Skip to main content
  • Place orders quickly and easily
  • View orders and track your shipping status
  • Enjoy members-only rewards and discounts
  • Create and access a list of your products
  • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Wyse 3040 tynn klient kan ikke slå seg på

Summary: Wyse 3040 tynn klient kan være ute av stand til å slå på fullstendig hvis BIOS er konfigurert for mini-oppstart.

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Symptoms

Berørte produkter:

  • Wyse 3040 tynn klient

Led-lampen lyser hvitt en kort stund og slås deretter av når Wyse 3040 tynn klient slås på etter at strømadapteren er koblet til.

Denne atferden oppstår når:

BIOS-oppsett > strømstyring > gjenoppretting er satt til Power Off (Slå av)

Denne innstillingen slår av enheten etter at du har utført de første grunnleggende funksjonskontrollene.

Merk: Denne atferden oppstår bare første gang du kobler til strømadapteren.

Cause

Ikke aktuelt

Resolution

I BIOS Setup (BIOS-oppsett) setter du AC Recovery (Gjenoppretting av vekselstrøm) til Power On (Slå på).

Article Properties


Affected Product

Wyse 3040 Thin Client

Last Published Date

03 Aug 2023

Version

5

Article Type

Solution