Skip to main content
 • Place orders quickly and easily
 • View orders and track your shipping status
 • Enjoy members-only rewards and discounts
 • Create and access a list of your products
 • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

En referensguide till de diagnostiska indikatorerna för bärbara Inspiron-datorer

Summary: Den här artikeln är en referensguide till diagnostikkoder som finns på alla bärbara Inspiron-datorer och vad koderna egentligen betyder.

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Instructions

Dells bärbara Inspiron-datorer har inbyggda diagnostiska indikatorer, till exempel pipkoder eller koder som är användbara för att diagnostisera och lösa problem som kan uppstå på din bärbara dator vid start. Det kan vara ljudsignaler, strömbrytare som visar olika statuslägen och färger, specifika diagnostiska indikatorer eller en kombination av dem alla, vilket innebär vid vilken punkt under självtestet vid start (POST) en bärbar dator har problem.

Följande artikel är en referensguide till koder som finns på bärbara Inspiron-datorer och vad koderna egentligen betyder. De diagnostiska indikatorerna kan variera för olika modeller. Mer information finns i dokumentationen till din bärbara Dell-dator . De här indikatorerna är bara en utgångspunkt för att hitta felsökningssteg för att lösa startproblem.


Innehållsförteckning:

 1. Diagnostiska indikatorer för den bärbara Inspiron-serien (2020 till idag)
 2. Diagnostiska indikatorer för den bärbara Inspiron-serien (2016 till 2020)
 3. Diagnostiska indikatorer för den bärbara Inspiron-serien (2006 till 2016)
 4. Diagnostiska indikatorer för den bärbara Inspiron-serien (innan 2006)
 5. Pipkoder för bärbara Inspiron-datorer
 6. Ordlista med akronymer
 7. Guider med diagnostiska indikatorer
Obs! De diagnostiska indikatorerna i tabellerna nedan fungerar som förloppsindikator vid självtestprocessen. Lysdioderna indikerar inte det problem som orsakade självtestfelet.
Obs! Om den bärbara datorn slutför självtestet utan att stanna vid en viss felkod och sedan visar en svart skärm är den troligaste orsaken att den bärbara datorn inte kan starta operativsystemet och inte är relaterad till postproblemet.

Överst på sidan

Diagnostiska indikatorer för de bärbara Inspiron-datorerna (2020 till idag)

Med den senaste serien visar ström- eller batteriindikatorläget nu ett ökat antal blinkningar och färgskiftningsmönster för att ange var ett problem har inträffat.

Inspiron produktbild 5401/5408

(Bild 1.1 Inspiron 5401/5408)

Obs! Klicka på rubriken till det avsnitt som du vill öppna nedan för att visa innehållet.
Obs! Diagnostiska felkoder ersätter alltid all annan användning av lampor. Till exempel så visas inte batterikoder för svagt batteri eller batterifel när diagnostiska felkoder visas.

Inspiron_5401/5408_PowerBattery_LED_BK

(Bild 1.2 Inspiron – ström- och batteristatuslampa)


Ström- eller batteriindikatorlampa

Strömstatus

Tabell 1: Status för strömlysdiod på bärbara Inspiron-datorer (2020 till idag).
Strömindikatorläge Beskrivning
Fast vitt sken
Blinkande vitt Vänteläge
Av Viloläge
Av Mjuk avstängning
Av Ingen nätström eller batteri

Batterilampor

Tabell 2: Batteriindikator på bärbara Inspiron-datorer (2020 till idag)
Strömindikatorläge Beskrivning
Blinkande gult sken och sedan vitt sken En nätadapter eller ett batteri som inte stöds, och inte är från Dell, är ansluten till datorn.
Konstant blinkande gult sken Under låg batterinivå
Släckta lampor Batteri i fullt laddningsläge med ansluten nätadapter
Konstant vit Batteri laddas med ansluten nätadapter
Obs! Det blinkande mönstret består av två uppsättningar siffror. De representeras av den första gruppen (gula blinkningar), den andra gruppen (vita blinkningar).
 • Första gruppen: Batterilampan blinkar gult upp till nio gånger och pausar sedan i 1,5 sekunder innan den andra gruppen körs.
 • Andra gruppen: Batterilampan blinkar vitt upp till nio gånger och pausar sedan i 3 sekunder innan den första gruppen körs igen.

