Vad är BIOS och Uppdatera BIOS på ditt Dell-system

Zusammenfassung: I den här artikeln förklaras vad system-BIOS är för något och hur du uppdaterar BIOS på ett Dell-system

Artikelinhalt


Symptome


Vill du veta mer om system-BIOS och hur du kontrollerar och uppdaterar BIOS på ditt Dell-system? I den här artikeln får du veta hur du gör det.

SLN284433_sv__1icon Obs! Information om hur du återställer och rensar system-BIOS finns i följande KB-artikel:

Innehållsförteckning:

 1. Vad är system-BIOS?
 2. Varför bör du uppdatera system-BIOS?
 3. Få fram system-BIOS-versionen
 4. Så här uppdaterar du system-BIOS i Windows
 5. Flash-uppdatera BIOS från F12-menyn för engångsstart
 6. Uppdaterar BIOS på system där BitLocker aktiverats
 7. Så här uppdaterar du system-BIOS med en USB-flash-enhet
 8. Uppdatering av Dell BIOS i Linux- och Ubuntu-miljöer
 9. Användbara länkar 
 

1. Vad är system-BIOS?

Förkortningen BIOS står för Basic Input Output System. BIOS, även kallat System Setup eller systeminställningar, är programvara som är inbäddad i ett litet minneschip på datorns moderkort. Chipet kallas CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor). BIOS är ett gränssnitt mellan datorns maskinvara och operativsystem som gör det möjligt för programvaran att styra maskinvaran.

BIOS innehåller instruktioner som datorn använder för att utföra grundläggande instruktioner, t.ex. starta från ett nätverk eller en hårddisk eller bestämma vilken enhet som datorn ska startas från.

BIOS används även till att identifiera och konfigurera maskinvarukomponenter i en dator. Exempel på sådana komponenter är hårddisk, diskettenhet, optisk enhet, processor, minne och plug-and-play-enheter. Det här är data som kallas för ESCD (Extended system Configuration Data) och de lagras i ett beständigt minne som kallas Non-Volatile Random Access Memory (NVRAM).

Tekniken har utvecklats under åren, så numera skiljer sig CMOS och NVRAM åt på olika sätt – men de används ändå som beteckning för BIOS. CMOS innehåller BIOS (inklusive inställningar), medan NVRAM innehåller ESCD, så om du uppdaterar BIOS raderas inte NVRAM.

Du öppnar system-BIOS (systemkonfigurationen) på en Dell-dator genom att trycka på F2 på startskärmen. (Bild 1)

Bild 1: Laddningsskärm för BIOS

SLN284433_sv__21380106337604.dellsplash

Du kan även trycka på F12 och sedan välja BIOS Setup (BIOS-inställningar) i menyn. (Bild 2)

Bild 2: Menyn One Time Boot (engångsstart)

SLN284433_sv__31380106363402.bootmen

SLN284433_sv__4icon Varning! Var försiktig med att ändra BIOS-inställningarna. BIOS-gränssnittet är till för avancerade användare. Risken finns att du gör en ändring som medför att du inte kan starta datorn eller att data försvinner.

Det här är ett exempel på hur sidan för BIOS-systemkonfigurationen kan se ut: (bild 3)

Bild 3: BIOS-skärm för OptiPlex 990

SLN284433_sv__51380106389215.BIOS

Överst på sidan


2. Varför bör du uppdatera system-BIOS?

Vi rekommenderar att du inkluderar BIOS-uppdateringen med dina övriga schemalagda uppdateringar. Precis som med operativsystems- och drivrutinsversioner uppdaterar du BIOS för att få funktionsförbättringar eller ändringar så att programvaran förblir aktuell och kompatibel med övriga moduler (maskinvara, fast programvara, drivrutiner och programvara) samt för säkerhetsuppdateringar och stabil drift.

Du måste uppdatera BIOS manuellt, till skillnad från Windows och antivirusprogram, som uppdateras automatiskt.

Dell tillhandahåller ett användarvänligt, självinstallerande uppdateringspaket.

SLN284433_sv__4icon Varning! Säkerhetskopiera alltid dina data innan du uppdaterar BIOS. Minsta fel kan leda till att data försvinner.

Överst på sidan


3. Få fram system-BIOS-versionen

Du kan kontrollera BIOS-versionen på flera olika sätt, men det lättaste sättet är att använda systeminformationen.

