • Klicka på ”Check for updates”.

Obs! När du använder alternativet ”Check for updates” ovan, eller när den automatiska uppdateringsfunktionen för komponenterna är aktiverad, uppdateras komponenterna efter behov som förberedelse för borttagning av drivrutiner i nästa steg (2.2.2), men komponentversionen kanske inte återspeglas som en uppdaterad version.

 • Starta om systemet.

 För Dell System Inventory Agent:

 • Synkronisera funktionen för tredjepartsuppdateringar i Microsoft System Center Configuration Manager eller Microsoft System Center Update Publisher (tillsammans med Windows Server Updates Services) med den senaste katalogen från Dell. Om du gör det uppdateras systemen i företagsmiljön med den uppdaterade, korrigerade Dell System (OpenManage) Inventory Agent.
  ELLER

 • Uppdatera till version 2.7.0.2 eller senare genom att hämta/använda den senaste tillgängliga uppdateringen på den här sidan.

 • Starta om systemet.

För Dell Platform Tags:

 • Uppdatera till version 4.0.20.0, A04 eller senare genom att ladda ner/installera den senaste tillgängliga uppdateringen på den här sidan.

 • Starta om systemet.

För Dell BIOS Flash Utility:

 • Uppdatera till version 3.3.11, A07 eller senare genom att ladda ner/installera den senaste tillgängliga uppdateringen på den här sidan.

 • Starta om systemet.

2.2.2 Ta bort drivrutinen dbutil_2_3.sys från systemet

Ta bort drivrutinen dbutil_2_3.sys från systemet med hjälp av något av följande alternativ:

 • Ladda ner och kör ett verktyg manuellt för att ta bort drivrutinen från systemet (alternativ A).

 • Använd någon av Dells lösningar för nedladdningsmeddelanden för att automatiskt ladda ner och köra ett verktyg för att ta bort drivrutinen från systemet (alternativ B).

 • Ta bort drivenheten manuellt från systemet (alternativ C).

Alternativ A (rekommenderas):
Ladda ner och kör verktyget Dell Security Advisory Update – DSA-2021-088 för att ta bort drivrutinen dbutil_2_3.sys från systemet.

Alternativ B:
Använd någon av Dells lösningar för nedladdningsmeddelanden för att ladda ner och köra verktyget Dell Security Advisory Update – DSA-2021-088 för att ta bort drivrutinen dbutil_2_3.sys från systemet.

Scenario 1: Om Dells lösning för nedladdningsmeddelanden är konfigurerad för att både meddela dig om uppdateringar och installera dem automatiskt laddas verktyget ner och körs automatiskt.

Scenario 2: Om Dells lösning för nedladdningsmeddelanden inte är konfigurerad för att automatiskt ladda ner och installera uppdateringar hämtar du och kör verktyget enligt följande:

Alternativ C:
Ta bort den sårbara drivrutinen dbutil_2_3.sys manuellt från systemet med hjälp av följande anvisningar:

1. Kontrollera följande platser för drivrutinsfilen dbutil_2_3.sys:

 • C:\Users\<username>\AppData\Local\Temp

 • C:\Windows\Temp

2. Ta bort filen permanent genom att markera filen dbutil_2_3.sys och trycka på Skift-tangenten och hålla den nedtryckt samtidigt som du trycker på Delete.

3. Från en kommandotolk för administratör kör du ”sc.exe delete DBUtil_2_3”.

Referens: Mer information om sc.exe-kommandon finns i Microsoft-dokumentationen.

2.3 Införskaffa en uppdaterad, korrigerad version av drivrutinen
Gör följande för att införskaffa en uppdaterad drivrutin (DBUtilDrv2.sys) för systemet.

Påminnelse: Den uppdaterade drivrutinen installerades tidigare för vissa produkter och komponenter som en del av anvisningarna i avsnitt 2.2.1.

För en Dell-klientplattform som har ett berört verktygspaket för uppdatering av fast programvara:

 • I samband med nästa schemalagda uppdatering av fast programvara laddar du ner och installerar det senaste uppdateringsverktyget för fast programvara som innehåller en åtgärdad dbutil-drivrutin (DBUtilDrv2.sys). Kunder kan använda någon av Dells lösningar för nedladdningsmeddelanden för att erhålla uppdaterade verktygspaket för uppdatering av fast programvara, om tillämpligt.

 • Starta om systemet

Kommentarer:

 • För plattformar som stöds och kör Windows 10 finns uppdateringar tillgängliga vid publicering av den här informationen. (Se tabell A)

 • För plattformar som stöds med Windows 7 eller 8.1 är uppdateringar nu tillgängliga. Se tabell A för DSA-2021-152för den lägsta BIOS-version som innehåller den uppdaterade drivrutinen. Om du uppdaterar BIOS, fast programvara för Thunderbolt, fast programvara för TPM eller fast programvara för dockning innan uppdateringarna är tillgängliga måste du även utföra något av de tre alternativ som anges i steg 2.2.2 i det här avsnittet omedelbart efter uppdateringen, även om du tidigare har gått igenom steget.