Till exempel blinkar batterilampan två gånger i gult följt av en paus och blinkar sedan tre gånger i vitt, paus och så vidare. Det här mönstret fortsätter tills systemet stängs av.
Tabell 3: Diagnostiska indikatorer på bärbara Inspiron-datorer (2020 till idag)
Status för strömlysdiod Problembeskrivning Lösningsförslag
Gult Vit
1 1 M-BIST: Fel på Trusted Platform Module
 • Kontakta Dells tekniska support för vidare felsökning.
1 2 M-BIST: SPI Flash går inte att återställa
 • Kontakta Dells tekniska support för vidare felsökning.
1 5 I-Fuse-fel
 • Kontakta Dells tekniska support för vidare felsökning.
1 6 Internt EC-fel
 • Koppla bort alla strömkällor (t.ex. nätadaptern, batteriet osv.)
 • Töm kvarvarande ström genom att hålla strömbrytaren intryckt
 • Kontakta Dells tekniska support för vidare felsökning om problemet kvarstår
2 1 CPU-fel
 • Kör Intels CPU-diagnostikverktyg
 • Om problemet kvarstår ska du kontakta teknisk support för att få hjälp
2 2 Moderkort: BIOS-ROM-fel
 • Uppdatera BIOS till den senaste versionen. Se vår guide till Dell BIOS-uppdateringar.
 • Om problemet kvarstår ska du kontakta teknisk support för vidare felsökning
2 3 Inget minne/RAM kunde identifieras
 • Bekräfta installerat minne
 • Felsök minnet ytterligare
2 4 Minnes-/RAM-fel
 • Återställ minnet
 • Felsök minnet ytterligare
2 5 Ogiltigt minne är installerat
 • Återställ minnet
 • Felsök minnet ytterligare
2 6 Moderkorts-/kretsuppsättningsfel
 • Uppdatera BIOS till den senaste versionen. Se vår guide till Dell BIOS-uppdateringar.
 • Kontakta Dells tekniska support för vidare felsökning
2 7 LCD-fel
 • Uppdatera BIOS till den senaste versionen. Se vår guide till Dell BIOS-uppdateringar.
 • Kontakta Dells tekniska support för vidare felsökning
2 8 LCD-strömskenefel
 • Kontakta Dells tekniska support för vidare felsökning
3 1 CMOS-batterifel
 • Felsök CMOS-batteriet
 • Om problemet kvarstår ska du kontakta teknisk support för vidare felsökning
3 2 Fel på PCI eller grafikkort/krets
 • Kontakta Dells tekniska support för vidare felsökning
3 3 BIOS-återställning 1
 • Återställningsavbildning hittades inte
 • Kontakta Dells tekniska support för vidare felsökning
3 4 BIOS-återställning 2
 • Återställningsavbildning hittades men är ogiltig
 • Kontakta Dells tekniska support för vidare felsökning
3 5 Fel på strömskena
 • Det har uppstått ett effektsekvensfel i EC
 • Kontakta Dells tekniska support för vidare felsökning
3 6 Korrupt flash i SBIOS
 • Skadat flashminne upptäcktes i SBIOS
 • Kontakta Dells tekniska support för vidare felsökning
3 7 ME-fel
 • ME dröjde för länge med att svara på HECI-meddelandet
 • Kontakta Dells tekniska support för vidare felsökning

Överst på sidan


Diagnostiska indikatorer för den bärbara Inspiron-serien (2016 till 2020)

Med den här serien togs de diagnostiska indikatorsignalerna mest bort. Istället visar strömbrytarindikatorn ett mönster med färger som ändras och blinkar för att ange var ett problem har inträffat.

SLN309627_en_US__13Inspiron_prod_shot_2017_BK

(Bild 2.1 Inspiron 7577)

Obs! Klicka på rubriken till det avsnitt som du vill öppna nedan för att visa innehållet.
Obs! Diagnostiska felkoder ersätter alltid all annan användning av lampor. Till exempel så visas inte batterikoder för svagt batteri eller batterifel när diagnostiska felkoder visas.

