Skip to main content
  • Place orders quickly and easily
  • View orders and track your shipping status
  • Create and access a list of your products
  • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Dell PowerEdge: Så här konfigurerar du iDRAC - systemhanteringsalternativ på servrar

Summary: IDRAC tillhandahåller ett webbgränssnitt och ett kommandoradsgränssnitt som gör det möjligt för administratörer att utföraSee more

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Symptoms

I den här artikeln beskrivs de olika alternativen för hantering av Dell PowerEdge-servrar.
Installationsguider och avancerad konfiguration finns i de interaktiva användarhandböckerna.

Grundnivån för hantering tillhandahålls av iDRAC, ett styrenhetskort inbyggt i moderkortet. Avancerade alternativ för hantering tillhandahålls på operativsystemnivå med OpenManage-sviten. Den här sviten är en uppsättning program som hjälper dig att upptäcka, övervaka, hantera och distribuera Dell-servrar.

 

OBS! Mer information om hur du identifierar genereringen av en Dell PowerEdge-server finns i följande artikel i Dells kunskapsbank: How to identify which generation your Dell PowerEdge server belongs to information on how to identify the generation of a Dell PowerEdge.

 

Översikt över hanteringssystem

Den här tabellen beskriver tre nivåer för hantering. Klicka på en meny för att visa mer information. 

 

Namn Typ Gränssnitt Stödda operativsystem
iDRAC Fysiskt installerat.
Hantera lokal enhet.
Möjlighet till fjärranslutning.
HTTPS Oberoende av operativsystem.
OMSA (OpenManage Server Administrator
)

 
Programvaruinstallation.
Hantera en server
Kan fjärråtkomst.
HTTPS Windows.
Linux.
VMware.
OpenManage Enterprise
(OME)

 
Programvaruinstallation.
Konsol för hantering av infrastrukturen.
Möjlighet till fjärranslutning.
HTTPS Installation i Windows.
Alla Dell-enheter som stöds.
 

Dell Remote Access Controller (iDRAC)

iDRAC är en maskinvarudel på serverns moderkort som gör det möjligt för systemadministratörer att uppdatera och hantera Dell-system, även när servern är avstängd.

IDRAC tillhandahåller även både ett webbgränssnitt och ett kommandoradsgränssnitt som gör det möjligt för administratörer att utföra fjärrhanteringsuppgifter. Nästan alla aktuella Dell-servrar erbjuder alternativet iDRAC.
 

 

OBS! IDRAC-funktioner beror på licensnivå. Mer information om licensiering finns i användarhandboken för iDRAC. 

 

OBS! En fördel med iDRAC är att kunna starta en fjärrkonsolsession (liknande Fjärrskrivbord men fungerar även när operativsystemet inte startas), starta om eller slå på/stänga av systemet på distans, och mappa en virtuell diskenhet till en fjärrfilresurs eller OS-distribution.

 

Virtual Console är mycket kraftfullt i alla underhållsåtgärder. Mer information finns i följande artikel i Dells kunskapsbank : Använda funktionen Virtuella media på iDRAC6, iDRAC7, iDRAC8 och iDRAC9.

Dell Lifecycle Controller, som är en komponent i iDRAC, är ett annat användbart verktyg som möjliggör avancerade funktioner för uppdatering, säkerhetskopiering och återställning av uppdateringar av fast programvara på din Dell-server, antingen via ett GUI eller kommandoradsgränssnitt.
Lifecycle Controller är det verktyg som används för att driftsätta operativsystem, mer information om OS-driftsättning. Mer information finns i följande artikel i Dells kunskapsbank : Installera operativsystemet på en Dell PowerEdge-server (OS-driftsättning).

iDRAC-handböcker finns på webbplatsen fjärrhantering av företagssystem.

 

OBS! För iDRAC 8 och tidigare versioner är standardinloggning: root-lösenord : calvin. Mer information finns i följande artikel i Dells kunskapsbank: Dell PowerEdge – What is the default username and password for iDRAC?.

 

 

SLN129295_en_US__1idrac på engelska
 


OMSA (OpenManage Server Administrator)


OMSA (OpenManage Server Administrator) är en omfattande datorhanteringslösning som du kan använda på två olika sätt:
  • från ett integrerat, webbläsarbaserat grafiskt användargränssnitt (GUI)
  • från ett kommandoradsgränssnitt (CLI) via operativsystemet.

Server Administrator är utformat för systemadministratörer så att de kan hantera system lokalt och på distans i ett nätverk.
Om du vill ha den senaste versionen går du till hämtningssidan för OMSA. OMSA finns som två typer av filer:
 
  • Hanterad nod: Agenter och webbkomponenter installeras. (Windows, Linux)
  • VIB: Ombud för OMSA utan webbkomponenter (VMware).


När OMSA är installerat utan webbkomponenter måste du komma åt denna OMSA från en annan enhet där webbkomponenter är installerade.
Användarhandböcker finns på OpenManage Server Administrator-webbplatsen för mer information om installationsprocessen.

När OMSA har installerats anger du följande URL i en webbläsare för att komma åt gränssnittet.
 

https://ServerIP:1311/

 

OBS! Om du har problem med att ansluta kan du försöka lokalt med https://localhost:1311/ . Det löser de flesta brandväggsproblem.

 


En inloggningssida visas där du uppmanas att fylla i användarnamn och lösenord.  


 
OBS! Använd administratörsbehörigheten för operativsystemet.


 

SLN129295_en_US__2OMSA liten

OpenManage Enterprise

OpenManage Enterprise är en intuitiv infrastrukturhanteringskonsol. OpenManage Enterprise är ett systemhanterings- och övervakningsprogram som ger en omfattande översikt över Dell EMC-servrar, chassin, lagring och nätverksswitchar på företagets nätverk.

Cause

 

Resolution

 

Article Properties


Affected Product

Servers, PowerEdge, PowerEdge M420, PowerEdge M520, PowerEdge M620, PowerEdge M620 (for PE VRTX), PowerEdge M820, PowerEdge R320, PowerEdge R420, PowerEdge R520, PowerEdge R620, PowerEdge R720, PowerEdge R720xd, PowerEdge R820, PowerEdge T320Servers, PowerEdge, PowerEdge M420, PowerEdge M520, PowerEdge M620, PowerEdge M620 (for PE VRTX), PowerEdge M820, PowerEdge R320, PowerEdge R420, PowerEdge R520, PowerEdge R620, PowerEdge R720, PowerEdge R720xd, PowerEdge R820, PowerEdge T320, PowerEdge T420, PowerEdge T620See more

Last Published Date

07 Sep 2022

Version

9

Article Type

Solution