 
3. Viktig information när du installerar en uppdatering av den fasta programvaran med hjälp av ett verktygspaket
för uppdatering av omediaterad fast programvara Du bör fortfarande utföra stegen i avsnitten 2.1 och 2.2 nu. Om du senare uppdaterar BIOS, fast programvara för Thunderbolt, fast programvara för TPM eller fast programvara för dockning till en tidigare version än någon av de versioner som anges i tabell A måste du emellertid vidta följande åtgärder när du har installerat uppdateringen av fast programvara:

 1. Starta om systemet.

 2. Upprepa steg 2.2.2 för att återigen ta bort drivrutinen dbutil_2_3.sys från systemet.


4. Viktig information vid användning av plattformar, produkter eller komponenter vid slutet av livscykeln (dvs. slut på support)
Åtgärdade paket tillhandahålls inte för plattformar som nått slutet av livscykeln (se tabell B). Därför måste du göra följande:

 1. Gå igenom stegen i avsnitt 2.1 och 2.2.

 2. När du har installerat en uppdatering av fast programvaran, till exempel BIOS, fast programvara för Thunderbolt, fast programvara för TPM eller fast programvara för dockning:

 • Starta om systemet.

 • Upprepa steg 2.2.2 för att återigen ta bort drivrutinen dbutil_2_3.sys från systemet.

Ytterligare, relaterad information finns i dessa vanliga frågor.

Tabell A: Berörda verktygspaket för uppdatering av fast programvara för Dell-plattformar som stöds, inklusive BIOS-uppdateringsverktyg, verktyg för uppdatering av fast programvara för Thunderbolt, verktyg för uppdatering av fast programvara för TPM och verktyg för uppdatering av fast programvara för dockning.

Obs! För plattformar med Windows 10: Hämta den version som anges i tabellen, eller en senare version om en sådan finns tillgänglig, för BIOS-versionen, uppdateringsversionen för fast programvara för Thunderbolt, uppdateringsversionen för fast programvara för TPM, uppdateringsversionen för fast programvara för dockning. För Windows 7 och 8.1 uppdaterar du till den BIOS-version som anges i DSA-2021-152.