SLN309627_en_US__16Inspiron_7477_PowerBattery_LED_BK

SLN309627_en_US__17Inspiron_7477_Battery_LED_BK

(Bild 2.2 Inspiron – ström- och batteristatuslampor)

Tabell 4: Strömindikator på bärbara Inspiron-datorer (2016 till 2020).
1 Strömbrytarindikator
2 Främre batterilampa

Strömstatus

Tabell 5: Status för strömlysdiod på bärbara Inspiron-datorer (2016 till 2020).
Strömindikatorläge Beskrivning
Fast vitt sken
Blinkande vitt Vänteläge
Av Viloläge
Av Mjuk avstängning
Av Ingen nätström eller batteri

Batterihantering

Tabell 6: Batteriindikator på bärbara Inspiron-datorer (2016 till 2020)
Strömindikatorläge Beskrivning
Blinkande gult sken och sedan vitt sken En nätadapter eller ett batteri som inte stöds och inte är från Dell är ansluten/anslutet till datorn
Konstant blinkande gult sken Under låg batterinivå
Släckta lampor Batteri i fullt laddningsläge med ansluten nätadapter
Konstant vit Batteri laddas med ansluten nätadapter
Obs! Det blinkande mönstret består av två uppsättningar siffror. De representeras av den första gruppen (gula blinkningar), den andra gruppen (vita blinkningar).
 • Första gruppen: Batterilampan blinkar gult upp till nio gånger och pausar sedan i 1,5 sekunder innan den andra gruppen körs.
 • Andra gruppen: Batterilampan blinkar vitt upp till nio gånger och pausar sedan i 3 sekunder innan den första gruppen körs igen.

Till exempel blinkar batterilampan två gånger i gult följt av en paus och blinkar sedan tre gånger i vitt, paus och så vidare. Det här mönstret fortsätter tills systemet stängs av.
Tabell 7: Diagnostisk LED-indikator på bärbara Inspiron-datorer (2016 till 2020)
Status för strömlysdiod Problembeskrivning Lösningsförslag
Gult Vit
2 1 CPU-fel
 • Kör Intels CPU-diagnostikverktyg
 • Om problemet kvarstår ska du kontakta teknisk support för att få hjälp
2 2 Moderkort: BIOS-ROM-fel
 • Uppdatera BIOS till senaste versionen
 • Om problemet kvarstår ska du kontakta teknisk support för vidare felsökning
2 3 Inget minne/RAM kunde identifieras
 • Bekräfta installerat minne
 • Felsök minnet ytterligare
2 4 Minnes-/RAM-fel
 • Återställ minnet
 • Felsök minnet ytterligare
2 5 Ogiltigt minne är installerat
 • Återställ minnet
 • Felsök minnet ytterligare
2 6 Moderkorts-/kretsuppsättningsfel
 • Uppdatera BIOS till den senaste versionen. Se vår guide till Dell BIOS-uppdateringar.
 • Kontakta Dells tekniska support för vidare felsökning
2 7 LCD-fel
 • Uppdatera BIOS till den senaste versionen. Se vår guide till Dell BIOS-uppdateringar.
 • Kontakta Dells tekniska support för vidare felsökning
3 1 CMOS-batterifel
 • Felsök CMOS-batteriet
 • Om problemet kvarstår ska du kontakta teknisk support för vidare felsökning
3 2 Fel på PCI eller grafikkort/krets
 • Kontakta Dells tekniska support för vidare felsökning
3 3 BIOS-återställning 1
 • Återställningsavbildning hittades inte
 • Kontakta Dells tekniska support för vidare felsökning
3 4 BIOS-återställning 2
 • Återställningsavbildning hittades men är ogiltig
 • Kontakta Dells tekniska support för vidare felsökning
3 5 Fel på strömskena
 • Det har uppstått ett effektsekvensfel i EC
 • Kontakta Dells tekniska support för vidare felsökning
3 6 Korrupt flash i SBIOS
 • Skadat flashminne upptäcktes i SBIOS
 • Kontakta Dells tekniska support för vidare felsökning
3 7 ME-fel
 • ME dröjde för länge med att svara på HECI-meddelandet
 • Kontakta Dells tekniska support för vidare felsökning

Överst på sidan


Diagnostiska indikatorer för den bärbara Inspiron-serien (2006 till 2016)

System under denna tidsperiod använde endast LED-status för att visa batteriets och hårddiskens status. Titta i avsnittet om pipkoder för pipkodstabellen.

