Skip to main content
 • Place orders quickly and easily
 • View orders and track your shipping status
 • Enjoy members-only rewards and discounts
 • Create and access a list of your products
 • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Referenční příručka k diagnostickým kontrolkám notebooku XPS

Summary: Tento článek představuje referenční příručku k diagnostickým kódům dostupným u jednotlivých modelů notebooků XPS a popisuje, co znamenají.

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Instructions

Notebooky Dell XPS mají dlouhou historii vestavěných diagnostických ukazatelů. Může jít o zvukové signály, tlačítka napájení, na kterých se ukazují různé stavy a barvy, specifické diagnostické kontrolky LED nebo kombinace všech těchto prvků označujících, na kterém místě dochází během testu při spuštění počítače (POST) k potížím.

Následující článek představuje referenční příručku ke kódům dostupným u jednotlivých modelů a popisuje, co vlastně znamenají. U různých modelů a v průběhu let se tyto kódy mění. Tyto ukazatele představují pouze počáteční bod, který slouží k zúžení výběru případných postupů odstraňování problémů, jež budete provádět při rozpoznávání příčiny aktuálních potíží. Tuto příručku můžete použít jako počáteční bod sloužící k přesnějšímu určení příručky pro odstraňování problémů, kterou budete potřebovat. Pokud se případně obrátíte s žádostí o další pomoc na technickou podporu, bude tyto ukazatele sledovat také ona.


Obsah:

 1. Diagnostické kontrolky LED pro řadu notebooku XPS (od roku 2014 do současnosti)
 2. Diagnostické kontrolky LED pro řadu notebooků XPS (2008 až 2014)
 3. Diagnostické kontrolky LED pro řadu notebooků XPS (před rokem 2008)
 4. Slyšitelné zvukové signály notebooků XPS
 5. Slovníček akronymů
 6. Průvodci diagnostickými kontrolkami
Poznámka: U všech následujících tabulek nezapomínejte, že během procesu POST slouží diagnostické kontrolky LED pouze jako ukazatel pokroku. Tyto kontrolky LED neindikují problém, který způsobil zastavení testu POST.
Poznámka: Upozorňujeme, že pokud systém dokončí proces POST, aniž by se zastavil na konkrétním chybovém kódu a potom zobrazí černou obrazovku, velmi pravděpodobně se jedná o problém se spuštěním systému a v žádném případě o problém, při kterém neproběhne test POST.

Diagnostické kontrolky LED pro řadu notebooku XPS (od roku 2014 do současnosti)

 

U nejnovější řady se zvukové signály diagnostiky téměř přestaly používat. Namísto toho nyní stav tlačítka napájení využívá jako signalizaci, kde nastal problém, vzor změny blikání a barev.

SLN309624_en_US__23XPS_prod_shot_2018_BK

(Obr.3.1 XPS Ultrabook)

Poznámka: Obsah zobrazíte kliknutím na níže uvedenou část, kterou chcete otevřít.
Poznámka: Diagnostické chybové kódy mají vždy přednost před jiným využitím diody LED. Pokud se například zobrazují diagnostické chybové kódy, nezobrazí se kódy baterie indikující vybitou nebo vadnou baterii.

SLN309624_en_US__26XPS_ultrabook_Battery_LED_BK

(Obr.3.2 Kontrolka LED stavu baterie modelu XPS Ultrabook)

Zdroj napájení Stav Stav napájení Popis
Napájecí adaptér Nesvítí S0 až S5 Plně nabito
Bílá S0 až S5 Nabíjení
Baterie Nesvítí S0 až S5 Baterie se vybíjí
Svítí žlutě S0 až S5 Nízká až kriticky nízká
 • S0ZAPNUTO – systém je zapnutý
 • S4Hibernace – systém je v režimu hibernace
 • S5VYPNUTO – systém je vypnutý
Poznámka: Sekvenci blikání tvoří 2 sady čísel. Ty představuje první skupina diod (blikání žluté diody), druhá skupina diod (blikání bílé diody).
 • První skupina: Kontrolka LED stavu baterie až 9krát blikne žlutě, pak na 1,5 sekundy zhasne a spustí se druhá skupina.
 • Druhá skupina: Kontrolka LED stavu baterie až 9krát blikne bíle, pak na 3 sekundy zhasne a znovu se spustí první skupina.