Plattform eller produkt BIOS-version (eller senare) Uppdateringsversion av fast Thunderbolt-programvara (eller senare) Uppdateringsversion av fast programvara för TPM 1.2 (eller senare) Uppdateringsversion av fast programvara för TPM 2.0 (eller senare) Uppdateringsversion av inbyggd programvara för dockningsstation (eller senare) 
ChengMing 3967 1.11.0 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
ChengMing 3977 1.11.0 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
ChengMing 3980 2.17.0 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
ChengMing 3988 1.5.0 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
ChengMing 3990 1.3.1 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
ChengMing 3991 1.3.1 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
Dell G15 5510 1.3.1 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
Dell G3 3500 1.7.1 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
Dell G3 3579 1.14.0 4.46.154.001, A03 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
Dell G3 3779 1.14.0 4.46.154.001, A03 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
Dell G5 5000 1.1.0 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
Dell G5 5090 1.4.0 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
Dell G5 5500 1.7.1 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
Dell G5 5587 1.15.0 4.46.152.001, A02 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
Dell G5 5590 1.14.0 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
Dell G7 7500 1.6.0 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
Dell G7 7588 1.15.0 4.46.152.001, A02 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
Dell G7 7590 1.14.0 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
Dell G7 7700 1.6.0 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
Dell G7 7790 1.14.0 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
Dell Gaming G3 3590 1.12.0 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
Embedded Box PC 5000 1.9.1 Ej tillämpligt Ej tillämpligt 1.3.2.8 Ej tillämpligt
Inspiron 13 5370 1.17.0 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
Inspiron 14 (5468) 1.13.1 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
Inspiron 14 (7460) 1.14.1 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
Inspiron 14 Gaming (7466) 1.8.0 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
Inspiron 14 Gaming (7467) 1.13.1 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
Inspiron 15 (5566) 1.13.1 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
Inspiron 15 (5567) 1.4.1 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
Inspiron 15 (7560) 1.14.1 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
Inspiron 15 (7572) 1.6.1 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
Inspiron 15 5582 2-in-1 2.9.0 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
Inspiron 15 Gaming (7566) 1.8.0 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
Inspiron 15 Gaming (7567) 1.13.1 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
Inspiron 15 Gaming (7577) 1.12.1 4.46.150.001, A05 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
Inspiron 17 (5767) 1.4.1 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
Inspiron 3268 1.15.0 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
Inspiron 3470 2.17.0 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
Inspiron 3471 1.5.0 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
Inspiron 3480 1.12.0 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
Inspiron 3481 1.11.0 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
Inspiron 3490 1.10.0 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
Inspiron 3493 1.12.0 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
Inspiron 3501 1.4.0 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
Inspiron 3580 1.12.0 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
Inspiron 3581 1.11.0 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
Inspiron 3583 1.12.0 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
Inspiron 3584 1.11.0 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
Inspiron 3590 1.10.0 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
Inspiron 3593 1.12.0 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
Inspiron 3668 1.15.0 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
Inspiron 3670 2.17.0 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
Inspiron 3671 1.5.0 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
Inspiron 3780 1.12.0 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
Inspiron 3781 1.11.0 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
Inspiron 3790 1.10.0 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
Inspiron 3793 1.12.0 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
Inspiron 3880 1.3.1 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
Inspiron 3881 1.3.1 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
Inspiron 3891 1.0.2 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
Inspiron 5300 1.5.0 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
Inspiron 5301 1.6.1 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
Inspiron 5390 1.10.0 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
Inspiron 5391 1.11.0 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
Inspiron 5400 2-i-1 1.5.0 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
Inspiron 5400 allt-i-ett 1.3.1 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
Inspiron 5401 1.5.1 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
Inspiron 5402 1.4.1 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
Inspiron 5406 2-i-1 1.4.1 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
Inspiron 5408 1.5.1 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
Inspiron 5409 1.4.1 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
Inspiron 5480 2.9.0 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
Inspiron 5481 2-i-1 2.9.0 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
