Skip to main content
 • Place orders quickly and easily
 • View orders and track your shipping status
 • Create and access a list of your products
 • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Återställa Windows 11-uppgraderingen till ett tidigare operativsystem

Summary: Lär dig att återställa Windows 11 från en ny funktionsuppdatering till den tidigare versionen eller att återställa till en tidigare version av Windows efter uppgraderingen.

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Instructions

Om återställning av Windows 11

När en dator uppgraderas från Windows 10 till Windows 11, behålls den tidigare versionen av Windows på hårddisken i 10 dagar. Med den här funktionen kan en användare av någon anledning återgå till den tidigare versionen av Windows. Efter 10 dagar tas den gamla versionen av Windows bort för att frigöra utrymme på hårddisken.


Återställa Windows 11 till en tidigare version av Windows

Utför de följande stegen om du vill återgå till en tidigare version av Windows:

 1. Om datorn är urkopplad ska du se till att koppla in den i ett vägguttag och sedan klicka på Nästa.
 2. Klicka på Start Start-knappenoch skriv "återställning".
 3. Välj Återställningsalternativ (systeminställning).
 4. Välj Återgå till Windows [X] under Återställning, där [X] är den tidigare versionen av Windows.
  Obs! Du kan bara nedgradera till Windows 10 inom tio dagar från uppgraderingen.
 5. Välj en orsak för återställningen och klicka sedan på Nästa.
 6. Klicka på Återgå till Windows [X].
 7. Följ anvisningarna på skärmen för att utföra återställningen.

När återställningen är klar startar datorn med den tidigare versionen av Windows. Om du använde ett lösenord för att logga in på den tidigare versionen av Windows kommer du att behöva använda det igen för att logga in.

Additional Information

Rekommenderade artiklar

Här är några rekommenderade artiklar om detta ämne som kan vara av intresse för dig.

Article Properties


Affected Product

Desktops & All-in-Ones, Laptops

Last Published Date

08 Aug 2023

Version

4

Article Type

How To