Příklad: Když není detekována paměť (2, 3), kontrolka LED stavu baterie dvakrát blikne žlutě, poté následuje přestávka, blikne třikrát bíle, přestávka atd. Tato sekvence se opakuje až do vypnutí systému.
Kontrolka LED napájení Popis problému Doporučené řešení
Žlutá Bílá
2 1 Selhání CPU
 • Spusťte diagnostické nástroje pro procesor Intel
 • Pokud problém přetrvává, obraťte se na technickou podporu, která vám poskytne další pomoc
2 2 Základní deska: Selhání systému BIOS nebo paměti ROM
 • Aktualizujte systém BIOS na nejnovější verzi
 • Pokud problém přetrvává, obraťte se na technickou podporu, která vám pomůže s dalším odstraňováním problémů
2 3 Není detekována paměť / paměť RAM
 • Zkontrolujte, zda je nainstalována paměť
 • Proveďte další odstraňování problémů s pamětí
2 4 Chyba paměti / RAM
 • Znovu usaďte paměťový modul
 • Proveďte další odstraňování problémů s pamětí
2 5 Instalována neplatná paměť
 • Znovu usaďte paměťový modul
 • Proveďte další odstraňování problémů s pamětí
2 6 Chyba systémové desky, čipové sady
 • Aktualizujte systém BIOS na nejnovější verzi
 • Pro další řešení potíží kontaktujte technickou podporu
2 7 Selhání LCD
 • Aktualizujte systém BIOS na nejnovější verzi
 • Pro další řešení potíží kontaktujte technickou podporu
3 1 Selhání baterie paměti CMOS
 • Odstraňte problémy s baterií CMOS
 • Pokud problém přetrvává, obraťte se na technickou podporu, která vám pomůže s dalším odstraňováním problémů
3 2 Selhání PCI nebo grafické karty/čipu
 • Pro další řešení potíží kontaktujte technickou podporu
3 3 BIOS Recovery 1
 • Nebyla nalezena bitová kopie pro obnovení
 • Pro další řešení potíží kontaktujte technickou podporu
3 4 BIOS Recovery 2
 • Obraz pro obnovení byl nalezen, ale není platný
 • Pro další řešení potíží kontaktujte technickou podporu
3 4 Selhání napájecí sběrnice
 • Integrovaný řadič narazil na poruchu sekvence napájení
 • Pro další řešení potíží kontaktujte technickou podporu
3 5 Poškození paměti flash systému SBIOS
 • Zjištěno poškození paměti flash systémem SBIOS
 • Pro další řešení potíží kontaktujte technickou podporu
3 6 Chyba ME
 • Vypršel časový limit čekání na odpověď na zprávu HECI
 • Pro další řešení potíží kontaktujte technickou podporu

Zpět na začátek


Diagnostické kontrolky LED pro řadu notebooků XPS (2008 až 2014)

Počítače během tohoto období používaly stavové kontrolky LED pouze jako ukazatele stavu baterie a pevného disku. Stav tlačítka napájení je indikován rozsvíceným logem XPS na šasi. (Diagnostické kontrolky pro tyto modely najdete v části Zvukové signály.)

SLN309624_en_US__19XPS_prod_shot_2011_BK

(Obr.2.1 XPS 15)

Poznámka: Obsah zobrazíte kliknutím na níže uvedenou část, kterou chcete otevřít.

SLN309624_en_US__21XPS_14_Logo_LED_BK

(Obr.2.2 Kontrolka LED loga XPS)

Stav LED Stav systému
Svítí bíle Svítí
Bliká bíle Pohotovostní režim
Nesvítí Vypnuto/Hibernace

SLN309624_en_US__22XPS_14_Battery_LED_BK

(Obr.2.3 Kontrolka LED baterie notebooku XPS)

  Stav LED Stav systému Stav nabití baterie
Napájecí adaptér Svítí bíle Zapnuto / Pohotovostní režim / Vypnuto / Hibernace Nabíjení
Nesvítí Zapnuto / Pohotovostní režim / Vypnuto / Hibernace Plně nabito
Baterie Svítí žlutě Zapnuto / Pohotovostní režim Vybitá baterie (<= 10 %)
Nesvítí Zapnuto / Pohotovostní režim / Vypnuto / Hibernace
Vypnuto / Hibernace
Nenabíjí se

Zpět na začátek


Diagnostické kontrolky LED pro řadu notebooků XPS (před rokem 2008)

Tato řada používala stavy kontrolky LED tlačítka napájení a sady diagnostických kontrolek LED v noteboocích.

