Skip to main content
 • Place orders quickly and easily
 • View orders and track your shipping status
 • Enjoy members-only rewards and discounts
 • Create and access a list of your products
 • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Aktivera säkerhetsfunktionen för Trusted Platform Module

Summary: Den här artikeln innehåller information om hur du aktiverar TPM (Trusted Platform Module).

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Instructions

Innehållsförteckning:

 1. Aktivera TPM-säkerhetsfunktionen i systemkonfigurationen
 2. Aktivera säkerhetsfunktionen för Trusted Platform Module (TPM)
 3. Installera TPM-programvara och -drivrutin
 4. Slutför TPM-guiden

Aktivera TPM-säkerhetsfunktionen i systemkonfigurationen

Så här aktiverar du TPM-säkerhetsfunktioner i systemkonfigurationen (BIOS):      

 1. Starta om systemet.
 2. När meddelandet "Press <F2 to enter Setup" (tryck på F2> för att öppna installationsprogrammet) visas trycker du på <F2> .
 3. När System Setup visas går du till gruppen Security med hjälp av nedåtpilen.
 4. Tryck på tangenten <+> för att expandera gruppen.
 5. Kontrollera att TPM Security visas under Security.
 6. Gå till avsnittet TPM Security med hjälp av nedåtpilen.
 7. Tryck på <Retur> .
 8. Tryck på högerpilenför att ändra inställningen till On.
 9. TPM är nu aktiverat.
 10. Tryck på Esc-tangenten><.
 11. Använd nedåtpilen för att markera Exit ( avsluta) och tryck på <Retur> .
 12. Systemet startas om.

Överst på sidan


Aktivera säkerhetsfunktionen för Trusted Platform Module (TPM)

Så här aktiverar du TPM:      

 1. Starta systeminstallationsprogrammet genom att trycka på <F2-tangenten> när skärmbilden med Dells logotyp visas.
 2. Navigera till säkerhetsgruppen med hjälp av <nedåtpilen> .
 3. Tryck på tangenten <+> för att expandera gruppen.
 4. Använd högerpilen för att bläddra till TPM Activation.
 5. I fältet TPM Activation väljer du Activate.
 6. Tryck på Esc-tangenten><.
 7. Använd nedåtpilen för att markera för att välja Save Changes and Exit och tryck sedan på <Retur> , vilket gör att datorn kan starta om och starta i operativsystemet.

Överst på sidan


Installera TPM-programvara och -drivrutin

Obs! Installation och aktivering av TPM leder till att Microsoft® Windows® XP-systemåterställning tar bort alla befintliga systemåterställningspunkter. Skapa en återställningspunkt manuellt när PSD-enheten (Personal Secure Drive) har aktiverats och fungerar som den ska för att ge framtida stabilitet för systemet.

Klicka på Start och klicka på Kör. Så här installerar du programvara och drivrutin:

 1. Skriv C:\Dell\TPM\setup.exe i fältet Open och klicka på OK för att köra Broadcom Secure Foundation™ TPM - InstallShield Wizard.
 2. När du uppmanas att starta om datorn klickar du på Ja. Om en anpassad avbildning har lästs in eller om operativsystemet har installerats om måste programvaran laddas ner från Dell-sidan för nedladdningsbara filer. 
Obs! Under programvaruinstallationen söker programvaran efter den senaste nätverksdrivrutinen. Om nätverksdrivrutinen inte är den senaste versionen visas en uppmaning från installationsguiden om att uppdatera drivrutinen. TPM fungerar inte korrekt om den senaste revision inte installeras.

Överst på sidan


Slutför TPM-guiden

I initieringsguiden för Trusted Platform Module (TPM) ställs ägarkontot för TPM in och en säkerhetskopia av TPM-informationen skapas.

 1. Dubbelklicka på ikon i systemfältet (bild 1).

  SLN57489_en_US__3I_port_TMPSysTray_pm_1a
  Bild 1: TPM-systemfältsikonen före initiering
 2. När fönstret Welcome visas klickar du på Next.
 3. Ange ett lösenord för att bli vanlig användare för TPM och klicka på Next. Ett grundläggande användarkonto för TPM skyddar e-post, krypterar filer och skapar en personlig säker enhet.
 4. Välj önskade funktioner och klicka på Next.

Överst på sidan


Om du vill ha ytterligare anvisningar om installation och avancerad konfiguration läser du hjälpfilerna till Broadcom Security Platform eller kontaktar IT-avdelningen.

Additional Information

Article Properties


Last Published Date

03 Nov 2023

Version

9

Article Type

How To