Inspiron 5482 2.9.0 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
Inspiron 5490 1.12.0 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
Inspiron 5490 allt-i-ett 1.7.0 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
Inspiron 5491 2-i-1 1.8.1 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
Inspiron 5491 allt-i-ett 1.7.0 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
Inspiron 5493 1.12.0 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
Inspiron 5494 1.10.0 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
Inspiron 5498 1.12.0 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
Inspiron 5501 1.5.1 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
Inspiron 5502 1.4.1 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
Inspiron 5508 1.5.1 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
Inspiron 5509 1.4.1 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
Inspiron 5570 1.4.1 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
Inspiron 5580 2.9.0 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
Inspiron 5583 1.12.0 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
Inspiron 5584 1.12.0 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
Inspiron 5590 1.12.0 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
Inspiron 5591 2-i-1 1.8.1 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
Inspiron 5593 1.12.0 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
Inspiron 5594 1.10.0 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
Inspiron 5598 1.12.0 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
Inspiron 5770 1.4.1 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
Inspiron 7300 1.6.1 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
Inspiron 7300 2-i-1 1.2.4 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
Inspiron 7306 2-i-1 1.4.1 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
Inspiron 7380 1.12.0 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
Inspiron 7386 1.9.0 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
Inspiron 7390 1.11.0 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
Inspiron 7391 1.11.0 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
Inspiron 7391 2-i-1 1.9.1 4.61.136.013, A01 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
Inspiron 7400 1.6.1 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
Inspiron 7472 1.6.1 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
Inspiron 7490 1.6.0 4.60.111.017, A03 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
Inspiron 7500 1.5.1 4.61.124.009, A01 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
Inspiron 7500 2-i-1 svart 1.2.4 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
Inspiron 7500 2-i-1 silver 1.5.0 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
Inspiron 7501 1.5.1 4.61.124.009, A01 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
Inspiron 7506 2-i-1 1.4.1 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
Inspiron 7580 1.12.0 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
Inspiron 7586 1.9.0 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
Inspiron 7590 1.8.0 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
Inspiron 7590 2-i-1 1.11.0 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
Inspiron 7591 1.8.0 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
Inspiron 7591 2-i-1 1.9.1 4.61.136.013, A01 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
Inspiron 7700 1.3.1 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
Inspiron 7706 2-i-1 1.4.1 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
Inspiron 7786 1.9.0 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
Inspiron 7790 1.7.0 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
Inspiron 7791 1.9.1 4.61.136.013, A01 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
Latitude 12 7285 1.9.2 4.46.146.001, A05 Ej tillämpligt 1.3.2.8 Ej tillämpligt
Latitude 12 Rugged Extreme 7214 1.28.0 Ej tillämpligt 5.81.2.1 1.3.2.8 Ej tillämpligt
Latitude 12 Rugged Tablet 7212 1.31.2 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
Latitude 14 Rugged 5414 1.28.0 Ej tillämpligt 5.81.2.1 1.3.2.8 Ej tillämpligt
Latitude 14 Rugged Extreme 7414 1.28.0 Ej tillämpligt 5.81.2.1 1.3.2.8 Ej tillämpligt
Latitude 3120 1.0.5 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
Latitude 3180 1.13.2 Ej tillämpligt Ej tillämpligt 1.3.2.8 Ej tillämpligt
Latitude 3189 1.13.2 Ej tillämpligt Ej tillämpligt 1.3.2.8 Ej tillämpligt
Latitude 3190 1.13.1 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
Latitude 3190 2-in-1 1.13.1 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
Latitude 3300 1.10.1 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
Latitude 3301 1.13.0 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
Latitude 3310 1.8.3 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
Latitude 3310 2-i-1 1.17.1 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
Latitude 3380 1.13.1 Ej tillämpligt 5.81.2.1 1.3.2.8 Ej tillämpligt
Latitude 3390 1.14.2 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
Latitude 3400 1.16.0 Ej tillämpligt Ej tillämpligt 74.64 Ej tillämpligt
Latitude 3410 1.5.1 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
Latitude 3470 1.19.0 Ej tillämpligt 5.81.2.1 1.3.2.8 Ej tillämpligt
Latitude 3480 1.15.1 Ej tillämpligt 5.81.2.1 1.3.2.8 Ej tillämpligt
Latitude 3480 mobil tunn klient 1.15.1 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
Latitude 3490 1.14.1 Ej tillämpligt Ej tillämpligt 7.2.0.2 Ej tillämpligt
Latitude 3500 1.16.0 Ej tillämpligt Ej tillämpligt 74.64 Ej tillämpligt
Latitude 3510 1.5.1 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
Latitude 3570 1.19.0 Ej tillämpligt 5.81.2.1 1.3.2.8 Ej tillämpligt
Latitude 3580 1.15.1 Ej tillämpligt 5.81.2.1 1.3.2.8 Ej tillämpligt
Latitude 3590 1.14.1 Ej tillämpligt Ej tillämpligt 7.2.0.2 Ej tillämpligt