SLN309624_en_US__3XPS_prod_shot_2007_BK

(Obr.1.1 XPS M1330)

Poznámka: Obsah zobrazíte kliknutím na níže uvedenou část, kterou chcete otevřít.

Tyto modely měly na přední straně šasi blok kontrolek LED stavu klávesnice, které buď svítily zeleně, blikaly zeleně nebo byly zhasnuté. Níže je uvedena tabulka s informacemi, co tyto kontrolky znamenaly.

SLN309624_en_US__5KybdStatusLED_4300_2007_BK_01

(Obr. 1.2 Kontrolky LED klávesy Caps Lock)

Ikona Popis
SLN309624_en_US__61395072784135.Caps Kontrolka klávesy Caps Lock – rozsvítí se, pokud je zapnuta klávesa Caps Lock
SLN309624_en_US__71395072803479.Scroll Kontrolka klávesy Scroll Lock – rozsvítí se, pokud je zapnuta klávesa Scroll Lock
SLN309624_en_US__81395072849604.Num Kontrolka klávesy Number Lock – rozsvítí se, pokud je zapnuta klávesa Number Lock
Kód blikání Vzor kontrolek LED Popis Další krok
SLN309624_en_US__91366966117019.D1 Bliká-svítí-svítí Mikrořadič předává řízení systému procesoru. Tento kód přetrvává, pokud není zjištěn žádný procesor.
 • Znovu usaďte procesor
 • Kontaktujte podporu
SLN309624_en_US__101366966165505.D2 Svítí-bliká-svítí V paměti se vyskytla chyba.
 • Znovu usaďte paměťové moduly
 • Kontaktujte podporu
SLN309624_en_US__111366966202304.D3 Bliká-bliká-bliká Komponenta základní desky je vadná.
 • Kontaktujte podporu
SLN309624_en_US__121366966228164.D4 Bliká-bliká-svítí Videokarta brání systému v dokončení testu POST.
 • Kontaktujte podporu
SLN309624_en_US__131366966275542.D5 Bliká-bliká-nesvítí Klávesnice brání systému v dokončení testu POST.
 • Odpojte a znovu připojte kabel klávesnice
 • Kontaktujte podporu
SLN309624_en_US__141366966307652.D6 Bliká-nesvítí-bliká Při inicializaci došlo k problému řadiče USB.
 • Odpojte všechna zařízení USB
 • Kontaktujte podporu
SLN309624_en_US__151366966334560.D7 Svítí-bliká-bliká Nejsou nainstalovány žádné moduly SODIMM.
 • Nainstalujte paměťové moduly
 • Znovu usaďte paměťové moduly
 • Kontaktujte podporu
SLN309624_en_US__161366966369858.D8 Bliká-svítí-bliká Při inicializaci došlo k problému s displejem LCD.
 • Připojte znovu kabel displeje LCD
 • Kontaktujte podporu
SLN309624_en_US__171366966398453.D9 Nesvítí-bliká-bliká Modem brání systému v dokončení testu POST.
 • Znovu usaďte modem
 • Kontaktujte podporu

SLN309624_en_US__18XPS_m1330_LED_BK
(Obrázek 1.3 Stavové kontrolky LED)

Pokud je počítač připojen k elektrické zásuvce, svítí kontrolka stavu baterie následujícím způsobem:

 • Svítí modře – Baterie se nabíjí.
 • Bliká modře – Baterie je téměř nabitá.

Pokud počítač běží na baterii, kontrolka baterie funguje následujícím způsobem:

 • Nesvítí – Baterie je dostatečně nabitá (nebo je počítač vypnutý).
 • Bliká červeně – Baterie není dostatečně nabitá.
 • Svítí červeně – Stav nabití baterie je kriticky nízký.

Zpět na začátek


Slyšitelné zvukové signály notebooků XPS

Kromě různých typů diagnostických kontrolek LED je u některých modelů těchto počítačů k dispozici řada slyšitelných zvukových signálů.

Tyto signály jsou respektovány mezi výrobci a již delší dobu se nemění.

