Skip to main content
 • Place orders quickly and easily
 • View orders and track your shipping status
 • Enjoy members-only rewards and discounts
 • Create and access a list of your products
 • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Przewodnik po wskaźnikach diagnostycznych notebooka XPS

Summary: Niniejszy artykuł zawiera omówienie kodów diagnostycznych spotykanych w poszczególnych modelach notebooków XPS i objaśnia ich znaczenie.

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Instructions

Notebooki Dell XPS od dawna są wyposażane we wskaźniki diagnostyczne. Mogą one mieć formę sygnałów dźwiękowych, zmieniających się stanów i kolorów przycisku zasilania, diagnostycznych diod LED lub wykorzystywać różne kombinacje wymienionych metod. Dzięki nim użytkownik może się zorientować, na jakim etapie testu POST (Power On Self Test) system napotkał problemy.

Niniejszy artykuł zawiera omówienie kodów spotykanych w poszczególnych modelach i objaśnia ich znaczenie. Wraz z upływem czasu i wprowadzaniem kolejnych modeli kody ulegały zmianom. Informacje uzyskane dzięki wskaźnikom należy traktować jako początek poszukiwania procedur pozwalających rozwiązać występujące problemy. Wskaźniki umożliwiają wyszukanie odpowiedniej instrukcji rozwiązywania problemów. Można także skontaktować się z pomocą techniczną, która również potrzebuje informacji przekazywanych przez te wskaźniki.


Spis treści:

 1. Diagnostyczne diody LED notebooków XPS (2014 i nowsze)
 2. Diagnostyczne diody LED notebooków XPS (2008-2014)
 3. Diagnostyczne diody LED notebooków XPS (przed rokiem 2008)
 4. Kody dźwiękowe notebooków XPS
 5. Słownik skrótów
 6. Przewodniki po wskaźnikach diagnostycznych
Uwaga: przy zapoznawaniu się z poniższymi tabelami należy pamiętać, że diody LED informują tylko o postępach przeprowadzania testu POST. Diody te nie pozwalają na zidentyfikowanie problemu, który spowodował zatrzymanie testu POST.
Uwaga: należy pamiętać, że kiedy system zakończy test POST bez zatrzymywania się na określonym kodzie błędu, a następnie wyświetli czarny ekran, to najprawdopodobniej oznacza to problem z rozruchem, co nie ma związku z testem POST.

Diagnostyczne diody LED notebooków XPS (2014 i nowsze)

 

W najnowszej serii wyeliminowano w większości kody dźwiękowe. Zamiast nich do wskazywania problemów używane są mignięcia i zmiany kolorów przycisku zasilania.

SLN309624_en_US__23XPS_prod_shot_2018_BK

(Rys. 3.1 XPS Ultrabook)

Uwaga: kliknij znajdujący się poniżej tytuł sekcji, którą chcesz otworzyć, aby zobaczyć zawartość.
Uwaga: Informacje na temat kodów błędów diagnostycznych zawsze zastąpią każde inne działanie diod LED. Na przykład kody baterii dla niskiego poziomu naładowania baterii lub dla awarii baterii nie zostaną wyświetlone, gdy wyświetlane są informacje na temat kodów błędów diagnostycznych.

SLN309624_en_US__26XPS_ultrabook_Battery_LED_BK

(Rys. 3.2 Dioda LED stanu baterii XPS Ultrabook)

Źródło zasilania Stan Stan zasilania Opis
Zasilacz Wyłączony S0–S5 W pełni naładowany
Biały S0–S5 Ładowanie
Bateria Wyłączony S0–S5 Bateria rozładowuje się
Ciągłe świecenie na pomarańczowo S0–S5 Od niskiego do krytycznie niskiego poziomu naładowania
 • S0WŁ. — system jest włączony
 • S4Hibernacja — system w trybie hibernacji
 • S5WYŁ. — system jest wyłączony
Uwaga: wzory błyśnięć składają się z 2 zestawów numerów. Są one reprezentowane przez pierwszą grupę (błyśnięcia pomarańczowe), drugą grupę (błyśnięcia białe).
 • Grupa pierwsza: dioda LED baterii błyska na pomarańczowo maksymalnie 9 razy, gaśnie na 1,5 sekundy, a następnie uruchamiana jest druga grupa.
 • Grupa druga: dioda LED baterii błyska na biało maksymalnie 9 razy, gaśnie na 3 sekundy, a następnie ponownie uruchamiana jest pierwsza grupa.