Latitude 5175 1.8.1 Ej tillämpligt Ej tillämpligt 1.3.2.8 Ej tillämpligt
Latitude 5179 1.8.1 Ej tillämpligt Ej tillämpligt 1.3.2.8 Ej tillämpligt
Latitude 5200 1.14.0 4.46.134.002, A04 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
Latitude 5280 1.19.3 Ej tillämpligt 5.81.2.1 1.3.2.8 Ej tillämpligt
Latitude 5280 mobil tunn klient 1.19.3 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
Latitude 5285 2-i-1 1.11.2 Ej tillämpligt Ej tillämpligt 1.3.2.8 Ej tillämpligt
Latitude 5288 1.19.3 Ej tillämpligt 5.81.2.1 1.3.2.8 Ej tillämpligt
Latitude 5289 1.22.2 Ej tillämpligt Ej tillämpligt 1.3.2.8 Ej tillämpligt
Latitude 5290 1.16.3 Ej tillämpligt Ej tillämpligt 7.2.0.2 Ej tillämpligt
Latitude 5290 2-i-1 1.13.1 4.46.147.001, A03 Ej tillämpligt 7.2.0.2 Ej tillämpligt
Latitude 5300 1.14.0 Ej tillämpligt Ej tillämpligt 74.64 Ej tillämpligt
Latitude 5300 2-i-1 1.14.0 4.46.134.002, A04 Ej tillämpligt 74.64 Ej tillämpligt
Latitude 5310 1.5.2 4.61.131.007, A00 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
Latitude 5310 2-i-1 1.5.2 4.61.131.007, A00 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
Latitude 5320 1.5.1 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
Latitude 5400 1.10.1 4.46.135.003, A04 Ej tillämpligt 74.64 Ej tillämpligt
Latitude 5401 1.11.1 4.46.135.003, A04 Ej tillämpligt 74.64 Ej tillämpligt
Latitude 5410 1.5.1 4.60.142.001, A01 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
Latitude 5411 1.4.3 4.60.119.008, A01 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
Latitude 5420 1.5.2 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
Latitude 5480 1.19.3 4.46.155.001, A06 Ej tillämpligt 1.3.2.8 Ej tillämpligt
Latitude 5488 1.19.3 4.46.155.001, A06 Ej tillämpligt 1.3.2.8 Ej tillämpligt
Latitude 5490 1.16.3 Ej tillämpligt Ej tillämpligt 7.2.0.2 Ej tillämpligt
Latitude 5491 1.14.1 4.46.107.019, A04 Ej tillämpligt 7.2.0.2 Ej tillämpligt
Latitude 5495 1.4.0 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
Latitude 5500 1.10.1 4.46.135.003, A04 Ej tillämpligt 74.64 Ej tillämpligt
Latitude 5501 1.11.1 4.46.135.003, A04 Ej tillämpligt 74.64 Ej tillämpligt
Latitude 5510 1.5.1 4.60.142.001, A01 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
Latitude 5511 1.4.3 4.60.119.008, A01 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
Latitude 5520 1.5.1 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
Latitude 5580 1.19.3 4.46.155.001, A06 5.81.2.1 1.3.2.8 Ej tillämpligt
Latitude 5590 1.16.3 Ej tillämpligt Ej tillämpligt 7.2.0.2 Ej tillämpligt
Latitude 5591 1.14.1 4.46.107.019, A04 Ej tillämpligt 7.2.0.2 Ej tillämpligt
Latitude 7200 2-i-1 1.10.1 4.46.114.005, A03 Ej tillämpligt 74.64 Ej tillämpligt
Latitude 7210 2-i-1 1.5.1 4.60.130.010, A01 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
Latitude 7275 1.9.0 4.26.10.001, A08 Ej tillämpligt 1.3.2.8 Ej tillämpligt
Latitude 7280 1.20.2 4.46.155.001, A06 5.81.2.1 1.3.2.8 Ej tillämpligt
Latitude 7290 1.18.0 4.46.107.019, A04 Ej tillämpligt 7.2.0.2 Ej tillämpligt
Latitude 7300 1.12.0 4.46.135.003, A04 Ej tillämpligt 74.64 Ej tillämpligt
Latitude 7310 1.5.1 4.60.142.001, A01 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
Latitude 7320 1.5.0 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
Latitude 7370 1.22.3 4.26.10.001, A08 5.81.2.1 1.3.2.8 Ej tillämpligt
Latitude 7380 1.20.2 4.46.155.001, A06 5.81.2.1 1.3.2.8 Ej tillämpligt
Latitude 7389 1.22.2 Ej tillämpligt 5.81.2.1 1.3.2.8 Ej tillämpligt
Latitude 7390 1.18.0 4.46.107.019, A04 Ej tillämpligt 7.2.0.2 Ej tillämpligt
Latitude 7390 2-i-1 1.17.0 4.46.107.019, A04 Ej tillämpligt 7.2.0.2 Ej tillämpligt
Latitude 7400 1.12.0 4.46.135.003, A04 Ej tillämpligt 74.64 Ej tillämpligt
Latitude 7400 2-i-1 1.10.0 4.46.112.010, A03 Ej tillämpligt 74.64 Ej tillämpligt
Latitude 7410 1.5.1 4.60.142.001, A01 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
Latitude 7420 1.5.0 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
Latitude 7480 1.20.2 4.46.155.001, A06 5.81.2.1 1.3.2.8 Ej tillämpligt
Latitude 7490 1.18.0 4.46.107.019, A04 Ej tillämpligt 7.2.0.2 Ej tillämpligt
Latitude 7520 1.5.0 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
Latitude 9410 1.5.1 4.60.142.001, A01 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
Latitude 9510 1.4.2 4.60.116.012, A01 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
Latitude E5270 1.24.3 Ej tillämpligt 5.81.2.1 1.3.2.8 Ej tillämpligt
Latitude E5470 1.24.3 Ej tillämpligt 5.81.2.1 1.3.2.8 Ej tillämpligt
Latitude E5570 1.24.3 4.26.10.001, A08 5.81.2.1 1.3.2.8 Ej tillämpligt
Latitude E7270 1.27.3 Ej tillämpligt 5.81.2.1 1.3.2.8 Ej tillämpligt
Latitude E7270 mobil tunn klient 1.20.3, Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
Latitude E7470 1.27.3 Ej tillämpligt 5.81.2.1 1.3.2.8 Ej tillämpligt
Latitude Rugged 5420 1.12.0 Ej tillämpligt Ej tillämpligt 7.2.0.2 Ej tillämpligt
Latitude Rugged 5424 1.12.0 Ej tillämpligt Ej tillämpligt 7.2.0.2 Ej tillämpligt
Latitude Rugged 7424 1.12.0 Ej tillämpligt Ej tillämpligt 7.2.0.2 Ej tillämpligt
Latitude Rugged Extreme 7424 1.12.0 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
Latitude Rugged Extreme Tablet 7220 1.9.1 Ej tillämpligt Ej tillämpligt 74.64 Ej tillämpligt
Latitude Rugged Extreme Tablet 7220EX 1.9.1 Ej tillämpligt Ej tillämpligt 74.64 Ej tillämpligt
OptiPlex 3040 1.14.2 Ej tillämpligt 5.81.2.1 1.3.2.8 Ej tillämpligt
OptiPlex 3046 1.11.1 Ej tillämpligt 5.81.2.1 1.3.2.8 Ej tillämpligt
OptiPlex 3050 1.15.1 Ej tillämpligt 5.81.2.1 1.3.2.8 Ej tillämpligt
OptiPlex 3050 AIO 1.16.1 Ej tillämpligt 5.81.2.1 1.3.2.8 Ej tillämpligt
OptiPlex 3060 1.9.1 Ej tillämpligt Ej tillämpligt 7.2.0.2 Ej tillämpligt
OptiPlex 3070 1.7.0 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
OptiPlex 3080 1.3.1 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
OptiPlex 3090 Ultra 1.0.10 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
OptiPlex 3240 Allt-i-ett (AIO) 1.11.1 Ej tillämpligt 5.81.2.1 1.3.2.8 Ej tillämpligt