Windows 8 och 8.1: öppna ”Metro”-sidan. Skriv run (kör). Tryck på Return (Enter). Skriv msinfo32 och klicka på OK i Kör-rutan.

Windows 10: skriv msinfo32 i sökrutan. Tryck på Return (Enter).

Visa systeminformationsskärmen i äldre Windows-versioner: klicka på Start, klicka sedan på Kör och skriv sedan msinfo32 i rutan Kör och tryck på OK.

När systeminformationsfönstret öppnas kontrollerar du att Systemöversikt är markerat i det vänstra navigeringsfältet. BIOS-version och -datum visas i det högra sammanfattningsfältet (bild 4).

Bild 4: Systeminformation

SLN284433_sv__71380106446187.msinfo

Du kan också visa BIOS-versionen i kommandotolken.

 1. Klicka på Start. I dialogrutan Run (kör) eller Search (sök) skriver du cmd, klicka sedan på ”cmd.exe” i sökresultat.

 2. Om fönstret Användaråtkomstkontroll visas väljer du Ja

 3. I kommandotolken skriver du systeminfo vid C:\ och trycker sedan på Retur. Sök reda på BIOS-versionen i resultatet (bild 5)

Bild 5: Systeminfo i kommandoradsverktyget

SLN284433_sv__81380107234675.sysinfo

Överst på sidan


4. Så här uppdaterar du system-BIOS i Windows

Det är viktigt att hålla system-BIOS uppdaterat. Nya BIOS-versioner kan innehålla förbättrad maskinvarukompatibilitet, bättre diagnostik samt säkerhetsuppdateringar och ökad stabilitet.

När du väl har fastställt att du behöver uppdatera BIOS hämtar du den senaste versionen på Dells supportsida: www.dell.com/drivers.

I videon visas hur du uppdaterar system-BIOS.

Video (endast på engelska) – Uppdatera systeminställningarna (BIOS) (2:07)

SLN284433_sv__1icon Obs! När du uppdaterar BIOS på en bärbar dator måste batteriet sitta i och strömadaptern måste vara ansluten.
 1. Öppna en webbläsare (Internet Explorer, Firefox, Chrome eller Edge). Gå till www.dell.com/support/drivers

 2. Om uppmaningen Identify your product visas anger du service tag-numret eller så kan du välja Browse for a product om du vill välja manuellt.

 3. Om fel system visas klickar du på View a different product och anger service tag-nummer eller bläddrar manuellt

 4. När du har valt rätt system klickar du på fliken Find it Myself och går till Refine your results: längre ned på sidan. Välj BIOS i kategori-listmenyn. Då visas träffar för endast BIOS-kategorin.

 5. Om fler än en fil visas klickar du på View details för den senaste BIOS-versionen. Klicka på Important Information.

SLN284433_sv__1icon Obs! Ibland måste du installera en mellanliggande BIOS-version innan du kan uppdatera till den senaste versionen. Det kallas för BIOS-beroende när en mellanliggande uppdatering krävs innan du kan installera den senaste versionen. Den här informationen visas under Important Information. Om du vill söka efter andra BIOS-versioner kan du söka efter versionsnedladdningar bland länkarna på https://downloads.dell.com.
 1. Klicka på Hämta fil för att starta hämtningen.

 2. Spara filen på skrivbordet.

 3.  Dubbelklicka på ikonen på skrivbordet.

 4. Följ anvisningarna på skärmen och utför installationen (bild 6). Då startas systemet om, och BIOS uppdateras

Bild 6: Fortsättningsuppmaning för BIOS-flash-uppdateringen

SLN284433_sv__111380107291365.flash

Ovanstående sida kan variera mellan olika versioner och system.

Överst på sidan


5. Flash-uppdatera BIOS från F12-menyn för engångsstart

De flesta Dell-system som konstruerats efter 2012 kan uppdateras via F12-menyn för engångsstart. Du kan köra processen om du har ett USB-minne formaterat för FAT32-filsystemet och den körbara BIOS-fil som du har hämtat från Dells supportwebbplats och kopierat till USB-minnets rot.