SLN309627_en_US__10Inspiron_prod_shot_2015_BK

(Bild 3.1 Inspiron 14 3442/3443)

Obs! Klicka på rubriken till det avsnitt som du vill öppna nedan för att visa innehållet.

SLN309627_en_US__12Inspiron_System_LED_2016_BK

(Bild 3.2 Inspiron – systemlampa)

Tabell 8: Systemindikator på bärbara Inspiron-datorer (2006 till 2016)
Status för systemlysdiod Systemstatus
Vit Nätaggregatet är anslutet och batteriet laddas.
Gult Batteriladdningen är låg eller kritisk.
Av Av
 • Datorn är ansluten och batteriet laddas
 • Datorn körs på batteriet, och batteriet har mer än 10 % laddning

Överst på sidan


Diagnostiska indikatorer för den bärbara Inspiron-serien (innan 2006)

Dessa system använde knapplampor på tangentbordet, men bortsett från Inspiron 1501 använde alla andra Inspiron-modeller under denna tid pipkoder som diagnostiska indikatorer på den bärbara datorn.

SLN309627_en_US__3Inspiron_prod_shot_2006_BK

(Bild 4.1 Inspiron 1501)

Obs! Klicka på rubriken till det avsnitt som du vill öppna nedan för att visa innehållet.

Dessa modeller hade en grupp statuslampor på tangentbordet på framsidan av chassit som antingen lyste med ett fast grönt sken, blinkade i grönt eller var släckta.

SLN309627_en_US__5Inspiron_Kybd_LED_2006_BK

(Bild 4.2 Tangentbordslampor)

Tabell 9: Indikatorlampa för tangentbordet på bärbara Inspiron-datorer (före 2006)
Led-ikon för tangentbordet Beskrivning
SLN309627_en_US__61395072784135.Caps Caps Lock-lampa – tänds när Caps Lock är aktiverat.
SLN309627_en_US__71395072803479. Bläddra Scroll Lock-lampa – tänds när Scroll Lock är aktiverat.
SLN309627_en_US__81395072849604.Num Number Lock-lampa – tänds när Number Lock är aktiverat.
Tabell 10: Diagnostisk LED-indikator på bärbara Inspiron-datorer (före 2006)
Num Lock Caps Lock Bläddringslås Beskrivning Nästa steg
Av Blinkar Av Minnet anses vara bra, men det är på väg att användas (t.ex. vid skuggning av BIOS och vid testning eller nollställning av allt minne).
 • Sätt tillbaka minnesmodulerna
 • bör du kontakta support
Av Av Systemet utför initiering av diskett och hårddisk.
 • bör du kontakta support
Av Blinkar Initiering av flash-USB-styrenhet.
 • Ta bort eventuella USB-enheter
 • bör du kontakta support
Av Ingen DIMM är installerad.
 • Installera minnesmodulerna
 • Sätt tillbaka minnesmodulerna
 • bör du kontakta support
Blinkar Inbyggd styrenhet, slå på Pentium.
 • Återställ processorn
 • bör du kontakta support
Blinkar Blinkar Samtalsalternativ, ROM för video.
 • bör du kontakta support
Blinkar Blinkar Blinkar CMOS-initiering, SMI-initiering, timer, port A20 och mus.
 • bör du kontakta support
Självtestet har slutförts och BIOS är på väg att gå till PSA-modulen.
 • Titta på ett startproblem
 • bör du kontakta support

SLN309627_en_US__9Inspiron_System_LED_2006_BK
(Bild 4.3 Systemstatuslampor)

Om datorn är ansluten till ett eluttag fungerar batterilampan så här:

 • Fast grönt – batteriet laddas.
 • Blinkande grönt – batteriet är nästan fulladdat.

Om datorn körs på batteri fungerar batteriindikatorn så här:

 • Släckt – batteriet är tillräckligt laddat (eller så är datorn avstängd).
 • Blinkande gult – batteriladdningen är låg.
 • Fast gult – batteriladdningen är kritiskt låg.

Överst på sidan


Pipkoder för bärbara Inspiron-datorer

Utöver de olika typerna av diagnostiklampor finns det flera pipkoder i modeller av dessa system.