OptiPlex 3280 allt-i-ett 1.3.1 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
OptiPlex 5040 1.17.1 Ej tillämpligt 5.81.2.1 1.3.2.8 Ej tillämpligt
OptiPlex 5050 1.15.1 Ej tillämpligt 5.81.2.1 1.3.2.8 Ej tillämpligt
OptiPlex 5055 A-Serial 1.2.9 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
OptiPlex 5055 Ryzen APU 1.2.8 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
OptiPlex 5055 Ryzen, processor 1.1.20 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
OptiPlex 5060 1.9.1 Ej tillämpligt Ej tillämpligt 7.2.0.2 Ej tillämpligt
OptiPlex 5070 1.7.0 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
OptiPlex 5080 1.3.10 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
OptiPlex 5250 allt-i-ett 1.16.1 Ej tillämpligt 5.81.2.1 1.3.2.8 Ej tillämpligt
OptiPlex 5260 Allt-i-ett 1.12.0 Ej tillämpligt Ej tillämpligt 7.2.0.2 Ej tillämpligt
OptiPlex 5270 AIO 1.7.0 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
OptiPlex 5480 AIO 1.4.0 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
OptiPlex 7040 1.19.0 Ej tillämpligt 5.81.2.1 1.3.2.8 Ej tillämpligt
OptiPlex 7050 1.15.1 Ej tillämpligt 5.81.2.1 1.3.2.8 Ej tillämpligt
OptiPlex 7060 1.9.1 Ej tillämpligt Ej tillämpligt 7.2.0.2 Ej tillämpligt
OptiPlex 7070 1.7.2 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
OptiPlex 7070 Ultra 1.7.0 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
OptiPlex 7071 1.7.2 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
OptiPlex 7080 1.3.10 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
OptiPlex 7090 Ultra 1.0.10 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
OptiPlex 7440 AIO 1.14.1 Ej tillämpligt 5.81.2.1 1.3.2.8 Ej tillämpligt
OptiPlex 7450 Allt-i-ett 1.16.1 Ej tillämpligt 5.81.2.1 1.3.2.8 Ej tillämpligt
OptiPlex 7460 Allt-i-ett 1.12.0 Ej tillämpligt Ej tillämpligt 7.2.0.2 Ej tillämpligt
OptiPlex 1.7.0 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
OptiPlex 7480 allt-i-ett 1.6.2 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
OptiPlex 7760 AIO 1.12.0 Ej tillämpligt Ej tillämpligt 7.2.0.2 Ej tillämpligt
OptiPlex 7770 AIO 1.7.0 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
OptiPlex 7780 allt-i-ett 1.6.2 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
OptiPlex XE3 1.9.1 Ej tillämpligt Ej tillämpligt 7.2.0.2 Ej tillämpligt
Precision 17 M5750 1.7.2 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
Precision 3240 CFF 1.4.0 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
Precision 3420 Tower 2.17.1 Ej tillämpligt 5.81.2.1 1.3.2.8 Ej tillämpligt
Precision 3430 Tower 1.10.0 Ej tillämpligt Ej tillämpligt 7.2.0.2 Ej tillämpligt
Precision 3430 XL 1.10.0 Ej tillämpligt Ej tillämpligt 7.2.0.2 Ej tillämpligt
Precision 3431 Tower 1.7.2 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
Precision 3440 1.13.0 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
Precision 3510 1.24.3 4.26.10.001, A08 5.81.2.1 1.3.2.8 Ej tillämpligt
Precision 3520 1.19.3 4.46.155.001, A06 5.81.2.1 1.3.2.8 Ej tillämpligt
Precision 3530 1.14.1 4.46.107.019, A04 Ej tillämpligt 7.2.0.2 Ej tillämpligt
Precision 3540 1.10.1 4.46.135.003, A04 Ej tillämpligt 74.64 Ej tillämpligt
Precision 3541 1.11.1 4.46.135.003, A04 Ej tillämpligt 74.64 Ej tillämpligt
Precision 3550 1.5.1 4.60.142.001, A01 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
Precision 3551 1.4.3 4.60.119.008, A01 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
Precision 3560 1.5.1 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
Precision 3620 Tower 2.17.1 Ej tillämpligt 5.81.2.1 1.3.2.8 Ej tillämpligt
Precision 3630 Tower 2.7.0 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
Precision 3640 1.4.3 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
Precision 3930 Rack 2.10.0 Ej tillämpligt Ej tillämpligt 7.2.0.2 Ej tillämpligt
Precision 3930 XL Rack 2.10.0 Ej tillämpligt Ej tillämpligt 7.2.0.2 Ej tillämpligt
Precision 5510 1.16.1 4.26.11.001, A09 5.81.2.1 1.3.2.8 Ej tillämpligt
Precision 5520 1.22.1 4.26.12.001, A04 5.81.2.1 1.3.2.8 Ej tillämpligt
Precision 5530 1.18.1 4.46.152.001, A02 Ej tillämpligt 7.2.0.2 Ej tillämpligt
Precision 5530 2-i-1 1.12.9 4.46.145.001, A02 Ej tillämpligt 7.2.0.2 Ej tillämpligt
Precision 5540 1.9.1 4.46.110.002, A02 Ej tillämpligt 7.2.0.2 Ej tillämpligt
Precision 5550 1.7.1 4.60.117.022, A00 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
Precision 5720 AIO 2.8.1 Ej tillämpligt 5.81.2.1 1.3.2.8 Ej tillämpligt
Precision 5820 Tower 2.8.0 Ej tillämpligt 5.81.2.1 7.2.0.2; 1.3.2.8 Ej tillämpligt
Precision 5820 XL Tower 2.8.0 Ej tillämpligt 5.81.2.1 7.2.0.2; 1.3.2.8 Ej tillämpligt
Precision 7520 1.19.2 4.46.155.001, A06 5.81.2.1 1.3.2.8 Ej tillämpligt
Precision 7530 1.15.3 4.62.102.019, A02 Ej tillämpligt 7.2.0.2 Ej tillämpligt
Precision 7540 1.11.2 4.62.108.013, A03 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
Precision 7550 1.6.2 4.62.120.007, A01 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
Precision 7720 1.19.2 4.46.155.001, A06 5.81.2.1 1.3.2.8 Ej tillämpligt
Precision 7730 1.15.3 4.62.102.019, A02 Ej tillämpligt 7.2.0.2 Ej tillämpligt
Precision 7740 1.11.2 4.62.108.013, A03 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
Precision 7750 1.6.2 4.62.120.007, A01 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
Precision 7820 Tower 2.12.0 Ej tillämpligt 5.81.2.1 1.3.2.8 Ej tillämpligt
Precision 7820 XL Tower 2.12.0 Ej tillämpligt 5.81.2.1 1.3.2.8 Ej tillämpligt
Precision 7920 Tower 2.12.0 Ej tillämpligt 5.81.2.1 1.3.2.8 Ej tillämpligt
Precision 7920 XL Tower 2.12.0 Ej tillämpligt 5.81.2.1 1.3.2.8 Ej tillämpligt
Vostro 13 5370 1.17.0 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
Vostro 14 (5468) 1.14.1 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
Vostro 14 5471 1.17.0 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
Vostro 15 (5568) 1.14.1 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
Vostro 15 7570 1.12.1 4.46.151.001, A05 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