Mer information om processen finns i följande artikel:

 

Överst på sidan


6. Uppdaterar BIOS på system där BitLocker aktiverats

SLN284433_sv__4icon Obs! Om du inte avaktiverar BitLocker innan du uppdaterar BIOS, identifieras inte BitLocker-nyckeln nästa gång du startar om systemet.

Varje gång du startar om datorn uppmanas du att ange återställningsnyckeln innan du får fortsätta.

Om du inte har återställningsnyckeln kan du förlora data eller tvingas ominstallera operativsystemet.

Mer information finns i följande hjälpavsnitt:

Överst på sidan


7. How to update your System BIOS using a USB Flash Drive (Så här uppdaterar du system-BIOS med en USB-flash-enhet)

Om du behöver uppdatera BIOS men inte kan köra Windows i systemet, kan du hämta BIOS-filen på ett annat system och spara den på en startbar USB-flash-enhet.

 1. Hämta BIOS-uppdateringsfilen (.exe) på ett annat system

 2. Kopiera filen, t.ex. O9010A12.exe, till den startbara USB-flash-enheten.

 3. Mata in USB-flash-enheten i det system där du vill uppdatera BIOS.

 4. Starta om systemet. Tryck på F12 när välkomstlogotypen för Dell™ visas. Då öppnas menyn One Time Boot (engångsstart).

 5. Markera USB storage device (USB-lagringsenhet) med hjälp av piltangenterna och tryck på Enter.

 6. Systemet startas och en Diag C:\>-ruta visas

 7. Kör filen: skriv hela filnamnet (te.x. O9010A12.exe) och tryck på Enter.

 8. BIOS-uppdateringsverktyget öppnas. Följ instruktionerna på skärmen. (bild 7)

Bild 7: Skärm för DOS BIOS-uppdatering

SLN284433_sv__14bios_dos

Överst på sidan


8. Uppdatering av Dell BIOS i Linux- och Ubuntu-miljöer

Om du vill uppdatera system-BIOS i en Linux-miljö, till exempel Ubuntu, kan du få mer information genom att följa länken nedan:

Överst på sidan


9. Användbara länkar 

Följande artiklar täcker andra ämnen rörande BIOS. De kan vara användbara beroende på vilken uppgift du tar dig an/vilken information du behöver.

Överst på sidan


  Om du behöver mer hjälp kontaktar du den tekniska supporten.

 

  Kontakta oss  

Artikeleigenschaften


Betroffenes Produkt

G Series, Inspiron, Latitude, Vostro, XPS, Retired Models, Fixed Workstations, Inspiron 3452, Inspiron 15 7572, Inspiron 7580, Inspiron 3052, Inspiron 20 3064, Inspiron 3264 AIO, Inspiron 3265, Inspiron 3452 AIO, Inspiron 3455, Inspiron 24 3464G Series, Inspiron, Latitude, Vostro, XPS, Retired Models, Fixed Workstations, Inspiron 3452, Inspiron 15 7572, Inspiron 7580, Inspiron 3052, Inspiron 20 3064, Inspiron 3264 AIO, Inspiron 3265, Inspiron 3452 AIO, Inspiron 3455, Inspiron 24 3464, Inspiron 24 5488, Inspiron 27 7775, Inspiron 3252, Inspiron 3655, Latitude 5290 2-in-1, Latitude 7290, Latitude 3390 2-in-1, Latitude 7390 2-in-1, Latitude 7390, Latitude 3490, Latitude 5490, Latitude 5491, Latitude 7490, Latitude 3590, Latitude 5590, Latitude 5591, OptiPlex 3050 All-In-One, OptiPlex 3050, OptiPlex 3060, OptiPlex 5050, OptiPlex 5060, OptiPlex 5250 All-In-One, OptiPlex 7050, OptiPlex 7060, OptiPlex 7450 All-In-One, OptiPlex 7460 All-In-One, OptiPlex 7760 All-In-One, Vostro 5370, Vostro 5471, Vostro 15 3568, Vostro 3578, Vostro 15 5568, Vostro 3470, Vostro 3670, XPS 27 7760, XPS 8920Weitere Informationen

Letztes Veröffentlichungsdatum

12 Mär 2021

Version

5

Artikeltyp

Solution

Diesen Artikel bewerten


Präzise
Nützlich
Leicht verständlich
War dieser Artikel hilfreich?

0/3000 Zeichen