Skip to main content
  • Place orders quickly and easily
  • View orders and track your shipping status
  • Enjoy members-only rewards and discounts
  • Create and access a list of your products
  • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Tenký klient Wyse 3040 se nedaří zapnout

Summary: Tenký klient Wyse 3040 se nemusí plně zapnout, pokud je systém BIOS nakonfigurován pro spouštění mini-boot.

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Symptoms

Dotčené produkty:

  • Tenký klient Wyse 3040

Kontrolka LED krátce rozsvítí a poté zhasne při prvním zapnutí tenkého klienta Wyse 3040 po připojení napájecího adaptéru.

K tomuto chování dochází, když:

Nastavení systému BIOS > řízení spotřeby > je možnost AC Recovery (Obnovení napájení ) nastavena na hodnotu Power Off (Vypnout).

Toto nastavení vypne jednotku po provedení počátečních kontrol základní funkce.

Poznámka: K tomuto chování dochází pouze při prvním připojení napájecího adaptéru.

Cause

Není k dispozici

Resolution

V nastavení systému BIOS nastavte možnost AC Recovery na hodnotu Power On.

Article Properties


Affected Product

Wyse 3040 Thin Client

Last Published Date

03 Aug 2023

Version

5

Article Type

Solution