Vostro 15 7580 G-serien 1.15.0 4.46.153.001, A02 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
Vostro 3070 2.17.0 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
Vostro 3267 1.15.1 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
Vostro 3268 1.15.1 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
Vostro 3400 1.4.0 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
Vostro 3401 1.1.0 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
Vostro 3470 2.17.0 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
Vostro 3471 1.5.0 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
Vostro 3480 1.12.0 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
Vostro 3481 1.11.0 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
Vostro 3490 1.10.0 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
Vostro 3491 1.15.0 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
Vostro 3500 1.4.0 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
Vostro 3501 1.1.0 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
Vostro 3580 1.12.0 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
Vostro 3581 1.11.0 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
Vostro 3583 1.12.0 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
Vostro 3584 1.11.0 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
Vostro 3590 1.10.0 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
Vostro 3591 1.15.0 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
Vostro 3660 1.15.1 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
Vostro 3667 1.15.1 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
Vostro 3668 1.15.1 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
Vostro 3669 1.15.1 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
Vostro 3670 2.17.0 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
Vostro 3671 1.5.0 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
Vostro 3681  1.3.1 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
Vostro 3690 1.0.2 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
Vostro 3881 1.3.1 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
Vostro 3888 1.3.1 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
Vostro 3890 1.0.2 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
Vostro 5090 1.5.0 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
Vostro 5300 1.5.0 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
Vostro 5301 1.6.1 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
Vostro 5390 1.10.0 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
Vostro 5391 1.11.0 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
Vostro 5401 1.5.3 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
Vostro 5402 1.4.1 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
Vostro 5410 1.5.1 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
Vostro 5481 2.9.0 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
Vostro 5490 1.12.0 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
Vostro 5491 1.12.0 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
Vostro 5501 1.5.1 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
Vostro 5502 1.4.1 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
Vostro 5581 2.9.0 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
Vostro 5590 1.12.0 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
Vostro 5591 1.12.0 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
Vostro 5880 1.3.0  Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
Vostro 5890 1.0.2 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
Vostro 7500 1.5.1 4.61.124.009, A01 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
Vostro 7590 1.8.0 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
Wyse 5070 1.9.0 Ej tillämpligt Ej tillämpligt 7.2.0.2 Ej tillämpligt
Wyse 5470 1.6.0 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
Wyse 5470 allt-i-ett 1.7.0 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
Wyse 7040 tunn klient 1.10.1 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
XPS 12 (9250) 1.9.0 4.26.10.001, A08 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
XPS 13 (9360) 2.15.0 4.26.13.001, A04 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
XPS 13 (9370) 1.14.3 4.46.149.001, A04 Ej tillämpligt 7.2.0.2 Ej tillämpligt
XPS 13 2-i-1 (9365) 2.15.0 4.46.148.001, A03 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
XPS 13 7390 1.7.0 4.46.106.027, A01 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
XPS 13 7390 2-i-1 1.7.1 Ej tillämpligt Ej tillämpligt 74.64 Ej tillämpligt
XPS 13 9300 1.4.1 Ej tillämpligt Ej tillämpligt 74.64 Ej tillämpligt
XPS 13 9305 1.0.5 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
XPS 13 9310 2.2.0 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
XPS 13 9310 2-i-1 2.2.1 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
XPS 13 9380 1.12.0 4.46.101.063, A02 Ej tillämpligt 7.2.0.2 Ej tillämpligt
XPS 15 (9560) 1.22.0 4.26.12.001, A04 Ej tillämpligt 1.3.2.8 Ej tillämpligt
XPS 15 2-i-1 (9575) 1.14.1 4.46.144.001, A03 Ej tillämpligt 7.2.0.2 Ej tillämpligt
XPS 15 9500 1.7.1 4.60.117.022, A00 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
XPS 15 9570 1.18.1 4.46.152.001, A02 Ej tillämpligt 7.2.0.2 Ej tillämpligt
XPS 17 9700 1.7.2 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
XPS 27 AIO (7760) 2.8.1 Ej tillämpligt 5.81.2.1 Ej tillämpligt Ej tillämpligt
XPS 7590 1.9.1 4.46.110.002, A02 Ej tillämpligt 7.2.0.2 Ej tillämpligt
XPS 8900 2.9.1 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
XPS 8940 2.0.11 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
Dell WD15-docka Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt 1.0.8 
Dell WD19-docka Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt 01.00.15
Dell Thunderbolt Dock TB16 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt 1.0.4
Dell Thunderbolt Dock TB18DC Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt 1.0.10