V následující tabulce je uveden klíč k těmto signálům.

Poznámka: Obsah zobrazíte kliknutím na níže uvedenou část, kterou chcete otevřít.
Diagnostické zvukové kódy
Kód Příčina Doporučené řešení
1 Byla zjištěna chyba v kontrolním součtu ROM BIOS nebo součet probíhá kontaktovat technickou podporu.
2 Nebyly zjištěny žádné paměťové moduly Proveďte postup odstraňování problémů u paměti a paměťových slotů
3 Chyba čipové sady
Chyba testu hodin
Chyba brány A20
Chyba čipu Super I/O
Chyba testu řadiče klávesnice
kontaktovat technickou podporu.
4 Chyba čtení/zápisu paměti RAM Proveďte postup odstraňování problémů u paměti a paměťových slotů
5 Porucha hodin reálného času Pokud problém přetrvává, vyměňte baterii systému CMOS a obraťte se na technickou podporu
6 Porucha testu systému BIOS grafické karty Spuštění nástroje Dell Diagnostics
7 Chyba testu vyrovnávací paměti procesoru kontaktovat technickou podporu.
8 Selhání LCD kontaktovat technickou podporu.

Zpět na začátek


Slovníček akronymů:

Definice akronymů v tomto článku naleznete v tabulce.

Zkratka Definice
BIOS Basic Input/Output System (základní systém vstupů/výstupů)
CFG Konfigurace zdrojů
Procesor Central Processing Unit (procesor)
DIMM Dual In-line Memory Module (duální řadový modul paměti)
DMA Direct Memory Access (přímý přístup do paměti)
EC Embedded Controller (vestavěný řadič)
HECI Host Embedded Controller Interface (rozhraní integrovaného hostitelského řadiče)
LCD Liquid Crystal Display (displej z tekutých krystalů)
Kontrolka LED Light Emitting Diode (elektroluminiscenční dioda)
MBF Motherboard Failure (porucha základní desky)
MBIST Vestavěný samočinný test paměti
ME Management Engine
MEM Paměť
NVRAM Non-Volatile Random Access Memory (napěťově nezávislá paměť RAM)
PCI Peripheral Component Interconnect
POV Post-video Activity (činnost po spuštění videa)
PRV Pre-video Activity (činnost před spuštěním videa)
PSU Power Supply Unit (napájecí zdroj)
RAM Random Access Memory (paměť s náhodným přístupem)
RCM Recovery Mode (režim obnovení)
ROM Read Only Memory (paměť pouze pro čtení)
RTC Real Time Clock (hodiny reálného času)
S0 Stav napájení systému S0 – Jedná se o pracovní stav, kdy je počítač se systémem Windows spuštěn.
S1 Stav napájení systému S1 – V tomto stavu spánku je procesor zastaven a počítač je v úsporném režimu.
S2 Stav napájení systému S2 – Tento stav je podobný stavu S1, ale dojde ke ztrátě dat z mezipaměti procesoru a systému, protože procesor není napájen.
S3 Stav napájení systému S3 – V tomto stavu se data ukládají do paměti RAM. Pevné disky a další hardware se vypnou.
S4 Stav napájení systému S4 – V tomto stavu jsou data z paměti RAM a další data uložena na pevný disk.
S5 Stav napájení systému S5 – Systém je vypnutý.
SBIOS Small Board Interface Operating System (operační systém rozhraní malých desek)
SPI Serial Peripheral Interface (sériové periferní rozhraní)
STD Předání spouštění
STO Storage Device (úložné zařízení)
TPM Trusted Platform Module
USB Universal Serial Bus
VID Video

Zpět na začátek


Poznámka:
Pokud vidíte rozpoznatelný kód, postupujte podle pokynů. Pokud je třeba kontaktovat místní podporu, mějte po ruce údaje o kódu. Technik bude tyto údaje potřebovat, aby vám mohl dále pomoci.

Pokud vidíte nerozpoznatelný kód nebo takový kód, který není uveden výše, obraťte se přímo na místní podporu.

Pokud potřebujete další pomoc, obraťte se na technickou podporu. Kontaktujte nás

Zpět na začátek

Additional Information

Article Properties


Affected Product

XPS

Last Published Date

20 Dec 2023

Version

8

Article Type

How To