Przykład: w przypadku niewykrycia pamięci (2, 3) dioda LED baterii zachowa się następująco: dwa mignięcia na pomarańczowo, pauza, trzy mignięcia na biało, pauza itd. To zachowanie będzie powtarzane aż do wyłączenia komputera.
Dioda zasilania Opis problemu Sugerowane rozwiązanie
Światło pomarańczowe Biały
2 1 Usterka procesora
 • Uruchamianie narzędzia do diagnostyki procesorów firmy Intel
 • Jeśli problem będzie się powtarzał, skontaktuj się z pomocą techniczną w celu uzyskania dalszej pomocy
2 2 Płyta główna: Awaria układu ROM systemu BIOS
 • Zaktualizuj system BIOS do najnowszej wersji
 • Jeśli problem będzie się powtarzał, skontaktuj się z pomocą techniczną w celu uzyskania dalszych instrukcji rozwiązywania problemów
2 3 Nie wykryto pamięci / pamięci RAM
 • Potwierdzenie instalacji pamięci
 • Wykonaj kolejne działania rozwiązywania problemów
2 4 Błąd pamięci / pamięci RAM
 • Sprawdź i popraw osadzenie modułów pamięci
 • Wykonaj kolejne działania rozwiązywania problemów z pamięcią
2 5 Zainstalowano nieprawidłową pamięć
 • Sprawdź i popraw osadzenie modułów pamięci
 • Wykonaj kolejne działania rozwiązywania problemów z pamięcią
2 6 Płyta systemowa: błąd chipsetu
 • Zaktualizuj system BIOS do najnowszej wersji
 • Skontaktuj się z pomocą techniczną, aby rozwiązać problem
2 7 Awaria wyświetlacza LCD
 • Zaktualizuj system BIOS do najnowszej wersji
 • Skontaktuj się z pomocą techniczną, aby rozwiązać problem
3 1 Błąd baterii CMOS
 • Wykonaj działania rozwiązywania problemów z baterią CMOS
 • Jeśli problem będzie się powtarzał, skontaktuj się z pomocą techniczną w celu uzyskania dalszych instrukcji rozwiązywania problemów
3 2 Błąd PCI lub karty graficznej/mikroukładu
 • Skontaktuj się z pomocą techniczną, aby rozwiązać problem
3 3 Przywracanie systemu BIOS 1
 • Nie odnaleziono obrazu odzyskiwania
 • Skontaktuj się z pomocą techniczną, aby rozwiązać problem
3 4 Przywracanie systemu BIOS 2
 • Odnaleziono obraz odzyskiwania, ale jest on nieprawidłowy
 • Skontaktuj się z pomocą techniczną, aby rozwiązać problem
3 4 Awaria szyny zasilającej
 • Awaria sekwencjonowania zasilania EC
 • Skontaktuj się z pomocą techniczną, aby rozwiązać problem
3 5 Uszkodzenie pamięci Flash systemu SBIOS
 • Uszkodzenie pamięci Flash wykryte przez system SBIOS
 • Skontaktuj się z pomocą techniczną, aby rozwiązać problem
3 6 Błąd ME
 • Przekroczono limit czasu oczekiwania na odpowiedź ME na wiadomość HECI
 • Skontaktuj się z pomocą techniczną, aby rozwiązać problem

Powrót do góry


Diagnostyczne diody LED notebooków XPS (2008-2014)

W systemach wyprodukowanych w tym czasie stosowano jedynie stany diod LED do przedstawiania stanu baterii i dysku twardego. Stan przycisku zasilania jest wskazywany przez zaświecenie się logo XPS na obudowie. (Wskaźniki diagnostycznego dla tych modeli opisano w sekcji kodów dźwiękowych.)

SLN309624_en_US__19XPS_prod_shot_2011_BK

(Rys. 2.1 XPS 15)

Uwaga: kliknij znajdujący się poniżej tytuł sekcji, którą chcesz otworzyć, aby zobaczyć zawartość.

SLN309624_en_US__21XPS_14_Logo_LED_BK

(Rys. 2.2 Dioda LED logo XPS)

Stan diody LED Stan systemu
Dioda LED świeci stałym białym światłem Włączone
Dioda LED miga świecąc na biało Tryb gotowości
Wyłączony Wyłączony/hibernacja

SLN309624_en_US__22XPS_14_Battery_LED_BK

(Rys. 2.3 Dioda LED baterii XPS)

  Stan diody LED Stan systemu Stan naładowania baterii
Zasilacz Dioda LED świeci stałym białym światłem Włączony / gotowość / wyłączony / hibernacja Ładowanie
Wyłączony Włączony / gotowość / wyłączony / hibernacja W pełni naładowany
Bateria Ciągłe świecenie na pomarańczowo Włączony / gotowość Niski poziom naładowania baterii (<=10%)
Wyłączony Włączony/gotowość/wyłączony/hibernacja
Wyłączony/hibernacja
Brak ładowania

Powrót do góry


Diagnostyczne diody LED notebooków XPS (przed rokiem 2008)

W tej serii stosowano stany diody LED przycisku zasilania i zestaw diagnostycznych diod LED w systemach notebooków.