Tabell B: Dell-plattformar som har nått slutet på servicelivslängden med berörda verktygspaket för uppdatering av fast programvara, inklusive BIOS-uppdateringsverktyg, verktyg för uppdatering av fast programvara för Thunderbolt och verktyg för uppdatering av fast programvara för TPM.
 
 PLATTFORMAR
Alienware 14 Inspiron 580s OptiPlex 780
Alienware 17 51m r2 Inspiron 620 OptiPlex 790
Alienware Area 51 Inspiron 660 OptiPlex 9010
Alienware M14xr2 Inspiron 660s OptiPlex 9020
Alienware M15 R4 Inspiron 7359 OptiPlex 9030 AIO
Alienware M17xr4 Inspiron 7368 OptiPlex 990
Alienware M18xr2 Inspiron 7437 OptiPlex Fx130
Asm100 Inspiron 7520 OptiPlex Fx170
Asm100r2 Inspiron 7537 OptiPlex Xe2
Cheng Ming 3967 Inspiron 7548 Precision 7510
Dell Canvas Inspiron 7558 Precision 7710
Dell Latitude 14 Rugged Extreme Inspiron 7559 Precision M4600
Inspiron 1122 Inspiron 7720 Precision M4700
Inspiron 11-3162 Inspiron 7737 Precision M6600
Inspiron 1210 Inspiron 7746 Precision M6700
Inspiron 14-3452 Inspiron One 19 Precision R5500
Inspiron 14-5459 Inspiron One 2020 Precision T1700
Inspiron 15-3552 Latitude 3150 Precision T3500
Inspiron 1545 Latitude 3160 Precision T3600
Inspiron 15-5559 Latitude 3310 2in1 Precision T3610
Inspiron 15-5565 Latitude 3330 Precision T5500
Inspiron 1564 Latitude 3340 Precision T5600
Inspiron 15z Latitude 3350 Precision T5610
Inspiron 17-5759 Latitude 3440 Precision T5810
Inspiron 20-3052 Latitude 3450 Precision T7500
Inspiron 2330 Latitude 3460 Precision T7600
Inspiron 24-3452 Latitude 3460 Wyse Tc Precision T7610
Inspiron 24-3455 Latitude 3550 Precision T7810
Inspiron 24-5475 Latitude 3560 Precision T7910
Inspiron 3043 Latitude 5250 Vostro 14 3458
Inspiron 3048 Latitude 5285 Vostro 14-3446
Inspiron 3147 Latitude 5450 Vostro 1450
Inspiron 3157 Latitude 5520 Vostro 14-5459
Inspiron 3168 Latitude 5550 Vostro 15 3561
Inspiron 3252 Latitude 7285 Vostro 1550
Inspiron 3421 Latitude 7350 Vostro 20 3052
Inspiron 3437 Latitude E5420 Vostro 20 3055
Inspiron 3442 Latitude E5430 Vostro 220s
Inspiron 3443 Latitude E5440 Vostro 230
Inspiron 3520 Latitude E5530 Vostro 2521
Inspiron 3521 Latitude E5540 Vostro 260
Inspiron 3537 Latitude E6220 Vostro 270
Inspiron 3542 Latitude E6230 Vostro 270s
Inspiron 3543 Latitude E6320 Vostro 3010
Inspiron 3646 Latitude E6330 Vostro 3252
Inspiron 3647 Latitude E6430 Vostro 3560
Inspiron 3655 Latitude E6430 Atg Vostro 3800
Inspiron 3656 Latitude E6440 Vostro 3900
Inspiron 3847 Latitude E6530 Vostro 3900g
Inspiron 5323 Latitude E6540 Vostro 3901
Inspiron 5348 Latitude E7240 Vostro 3902
Inspiron 5423 Latitude E7250 Vostro 3905
Inspiron 5443 Latitude E7270 Wyse Tc Vostro 470
Inspiron 5448 Latitude E7440 Vostro 5480
Inspiron 5485 2-i-1 Latitude E7450 XPS 13 9343
Inspiron 5520 Latitude Xt3 XPS 8700
Inspiron 5521 OptiPlex 3010 XPS 9350
Inspiron 5537 OptiPlex 3011 AIO XPS 9530
Inspiron 5543 OptiPlex 3020 XPS One 2710
Inspiron 5548 OptiPlex 3030 AIO XPS 13 9343
Inspiron 5576 OptiPlex 390 XPS 8700
Inspiron 5577 OptiPlex 5055 XPS 9350
Inspiron 5676 OptiPlex 7010 XPS 9530
Inspiron 5737 OptiPlex 7020 XPS 9550
Inspiron 5749 OptiPlex 7090 Ultra XPS ONE 2710

Danksagung

Dell vill tacka Alex Ionescu, Satoshi Tanda och Yarden Shakur från CrowdStrike, Enrique Nissim från IOActive, Scott Noone från OSR och Kasif Dekel från SentinelOne för att de rapporterade det här problemet.
 

Revisionsverlauf

Revision

Date (datum)

Beskrivning

1.0

2021-05-04

Ursprunglig version

1,12021-05-11Uppdaterade länkar till verktyget Dell Security Advisory Update – DSA-2021-088 v2.1 (A02)
2.02021-05-25Ytterligare berörda programvaruprodukter, Dell BIOS Flash Utility och Dell SupportAssist for PCs (Home och Business) har lagts till
2.12021-10-13TPM-uppdateringar har lagts till i tabell A och länk till stöd för Windows 7 och 8.1

 

Zugehörige Informationen


Artikeleigenschaften


Betroffenes Produkt

Product Security Information

Letztes Veröffentlichungsdatum

04 Okt. 2022

Artikeltyp

Dell Security Advisory