Skip to main content
 • Place orders quickly and easily
 • View orders and track your shipping status
 • Enjoy members-only rewards and discounts
 • Create and access a list of your products
 • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Så här kör du diagnostiktestet före start på en Dell-dator

Summary: Den här artikeln innehåller instruktioner om hur du kör hårdvarudiagnostik med diagnostik före start på en Dell-dator.

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Instructions

Innehållsförteckning
 1. Diagnostiskt snabbtest
 2. Avancerat diagnostiskt test
 3. Övriga resurser

Diagnostiskt snabbtest

 1. Starta datorn.
 2. När Dell-logotypen visas trycker du på F12 flera gånger tills menyn för engångsstart visas.
 3. På startmenyskärmen väljer du alternativet Diagnostik (bild 1).
  Menyn One Time Boot (engångsstart)

  Bild 1: Menyn One Time Boot (engångsstart)

  Det diagnostiska snabbtestet påbörjas (bild 2).
  Snabb testskärm
  Bild 2: Diagnostiskt snabbtest

  Obs! Musen och pekskärmen (om de är monterade) är inte aktiva under testet.
  Obs! Om du vill köra ett diagnostiskt test på en specifik enhet trycker du på Esc och väljer sedan Avancerat test i det nedre vänstra hörnet och följer sedan stegen i avsnittet Avancerat diagnostiktest .

   

  När snabbtestet har slutförts visas resultaten.

  Det kommer att anges antingen:

   

Tillbaka till början av artikeln

Avancerat diagnostiskt test

Obs! Standardinställningen är att alla tester är markerade.
 1. När du vill köra ett specifikt test markerar du kryssrutan Markera alla och väljer sedan de tester som du vill köra. (Bild 3).
  Avancerad testskärm
  Bild 3: Avancerad testskärm
  Obs! Alternativen för hårdvarutest kan variera beroende på vilken hårdvara som är installerad på din Dell-dator.
  Obs! Om du vill köra ett grundligt test på maskinvaran väljer du att markera rutan Thorough mode .
 2. Välj KÖR TEST.
  Obs! På Dells bärbara datorer krävs användarsvar under LCD-testet.

  När testet är klart visas resultaten.

  Det kommer att anges antingen:

 

Tillbaka till början av artikeln

Andra resurser:

Diagnostikverktyget före start ger även information enligt beskrivningen nedan:

Konfiguration

Obs! För att komma åt fliken Konfiguration väljer du SYSTEMINFO bland alternativen till vänster.
Konfiguration
Bild 4: Fliken Konfiguration

Tillbaka till början av artikeln


Hälsa

Obs! För att komma åt fliken Hälsa väljer du SYSTEMINFORMATION från alternativen till vänster.
Hälsa
Bild 5: Fliken Hälsa

Tillbaka till början av artikeln


Firmware

Obs! Du kommer åt fliken Fast programvara genom att välja SYSTEMINFO bland alternativen till vänster.
Firmware
Bild 6: Fliken Fast programvara

Tillbaka till början av artikeln


Loggar över tidigare diagnostiktester

Obs! Om du vill komma åt loggarna för tidigare diagnostiktester väljer du LOGGAR i alternativen till vänster.
Diagnostikloggar
Bild 7: Fliken Diagnostikloggar

Tillbaka till början av artikeln

 

Köra diagnostik före start på en Dell-dator

Titta på den här videon för att ta reda på hur du använder integrerad diagnostik före start för att identifiera hårdvaruproblem på din Dell-dator.

Längd: 01:34 (mm:ss)
Om det är möjligt kan språkinställningar för dold textning (undertexter) väljas med hjälp av ikonen Inställningar eller CC på den här videospelaren.

Additional Information

Article Properties


Affected Product

Alienware, Inspiron, Legacy Desktop Models, OptiPlex, Vostro, XPS, G Series, G Series, Alienware, Inspiron, Latitude, Vostro, XPS, Legacy Laptop Models, Fixed Workstations, Mobile Workstations

Last Published Date

14 Feb 2024

Version

18

Article Type

How To