SLN309624_en_US__3XPS_prod_shot_2007_BK

(Rys. 1.1 XPS M1330)

Uwaga: kliknij znajdujący się poniżej tytuł sekcji, którą chcesz otworzyć, aby zobaczyć zawartość.

Modele te są wyposażone w blok diod LED stanu klawiatury z przodu obudowy. Mogą one świecić stałym zielonym światłem, migać na zielono lub być wyłączone. Poniżej znajduje się tabela z objaśnieniami tych diod.

SLN309624_en_US__5KybdStatusLED_4300_2007_BK_01

(Rys. 1.2 Diody LED Caps Lock)

Ikona Opis
SLN309624_en_US__61395072784135.Caps Kontrolka Caps Lock — włącza się po włączeniu klawisza Caps Lock
SLN309624_en_US__71395072803479.Scroll Kontrolka Scroll Lock — włącza się po włączeniu klawisza Scroll Lock
SLN309624_en_US__81395072849604.Num Kontrolka Number Lock — włącza się po włączeniu klawisza Number Lock
Kod błyskowy pamięci Wzór świecenia Opis Dalsze kroki
SLN309624_en_US__91366966117019.D1 Błyska-świeci-świeci Mikrokontroler przekazuje kontrolę nad systemem procesorowi. Ten kod pozostaje aktywny w przypadku niewykrycia procesora.
 • Sprawdź i popraw osadzenie procesora.
 • skontaktuj się z pomocą techniczną,
SLN309624_en_US__101366966165505.D2 Świeci-błyska-świeci Wystąpił błąd dotyczący pamięci.
 • Wyjmij, a następnie włóż na miejsce moduł(y) pamięci
 • skontaktuj się z pomocą techniczną,
SLN309624_en_US__111366966202304.D3 Błyska-błyska-błyska Jeden z podzespołów płyty głównej jest niesprawny.
 • skontaktuj się z pomocą techniczną,
SLN309624_en_US__121366966228164.D4 Błyska-błyska-świeci Karta graficzna uniemożliwia systemowi wykonanie testu POST.
 • skontaktuj się z pomocą techniczną,
SLN309624_en_US__131366966275542.D5 Błyska-błyska-wyłączona Klawiatura uniemożliwia systemowi wykonanie testu POST.
 • Wyjmij, a następnie włóż ponownie wtyczkę klawiatury
 • skontaktuj się z pomocą techniczną,
SLN309624_en_US__141366966307652.D6 Błyska-wyłączona-błyska Podczas inicjalizacji kontrolera USB wystąpił błąd.
 • Odłącz wszystkie urządzenia USB
 • skontaktuj się z pomocą techniczną,
SLN309624_en_US__151366966334560.D7 Świeci-błyska-błyska Brak zainstalowanych modułów pamięci SODIMM.
 • Zainstaluj moduł(y) pamięci
 • Wyjmij, a następnie włóż na miejsce moduł(y) pamięci
 • skontaktuj się z pomocą techniczną,
SLN309624_en_US__161366966369858.D8 Błyska-świeci-błyska Podczas inicjalizacji ekranu LCD wystąpił błąd.
 • Odłącz i podłącz ponownie kabel wyświetlacza LCD
 • skontaktuj się z pomocą techniczną,
SLN309624_en_US__171366966398453.D9 Wyłączona-błyska-błyska Modem uniemożliwia systemowi wykonanie testu POST.
 • Popraw osadzenie modemu
 • skontaktuj się z pomocą techniczną,

SLN309624_en_US__18XPS_m1330_LED_BK
(Rys. 1.3. Diody LED systemu)

Jeśli komputer jest podłączony do gniazdka elektrycznego, lampka stanu baterii zachowuje się w następujący sposób:

 • Ciągłe światło niebieskie — trwa ładowanie baterii.
 • Migające światło niebieskie — bateria jest prawie całkowicie naładowana.

Jeśli komputer jest zasilany z baterii, lampka funkcjonuje następująco:

 • Wyłączona — bateria jest odpowiednio naładowana lub komputer jest wyłączony.
 • Migające światło czerwone — niski poziom baterii.
 • Ciągłe światło czerwone — krytycznie niski poziom baterii.