Koderna erkänns av olika tillverkare och har förblivit desamma ett tag.

Nyckeln till koderna visas i tabellen nedan.

Obs! Klicka på rubriken till det avsnitt som du vill öppna nedan för att visa innehållet.
Tabell 11: Diagnostiska pipkoder på bärbara Inspiron-datorer
Diagnostiska pipkoder
Kod Orsak Lösningsförslag
1 Kontrollsumma för BIOS-ROM pågår eller fel har inträffat kontakta teknisk support
2 Inga minnesmoduler kunde identifieras Lär dig att diagnostisera och lösa vanliga minnesproblem på en stationär Dell-dator.
3 Kretsuppsättningsfel
Fel vid test av klockan
Fel på port A20
Fel på superkrets-I/O
Fel vid test av tangentbordets styrenhet
kontakta teknisk support
4 Fel vid läsning från/skrivning till RAM-minne Lär dig att diagnostisera och lösa vanliga minnesproblem på en stationär Dell-dator.
5 Fel på realtidsklockan Byt ut CMOS-batteriet och kontakta teknisk support om problemet kvarstår.
6 Fel vid test av grafik-BIOS Lär dig att köra ett diagnostiktest före start på en Dell-dator.
7 Fel vid test av processorcache kontakta teknisk support
8 LCD-fel kontakta teknisk support

Överst på sidan


Ordlista med akronymer:

I tabellen finns definitioner av akronymer i den här artikeln.

Tabell 12: Strömindikator på bärbara Inspiron-datorer (2016 till 2020).
Akronym Definition
BIOS Basic Input/Output System – grundläggande system för indata/utdata
CFG Resurskonfiguration
Processor Central Processing Unit – processor
DIMM Dual In-line Memory Module – dubbla inbyggda minnesmoduler
DMA Direct Memory Access – direkt minnesåtkomst
EC Embedded Controller – inbyggd styrenhet
HECI Host Embedded Controller Interface – värdgränssnitt för inbyggd styrenhet
LCD Liquid Crystal Display – flytande kristall-skärm
LED Light Emitting Diode – lysdiod
MBF Moderkortsfel
MBIST Memory Built-in Self Test – inbyggt självtest för minne
ME Management Engine
MEM Minne
NVRAM Non-Volatile Random Access Memory – icke-flyktigt datorminne
PCI Peripheral Component Interconnect – system för anslutning av kringutrustningskomponenter
POV Post-video Activity – aktivitet efter video
PRV Pre-video Activity – aktivitet före video
PSU Nätaggregat
RAM Random Access Memory – datorminne
RCM Recovery Mode – återställningsläge
ROM Read Only Memory – skrivskyddat minne
RTC Realtidsklocka
S0 Systemets energiläge S0 – det här är arbetsläget där din Windows-dator är aktiv.
S1 Systemets energiläge S1 – I det här viloläget stoppas processorn och datorn är i vänteläge.
S2 Systemets energiläge S2 – Det här läget liknar S1 förutom att processorn och systemcacheminnet går förlorade eftersom processorn förlorar ström.
S3 Systemets energiläge S3 – I det här läget sparas data till RAM-minnet, hårddiskar och annan maskinvara stängs av.
S4 Systemets energiläge S4 – I det här läget sparas RAM-minnet och andra data på hårddisken.
S5 Systemets energiläge S5 – Systemet är avstängt.
SBIOS Small Board Interface Operating System
SPI Serial Peripheral Interface
STD Boot Hand Off – överlämning efter start
STO Storage Device – lagringsenhet
TPM Trusted Platform Module – betrodd plattformsmodul
USB Universal Serial Bus – universell seriell buss
VID Video

Överst på sidanObs! Om du ser en felkod som anges i den här artikeln följer du anvisningarna för att felsöka och åtgärda problemet. När du kontaktar Dells tekniska support ser du till att ange felkoden så att vi kan diagnostisera problemet bättre.

Om du ser en felkod som inte finns med i den här artikeln eller dokumentationen för den bärbara Dell-datorn kontaktar du Dells tekniska support.

Överst på sidan

Additional Information

Article Properties


Affected Product

Inspiron

Last Published Date

20 Dec 2023

Version

8

Article Type

How To