Powrót do góry


Kody dźwiękowe notebooków XPS

Poza różnymi rodzajami lampek diagnostycznych dostępne są także sygnały dźwiękowe w niektórych modelach tych komputerów.

Kody są rozpoznawane przez producentów i pozostały takie same przez jakiś czas.

Znaczenie kodów znajduje się w tabeli poniżej.

Uwaga: kliknij znajdujący się poniżej tytuł sekcji, którą chcesz otworzyć, aby zobaczyć zawartość.
Diagnostyczne kody dźwiękowe
Kod Powód Sugerowane rozwiązanie
1 Suma kontrolna pamięci ROM systemu BIOS w toku lub jej błąd skontaktowanie się z pomocą techniczną.
2 Nie wykryto modułów pamięci Rozwiąż problemy z pamięcią i gniazdami pamięci
3 Błąd chipsetu
Błąd podczas testowania zegara.
Błąd bramy A20
Błąd głównego układu wejścia/wyjścia
Błąd podczas testowania kontrolera klawiatury
skontaktowanie się z pomocą techniczną.
4 Błąd odczytu/zapisu pamięci RAM Rozwiąż problemy z pamięcią i gniazdami pamięci
5 Błąd zegara czasu rzeczywistego Wymień baterię CMOS. Skontaktuj się z działem pomocy technicznej, jeśli problem będzie się powtarzał
6 Błąd podczas testowania systemu BIOS wideo Uruchom program Dell Diagnostics
7 Błąd podczas testowania pamięci podręcznej CPU skontaktowanie się z pomocą techniczną.
8 Awaria wyświetlacza LCD skontaktowanie się z pomocą techniczną.

Powrót do góry


Słownik skrótów:

W tabeli podano definicje skrótów użytych w tym artykule.

Akronim Definicja
BIOS Podstawowy system wejścia/wyjścia
CFG Konfiguracja zasobów
Procesor Procesor
DIMM Podwójny, wbudowany moduł pamięci
DMA Bezpośredni dostęp do pamięci
EC Wbudowany kontroler
HECI Interfejs wbudowanego kontrolera hosta
LCD Wyświetlacz ciekłokrystaliczny
Kontrolka LED Dioda świecąca
MBF Awaria płyty głównej
MBIST Wbudowany autotest pamięci
ME Management Engine
PAMIĘĆ Pamięć
NVRAM Napęd Non-Volatile Random Access Memory
PCI Peripheral Component Interconnect
POV Funkcja Post-video Activity
PRV Funkcja Pre-video Activity
Zasilacz Zasilacz
RAM Pamięć Random Access Memory
RCM Tryb odzyskiwania
ROM Pamięć Read Only Memory
RTC Zegar czasu rzeczywistego
S0 Stan zasilania systemu S0 — stan, w którym komputer z systemem Windows pracuje.
S1 Stan zasilania systemu S1 — stan uśpienia, w którym procesor jest zatrzymany, a komputer jest w trybie gotowości.
S2 Stan zasilania systemu S2 — ten stan działa podobnie jak S1, z wyjątkiem pamięci podręcznej procesora i systemu, ponieważ procesor traci zasilanie.
S3 Stan zasilania systemu S3 — w tym stanie dane są zapisywane w pamięci RAM, dyski twarde i inne urządzenia są wyłączane.
S4 Stan zasilania systemu S4 — w tym stanie pamięć RAM i inne dane są zapisywane na dysku twardym.
S5 Stan zasilania systemu S5 — system jest wyłączony.
SBIOS Small Board Interface Operating System
SPI Szeregowy interfejs urządzeń peryferyjnych
STD Rozpoczęcie uruchamiania
STO Urządzenie pamięci masowej
TPM, Moduł zaufanej platformy
USB Uniwersalna magistrala szeregowa
VID Wideo

Powrót do góry


Uwaga:
Jeśli widzisz rozpoznawalny kod, postępuj zgodnie z instrukcjami. W razie potrzeby skontaktuj się z lokalnym punktem obsługi. Upewnij się, że posiadasz informację o kodzie do przekazania. Technik będzie potrzebował tej informacji, aby Ci pomóc.

Jeśli nie rozpoznajesz kodu i nie znajduje się on na liście powyżej, skontaktuj się jak najszybciej z lokalną pomocą techniczną.

Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, skontaktuj się z pomocą techniczną. Skontaktuj się z nami

Powrót do góry

Additional Information

Article Properties


Affected Product

XPS

Last Published Date

20 Dec 2023

Version

8

Article Type

How To